Статті

Закупівля електричної енергії у ПОНа: що, як, коли?

0
333

Численна кількість замовник має досвід співпраці з постачальником «останньої надії» (надалі - ПОН) для забезпечення належних їм об’єктів електричною енергією. Також таким замовникам відомо, що така співпраця є нелегкою та потребує зусиль для того, щоб уже існуючі відносити перенести в площину «договірної співпраці». І звичайно, для того, щоб замовник міг врегулювати відносини з ПОНом, він має володіти як інформацією, яка визначена у спеціальних нормативно – правових актах так і тією, яка може міститися на офіційних джерелах самого ПОНа. Тому, у даному матеріалі розберемо нормативно – правову базу та з’ясуємо хто такий ПОН, у яких випадках постачається електрична енергія даним учасником ринку, де отримати інформацію про ціну на постачання електричної енергії ПОНом та як врегулювати відносини з ПОНом враховуючи закупівельне законодавство.

Порядок постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” та в яких випадках таке постачання є обов’язковим для замовника.

Правовідносини, які виникають між замовником, як споживачем електричної енергії та одним із учасників ринку електричної енергії – постачальником «останньої надії» регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон про ринок) та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (надалі — ПРРЕЕ).

Випадки надання послуги з постачання електричної енергії споживачам ПОНом прямо визначені у частині 1 статті 64 Закону про ринок, пункті 3.4.2 глави 3.4 та пункті 6.2.2 глави 6.2 ПРРЕЕ, та до яких відносяться:

1) банкрутство, ліквідація попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником Правил ринкуПравил ринку РДН та ВДР, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених цими Правилами.

Як правило, враховуючи нинішню ситуацію у замовників необхідність у закупівлі електричної енергії у ПОНа виникає у разі необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору про закупівлю з попереднім електропостачальником, а саме:

пов'язані статті