Статті

Закупівля електричної енергії у ПОНа: що, як, коли?

0
517

Численна кількість замовник має досвід співпраці з постачальником «останньої надії» (надалі - ПОН) для забезпечення належних їм об’єктів електричною енергією. Також таким замовникам відомо, що така співпраця є нелегкою та потребує зусиль для того, щоб уже існуючі відносити перенести в площину «договірної співпраці». І звичайно, для того, щоб замовник міг врегулювати відносини з ПОНом, він має володіти як інформацією, яка визначена у спеціальних нормативно – правових актах так і тією, яка може міститися на офіційних джерелах самого ПОНа. Тому, у даному матеріалі розберемо нормативно – правову базу та з’ясуємо хто такий ПОН, у яких випадках постачається електрична енергія даним учасником ринку, де отримати інформацію про ціну на постачання електричної енергії ПОНом та як врегулювати відносини з ПОНом враховуючи закупівельне законодавство.

Порядок постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” та в яких випадках таке постачання є обов’язковим для замовника.

Правовідносини, які виникають між замовником, як споживачем електричної енергії та одним із учасників ринку електричної енергії – постачальником «останньої надії» регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон про ринок) та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (надалі — ПРРЕЕ).

Випадки надання послуги з постачання електричної енергії споживачам ПОНом прямо визначені у частині 1 статті 64 Закону про ринок, пункті 3.4.2 глави 3.4 та пункті 6.2.2 глави 6.2 ПРРЕЕ, та до яких відносяться:

1) банкрутство, ліквідація попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником Правил ринкуПравил ринку РДН та ВДР, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених цими Правилами.

Як правило, враховуючи нинішню ситуацію у замовників необхідність у закупівлі електричної енергії у ПОНа виникає у разі необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору про закупівлю з попереднім електропостачальником, а саме:

  • дострокове розірвання договору про закупівлю за ініціативою електропостачальника або закінчення обсягів (кВт.год. електричної енергії), які планово прогнозувалися на початку року та замовник не встиг провести закупівлю електричної енергії у іншого постачальника згідно процедур, визначених Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабміну № 1178 від 12.10.2022 року (далі – Особливості).

Якщо підставою розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу є дострокове розірвання або закінчення строку його дії, то в даному випадку електропостачальник повідомляє про це замовника за 20 днів до такого розірвання/припинення  (пункт 3.2.15 глави 3.2 ПРРЕЕ), то у разі банкрутства, ліквідації або інші підстави припинення діяльності попереднього електропостачальника  повідомлення замовнику про настання таких обстави буде направлено протягом 1 робочого дня із зазначення дати припинення постачання (пункт 6.2.2. глави 6.2 ПРРЕЕ).

Але, після останніх змін до ПРРЕЕ в частині порядку змін електропостачальника на ПОНа, законодавець доповнив норми, які стосуються набуття статусу електропостачальником «Дефолтний», тобто коли такий електропостачальник не спроможний здійснювати купівлю електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та/або на інших організованих сегментах ринку, а це на ринку «на добу на перед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Так, пункт 6.2.2 ПРРЕЕ визначає, що за 2 робочі дні до переведення споживачів такого електропостачальника та споживачів електропостачальника, який не спроможний здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, до постачальника "останньої надії" адміністратор розрахунків забезпечує повідомлення адміністратору комерційного обліку щодо необхідності зміни облікових записів електропостачальника щодо постачальника "останньої надії" та відповідних споживачів, яким він почав здійснювати постачання електричної енергії, у порядку, визначеному Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи, споживача та постачальника "останньої надії".

Датою початку постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», у тому числі при оформленні договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації, вважається дата дня, наступного за днем закінчення строку дії або розірвання договору з попереднім електропостачальником, або набуття попереднім електропостчальником  статусу «Дефолтний» відповідно до Правил ринку або втрати статусу учасника ринку таким споживачем (за умови відсутності договору з іншим постачальником) з відповідним внесенням адміністратором комерційного обліку даних щодо зміни у реєстр точок комерційного обліку згідно з Кодексом комерційного обліку.

Договір вважається таким, що не відбувся у випадку укладення між споживачем та іншим електропостачальником договору про постачання електричної енергії з моменту переведення споживача на постачальника «останньої надії» та подання заявки новим постачальником споживача на зміну електропостачальника до кінця календарного місяця наступного за місяцем, у якому відбулося переведення споживача на постачальника «останньої надії».

Тобто, простими словами у разі, якщо електропостачальник не може здійснювати закупівлю електричної енергії на оптовому ринку на всіх його сегментах, у такому випадку такий електропостачальник набуває статусу «Дефолтний». Після чого адміністратор розрахунків - ПрАТ «НЕК «Укренерго» має повідомити адміністратора комерційного обліку - ПрАТ «НЕК «Укренерго» та споживача за 2 робочих днів до переведення такого замовника від попереднього постачальника який набув статусу «Дефолтний» на ПОНа.

При цьому, якщо такий споживач до кінця календарного місяця наступного за місяцем, у якому відбулося переведення споживача на постачальника «останньої надії» укладе договір про постачання електричної енергії з іншим постачальником у такому випадку буде вважатися, що договір із ПОНом не укладений.

Коментар: зазначенні зміни до порядку зміни постачальника на ПОНа, які викладенні в ПРРЕЕ дозволяють обсяги електричної енергії, які споживаються замовниками в період коли проводяться відкриті торги або запит ціни пропозиції (у разі проведення закупівлі шляхом застосування електронного каталогу) перенести до обсягів закупівлі нового постачальника, якщо така закупівля буде закінчена до кінця календарного місяця наступного за місяцем, у якому відбулося переведення споживача на ПОНа. При цьому, враховуючи той факт, що замовник не може збільшити обсяг – кількість кВт.год. електричної енергії, який останній закуповує за видами закупівель визначених у пункті 10 Особливостей, а тому рекомендуємо, у разі якщо замовник опиняється на ПОНі, то все ж таки врегулювати такі відносити із ПОНом і здійснити оплату обсягу – кількості кВт.год., які замовником будуть спожиті у період перебування на ПОНі саме постачальнику «останньої надії».   

В інших випадках, які не стосуються набуття статусу попереднім постачальником «Дефолтний», початком постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" вважається дата припинення постачання електричної енергії споживачу попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної енергії між постачальником "останньої надії" і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу.

Початком постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" є дата припинення постачання електричної енергії споживачу попереднім електропостачальником, яка визначається відповідно до вимог пунктів 6.2.2 та 6.2.3 ПРРЕЕ.

Адміністратор комерційного обліку – НЕК «Укренерго» повідомляє постачальника "останньої надії" в термін протягом наступного робочого дня про перелік споживачів, які переходять до постачальника "останньої надії", не пізніше дати такого переходу.

Адміністратор комерційного обліку за наявними у нього контактними даними повідомляє споживача (у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації) про переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» - за 5 робочих днів до переведення.

Споживач протягом 5 днів з дня отримання повідомлення оператора системи має право до моменту його переведення на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» укласти договір з обраним електропостачальником або постачальником універсальних послуг (для споживачів, які мають на це право) шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником, або за згодою сторін на інших умовах, відмінних від тих, які містяться в комерційних пропозиціях, оприлюднених на офіційному вебсайті електропостачальника.

Якщо споживач до моменту його переведення на постачання електричної енергії ПОНом не обрав електропостачальника адміністратор комерційного обліку в одноденний термін переводить такого споживача на постачання електричної енергії ПОНом шляхом внесення змін в одноденний строк до реєстрів точок комерційного обліку електропостачальника щодо постачальника "останньої надії" у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, з одночасним повідомленням операторів системи та постачальника "останньої надії".

Після зміни електропостачальника на постачальника "останньої надії" споживач зобов'язаний невідкладно ініціювати початок процедури зміни електропостачальника у порядку, встановленому главою 6.1 ПРРЕЕ.

Підсумовуючи наведене вбачається, що замовник після отримання повідомлення або від діючого електропостачальника чи від НЕК «Укренерго», як адміністратора комерційного обліку має вжити заходів для здійснення закупівлі електричної енергії та укласти договір про постачання електричної енергії з новим електропостачальником в іншому випадку замовник буде переведений до реєстрів точок комерційного обліку електропостачальника щодо ПОНа.

Який строк постачання електричної енергії ПОНом?

Частиною 9 статті 64 Закону про ринок, пунктом 3.4.4. ПРРЕЕ, та пунктом 6.2.8 ПРРЕЕ передбачено, що постачальник "останньої надії" постачає електричну енергію споживачу протягом строку, який не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник "останньої надії" припиняє електропостачання споживачу. Припинення електропостачання здійснює оператор системи – «Обленерго» або інший суб’єкт господарювання, який забезпечує об’єкти споживача послугою з розподілу/передачі електричної енергії.

Про кінцевий строк постачання електричної енергії ПОН має повідомляти споживача у виставлених рахунках кожні 30 днів. Повідомлення про припинення електропостачання надаються споживачу відповідно до процедури, передбаченої ПРРЕЕ.

Якщо споживач ПОНа не уклав договір із новим електропостачальником по закінченню терміну договору про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", розподіл та постачання електричної енергії такому споживачу припиняється шляхом здійснення відключення електроустановки такого споживача.

Хто здійснює функції ПОНа на сьогоднішній день?

Відповідно до статті 64 Закону про ринок визначення ПОНа здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Якщо конкурс не відбувся, Кабінет Міністрів України з метою забезпечення загальносуспільних інтересів може тимчасово, на строк до шести місяців, покласти обов’язки щодо виконання функцій ПОНа на електропостачальника державної форми власності, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям.

Межі території здійснення діяльності ПОНа визначаються в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного ПОНа не допускається провадження діяльності іншими ПОНами. Порядок проведення конкурсу з визначення ПОНа має містити, зокрема, перелік кваліфікаційних вимог до електропостачальників та критерії, за якими здійснюється визначення переможця.

ПОН призначається на строк до трьох років. На сьогодні функції ПОНа виконує Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» (надалі — ДПЗД «Укрінтеренерго»). ПОН призначений діяти на території України, тобто такий постачальник є один.

ДПЗД «Укрінтеренерго» як ПОН діє на підставі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно з постановою НКРЕКП від 06.11.2018 № 1344, та виконує функції згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1023-р (зі змінами) на період з 01.01.2019 до 31.12.2023.

Яка ціна 1 кВт. год. електричної енергії, яка постачається ПОНом та як вона визначається ?

За приписами частини 5 статті 64 Закону про ринок ПОН зобов’язаний постачати електричну енергію споживачам за ціною, що формується ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника "останньої надії" та ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі. Постачальник "останньої надії" зобов’язаний повідомляти споживача на своєму веб-сайті або через медіа про зміни тарифів (цін) у строки, визначені порядком формування ціни, за якою здійснює постачання електричної енергії споживачам постачальник "останньої надії".

Споживачі постачальника "останньої надії" оплачують послуги з передачі та розподілу електричної енергії оператору системи передачі та оператору системи розподілу згідно з умовами укладених договорів про надання відповідних послуг.

Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам постачальник "останньої надії" здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами. Методика (порядок) розрахунку ціни електричної енергії, що застосовується постачальником "останньої надії" при формуванні ціни постачання електричної енергії споживачам, затверджується Регулятором.

Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", мають бути економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними і не повинні перешкоджати конкуренції на ринку електричної енергії.

Ціна (тариф) на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу.

У разі якщо конкурс на визначення постачальника "останньої надії" не відбувся, ціна (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника "останньої надії" встановлюється Регулятором згідно із затвердженою ним методикою та має враховувати економічно обґрунтовані витрати, пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від провадження діяльності постачальника "останньої надії", а також норму прибутку з урахуванням особливостей діяльності такого електропостачальника.

На що варто звернути увагу замовнику, що до ціни послуги з постачання електричної енергії не включаються тариф послуги з розподілу електричної енергії або у разі якщо об’єкт замовника приєднаний напряму до мереж оператора системи передачі, то до ціни не включається вартість послуг з передачі електричної енергії. Тобто, за зазначенні послуги в період постачання ПОНом замовник має розраховуватися за послуги з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу – «Обленерго» або у разі якщо об’єкт замовника приєднаний напряму до мереж оператора системи передачі, то з оператором системи передачі – НЕК «Укренерго».

На сьогоднішній день, згідно відомостей із сайту НКРЕКП до постанови №490 від 22.03.2023 року, якою було визначено тариф (ціну) на послуг з постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» такий тариф станови «0,00 грн./МВт.год.» до 31.12.2023 року.

Про що говорить дана постанова? Проте, що даною постановою НКРЕКП визначена лише вартість однієї із складових ціни 1 кВт.год., і це лише тариф на послугу постачальника «останньої надії».

Порядок визначення ціни для ПОНа регулюється постановою НКРЕКП № 1179 від 05.10.2018 року «Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»» (надалі – постанова № 1179).

Згідно постанови №1179 ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», включає в себе:

-  ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії,

-  ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії»,

-  ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі.

Формульно ціна, за якою здійснює постачання електричної енергії ПОН виглядає так:

Розрахунок ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», та всіх її складових здійснюється без врахування податку на додану вартість.

Постачальник «останньої надії» формує ціни, за якими він здійснює постачання електричної енергії споживачам, на розрахунковий період, який дорівнює місяцю і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 1 день до їх застосування.

Тобто, ціна на електричну енергію, яка постачається ПОНом може змінюватися, що не кожного місяця, при цьому ПОН зобов’язаний таку ціну оприлюднювати на своєму веб – сайті, тому замовникам для того щоб правильно визначити орієнтовну вартість закупівлю потрібно самостійно перевірити ціну, яка оприлюднена на сайті. При цьому, у разі якщо замовник прогнозує, що постачання електричної енергії буде здійснюватися ПОНом більше одного місяця, то додатково звернутися до ПОНа для того щоб з’ясувати чи буде змінюватися ціна електричної енергія, яка постачається ПОНом.

Як же визначити орієнтовану вартість закупівлі послуги з постачання електричної енергії ПОНом?

При визначенні очікуваної вартості закупівлі послуги з постачання електричної енергії ПОНом має значення період на який замовник має отримувати дану послугу.

Нагадаємо, що період постачання це період достатній для проведення закупівлі електричної енергію за процедурою визначеною Особливостями (відкриті торги або закупівля шляхом використання електронного каталогу) при цьому замовнику варто врахувати, що максимальний строк постачання ПОНом 90 днів.

Інформацію про ціни замовник можна знайти на сайті ПОНа Постачальник “останньої надії” | ДПЗД «Укрінтеренерго» (uie.kiev.ua).

До прикладу, замовник прогнозує, що йому для проведення відкритих торгів потрібно 20 дні. Місячний прогнозований обсяг споживання на 30 днів становить 30 000 кВт*год. Тому, для 20 днів, визначених розрахунковим шляхом, потрібно  20 000  кВт*год. Ціна на вересень 2023 року, за якою здійснюється постачання електричної енергії ПОНом для споживачів, які приєднанні до мереж ОСР  становить 6,66474 грн /кВт*год. Тому, 20 000 кВт.год. * 6,66474 = 133 294,8 грн.

Які умови договору використовувати замовнику для врегулювання договірних відносин?

Постачальник "останньої надії" здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, на умовах типового договору постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", що затверджується Регулятором, та є публічним договором приєднання. Постачальник "останньої надії" оприлюднює відповідний договір на своєму офіційному веб-сайті (частина 6 статті 64 Закону про ринок).

Типова форма договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» є додатком №7 до ПРРЕЕ та відповідно розміщений на офіційному веб – сайті ПОНа. Тому, замовнику потрібно звернутися до ПОНа та укласти договір. Всі необхідні документи, а саме договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», комерційна пропозиції, ціни на електричну енергію ПОНа тощо можна отримати за посиланням Постачальник “останньої надії” | ДПЗД «Укрінтеренерго» (uie.kiev.ua).

Враховуючи положення Особливостей, закупівля електричної енергії у ПОНа (укладання договору про закупівлю з постачальником «останньої надії») є виключенням, а відтак Замовник може укласти прямий договір із ПОНом та має право застосувати правила частини 3 статті 631 ЦКУ та поширити дію такого договору на правовідносини, які виникли до його укладання, а саме з фактичної дати переведення Замовника (споживача) на ПОН.

Практика співпраці з ПОНом говорить, що такий процес є досить довгим та складним, оскільки ПОН не іде на взаємодію та швидку співпрацю, тому замовнику для того, щоб пришвидшити укладання договору можна  рекомендувати наступні дії:

  1. Роздрукувати договір та додатки, підписати їх зі сторони замовника та направити рекомендованим листом із повідомленням про вручення листа на адресу ПОНа - вул. Кирилівська, 85, м. Київ, 04080, Україна.
  2. Підготувати договір та необхідні додатки із врахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», тобто з накладанням кваліфікованого електронного підпису та направити на офіційну електронну адресу kanc@uie.ua або для листування з постачальником “останньої надії” pon@uie.kiev.ua
  3. Договір та необхідні додатки підписати зі сторони замовника, та у разі якщо замовник фізично знаходиться в місті Києві вручити такі документи нарочним. При цьому рекомендуємо також підготувати супровідний лист на якому представник ПОНа зможе поставити відмітку про отримання таких документів.  

Та звичайно, замовнику після направлення або вручення договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» варто зв’язуватися із представниками ПОНа для пришвидшення порядку підписання та отримання документів замовником, оскільки залишення даного питання без відповідної уваги та настирливості може привести до того, що документи можуть бути не отримані замовником.

Як здійснити закупівлю електричної енергії у ПОНа враховуючи положення?

Закупівля відповідно до цих Особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби у її здійсненні або у разі необхідності планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Тобто, замовнику обираючи вид закупівлі для закупівлі електричної енергії у ПОНа потрібно відштовхуватися від річної потреби у закупівлі електричної енергії в цілому. Та у разі якщо річна потреба за показником 4 цифри ЄЗС - 09310000-5 Електрична енергія у замовника не буде перевищувати 100 тис.грн, в такому випадку замовник керуючись пунктом 11 Особливостей має право укласти «прямий» договір.

У разі якщо річна потреба за показником 4 цифри ЄЗС - 09310000-5 Електрична енергія у замовника буде перевищувати 100 тис.грн, то в такому випадку замовнику слід звернутися до положень пункту 13 Особливостей.

Так, пунктом 13 Особливостей визначено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу (абзац 6 підпункту 5 пункту 13 Особливостей). Дана підстава укладання договору не є чимось новим, окрім укладання договору з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії, тому у разі якщо замовник уже потрапив до ПОНа, то в такому випадку закупівля послуг з постачання електричної енергії у постачальника «останньої надії» може відбуватися за наступними видами закупівель:

Окремо зауважуємо! Пунктом 5 частини 6 статті 3 Закону визначено, що Закон не застосовується у випадку, якщо замовники в окремих сферах господарювання здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах. Ціна (тариф) на послугу з постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» встановлюється у відповідності до постанови НКРЕКП № 1179 від 05.10.2018 року «Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»», а тому замовники в окремих сферах господарювання у випадку укладення договору споживача про надання послуги з постачання електричної енергії ПОНом не оприлюднюють річний план або зміни до нього та іншу інформацію про таку закупівлю (абзац 2 пункту 3 Особливостей).

*Також, варто зазначити, що у разі якщо річна потреба за предметом закупівлі  

  • < 50 тис. грн – у такому випадку замовник не оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладений, без використання електронної системи;
  • ≥ 50 тис. грн  – у такому випадку замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладений, без використання електронної системи закупівель протягом 10 робочих днів з дня укладання договору про закупівлю.

** У разі якщо закупівля відбулася шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару, згідно пункту 13 Особливостей замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору:

  • звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
  • договір про закупівлю та додатки до нього у форматі PDF;
  • обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа.

пов'язані статті