Статті

Що варто врахувати під час укладання договору про надання послуги з розподілу електричної енергії. Практичні поради та приклад додатку до договору.

2
1151

Практика цього року, а саме 2023 показала замовникам, які закуповують послугу з розподілу електричної енергії в операторів системи розподілу у відповідності до вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) про те, що тариф (ціна ) на послугу з розподілу електричної енергії встановлюється регулятором – НКРЕКП не один раз на рік, і не два рази на рік, а такі тарифи встановлюються та змінюються значно частіше.

Така ситуація призвела до того, що тарифи змінювалися, згідно рішень НКРЕКП, а замовники не розуміли як провести такі зміни в умовах укладених типових договорів, які не містили випадків зміни істотних умов договору. І звичайно, що дану ситуацію варто розділити на дві категорії замовників.

Перша, це замовники у яких річна потреба у закупівлі послуги з розподілу електричної енергії не перевищує 100 тис.грн. та яка дозволила замовникам укласти прямі договори про надання послуги з розподілу електричної енергії споживачу. У цієї категорії замовників ситуація мала більш гнучкий характер та надала їм право вчинити будь – які дії для врегулювання договірних відносин, в частині внесення змін до такого договору. Тому, як вихід окремі замовники укладали додаткові угоди або використовували вартість договору до вичерпання його суми.

Друга, це замовники у яких річна потреба у закупівлі послуги з розподілу електричної енергії дорівнювала або перевищувала 100 тис.грн. та які здійснили таку закупівлю за однією із виключень наведених у Особливостях, а саме згідно абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей. У цієї категорії замовників вирішення ситуації щодо внесення змін до договору було зовсім не таким простим як у першої категорії. Чому так? Тому що, укладаючи договір за виключеннями наведених у пункті 13 Особливостей, такий договір враховуючи положення пункту 17 Особливостей вважається договором про закупівлю. А відтак, зміни, які вносяться до істотних умов договору про закупівлю повинні вноситися із підстав визначених у пунктів 19 Особливостей та з обов’язковим оприлюдненням повідомлення про внесення змін до істотних умов договору.

Із першого погляду, замовники можу сказати, що є підпункт 7 пункт 19 Особливостей, який дає право внести зміни до договору про закупівлі, ось і все можна вносити. Але не все так просто, чому так розберемося у даному матеріалі та зрозуміємо який порядок укладання договору про надання послуги з розподілу електричної енергії споживачу, що потрібно врахувати замовнику під час його укладання договору та як замовникам можна врахувати вимоги, які встановленні Особливостями у частині зміни істотних умов договору.

Порядок укладання договору про надання послуги з розподілу електричної енергії.

Спеціальними нормативно – правовими актами, які регулюють порядок укладання договору про надання послуги з розподілу електричної енергії є Закон України «Про ринок електричної енергії» (наділ – Закон про ринок), Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року (надалі – ПРРЕЕ), Кодекс системи розподілу, затверджений постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року (надалі – КСР).

Частиною 4 статті 46 Закону про ринок визначено, що оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором.

У свою чергу пункт 2.1.5. ПРРЕЕ передбачеє, що договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на основі типового договору, що є додатком 3 до цих Правил.

Оператор системи розподілу зобов'язаний на головній сторінці свого вебсайту, а також у друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та у власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та роз'яснення щодо укладення та приєднання споживача до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії.

Договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених цими Правилами випадків, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднанням до розробленого оператором системи розподілу договору на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу/передачі.

Якщо за об'єктом оформлено паспорт точки (паспорти точок) розподілу/передачі, оператор системи розподілу не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії. При цьому сторони можуть за взаємною згодою оформляти в установленому цими Правилами порядку додатки до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, в яких узгоджуються організаційні та технічні особливості розподілу електричної енергії.

На вимогу споживача оператор системи розподілу протягом трьох робочих днів від дати звернення повинен надати споживачу підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії у паперовій формі.

Тобто, законодавцем для здійснення закупівлі послуги з розподілу електричної енергії чітко визначено:

 •  вид договору - договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії;
 • форма договору – типова, що є додатком 3 до ПРРЕЕ ( та за правилами частини 4 статті 179 Господарського кодексу України, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови);
 • договір вважається договором приєднання, який, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднанням (або за заявою про укладання договору);
 • на вимогу споживача укладається у паперовій формі.

Аналізуючи зазначенні пункти ПРРЕЕ та КСР можна дійти висновку, що договір про надання послуги з розподілу укладається одноразово, і який фактично буде діяти протягом того строку, коли у споживача не настануть обставини, які пов’язанні із продажом або передачею об’єкта, який належить замовнику у користування та до якого надається послуга з розподілу електричної енергії.

Проте, враховуючи вимоги Особливостей щодо планування у публічних закупівлях та період на який затверджуються видатки для замовника, то вбачається, що договір споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії, може укладатися лише на календарний рік, який прирівнюється із бюджетним роком на які виділяють видатки для потреб замовника.

Тому, замовникам, які здійснюють закупівлю, згідно Особливостей та Закону України «Про публічні закупівлі»  мають укладати договір про надання послуги з розподілу електричної енергії споживачу щороку та лише на період, який дорівнює календарному року, а це з 01.01. по 31.12.20__рік.

Як відбувається укладання договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії?

Кодекс системи розподілу у главі 11.3. визначив, що для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені цим Кодексом, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.

Форма заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії розробляється ОСР.

У заяві Заявник указує, зокрема:

1) персоніфіковані та контактні дані Заявника;

2) адресу об’єкта(ів) Заявника;

3) EIC-код(и) точки(ок) вимірювання обліку електричної енергії за об’єктом споживача;

4) предмет заяви;

5) обсяги замовленої послуги (дозволена потужність у кВт з урахуванням категорійності, визначена діючим договором про електропостачання, або потужність, забезпечена виконаним договором про приєднання) та період використання у різні періоди доби;

6) дату подання заяви;

7) підпис.

ОСР надає бланк заяви на запит Заявника, а також розміщує його на своєму власному вебсайті у доступному для перегляду та завантаження форматі. На вебсайті ОСР також розміщується зразок заповнення заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та перелік документів, які додаються до заяви.

До заяви додаються такі документи:

1) для Користувачів - побутових та непобутових споживачів, електропостачальників перелік документів визначається Правилами роздрібного ринку електричної енергії;

У пункті 2.1.8. ПРРЕЕ передбачений перелік документів, які має надати замовник оператору системи розподілу до заяви про укладання договору, а саме:

1) заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та реквізитів заявника та наявності паспорта точки розподілу/передачі;

2) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);

4) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

5) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

6) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів).

Таким чином, відразу проситься наступна порада замовнику, що в перших числа грудня поточного року замовник має направити оператору системи розподілу (надалі – ОСР) до мереж якого приєднаний (ні) об’єкт (ти) замовника заяву про укладання договору споживача про надання послуги з розподілу, яка:

 • має відповідати формі заяви – приєднання або заяві розробленої  оператором системи розподілу та яка розміщена на офіційному сайті ОСР;
 • має містити інформацію, як визначена главою 11.3 КСР;
 • та до якої мають бути додані документи, які передбачені пунктом 2.1.8 ПРРЕЕ.

Водночас, реальність така, що кошторисні призначення на поточний календарний рік замовників затверджуються лише на початку цього ж календарного року, а бюджетні зобов’язання можуть бути зареєстровані у казначейській службі лише після затвердження таких кошторисів, тому як вихід для замовників подати заяву про укладання договору із необхідним пакетом документів до відповідного ОСР, а договір про надання послуги з розподілу електричної енергії укласти після затвердження кошторисних призначень.    

Як врахувати замовнику вимоги Особливостей та спеціальних норм ?

Укладаючи договір споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії замовнику потрібно врахувати норми Особливостей та ПРРЕЕ, КСР та Закону про ринок. Як це зробити замовнику з’ясуємо далі.

Перше, закупівля здійснюється за конкретним предметом закупівлі, а це є товар, робота чи послуга, у нашому випадку – «послуга». Враховуючи норми пункту 15 Особливостей, предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

Тому, у договорі споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії має бути зазначений чіткий код ЄЗС, а це показник четвертої цифри основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 - 65310000-9 — Розподіл електричної енергії.

Друге, що має врахувати замовник це вимоги щодо визначення річної потреби – обсяг (кількості кВт.год. електричної енергії) та очікуваної вартості закупівлі. Очікувана вартість закупівлі визначається замовником виходячи із загального річного обсягу (кількість кВт.год.) помножених на тариф (ціну) послуги з розподілу електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП для ОСР, до якого приєднаний (ні) об’єкт (ти) замовника.

Тому, у договорі споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії має бути передбачений річний обсяг - кількість кВт. год. електричної енергії та загальна ціна договору.

Третє, визначення ціни (тарифу) за одиницю послуги з розподілу електричної енергії. Згідно  пункту 11.1.9. КСР та частини 4 статті 46 Закону про ринок оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за тарифами, які встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики. Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії оприлюднюються операторами систем розподілу в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Тому, у договорі споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії має бути визначена ціна (тариф) за одиницю (1 кВт.год) послуги з розподілу електричної енергії, яка визначена для ОСР до мереж якого приєднаний (ні) об’єкт (ти) замовника. Такий тариф має відповідати затвердженому НКРЕКП тарифу на дату укладання договору, або на дату з якої послуга буде надаватися. До прикладу: договір споживача про надання послуги з розподілу укладається 22.12.2023 року, на дату укладання договору НКРЕКП уже затвердило тариф на послугу з розподілу електричної енергії для ОСР до мереж якого приєднаний об’єкт замовника на 2024 рік, у такому випадку у договорі має бути передбачений тариф (ціна), який затверджений на 2024 рік.

Четверте, період надання послуги з розподілу електричної енергії. Я уже з’ясували у даному матеріалі період надання послуги з розподілу дорівнює календарному році.

Тому, у договорі споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії має бути визначений період надання послуги з розподілу електричної енергії.

До прикладу: Замовник укладає договір споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії 20.12.2023 року, при цьому у заяві приєднанні або в тексті договору чи у додатку до такого договору чітко передбачено, що «строк надання послуги з ______2024 року по 31.12.2024 року».

Може виникнути ситуація, коли дата укладання договору буде не грудень 2023 рок, а січень або лютий 2024 року, у такому випадку сторонам варто прописати, що умови договору, керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України поширюються на правовідносини, які виникли до дати його укладання, а саме з 01. 01.2024 року. Тоді сторони фактично визнають, що послуга з розподілу електричної енергії надавалася та отримувалася з 01.01.2024 року, а тому і обов’язок з оплати за надані послуги також виник із зазначеного періоду.

П’яте, підстави внесення змін  до істотних умов договору спожива про надання послуги з розподілу електричної енергії.  Напевне, варто спершу врахувати норми ПРРЕЕ, яким визначенні істотні умов договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії.

Пункт 2.1.12 ПРРЕЕ визначає, що  договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії має містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей:

1) найменування оператора системи та споживача, паспорт точки розподілу/передачі;

2) місце і дату укладення договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії;

3) режими розподілу/передачі (у тому числі режим роботи електроустановки непобутового або колективного побутового споживача, величини приєднаної та дозволеної потужності об'єкта споживача із розділом за площадками вимірювання), порядок контролю показників якості електричної енергії та якості електропостачання;

4) порядок розрахунків, включаючи умови їх призупинення та поновлення;

5) відповідальність сторін за невиконання умов договору, підстави і порядок її застосування;

6) строк дії договору;

7) умови та порядок внесення змін до договору та його розірвання;

8) місцезнаходження, банківські реквізити сторін;

9) заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та відключень при дефіциті електричної енергії та потужності в енергосистемі;

10) перелік випадків, коли розподіл (передача) електричної енергії може бути обмежений споживачу, та порядок обмеження.

При цьому, пункт 19 Особливостей містить випадки при настанні, яких можуть вноситися зміни до істотних умов договору.

Тому, у договорі споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії мають бути визначені підстави зміни істотних умов договору та порядок внесення змін до умов такого договору.

До прикладу: Типова форма договору містить наступні умови «Цей Договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини між Оператором системи та Споживачем. У зв’язку з цим сторони погоджуються з тим, що Оператор системи вносить відповідні зміни та доповнення до цього Договору та оприлюднює їх на власному вебсайті. Якщо Споживач не ініціював розірвання цього Договору протягом одного місяця з моменту оприлюднення змін та доповнень до цього Договору, вважається, що Споживач погодився зі змінами до Договору з дати його оприлюднення на вебсайті Оператора системи.».

Тобто, зміст типової форми договору передбачає застосування змін окремих істотних умов договору шляхом оприлюднення таких змін на сайті відповідного ОСР, але враховуючи вимоги Особливостей, то будь - яка зміна істотних умов має вчинятися письмово та передбачає укладання додатковї угоди про такі зміни, які мають в подальшому виконуватися сторонами договору про закупівлю. Та у разі укладання договору за виключеннями наведених у абзаці 4 підпункті 5 пункті 13 Особливостей, зміни до істотних умов договору про закупівлю обов’язково оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель: повідомлення про внесення змін до істотних умов договору та додаткова угода у форматі pdf.

Шосте, у разі якщо договір споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії укладається за виключеннями наведених у абзаці 4 підпункті 5 пункті 13 Особливостей, а саме роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником, то в такому випадку замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору:

 • звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
 • договір про закупівлю та додатки до нього у форматі PDF;
 • обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа.
 • для себе замовник має зберігати документи, які підтверджують відсутність конкуренції з технічних причин, а саме: технічні умови (у разі якщо це відбувалося нове приєднання), однолінійна схема, акт розмежування балансової належності, який є додатком до договору про надання послуги з розподілу електричної енергії, витяг з реєстру природніх монополістів із сайту АМКУ, постанова НКРЕКП щодо надання права на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР до мереж якого приєднанні об’єкти замовника тощо.

Як замовнику оформити описані вище умови? Всі вище зазначенні вимоги замовник можна врегулювати шляхом укладання до договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії додатку до такого договору «Уточнення істотних умов закупівлі» або у разі якщо ОСР заперечує укладання такого додатку то варто всі наведенні умови передбачити в одному із додатків для прикладу «порядок розрахунків».

Замість підсумків пропонуємо замовникам для використання в роботі приклад додатку до договору споживача про надання послуги з розподілу «Уточнення істотних умов закупівлі» за посиланням

пов'язані статті