Статті

Судова практика щодо встановлення формальних помилок в тендерній пропозиції

0
534

Відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин 2, 12, 16, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Так, згідно з пунктом 43 Особливостей якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

В свою чергу, пунктом 44 Особливостей передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Також абзацом 1 частини 15 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) визначено, що за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції / пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з цим Законом

Отож, з огляду на вище наведені норми замовник при розгляді тендерної пропозиції повинен або відхилити тендерну пропозицію учасника, або надати йому можливість виправити невідповідності, або ж визначити такого учасника переможцем закупівлі.

При цьому, пунктом 19 частини 2 статті 22 Закону визначено, що у тендерній документації замовник повинен зазначити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) зазначена норма Закону визначає помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

В наказі Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.07.2020 за № 715/34998 (далі - Наказ №710) визначено перелік формальних помилок.

Відповідно при розгляді тендерної пропозиції замовник повинен враховувати зазначений перелік формальних помилок, які визначені даним наказом та які ним визначаються в тендерній документації.

Водночас важливим при розгляді тендерної пропозиції є віднесення тих чи інших помилок до формальних, що замовник повинен робити в кожному конкретному випадку.

Тому сьогодні пропонуємо підбірку судової практики щодо (не)віднесення помилок до формальних на переконання суду.

Які помилки варто вважати формальними?

Приклад 1. Постанова П`ятого апеляційного адміністративного суду по справі № 400/13194/21 від 13.04.2023

Витяг з постанови суду: 01.02.2021 замовником «Д» в системі PROZORRO було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг незалежної оцінки арештованого майна у виконавчому провадженні, а також була оприлюднена тендерна документацією за трьома лотами, за результатами якої було укладено договори за Лотами №1, №2 та №3.

01.11.2021 Одеська обласна прокуратура направила на адресу Південного офісу Держаудитслужби листа, в якому повідомила про можливі порушення законодавства про публічні закупівлі та просила повідомити про здійснення заходів фінансового контролю щодо процедури закупівлі № UA-2021-02-01-015075-а.

15.11.2021 Південний офіс Держаудитслужби прийняв наказ №731 «Про початок моніторингу процедур закупівлі» та розпочав моніторинг процедури закупівлі № UA-2021-02-01-015075-а.

08.12.2021 Південний офіс Держаудитслужби склав висновок про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2021-02-01-015075-а.

Як випливає зі спірного висновку про результати моніторингу процедури закупівлі, Учасник ФОП ОСОБА_1 надав за Лотом 1 форму, згідно Додатку 4 до тендерної документації, «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» від 03.03.2021 №07/1-03, в якій відсутня інформація про об`єкт оцінки «технологічна лінія», а обсяги надання послуг не відповідають обсягам, визначеним в Додатку 4 до тендерної документації. На переконання Південного офісу Держаудитслужби, за таких порушень замовник повинен був відхилити тендерну пропозицію Учасника ФОП ОСОБА_1 за Лотами 1 та 3.

Аналізуючи фактичні обставини справи, колегія суддів погоджується із скаржником, в особі замовника, що ФОП ОСОБА_1, під час розміщення в системі сканованого документа «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», заповненого за правилами Додатку 4, допустив технічну помилку, переплутавши аркуші документів за Лотом 1 та 3.

Як прослідковується в документі «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» за Лотом 1 аркуш за нумерацією 2 відскановано з аналогічного документа за Лотом 3, а в такому же документі за Лотом 3 аркуш за нумерацією 2 відскановано за лотом 1.

Як правильно зазначив замовник, мала місце помилка під час розміщення документа в електронній системі закупівель і це підтверджується порівнянням форми, встановленої Додатком 4 до тендерної документації щодо Лотів 1 та 3 та форми, встановленої Додатком 6, що заповнена ФОП ОСОБА_1.

Аналізуючи доводи замовника, що така помилка є формальною та не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_1, колегія суддів дійшла таких висновків.

Проаналізувавши Перелік формальних помилок, колегія суддів вважає правильним довід замовника, що помилку, допущену ФОП ОСОБА_1 можна кваліфікувати за пунктом 2 цього нормативного акта.

Так, відповідно до пункту 2 до формальних помилок віднесено помилку, зроблену учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп`ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

З огляду на вищезазначені приписи норми права, формальний характер мають порушення, які належать до технічних механічних та інших помилок, допущених учасниками в документах, які вони подали у складі тендерної пропозиції, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.

Так, у постанові від 23.04.2020 у справі № 160/5735/19 Верховний Суд дійшов висновку, що Закон не виключає допущення помилок, більш того, саме тих, що пов`язані з оформленням тендерної пропозиції, та, які не стосуються її змісту. Арифметичною вважається помилка, якщо у визначенні результату підрахунку: було допущено пропуск цифри, випадково переставлено цифри, під арифметичними також розуміють помилки або описки, допущені при заповненні граф (розрахунків), зокрема, при виконанні арифметичних дій, передбачених при обчисленні сум, з метою визначення податкових зобов`язань з податку, збору тощо. Тобто, допустити арифметичну помилку можливо з технічних причин, чи допустивши описку, що в рамках закону і є формальною (несуттєвою) помилкою.

У постанові від 19.05.2022 у справі № 200/11480/20-а Верховний Суд вказав, що до формальних помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасниками в документах, які вони подали у складі тендерної пропозиції, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. Крім того, звернуто увагу, що формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов`язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Наголошено на тому, що законодавець передбачив перелік помилок, які унеможливлюють беззаперечного відхилення тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі.

Колегія суддів погоджується з доводом замовника, що допущена помилка, з боку Учасника ФОП ОСОБА_1 не нівелює його технічний потенціал та конкурентоздатність, адже заповнений ним Додаток 6 «Форма розрахунку ціни тендерної пропозиції» за Лотами 1 та 3 детально відображає найменування об`єкту оцінки, обсяг надання послуг (кількість об`єктів оцінки) за кожним із видів об`єктів оцінки, ціну за 1 послугу та загальну ціну за кожним із видів об`єктів оцінки. Претензій до заповнення вказаного Додатку у органу державного контролю не виникло.

Варто також відзначити, що Додаток 4 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додаток 6 «Форма розрахунку ціни тендерної пропозиції» є майже ідентичними, з тією лише відмінністю, що у Додатку 6 додаткового вказується ціна за кожен вид послуг, що надаються.

Аналізуючи довід замовника про свою незгоду з рішенням суду першої інстанції, в частині зобов`язання виконати вимогу замовника, викладену у висновку від 08.12.2021 №UA 2021-02-01-015075а, а саме розірвати договори, укладені з Учасником публічних закупівель за Лотами 1, 3, суд апеляційної інстанції встановив, що мотивами для такого аргументу, скаржник зазначив відсутність у суб`єкта фінансового контролю таких повноважень.

Приклад 2. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного суду України по справі № 640/28691/21 від 15.06.2023

Витяг з постанови суду: ключовим питання у цій справі є відповідність тендерної пропозиції ТОВ «Г» вимогам тендерної документації замовника АТ «У» в межах публічної закупівлі № UA-2021-07-20-000348-a.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, протоколом № 21/Т/127 від 19.07.2021 затверджено тендерну документацію закупівлі, якою визначені вимоги до оформлення та процедури подання тендерних пропозицій учасників, встановлені кваліфікаційні критерії, умови технічної специфікації тощо.

Відповідно до пунктів 12.2, 12.5 Додатку №1 «Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)» до документації замовником встановлено вимоги до характеристик товару «Світильник тип 12»: тип світильника - «акумуляторний, аварійний накладний», тип лампи - «Т5».

Згідно із пунктом 1.1 Додатку  II «Перелік інформації, що подається учасником в складі його тендерної пропозиції (у вигляді файлів), та вимоги до неї» для підтвердження інформації про відповідність запропонованого товару умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати сканкопію (з оригіналу або копії) документа, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі за формою, яку наведено у Додатку №1 до тендерної документації та у Додатку №1-а до тендерної документації.

На виконання вимоги пункту 1.1 Додатку II «Перелік інформації, що подається учасником в складі його тендерної пропозиції (у вигляді файлів), та вимоги до неї» до тендерної документації ТОВ «Г» у складі тендерної пропозиції надано документ «Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)», в якому згідно з пунктами 12.2, 12.5 ТОВ «Г» запропонувало до постачання «Світильник тип 12» з такими характеристиками: тип світильника - «акумуляторний, аварійний накладний MALDINI-З», тип лампи - «LED».

Під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Г», з метою підтвердження технічних характеристик світильника MALDINI-3, замовник здійснив запит про отримання інформації до виробника запропонованого товару. У відповідь від виробника товару замовник отримав паспорт світильника акумуляторного аварійного MALDINI-З, яким було підтверджено технічні характеристики світильника MALDINI-З, в тому числі тип лампи - «Т5», тип джерела світла - «LED лампа».

Додатково позивач що під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Г» здійснив аналіз відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації на підставі відкритих даних з інтернет джерел (https://ledster.com.ua/ua/prom_sklad_osveschenie/maldini_3.html).

На основі зазначеного, замовник дійшов висновку, що запропонований учасником (ТОВ «Торгова Компанія «Гольфстрім») тип світильника «Акумуляторний, аварійний накладний MALDINI-З» з типом лампи - «Т5», тип джерела світла - «LED лампа» відповідає вимогам пункту 12 Додатку №1 тендерної документації замовника.

Тож, як замовник при визначенні переможця закупівлі, так і суди попередніх інстанцій при розгляді й вирішенні цієї справи, дійшли висновку, що ТОВ «Г», зазначаючи у своїй тендерній пропозиції «тип лампи - «LED»», замість «тип лампи - «Т5», тип джерела світла - «LED лампа»», допустив описку, яка не впливає на суть його тендерної пропозиції, а тому не могла слугувати достатньою підставою для її відхилення.

Між тим, здійснюючи розгляд скарги ТОВ «А», АМКУ дійшов протилежних висновків. Так, АМКУ повністю погодився із доводами скарги ТОВ «А» і констатував, що тендерна пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації замовника. Одночасно, варто звернути увагу, що зі змісту рішення АМКУ не вбачається надання оцінки й аргументів відхилення доводів АТ «У» щодо заперечень по суті питання.

Так, АМКУ лише обмежився констатацією указаного порушення з боку переможця, не зазначивши, зокрема, жодного обґрунтування такому висновку. В тому числі, АМКУ не навів будь-якої оцінки доводам замовника щодо направлення ним запиту до виробника товару й отримання ним відповіді щодо технічних характеристик світильника MALDINI-З (який пропонував до закупівлі переможець)тип лампи - «Т5», тип джерела світла - «LED лампа».

Як і не навів АМКУ обґрунтування відхилення доводів замовника щодо допущення описки у тендерній пропозиції  ТОВ «Г», яка не впливає на суть тендерної пропозиції, про що доречно зауважили суди попередніх інстанцій в ухвалених у цій справі рішеннях.

Пунктом 19 частини 2 статті 22 Закону та умовами тендерної документації визначено, що формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов`язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Тож, на основі указаних фактичних обставин, Верховний Суд погоджується із висновками судів попередніх інстанцій про допущення  ТОВ «Г» описки у тендерній пропозиції, яка не впливає на її суть, а тому вважає їхні висновки по суті справи правильними.

Які помилки не варто вважати формальними?

Приклад 3. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного суду України по справі № 640/14244/21 від 27.04.2023

Витяг з постанови суду: оцінюючи доводи касаційної скарги ТОВ «О» щодо протиправності висновку відповідача про те, що тендерна пропозиція ПрАТ «П» підлягла відхиленню, оскільки відгук, наданий у складі тендерної пропозиції ПрАТ «П», не містить дати укладання договору про закупівлю робіт від 06.10.2016 № 1610000223, Верховний Суд керується наступними мотивами.

Згідно з положеннями частини 1, 2 статті 16 Закону замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Пунктом 2 розділу I додатку 2 тендерної документації передбачено, що до складу тендерної пропозиції, що підлягає завантаженню в електронну систему закупівель у вигляді файлів підлягає, зокрема, інформація, що підтверджує відповідність учасника встановленим/-ому замовником кваліфікаційним/-ому критеріям/ю.

Згідно з пунктом 2.1 розділу I додатку 2 тендерної документації для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), учасник, зокрема, повинен надати оригінал та / або електронну копію та / або скановану копію відгуку від підприємства, для якого виконувались роботи / надавались послуги, що підтверджує досвід та добросовісне виконання договору, скан-копію якого надано згідно п. 2.1.1.

У відгуку має бути обов`язково зазначено номер договору і дату його укладання.

З аналізу наведеного убачається, що для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, а саме наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі, вимоги тендерної документації передбачають обов`язковість надання у складі тендерної пропозиції учасника відгуку від підприємства, для якого виконувались роботи / надавались послуги. Зміст такого відгуку неодмінно має містити інформацію щодо номеру договору і дати його укладання.

Своєю чергою, як установлено судами попередніх інстанцій та підтверджується матеріалами справи, на виконання вимог, викладених у пункті 2 додатку 2 тендерної документації, ПрАТ «П» надало відгук №2101ВИХ-18-142 від 01.02.2018, у якому зазначена наступна інформація: «На Ваш запит від 31 січня 2018    року повідомляємо, що на протязі 2016-2017 років УМГ «Х» та ПрАТ «П» співпрацювало за договором №1610000223 «Ремонт ПВВГ «Р» УМГ «Х» в частині приведення до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586 (Будівельно-монтажні роботи)».

Тобто, як свідчать обставини справи, у наданому ПрАТ «П» відгуку №2101ВИХ-18-142 від 01.02.2018 відсутня інформація щодо дати укладання договору №1610000223.

Суд зазначає, що відсутність у відгуку дати договору, у даному випадку, не є формальною помилкою, допущеною в оформленні тендерної пропозиції, а свідчить про неналежне виконання ПрАТ «П» вимог пункту 2 розділу I додатку 2 тендерної документації.

Приклад 4. Постанова Другого апеляційного адміністративного суду по справі № 520/1067/22 від 25.04.2023

Витяг з постанови суду: дослідженням тендерної документації процедури закупівлі №UА-2020-11-10-006866-с встановлено, що замовник Акціонерне товариство «У» в особі Філії газопромислове підприємство «Ш» у підпункті 1.4 пункту 1 розділу III тендерної документації встановив для учасників вимогу надання у складі тендерних пропозицій Опитувальника щодо екологічно-соціальної політики учасників відповідно до додатку № 5 тендерної документації.

Моніторингом питання розгляду тендерних пропозицій учасників встановлено, що, зокрема учасником ПП «У» у складі тендерної пропозиції надано Опитувальник щодо екологічно-соціальної політики учасників, в якому не зазначено інформацію, визначену пунктами 2.2, 3.10 та п. 4.2 додатку № 5 тендерної документації, чим порушено вимоги підпункту 1.4 пункту 1 розділу III тендерної документації.

Однак, замовник, всупереч абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закон не відхилив пропозицію учасника ПП «У» допустив його до аукціону, визначив переможцем процедури закупівлі, та уклав із ним договір надання послуг № 42-МАН/22 від 16.03.2021 року.

Таким чином, замовник визначив переможцем процедури закупівлі учасника, тендерна пропозиція якого не відповідала вимогам підпункту 1.4 пункту 1 розділу III тендерної документації.

При цьому, колегія суддів враховує, що безпосередньо додатком № 5 тендерної документації встановлено, що у разі якщо учасник (в т.ч. учасник-нерезидент) не повинен надавати інформацію, що вимагається в опитувальнику, з підстав, визначених законодавством, або інших підстав, учасник надає пояснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника щодо не заповнення такої інформації.

Проте, доказів подання ПП «У» пояснень щодо не заповнення такої інформації з підстав, визначених законодавством, або інших підстав, матеріали справи не містять, що доводить факт встановленого висновком моніторингу публічної закупівлі порушення позивачем вимог абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.

Колегія суддів зазначає, що встановлене порушення не є формальною (несуттєвою) помилкою або опискою, оскільки не відповідає жодному із переліку формальних порушень, які встановлені у тендерній пропозиції позивача та у Переліку формальних помилок, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 710, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.07.2020 за № 715/34998.

Приклад 5. Постанова П`ятого апеляційного адміністративного суду по справі № 420/11329/22 від 16.06.2023

Витяг з постанови суду: аналіз матеріалів справи та встановлених колегією суддів обставин та правових норм при застосуванні до спірних правовідносин у цій частині дає підстави для висновку, що відповідачем доведено та фактично визнано, що в документах тендерної пропозиції ТОВ «С», які 22.10.2021 оприлюднені в електронній системі закупівель, цінову пропозицію вказано як конфіденційну.

Між тим, відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Вимогами пункту 1 частини першої статті 31 Закону встановлена імперативна умова, що замовник відхиляє тендерну пропозицію, зокрема, якщо учасник процедури закупівлі визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини 2 статті 28 цього Закону.

Зазначена норма Закону є імперативною та не передбачає виключень. Відхилення тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі у разі наявності зазначених вище підстав є обов`язком замовника.

Таким чином колегія суддів погоджується з висновками відповідача про порушення позивачем вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, оскільки замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «С», який визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна.

Доводи позивача про те, що недоліки, допущені ТОВ «С», є формальними, колегія суддів відхиляє як помилкові та такі, що не узгоджується з пунктом 19 частини 2 статті 22 Закону, якою унормовано, що у тендерній документації зазначаються, зокрема, опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов`язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Наведене свідчить, що законодавець передбачив перелік помилок, які унеможливлюють беззаперечного відхилення тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі.

З огляду на вищезазначені норми права, формальний характер мають порушення, які належать до технічних механічних та інших помилок, допущених учасниками в документах, які вони подали у складі тендерної пропозиції, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.

Виявлене відповідачем порушення не відноситься до категорії формальних (несуттєвих) порушень, визначених пунктом 19 частини 2 статті 22 Закону, та їх наявність є обов`язковою підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Коментар: замовники розглядаючи тендерну пропозицію, як ми зазначали на початку статті, повинні керуватися пунктами 41, 43, 44 Особливостей, а також враховувати вимоги пункту 19 частини 2 статті 22 Закону та  Наказу № 710.

Зокрема, визначаючи належність тієї чи іншої помилки до формальної замовникам насамперед потрібно керуватися переліком, який наведений в Наказі № 710. І, відповідно, якщо така помилка визначена в зазначеному наказі замовник може визначити таку помилку як формальну, яка не впливає на зміст тендерної пропозиції, тобто є технічною помилкою та опискою, про що зазначалось судами в прикладах 1-2.

Водночас якщо певна помилка не визначена в Наказі № 710 замовник не може визначити таку помилку як формальну та повинен надати учаснику можливість виправити невідповідності згідно з пунктом 43 Особливостей або ж відхилити тендерну пропозицію учасника згідно з пунктом 44 Особливостей. До прикладу, на переконання суду в прикладі 3 відсутність у відгуку дати договору, не варто вважати формальною помилкою, допущеною в оформленні тендерної пропозиції, оскільки наявність дати договору було обов’язковою вимогою тендерної документації, і відповідно відсутність такої інформації не передбачено Наказом № 710 та свідчить про неналежне виконання учасником вимог тендерної документації.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard