Статті

Внесено зміни до договору: чи потрібно вносити зміни до річного плану

2
437

Абзац 1 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) передбачає, що замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Так, здійснюючи закупівлі замовники повинні дотримуватися приписів законодавства з публічних закупівель, зокрема, яке регулює вимоги щодо планування закупівель та укладення договору/договору про закупівлю.

Водночас вносячи зміни до договору/договору про закупівлю в замовників виникають запитання щодо необхідності вносити зміни до річного плану після внесення змін до договору/договору про закупівлю, до прикладу, якими вносяться зміни до обсягу предмета закупівлі/суми предмета закупівлі.

Тобто чи повинні замовники відображати такі зміни в річному плані? Далі з’ясуємо це питання з огляду на положення законодавства з публічних закупівель.

Внесення змін до договору/договору про закупівлю

Згідно з абзацом 1 пункту 17 Особливостей договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.

При цьому, згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені даним пунктом.

Так, окремі підпункти пункту 19 Особливостей дозволяють вносити зміни до обсягу та ціни/суми договору про закупівлю:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

Окрім цього, пунктом 19 Особливостей визначено, що у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей, вимоги щодо якого визначені в пункті 20 Особливостей.

В свою чергу, дані вимоги поширюються виключно на договори про закупівлю, зокрема, які укладаються за результатами здійснення закупівель згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей.

Однак вище наведені вимоги щодо внесення змін до договору про закупівлю не поширюються на договори, які не є договорами про закупівлю, до прикладу, які укладаються за результатами здійснення закупівель згідно пункту 11 Особливостей.

Відповідно сторони таких договорів вносячи зміни до договору повинні керуватися умовами Господарського та Цивільного законодавства, а також умовами самого договору.

Так, сторони можуть збільшити обсяг предмета закупівлі в договорі, який укладений на підставі пункту 11 Особливостей, адже на такий договір не поширюються обмеження, які передбачені пунктом 19 Особливостей.

Однак вище наведені норми не зобов’язують замовників після внесення змін до договору/договору про закупівлю вносити зміни до річного плану закупівлі, зокрема в частині зменшення/збільшення обсягу закупівлі/зменшення/збільшення суми договору.

Проте, для більшої ясності в цьому питанні звернемося до законодавства, яке регулює відносини щодо планування закупівель.

Внесення змін до річного плану

Відповідно до пункту 14 Особливостей закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Частина 1 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) визначає, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Так, згідно даних норм видається, що замовник повинен включити до річного плану саме «заплановану закупівлю».

Водночас згідно з пунктом 25 частини 1 статті 1 Закону публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. Тобто згідно даного законодавчого обов’язку, щодо внесення інформації до річного плану, замовник до річного плану повинен вносити інформацію щодо здійснення певної окремої закупівлі, зокрема, які проводить шляхом проведення закупівлі проведення відкритих торгів/шляхом використання електронного каталогу, або ж публікації звіту про укладений договір згідно пункту 11 Особливостей.

Окрім цього, в статті «Що варто вважати змінами до річного плану» було з’ясовано, що змінами до річного плану закупівель варто вважати всі предмети закупівель, закупівлі яких буде здійснювати замовник протягом року окремими закупівлями та які будуть затверджуватись наступними протоколами, після затвердження першого протоколу на початку року, в якому замовник затвердив певний перелік предметів закупівель, тобто це є ті, які доповнюють річний план новими позиціями.

Однак дана норма не зобов’язує вносити зміни до річного плану внаслідок внесення змін до договору/договору про закупівлю.

Підсумок

Таким чином, замовник після внесення змін до договору/договору про закупівлю, якими вносяться зміни до обсягу предмета закупівлі/суми предмета закупівлі, замовник не повинен вносити зміни до річного плану закупівель, оскільки відсутній такий законодавчий обов’язок.

#договір про закупівлю#зміни до договору#планування закупівель#річний план

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard