Статті

Що варто врахувати під час підготовки тендерної документації для закупівлі електричної енергії за Особливостями

4
783

Підготовка тендерної документації це обов’язкова дія, яку має вчинити кожний замовник у разі якщо здійснює закупівлю товарів, робіт чи послуг шляхом застосування відкритих торгів. І у цьому випадку, якщо ми розглядаємо закупівлю електричної енергії досить специфічного предмету закупівлі, то замовнику потрібно врахувати як вимоги Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) так і вимоги інших спеціальних нормативно – правових актів. Що ж у даному матеріалі ми проаналізуємо нормативні акти, які встановлюють певні особливості, та які має врахувати замовник під час під час підготовки тендерної документації по предмету закупівлі «електрична енергія» та надамо поради на що слід звернути особливу увагу, враховуючи практику ДАСУ.

Так, керуючись пунктом 10 Особливостей замовники, які мають на меті здійснити закупівлю електричної енергії, очікувана вартість якої дорівнює та перевищує 100 тис. грн можуть таку закупівлю провести застосувавши одну із запропонованих процедур це «відкриті торги», що в свою чергу передбачає підготовку замовником тендерної документації. За правилами положень пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей.

Аналіз положень статей 21 та 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) дає можливість  стверджувати, що тендерна документація визначена законодавцем як основний документ під час проведення відкритих торгів. А відтак, замовнику потрібно пам’ятати, що тендерна документація має відповідати вимогам Закону з урахуванням положень Особливостей.

Нагадаємо, що тендерна документація — документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель (пункт 31 частини1 статті 1 Закону).

Тому, даний матеріал буде складатися практично із порад, які будуть грунтуватися на нормах Закону та Особливостей та в окремих випадках на висновках перевіряючих ДАСУ.

Порада № 1

Особливості змінили підхід щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв для окремих видів предмету закупівлі, а саме:

 • абзацом 1 пункту 29 Особливостей передбачено, що у разі проведення відкритих торгів згідно з цими Особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються.

Так як в зазначеному пункті Особливостей до особливих предметів закупівлі віднесено електричну енергію,  тому, замовник у разі закупівлі електричної енергії може встановлювати у тендерній документації лише кваліфікаційні критерії щодо:

 •  наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

та / або

 • наявності  фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

При цьому, положення пункту 48 Особливостей надають право замовнику під час здійснення закупівлі товарів не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону. Так як, електрична енергія є товаром, тому за рішенням замовника, останній може у змісті тендерної документації взагалі не зазначати жодного кваліфікаційного критерію. 

Порада №2

Перед тим, як розпочати підготовку тендерної документації в частині технічних та інших вимог щодо предмету закупівлі замовнику слід перевірити документацію на відповідність загальним вимогам Особливостей та Закону. На предмет чого має перевіри замовник тендерну документацію? Наразі замовники проводять закупівлі у відповідності до Особливостей, і як відомо до даного нормативного документу вносяться численні зміни, а тому замовник і має перевірити тендерну документацію на предмет: чи тендерна документація відповідає нормам Особливостей та Закону, чи зміст вимог відповідає змісту пунктів та підпунктів Особливостей, чи правильне посилання на пункти та підпункти Особливостей, тобто замовник має врахувати усі зміни, які відбулися до Особливостей на дату оголошення відкритих торгів (включно).

Такі рекомендації грунтуються на рішеннях Постійно діючої адміністративної комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) та висновках ДАСУ, згідно яких Колегія та перевіряючі встановлюють численні порушення, які зводяться до того, що «умови тендерної документації не узгоджуються з положеннями Особливостей та Закону» або «тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону». Для прикладу, замовник у проекті договору про закупівлю, який є додатком до тендерної документації вказав підстави зміни істотних умов договору про закупівлю, які відрізняються по змісту від випадків, які визначенні у пункті 19 Особливостей. 

Тобто, незначні відхилення від норм Закону та Особливостей, чи видалення (заміна) деяких слів у/із редакції пунктів/підпунктів/абзаців Особливостей, чи зазначення номера не тієї статті чи пункту, чи навіть зазначення попередньої редакції норми, яка зазнала незначних змін, за своєю суттю призводять до неузгодженості умов тендерної документації до вимог Особливостей та Закону. Як наслідок, під час проведення відкритих торгів оскаржуються учасниками умови тендерної документації, які зумовлюють внесення змін до змісту тендерної документації та збільшення терміну проведення процедури в цілому. Або за результатами моніторингу закупівлі ДАСУ фіксують порушення у сфері публічних закупівель, та  уповноважених осіб притягають до адміністративної відповідальності.

Порада № 3

Частиною 2 статті 22 Закону визначено, які відомості повинна містити тендерна документація, тому замовнику потрібно слідувати чітким вимогам визначених в даній статті, звичайно не забуваючи про окремі вимоги, які визначенні Особливостями. Враховуючи, що замовники, як правило використовують тендерну документацію як «шаблон», тобто не лише за предметом – електрична енергія, тому наведемо окремі висновки ДАСУ щодо помилок, які допускають замовники до загальних умов визначених статтею 22 Закону з врахуванням Особливостей.

Помилка 1. У тендерній документації відсутні відомості, згідно пункту 17 частини 2 статті 22 Закону. А саме, замовник у тендерній документації зазначає відомості про посаду посадової (уповноваженої) особи та  електронну адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.  Дана помилка допускається замовниками не поодиноко, такий висновок можна зробити з аналізу моніторингів закупівлі UA-M-2023-06-05-000050, оголошення UA-2023-05-01-008617-a та UA-M-2023-01-30-000011, оголошення UA-2022-12-27-016381-a. за результатами яких установлено, що у змісті тендерної документації не зазначено такі відомості як посада посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками та електронну адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.

Помилка 2. Умови тендерної документації містять вимоги щодо розміщення повідомлення про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, відміни тендеру, та строки укладання договору про закупівлю, які не відповідають положенням Особливостей.

До прикладу: моніторинг закупівлі UA-M-2023-06-28-000001, оголошення UA-2022-12-20-009196-a.

Витяг із висновку: За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону з урахуванням Особливостей установлено, що на порушення вимог пункту 28 Особливостей в тендерній документації зазначені вимоги, які не відповідають вимогам статті 22 Закону з урахуванням Особливостей.

Так, в пункті 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію» розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації зазначено, що Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:

1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону;

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

Вищезазначена вимога не відповідає вимогам пункту 40 Особливостей. Аналогічно, в пункті 1 «Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся» розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» зазначено умови відміни тендеру замовником та автоматичної відміни тендеру електронною системою закупівель, які не відповідають вимогам пунктів 47, 48 Особливостей. Крім того, в пункті 2 «Строк укладання договору про закупівлю» розділу 6 тендерної документації визначено строки укладання договору про закупівлю, які не відповідають вимогам пункту 46 Особливостей.

Помилка 3. У тендерній документації не зазначена інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

До прикладу: моніторинг закупівлі UA-M-2023-05-02-000044, оголошення UA-2022-12-14-021924-a.

Витяг із висновку: Моніторингом установлено, що тендерна документація Замовника складена не у відповідності із вимогами Постанови №1178. Відповідно до абзацу 2 пункту 28 Постанови №1178 замовник в тендерній документації обов’язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Проте, у тендерній документації, затвердженій рішенням уповноваженої особи від 14 грудня 2022 року №52 Замовник не зазначив інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, чим не дотримався вимог абзацу 2 пункту 28 Постанови №1178.

Помилка 4. Відсутність інформації щодо умов надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати).

До прикладу: моніторинг закупівлі UA-M-2023-04-10-000066, оголошення  UA-2023-03-24-010186-a.

Витяг із висновку: За результатами аналізу питання повноти відображення/розміщення інформації про закупівлю встановлено, що оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями не містить інформацію щодо умов надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати), чим порушено вимоги пункту 9 частини другої статті 21 Закону та пункту 26 Особливостей.

Відповідно до пункту 3 Особливостей замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Коментар: даним моніторингом встановлене порушення відсутності інформації щодо умов надання забезпечення тендерних пропозицій в оголошенні закупівлі, при цьому замовникам слід звертати увагу на те, чи умови оголошення відповідають змісту тендерної документації (або навпаки) та чітко містити вимогу «не вимагається» або  у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції вимагається, то в оголошенні закупівлі та в умовах тендерної документації має бути передбачено умови надання такого забезпечення згідно вимог Закону та Особливостей.

Помилка 5. Не встановлено для переможця процедури закупівлі спосіб підтвердження відповідності встановленим вимогам щодо подачі документу, який підтверджує відсутність підстави, визначеної пунктом 3 частини першої статті 17 Закону (наразі пункту 47 Особливостей) та порядок внесення змін не відповідає вимога Особливостей.

До прикладу: моніторинг закупівлі UA-M-2023-02-14-000131, оголошення  UA-2022-11-15-002801-a.

Витяг із висновку: Згідно пункту 28 Особливостей №1178 тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. При цьому, відповідно до абзацу 3 пункту 44 Особливостей №1178, переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

Однак, в ході проведення моніторингу тендерної документації встановлено, що на порушення абзацу 3 пункту 44 Особливостей №1178, Замовником не встановлено для переможця процедури закупівлі спосіб підтвердження відповідності встановленим вимогам щодо подачі документу, який підтверджує відсутність підстави, визначеної пунктом 3 частини першої статті 17 Закону, а саме - щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником, які не були притягнуті згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Аналізом відповідності тендерної документації вимогам Закону та з урахуванням Особливостей №1178 виявлено, що Замовником, у пункті 1 розділу II «Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації», зазначено: «усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону».
Зазначена інформація у вищезгаданому пункті тендерної документації Замовника не відповідає нормам абзацу 2 пункту 51 Особливостей №1178, а саме – замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.

Коментар: замовнику під час підготовки тендерної документації потрібно врахувати зміни, які вносилися до Особливостей та врахувати те, що на сьогоднішній день відкритий реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення та прописати вимоги до переможця процедури закупівлі, які відповідають вимогам Особливостей.

Порада № 4

Замовнику варто враховувати специфіку предмету закупівлі, в нашому випадку «електрична енергія» та вимоги Особливостей в частині встановлення вимог до такого предмету закупівлі. Так, абзацом 2 пункту 29 Особливостей визначено, що у разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі). Тому, під час встановлення технічних, якісних та кількісних характеристик до предмету закупівлі електрична енергія замовник не може вказувати вимоги, які б не були визначенні відповідним національним стандартом.

І так, статтею 22 Закону визначено, що тендерна документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону.

Що Замовнику варто зазначити у цій частині тендерної документації ?

У матеріалах розміщених на платформі зазначений детальний аналіз норм законодавства, які встановлюють вимоги технічних та якісних характеристик електричної енергії «Що варто врахувати при встановленні технічних та якісних характеристик згідно національних стандартів при закупівлі електричної енергії» та аналіз рішень АМКУ щодо встановлення вимог до предмету закупівлі «Встановлення вимог до предмета закупівлі згідно національних стандартів при закупівлі електричної енергії. Практика АМКУ».

При цьому варто нагадати основну інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі «електрична енергія», яку замовним має передбачити у вимогах тендерної документації.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання Товару. 

Учасник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375), Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі - Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі - ПРРЕЕ), інших нормативно-правових актів. 

Якісні характеристики мають відповідати пункту 1.1.2 глави 1.1. розділу І ПРРЕЕ,  а саме, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором, НКРЕКП показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку 375, Закону, ПРРЕЕ, КСР, умов договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та інших нормативно-правових актів. Згідно статті 18 Закон показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Електропостачальник зобов'язується:

 • здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачу. 
 • зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між Електропостачальником та Споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. 

У разі недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником Споживач має право на отримання компенсації, а Постачальник зобов’язується надавати таку компенсацію Споживачу у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

Взаємовідносини між електропостачальниками та споживачами електричної енергії регулюються наступними документами: Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312; Кодексом систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309; Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310; Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим / зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам).

Технічні характеристики: у даній інформації слід зазначати наступне:

Варто також вказати:

 • найменування оператора системи розподілу (ОСР), до мереж якого приєднані об’єкти (електроустановки) замовник, якщо об’єкти приєднанні до різних операторів системи розподілу необхідно вказати інформацію щодо кожного ОСР;
 • плановий обсяг споживання електричної енергії у кіловат-годинах у розрізі кожного календарного місяця постачання та кожному об’єкту (точці комерційного обліку), буде узгоджуватися між Сторонами шляхом обміну листами або у інший спосіб визначений умовами договору про закупівлю (договір споживача про постачання електричної енергії).

Зазначенні положення можна викласти у додатку до тендерної документації, який встановлює інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі за прикладом.

Що ще варто врахувати замовнику під час підготовки тендерної документації?

1. Строк поставки товару. В даній графі тендерної документації рекомендуємо не вказувати дату початку постачання, так як не можливо спрогнозувати строки проведення відкритих торгів. Чому така рекомендація? Враховуючи приписи пункту 18 Особливостей, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, тому замовникам слід зазначити у розділі «строк поставки товару» – «електрична енергія»: цілодобово, постачання електричної енергії здійснюється з дати укладання договору про закупівлю (договору споживача про постачання електричної енергії) або з іншої дати зазначеної в листі або повідомленні про дату початку постачання, наданого замовником, згідно умов Договору про закупівлю до 31.12.202_ р.

2. Законодавчі заборони визначені такими нормативно-правовими актами: Особливостями та Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII постанову КМУ № 1178 від 12.10.2022р.

Відповідно рекомендуємо встановити такі вимоги:

Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.

У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

 • паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспорт

або 

 • посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України

або 

 • військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України

або 

 • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо активи особи, яка є учасником, в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

 • ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів*;

або 

 • згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.

* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у  такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.

У разі якщо громадяни Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичні особи, утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичні особи, утворені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичні особи, утворені та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь та активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ, який підтверджує, що запропонований товар не є товаром, що походить з Російської Федерації / Республіки Білорусь. 

Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник  не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. 

У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Підсумки

Замовник під час підготовки тендерної документації на закупівлю електричної енергії має врахувати наступне:

 1. вимоги визначенні Особливостями з урахуванням усіх змін;
 2. інформація зазначена у електронній системі закупівель (оголошення тощо) має відповідати (бути ідентичною) паперовій формі  таких документів;
 3. специфіку предмету закупівлі щодо технічних та якісних характеристик;
 4. особливості формування ціни на електричну енергію та прямо передбачити порядок її визначення та зміни, як істотної умов договору про закупівлю;
 5. вимоги законодавства щодо заборони здійснення закупівлі товарів, які передбаченні Особливостями та  іншими законодавчими актами.

пов'язані статті