Статті

Що варто вважати змінами до річного плану

2
1411

Однією з передумов здійснення кожної закупівлі є затвердження та публікація річного плану закупівлі.

При цьому, стаття 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) визначає, що річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Відповідно з огляду на те, що в даній нормі окрім річного плану йдеться про зміни до річного плану,  перед замовниками постає питання, що варто вважати змінами до річного плану, а що відповідно річним планом. Тобто яким чином розділяти зазначені поняття. Тому далі з’ясуємо це питання.

Так, щоб з’ясувати зазначене питання потрібно звернутися до норм, які визначають вимоги до річного плану.

Відповідно до пункту 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Також частина 2 статті 4 Закону визначає вимоги до інформації, яка повинна міститися в річному плані:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі;

4) код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів);

5) вид закупівлі та орієнтовний початок проведення.

Водночас зазначені вище норми не визначають, що варто вважати річним планом, а що відповідно змінами до річного плану.

Однак з’ясовуючи дане питання можемо звернутися до логіки створення річного плану.

Так, якщо припустити, що замовник на початку року затвердив в одному протоколі певний перелік предметів закупівель (протокол містив інформацію про кілька предметів закупівель), які він планує придбати протягом року, або ж в такому протоколі зазначив про придбання одного предмета закупівлі (зазначена одна позиція), відповідно даний документ (перший протокол для здійснення закупівлі на початку року) слід вважати затвердженням саме річного плану.

В свою чергу, всі інші предмети закупівель, закупівлі яких буде здійснювати замовник протягом року та які будуть затверджуватись наступними протоколами будуть трактуватись як внесення змін до річного плану, тобто ті, які доповнюють річний план новими позиціями.

Більше про річний план читайте в наступних статтях:

пов'язані статті