Статті

Локалізація у публічних закупівлях: звертаємо увагу на головне

1
550

Законодавчі вимоги до підтвердження ступеня локалізації доволі не прості та зазнають періодичних змін. За таких умов замовник стикається із рядом питань: від теоретичних (що таке локалізація та як і ким вона розрахувається) до більш практичних (чи у всіх закупівлях необхідно застосовувати ступінь локалізації, як правильно сформулювання вимогу до учасника та як його надалі перевірити, коли можна здійснювати закупівлю без підтвердженого ступеню локалізації). Тому ми зібрали головне в одній статті, щоб відповісти на всі питання стосовно локалізації.

Нормативно-правова база

Відповідно до абзацу 3 пункту 3 Особливостей під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, крім підпункту 4 пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом. 

Відповідно до пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону закупівля товарів, визначених у підпункті 2 вказаного пункту здійснюється виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує певний відсоток у році (у 2024 році - 20 відсотків), за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Крім цього, підпунктом 3 пункту 6-1 Закону Прикінцевих та перехідних положень передбачено, що Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може затверджувати додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, в якому встановлює вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва в розмірі, що не перевищує ступінь локалізації виробництва, встановлений підпунктом 1 цього пункту на відповідний рік. До зазначеного додаткового переліку товарів не включаються товари, визначені підпунктом 2 цього пункту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 затверджено Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів (далі - Порядок № 861), який встановлює механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про публічні закупівлі” та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону.

Що таке ступінь локалізації виробництва?  

Ступінь локалізації виробництва - показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі (пункт 29-1 частини 1 статті 1 Закону).

Порядок підтвердження ступеню локалізація

Пунктом 4 Порядку № 861 визначено, що ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі, підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі - Перелік), на підставі поданої виробником товару: 

 • заявки про включення товару до переліку за формою згідно з додатком 1,
 • калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) за формою згідно з додатком 2 та
 • підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 861 до Переліку включаються товари, які відповідають ступеню локалізації, визначеному у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, або ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, в разі коли:

 • наявна конструкторсько-технологічна документація та/або зареєстровано право інтелектуальної власності на товар, що є предметом закупівлі, що відображено в балансі;
 • на території України виробляється не менше одного з елементів таких товарів (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або для виробництва використовуються вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України;
 • виробники товарів здійснюють їх гарантійне і післягарантійне обслуговування;
 • виробники товарів мають сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданий акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;
 • виробники колісних транспортних засобів мають сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Порядок розрахунку ступеня локалізації

Ступінь локалізації виробництва розраховується електронною системою автоматично, у разі відповідності ступеня локалізації виробництва вимогам законодавства, та автоматично підтверджується Мінекономікою, після чого відповідний товар потрапляє у Перелік.

Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб сайті. Переглянути Перелік локалізованих товарів замовник може на Prozorro у вкладці Локалізація.

Мінімально допустимий відсоток  у 2024 році

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

 • у 2024 році - 20 відсотків,
 • у 2025 році - 25 відсотків;
 • у 2026 році - 30 відсотків;
 • у 2027 році - 35 відсотків;
 • з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту - 40 відсотків.

Тобто, замовник не може здійснювати закупівлю товарів, які підпадають під норму щодо локалізації, якщо, наприклад, ступінь локалізації такого товару у 2024 році є меншим ніж 20 відсотків.

У яких закупівлях застосовується ступінь локалізації виробництва?

З огляду на норму пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, замовник повинен застосовувати ступінь локалізації, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. гривень. При цьому, дана норма не визначає в яких видах закупівель замовники повинні враховувати вимоги щодо застосування локалізації до товару.

Відповідно застосовувати дану норму замовники повинні при здійсненні будь-якої закупівлі товару, якщо вартість предмета закупівлі товару дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

Локалізація у разі закупівлі через електронний каталог

Наразі поряд із відкритими торгами замовники активно користуються електронним каталогом за власний бажанням або ж на виконання норм Особливостей. Тому закономірне питання “Як встановити вимогу щодо локалізації в запиті пропозицій постачальників?”.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону та абзацу 3 пункту 3 Особливостей, які передбачають, що закупівля товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону, здійснюється виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує саме у 2024 році - 20 відсотків, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

Разом з тим, відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженому постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок № 822) у запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити виключно інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором. Запит пропозицій постачальників не повинен містити вимог до постачальника та інших документів, які не передбачені  Порядком № 822.

Тобто, Порядок № 822 не встановлює вимог щодо застосування положення пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону та містить заборону встановлювати вимоги, які не передбачені ним.

Варіант № 1. Здійснювати запит пропозицій постачальників без застосування ступеня локалізації товару. Одразу маємо попередити, що це не найкращий варіант, адже таким чином замовник порушує вимоги пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону та абзацу 3 пункту 3 Особливостей, проте за таке порушення відсутня адміністративна відповідальність.

Варіант № 2. Не закуповувати товар, якій визначений підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону через запит пропозицій постачальників. Тобто, рекомендуємо замовникам здійснювати закупівлю товару, що визначений підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону шляхом проведення відкритих торгів, таким чином замовник не порушить вимоги законодавства та задовольнить свою потребу з урахуванням положень підпункту 3 пункту 3 Особливостей.

Що слід врахувати при застосуванні локалізації при закупівлі послуг та робіт?

Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до Особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, крім підпункту 4 пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом.

У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону.

Тож, якщо виконання робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, вартість яких (товарів) є меншою ніж 200 тис. грн, то застосовувати ступінь локалізації виробництва не потрібно.

У разі, якщо закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, вартість яких (товарів) у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону. Тобто, необхідно враховувати вартість товарів у складі предмета закупівлі, а не вартість предмета закупівлі на рік. При цьому, рекомендуємо додавати вартість усіх товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, які замовник набуває у власність під час виконання робіт чи надання послуг.

Наведене положення застосовується під час здійснення будь-якої закупівлі (відкриті торги, «допорогова» закупівля, закупівля за виключенням). Адже, абзацом 3 пункту 3 Особливостей визначено: «... закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону».

Також, потрібно врахувати, що предмет закупівлі товарів визначається замовником згідно з пунктом 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Відповідно у разі здійснення закупівлі товару, який відноситься до класу (за четвертою цифрою Єдиного закупівельного словника) визначеного пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону рекомендуємо замовнику  застосовувати ступінь локалізації виробництва. 

До яких закупівель не застосовується ступінь локалізації виробництва?

Виключення згідно з Особливостями

Відповідно до пункту 3 Особливостей визначено, що положення пункту 6-1  розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону не застосовуються замовниками у разі:

 • здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.

При цьому, виключення стосується лише, якщо предметом закупівлі є товар, та не застосовується при закупівлі послуг та робіт, при яких замовник набуває у власність товар із переліку, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону.

Закупівлю товару замовник здійснює без локалізації у разі отримання відповідного запиту виключно від Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів. Ще однією важливою умовою є обов'язок замовника передати закуплений товар на облік запитувача (з урахуванням практики ДАСУ рекомендуємо документально підтверджувати факт передачі товару, а також додатково отримати у запитувача документ про прийняття переданого товару на облік).

Виключення згідно з Законом

Пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Виключення згідно з Порядком № 861

Дія цього Порядку не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Щодо встановлення замовником вимог в тендерній документації стосовно підтвердження ступеню локалізації

Відповідно до пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. Стаття 22 Закону визначає перелік обов'язкових відомостей, які повинна містити тендерна документація. Поряд з цим, відповідно до частини 3 статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначає, що замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує, зокрема у 2024 році - 20 відсотків. 

Крім цього, пункт 13-1 Порядку № 861 встановлює обов'язок замовника у разі проведення закупівлі за предметом, внесеним до Переліку вимагати та відповідно перевіряти,  а учаснику подавати перелік документів, встановлених цим пунктом.

Тож, для полегшення роботи уповноважених осіб ми підготували приклади тендерних документацій, в яких наведені рекомендовані вимоги щодо локалізації.

Для тих, хто бажає максимально оптимізувати свій час, пропонуємо скористатися інструментом Електронізована тендерна документація,  в якому варто вказати предмет закупівлі та підтвердити, що товар підпадає під локалізацію (або набувається у власність під час закупівлі робіт чи послуг). Таким чином отримаєте на вказану вами електронну пошту готовий шаблон тендерної документації із необхідним вимогами саме під ваш тендер.

Звертаємо також увагу, що пункт 13-2 Порядку № 822 визначає, що Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи під час проведення моніторингу процедур закупівель, особливості яких передбачені у пункті 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, у разі виявлення ознак невідповідності тендерної пропозиції учасника/переможця процедури закупівлі вимогам щодо ступеня локалізації, визначеним у тендерній документації, зазначає про це у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі. Держаудитслужба інформує Мінекономіки про встановлення таких ознак невідповідності.

пов'язані статті