Статті

Визначення предмета закупівлі електричної енергії, розподілу, компенсації перетікань реактивної енергії

5
878

Будь-який предмет закупівлі має свої правила визначення предмету закупівлі. Під час розгляду питання визначення такого предмету закупівлі, як «електрична енергія», «розподіл електричної енергії» та інших супутніх послуг має важливе значення до якої виду предмету закупівлі має замовник віднести такий предмет до товару чи до послуги. Тому у даному матеріалі проаналізуємо нормативно – правові акти та з’ясуємо до якого виду предмету віднести електричну енергію та інші супутні послуги та визначимо код Єдиного закупівельного словника за кожним окремими предметом закупівлі. 

Загальні положення визначення предмету закупівлі

Закупівля, які відбуваються на сьогоднішній день здійснюються замовником у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі»(далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Відповідно до пункту 14 Особливостей замовником здійснюються закупівлі на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Згідно зі статтею 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план). Закупівля здійснюється відповідно до річного план.

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 1 Закону предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (надалі – Порядок) (пункт 15 Особливостей).

Порядок встановлює правила визначення замовником предмета закупівлі відповідно до Закону із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономіки від 23.12.2015 № 1749 (далі - ЄЗС), а також особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником 4 цифри Єдиного закупівельного словника.

Важливо чітко та правильно визначити предмет закупівлі та код ЄЗС, оскільки інформація щодо предмета закупівлі зазначається замовником від річного плану закупівлі до звіту про виконання договору про закупівлю, згідно ряду статей визначених Законом.

Окрім цього, у відповідності до пункту 21 Особливостей, договір про закупівлю є нікчемним у разі якщо назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

Тобто, зазначеною нормою Особливостей визначено, що замовник зобов’язаний визначити предмет закупівлі із зазначенням коду за ЄСЗ правильно і у разі невідповідності предмету закупівлі із зазначеним кодом ЄЗС товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником такі дії носять негативний правовий наслідок, а саме нікчемність договору про закупівлітоварів, робіт чи послуг.  

Визначення предмета закупівлі електричної енергії

Пунктом 26 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон про ринок) визначено, що електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. 

Відповідно, звертаємося до Порядку, а саме пункту 3 розділу І Порядку, яким передбачено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником 4 цифри Єдиного закупівельного словника.

Товари — продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів (пункт 34 частини 1 статті 1 Закону).

Таким чином, стає зрозумілим, що електрична енергія є товаром, тому задля закупівлі електричної енергії визначаємо код предмету закупівлі  - електрична енергія за показником 4 цифри ЄЗС -09310000-5 Електрична енергія.

Варто зазначити, що закупівля електричної енергії здійснюється разом із послугою з передачі електричної енергії. Відповідно до визначеннянаведеного у Законі товарами є й послуги пов’язані з постачанням таких товарів, тому замовник під час здійснення закупівлі електричної енергії та послуг з її передачі зазначає, що закуповує товар за показником 4 цифри ЄЗС - 09310000-5 Електрична енергія.

Визначення предмета закупівлі послуг з розподілу електричної енергії

Після купівлі електричної енергії на різних сигментах оптового ринку електропостачальник продає електричну енергію кінцевому споживачеві (побутовому, малому непобутовому споживачеві, споживач, що не є побутовим). Для продажу електричної енергії така електрична енергія транспортується до кінцевого споживача використовуючи мережі оператора системи передачі та / або мережі оператора системи розподілу. 

Якщо об’єкт замовника приєднаний до мереж оператора системи розподілу, то керуючись пункту 3.1.6. глави 3.1. розділу ІІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (надалі – ПРРЕЕ) споживач (замовник) є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, отже замовник перед тим як буде здійснювати закупівлю електричної енергії має здійснити закупівлю послуг з розподілу електричної енергії.

Розподіл електричної енергії - транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії (частина 1 статті 1 Закону про ринок). Відповідно до частини 1 та 4 статті 45 Закону про ринок розподіл електричної енергії здійснює оператор системи розподілу, діяльність якого підлягає ліцензуванню та який надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу.

Тому, стає зрозумілим, що «розподіл електричної енергії» є послугою, яка надається у відповідності до ліцензії оператором системи розподілу.

Аналізуємо класифікаційні групи ЄЗС ДК 021:2015 «65300000-6—Розподіл електричної енергії та супутні послуги», які містять лише два класи послуг, а саме: 

  • розподіл електричної енергії (65310000-9 — Розподіл електричної енергії);
  • супутні послуги, до яких віднесено послуги, пов’язані з експлуатацією електроустановок (65320000-2 — Експлуатація електричних установок). 

Тобто, задля закупівлі послуг з розподілу електричної енергії відповідний код предмету закупівлі  - послуги з розподілу електричної енергії за показником 4 цифри ЄЗС 65310000-9 — Розподіл електричної енергії.

Визначаємо предмет закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії - комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок (абзац 27 пункту 1.1.2. ПРРЕЕ).

Обов’язок здійснити закупівлю покладається на замовників у яких є об'єкти непобутових споживачів електроенергії з дозволеною потужністю 50 кВт і більше, крім об'єктів, що споживають електроенергію на комунально-побутові потреби або технічні цілі багатоквартирних будинків (робота ліфтів, насосів, замково – переговорних пристроїв, освітлення дворів, східців і номерних знаків тощо).

Абзац 1 пункту 4.33 ПРРЕЕ дозволяє врегулювати такі правовідносини як окремим договором про надання послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, так і додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії. 

Тобто, замовник, який має об’єкти із дозволеною потужність 50 кВт. і більше мають здійснити закупівлю послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії.

Згідно законодавчих норм можна зрозуміти, що послуга з компенсації перетікань реактивної електричної енергії є окремою послугою, якапов’язані з експлуатацією електричних установок.

Нагадаємо класифікаційні групи ЄЗС ДК021:2015 «65300000-6—Розподіл електричної енергії та супутні послуги», які містять лише два класи послуг, а саме: 

  • розподіл електричної енергії (65310000-9 — Розподіл електричної енергії) 
  • супутні послуги, до яких віднесено послуги, пов’язані з експлуатацією електроустановок (65320000-2 — Експлуатація електричних установок). 

Виходячи з викладеного, вбачається, що предмет закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії можна визначати за кодом ДК 021:2015: 65320000-2 — Експлуатація електричних установок, як окрему послугу. 

Код ДК 021:2015: 65320000-2 — Експлуатація електричних установок (послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії). 

На сьогоднішній день національне законодавство не містить обмежень щодо застосування того чи іншого коду ДК 021:2015 для визначення предмета закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії. Тому, замовник не обмежений жодними нормативними вимогами щодо права застосувати певний коду ЄЗС для визначення предмета закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електроенергії. Закупівля послуг з компенсації перетікань реактивної електроенергії відбувається лише у оператора системи.

Якщо замовник закуповуватиме послугу з компенсації перетікань реактивної електричної енергії разом із послугою з розподілу електричної енергії, замовник може визначати предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії.

Також, враховуючи норми Закону про ринок вбачається, що продаж електричної енергії мають право здійснювати ще два учасники ринку із спеціальним статусом (із спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії покладених у відповідності до статей 62, 63, 64 Закону про ринок). Такі постачальники набувають статусу постачальника універсальної послуги (надалі - ПУП) чи постачальника «останньої надії» (надалі – ПОН). 

Тому, у разі закупівлі електричної енергії у ПУПа або у ПОНа (або врегулювання правовідносин із ПУПом або ПОНом) замовник також має правильно визначити код ДК 021:2015

На що варто звернути увагу:

  • постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги включає в себе електричну енергію, як товар, ціну (тариф) на послугу постачальника універсальної послуги, послугу з передачі електричної енергії та / або послугу з розподілу електричної енергії;
  • постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» включає в себе електричну енергію, як товар на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії» та ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі.

Із визначення наведеного у статті 1 Закону товар - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Таким чином, стає зрозуміло, що закупівля електричної енергії з ПУПа або у ПОНа закуповується разом із супутніми послугами, а враховуючи визначення наведеного у статті Закону то у даному випадку замовник закуповує електричну енергію, як товар із послугами, пов’язаними з постачанням електричної енергії. 

Тобто, задля закупівлі електричної енергії у ПУПа і у ПОНа відповідний код предмету закупівлі  - електрична енергія за показником 4 цифри ЄЗС - 09310000-5 Електрична енергія.

#закупівлі електричної енергії#планування закупівель#предмет закупівлі#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard