Додатки

Закупівля електроенергії на 2024 рік: орієнтуємося на успішне проведення закупівлі та безпечне виконання договору про постачання електричної енергії споживачу

3

Книга
4123

Електрична енергія – товар, який потрібен кожному замовнику для нормального функціонування та виконання покладених функцій. Ринок електричної енергії зазнав значних змін як до формування самого ринку, порядку продажу електричної енергії так і до правил надання послуг, які пов’язанні з постачання електричної енергії. Але у будь – якому випадку у разі якщо річна потреба у закупівлі електричної енергії та/або супутніх послуг вартісні межі таких предметів закупівлі, які уже не дають право замовнику укласти «прямий» договір, то у замовника постає необхідність проведення закупівлі через відкриті торги. Для того, щоб закупівля електричної енергії та / або супутніх послуг була успішною замовник має орієнтуватися у специфіці закупівлі такого товару, та окрім того розуміти які супутні послуги він має закупити з метою отримання електричної енергії та за якими видами закупівель. 

Тому, дана онлайн книга допоможе замовнику розібратися з усіма тонкощами закупівлі та врахувати особливості під час формування документів задля закупівлі електричної енергії та / або супутніх послуг 

Звичайно для початку замовнику потрібно зрозуміти загальні правила формування ринку електричної енергії, які учасники ринку приймають участь у «оптовому» та / або «роздрібному» ринку електричної енергії та які послуги замовник має закупити задля купівлі електричної енергії. Відповідь замовник може отримати у матеріалі:

Відеокурс щодо закупівлі електричної енергії та супутніх послуг

З метою вдосконалення знань та можливості розібратися із усіма нюансами, які визначенні як Особливостями так і спеціальними нормативними актами в галузі електроенергетики пропонуємо ознайомитися із наступним відеокурсом:

Планування закупівель

Кожна закупівля розпочинається із планування. Але для того, щоб закупівлю включити до річного плану закупівлі замовнику потрібно визначити предмет закупівлі та визначити очікувану вартість предмету закупівлі. Так як, замовником має бути визначено предмет та очікувану вартість не лише для електричної енергії, як товару, але і для закупівлі послуг з розподілу електричної енергії, компенсації перетікань реактивної енергії, тому замовник має орієнтувати що він має закупити, в який спосіб та коли розпочати таку закупівлю і допоможуть в цьому наступні матеріали:

Визначення предмету та очікуваної вартості закупівлі:

Визначення способу та виду закупівлі:

Коли варто розпочати закупівлі:

Підготовка документації та проведення закупівлі електричної енергії

Замовники, які мають на меті здійснити закупівлю електричної енергії, очікувана вартість якої дорівнює та перевищує 100 тис. грн проводять таку закупівля застосувавши процедуру «відкриті торги» у порядку визначеному Особливостями, що в свою чергу передбачає підготовку замовником тендерної документації. За правилами положень пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. Але, під час підготовки тендерної документації має врахувати обмеження, які визначенні Особливостями щодо предмету закупівлі, правила встановлення технічних вимог до предмету закупівлі «електрична енергія», вимоги які встановлюються замовником у тендерній документації та можуть бути розцінені як «дискримінаційними», і в цьому допоможуть наступні матеріали:

Розгляд тендерних пропозицій

Замовники, які встановлює вимоги у тендерній документації до учасників закупівлі, у нашому випадку електропостачальників, зобов’язані в подальшому здійснити розгляд таких тендерних пропозицій у відповідності до положень постанови Кабміну 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості). І на даному етапі проведення закупівлі замовникам потрібно врахувати уже існуючі висновки ДАСУ та рішення колегії АМКУ, які стосуються розгляду тендерних пропозицій учасників та випадки в яких замовник має та зобов’язаний надавати 24 години на усунення невідповідностей, і в цьому допоможуть наступні матеріали:

Укладання договору про закупівлю та його виконання

Якщо закупівля була успішною, то як правило така закупівля закінчується укладанням договору про закупівлю. Не виключення є і закупівля електричної енергії та супутніх послуг. При цьому, замовники досить формально підходять як до розробки проекту договору про постачання електричної енергії споживачу так і при заповненні такого договору. Так як договір це той документ, яким сторони такого договору мають керуватися і окрім того і в частині внесення змін до істотних умов договору. Також, неналежна оцінка замовниками надається під час укладання договору на розподіл електричної енергії та інших послуг. А послідуюче, що важливе для замовника це внесення змін до таких договір, і у пригоді стануть для замовника матеріали:

Закупівля електричної енергії у постачальника універсальної послуги (ПУП)

Немала кількість замовників здійснюють закупівлю електричної енергії у постачальника універсальної послуги, обгрунтовуючи це тим що положення Закону України «Про ринок електричної енергії», ПРРЕЕ та положення пункту 13 Особливостей надають таке право. При цьому, висновки ДАСУ та окрема судова практика говорить про інше, яку має врахувати замовник. Які особливості визначенні у положеннях спеціальних норм та положеннях Закону та Особливостей та на що має звернути увагу замовник відповідь криється у матеріалах:

Постачальник останньої надії

Пакет документів для проведення закупівлі електричної енергії

Інші приклади протоколів, які можуть оформлятися уповноваженої особою під час проведення відкритих торгів за посиланнями: «[оновлені 7.09.23] Пакет прикладів документів для проведення відкритих торгів»

Як альтернативу відкритим торгам Особливості також надають право замовнику провести закупівлю електричної енергії на 2024 рік шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями. Отож, пропонуємо приклад протокольного рішення щодо здійснення закупівлі електричної енергії через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій, за умови, що вартість предмета закупівлі на рік ≥ 100 тис. грн:

Приклади обґрунтувань технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі електричної енергії та супутніх послуг.

Пунктом 4-1 постановою Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710 (зі змінами) (далі – Постанова № 710) визначено, що головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) та суб’єкти господарювання державного сектору економіки оприлюднюють обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель. Тому, для полегшення роботи замовнику платформою запропоновані приклади таких обгрунтувань.

пов'язані статті