Статті

Вибір способу та виду здійснення закупівлі електричної енергії та супутніх послуг за Особливостями

4
825

Кожний замовник при плануванні закупівлі та в подальшому її проведенні має чітко вказати інформацію за яким видом має відбуватися така закупівля. Не виключенням є і закупівля електричної енергії із супутніми послугами. Так, як на ринку електричної енергії не все так просто, тому і є необхідність розібратися який вид закупівлі із визначених Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та в який спосіб замовник може застосувати.

Аналізуючи норми Особливостей вбачається, що закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону (пункт 14 Особливостей).

У річному плані повинна міститися інформація визначена частиною 2 статті 4 Закону в тому числі і вид закупівлі та орієнтовний початок проведення такої закупівлі.

Отож, скеровуємося до положень Особливостей, які визначають види закупівлі та можливі способи проведення таких закупівель.

Особливостями запропоновано такі види закупівель, як:

 • закупівля без використання електронної системи закупівель (укладання «прямого» договору);
 • закупівля через електронний каталог шляхом запиту пропозицій постачальників;
 • закупівля за процедурою аналогічно спрощеній;
 • закупівля шляхом застосування відкритих торгів за Особливостями;
 • рамкова угода.

Застосування того чи іншого виду залежить звичайно від вартісних меж предмету закупівлі та самого предмету закупівлі: товар чи послуга.

Детальна інформація щодо визначення предмету закупівлі електричної енергії та супутніх послуг описана у матеріалі «Визначення предмета закупівлі електричної енергії, розподілу, компенсації  перетікань реактивної енергії», а відтак розпочнемо розглядати види закупівлі з врахуванням кожного предмету закупівлі.

Закупівля послуги з розподілу електричної енергії

Пунктом 78 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі – Закон про ринок) визначено, що розподіл електричної енергії — транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.

Статтею 45 Закону про ринок передбачено, що розподіл електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 (наділі – КСР) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Підтвердженням належності провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії є відомості, розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — розподіл електричної енергії).

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженні постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 визначено, що місце провадження господарської діяльності — територія адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої розташовані система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі інших власників.

Регулятор – НКРЕКП видає ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на конкретній території (області) в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ОСР тощо.

Тобто, з наведеного вбачається, що ОСР здійснюють господарську діяльність з розподілу в межах місць провадження господарської діяльності, а саме на конкретній території (області), і досить логічним є те, що об’єкт  замовника також розміщений на конкретній території та приєднаний до електричних мережі ОСР, який провадить діяльність на такій території.

Тому, можна вже зробити висновок, що замовник має можливість обґрунтувати «відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником», в таблиці наводимо види закупівель за якими замовник може здійснити закупівлю послуги з розподілу електричної енергії враховуючи потребу замовника та вартісні межі.

Приклади визначення очікуваної вартості закупівлі послуги з розподілу електричної енергії наведенні у статті оприлюдненій на платформі: «Визначення очікуваної вартості електричної енергії, розподілу, компенсації перетікань реактивної електричної енергії».

Окремо зауважуємо! Пунктом 5 частини 6 статті 3 Закону визначено, що Закон не застосовується у випадку, якщо замовники в окремих сферах господарювання здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах. Ціна (тариф) на послугу з розподілу електричної енергії для операторів системи розподілу встановлюється Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), а тому замовники в окремих сферах господарювання у випадку укладення договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії не оприлюднюють річний план або зміни до нього та іншу інформацію про таку закупівлю (абзац 2 пункту 3 Особливостей).

* Також, варто зазначити, що у разі якщо річна потреба за предметом закупівлі:

 • < 50 тис. грн – у такому випадку замовник не оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладений, без використання електронної системи;
 • ≥ 50 тис. грн  – у такому випадку замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладений, без використання електронної системи закупівель протягом 10 робочих днів з дня укладання договору про закупівлю.

Закупівля електричної енергії разом із послугою передачі електричної енергії

При плануванні та проведення закупівлі електричної енергії, як товару, замовник має врахувати норми статті 56 Закону про ринок та глави 3.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (надалі – ПРРЕЕ).  Якщо коротко, то на ринку електричної енергії в частині постачання електричної енергії є конкурентним, оскільки на сьогоднішній день є значна кількість постачальників електричної енергії, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, а відтак ринок є конкурентним.

Тому розглядаємо види закупівель, визначенні Особливостями, для закупівлі електричної енергії враховуючи вартісні межі предмета закупівлі.

Закупівля послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії

Закупівля послуги з перетікань реактивної електричної енергії здійснюється за правилами закупівлі послуги з розподілу електричної енергії. Відмінність в тому, що дана послуга має закуповуватися не всіма замовниками, але лише тими, які прямо визначенні ПРРЕЕ та Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затверджена Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 87 від 06.02.2018р (надалі – Методика).

Згідно абзацу 20 пункту 1.1.2. глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ електрична енергія (реактивна) — технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок. Величина потужності такої енергії, яку прийнято називати реактивною, визначається добутком прикладеної напруги та частки струму, яка створює електромагнітне поле. Реактивна електрична енергія, на відміну від активної, не є товаром.

Положеннями пункту 1 розділу ІІІ Методики, якою визначено, що розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюються за об'єктами непобутових споживачів електроенергії з дозволеною потужністю 50 кВт і більше, крім об'єктів, що споживають електроенергію на комунально-побутові потреби або технічні цілі багатоквартирних будинків (робота ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, освітлення дворів, східців і номерних знаків тощо), а також за об'єктами альтернативної енергетики з дозволеною потужністю власних потреб 50 кВт і більше або які відносяться до генеруючих одиниць типу B, C, D.

Вимогами підпункту 3 пункту 5.5.14 ПРРЕЕ та пункту 8.5.9 КСР покладені додаткові обов’язки на непобутових споживачів здійснювати компенсацію перетікань реактивної електричної енергії для енергозбереження та дотримання показників якості електричної енергії.

Пунктом 4.33 ПРРЕЕ регламентується, що споживачі, які відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов'язані здійснювати розрахунки за компенсацію перетікання реактивної електричної енергії, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживачів, відповідно до умов договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії.

Тобто, зі змісту зазначених норм законодавства, вбачається, що компенсація перетікання реактивної електричної енергії:

 • плата за перетікання реактивної електричної енергії вноситься на поточний рахунок оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки замовника;
 • розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюються за об'єктами замовника з дозволеною потужністю 50 кВт і більше.

Правила обґрунтування у здійснені закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії у оператора системи ідентичні правилам обґрунтування закупівлі послуги з розподілу електричної енергії у ОРС, а саме у зв’язку «відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником».

А тому, задля здійснення закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії замовник може таку закупівлю здійснити за наступними видами закупівель:

Також, пунктом 5 частини 6 статті 3 Закону визначено, що Закон не застосовується у випадку, якщо замовники в окремих сферах господарювання здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах. Ціна (тариф) на послугу з компенсації перетікань реактивної електричної енергії встановлюється, згідно Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87 (зі змінами), а тому замовники в окремих сферах господарювання у випадку укладення договору споживача про надання послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії не оприлюднюють річний план або зміни до нього та іншу інформацію про таку закупівлю (абзац 2 пункту 3 Особливостей).

*Варто зазначити, що у разі якщо річна потреба за предметом закупівлі:  

 • < 50 тис. грн – у такому випадку замовник не оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладений, без використання електронної системи;
 • ≥ 50 тис. грн  – у такому випадку замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладений, без використання електронної системи закупівель протягом 10 робочих днів з дня укладання договору про закупівлю.

Коментар: закупівля послуги з перетікань реактивної електричної енергії може здійснюватися в межах однієї закупівлі разом із послугою з розподілу електричної енергії, у такому випадку взаємовідносини між оператором системи та замовником будуть врегульовуватися у договорі про надання послуги з розподілу електричної енергії, а умови щодо надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії можуть бути викладені у додатку до такого договору про надання послуги з розподілу електричної енергії.

#закупівлі електричної енергії#планування закупівель#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard