Статті

Від сьогодні працюємо за новими правилами

4
1427

Сьогодні, 19.05.2023. набрали чинності зміни, внесені постановою Кабміну від 12.05.2023 № 471, до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). У цьому матеріалі нагадаємо про ключові зміни та відповімо на найчастіші запитання замовників у вигляді алгоритму дій уповноваженої особи.

Етап № 1. Ознайомлення з оновленою редакцією Особливостей. На першому етапі уповноважена особа має проаналізувати та зрозуміти зміни, які набрали чинності. Адже без такої інформації та розуміння нових правил здійснення публічних закупівель працювати неможливо. У цьому вам допоможе «Порівняльний аналіз змін до Особливостей».

Етап № 2. Проведення закупівель. Суть проведення публічних закупівель у нас не змінюються, проте зміни вплинули на:

 1. зміст тендерної документації, зокрема щодо:
 2. вимог про забезпечення тендерної пропозиції / виконання договору про закупівлю, замінами фактично законодавець врегулював колізію, яка існувала при застосуванні положень Закону та Особливостей;
 3. вимоги до переможця процедури закупівлі в частині надання інформації  про право підписання договору про закупівлю. Змінами визначено надання переможцем лише інформації, яка стосується права підпису договору про закупівлі, а положення щодо вимог надання ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності скасовані;
 4. оновлено вимоги щодо підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, з 19.05.2023 такі підстави наведенні у пункті 47 Особливостей (до змін такі положення містилися у пункті 44 Особливостей). Також, змінені норми, які стосуються самостійного декларування учасником підстав, які визначенні пунктом 47 та визначені умови підтвердження відсутності підстав наведених у підпунктах 1 та 7 пункту 47 Особливостей безпосередньо самим замовником за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника у електронній системі закупівель;
 5. змінено підстави для відхилення тендерної пропозиції встановлені пунктом 44, а не 41 Особливостей та додано нову, довгоочікувану, підставу для відхилення тендерної пропозиції, а саме: учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

Детальніше замовник може ознайомитися із змінами, які слід врахувати у змісті тендерної документації після 19.05.2023 та із пропозиціями змісту умов тендерної документації у статті: «15 змін, які необхідно внести до тендерної документації з 19.05.2023 включно»  також на платформі розміщенні всіх необхідні для замовника документи для проведення відкритих торгів, за посиланням: «Пакет прикладів документів для проведення відкритих торгів з 19.05.2023»;

 • повертаються електронні аукціони, про це визначено пунктом 35 Особливостей, а саме: для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Проте, відповідно до абзацу 1 пункту 37 Особливостей за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону. Відповідно електронні аукціони з 19.05.2023 будуть «опціональними», але звертаємо увагу на те, що проведення відкритих торгів у порядку визначеному Особливостей, без застосування електронного аукціону має бути обґрунтованим. Окрім цього оновлено пункти 36-38 Особливостей, які також стосуються й електронних аукціонів.
 • здійснення закупівель за виключеннями  визначених у пункті 13 Особливостей, а саме: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі….. Зміни, які суттєво вплинули на здійснення закупівель за виключеннями внесенні до наступних підпунктів пункту 13 Особливостей, зокрема до:
 • абзацу 3 підпункт 3 пункту 13 Особливостей, змінами забрали право у замовників здійснювати закупівлю робіт з реконструкції та капітального ремонту місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб;
 • абзацу 4 підпункт 3 пункту 13 Особливостей змінами забрали право у замовника здійснювати  реконструкції та капітального споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів. Норма Особливостей після змін дозволяє замовнику, який не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та / або електронного каталогу, що документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для будівництва, поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів;
 • підпункту 6 пункту 13 Особливостей, у даному підпункті, який передбачає можливість укладення договору про закупівлю у зв’язку із відміною відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом змінено посилання  із «підпункту 44» на «підпункт 47». Після внесених змін до Особливостей відбулася зміна нумерації пунктів у тексті Особливостей, а тому підстави, які передбачають обов’язок замовника відмовити учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах наведенні у пункті 47 Особливостей. А тому, замовнику у разі укладання договору про закупівлю з підстав визначених у підпункті 6 пункті 13 Особливостей не потрібно вимагати від суб’єкта з яким він має намір укласти договір виконання вимог тендерної документації (крім вимог, визначених пунктом 47, а не пунктом 44 Особливостей);
 • підпункту 11 пункту 13 Особливостей,  змінами конкретизовано, що здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення спортивних заходів, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік;
 • абзацу 28 пункту 13 Особливостей, положення абзацу після змін передбачає у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5—11, 14 пункту 13 замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також зазначає підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту. Таким чином, по договорах, які будуть укладатися замовниками після 19.05.2023 за виключеннями у замовника уже відсутній обов’язок оприлюднювати обґрунтування, як це було до змін, тому замовник має лише оприлюднювати звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі, договір із додатками та зазначити підстави для здійснення закупівлі відповідно до відповідного підпункту пункту 13 Особливостей.
 • заборон у здійсненні закупівель, які наведенні у абзаці 2 пункту 2 постанови Кабміну від 12.10.2022 № 1178 доповнений та викладені у наступній редакції:

«замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Змінами до постанови Кабміну від 12.10.2022 № 1178 законодавець допустив до участі у публічних закупівлях юридичну особу, яка утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Детальніше у статті «Заборони в публічних закупівлях з 19.05.2023».

 • проведення закупівель за кошти грандів. А саме доповнено зміст пункту 3 Особливостей та визначено окремі положення, які визначають умови здійснення закупівлю товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно до цих особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором.

Етап № 3. Завершення закупівель, які були розпочаті до 18.05.2023 включно. На даному етапі такі закупівлі завершуються в порядку та за нормами, які діяли на дату оголошення закупівлі, тобто за положеннями Особливостей до змін, адже закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (стаття 58 Конституції Україні).  Що це означає для замовника? А те, що:

 • зміни, які набирають чинності з 19.05.2023 до Особливостей, не потрібно вносити до тендерної документації, закупівлі яка оголошена до 18.05.2023 включно;
 • прийняття рішення уповноваженою особою / відповідальною особою, які стосуються закупівель, які розпочаті до 18.05.2023 (включно) оформляються із посиланням на норми та пункти Особливостей в редакції, яка діяла на дату оголошення закупівлі.

Приклади протоколів наведенні на платформі за посиланням: Оновлений пакет документів для проведення відкритих торгів за Особливостей з 25.02.2023 та Оновлений пакет документів для укладення договорів про закупівлю згідно пункту 13 Особливостей (з 25.02.2023);

 • не потрібно вносити зміни до умов договору про закупівлю, як на етапі укладання договору про закупівлю так і на етапі його виконання, який укладений за результатами процедури закупівлі, яка оголошена до 18.05.2023 (включно).

Додатково надаємо відповідь на найбільш поширеніші питання

Питання 1:  чи може замовник укладати договори до 18.05.2023 включно за виключеннями наведеними у пункті 13 Особливостей в редакції, яка діяла до 18.05.2023 включно, а оприлюднити звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель з 19.05.2023?

Відповідь 1: так. Оскільки замовником проведено закупівлю до 18.05.2023 (включно) за тими правилами, що діяли, а тому замовнику можна оприлюднювати звіт про договір про закупівлю, укладеному без використання електронної системи закупівлі  разом із договором про закупівлю, всіма додатками та обґрунтуванням  застосування замовником підстави для здійснення закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей після 19.05.2023.

Питання 2: чи може замовник укласти «прямий» договір про закупівлю з підстав наведених у підпункті 6 пункті 13 Особливостей, якщо відкриті торги були оголошенні до 18.05.2023 (включно) та у даній період були автоматично відмінені у зв’язку із відміною відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом?

Відповідь: так. Оскільки, положення підпункту 6 пункту 13 Особливостей після змін містить виключення, які пов’язанні із відмовою учасника процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, які не підтверджуються суб’єктом з яким замовник має намір укласти договір про закупівлю, а тому і замовнику також не потрібно підтверджувати такі підстави не залежно чи це пункт 44 чи пункт 47 Особливостей.

#відкриті торги#воєнні закупівлі#новини закупівель

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard