Статті

Що варто врахувати замовникам задля підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-25 рр.

0
163

У теперішніх умовах осінньо-зимовий період є для нашої держави справжнім випробуванням, і в 2024-25 рр. скоріше не буде виключенням. Тож замовникам задля того, щоб належно підготуватися до цього періоду, слід планувати та здійснювати закупівлі заздалегідь.

Тому сьогодні пропонуємо звернути увагу на ті основні моменти при здійсненнях закупівель, які допоможуть замовникам вдало підготуватися до осінньо-зимового періоду 2024-25 рр.

Які нормативно-правові акти слід врахувати при підготовці до осінньо-зимового періоду?

Стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначає, що споживач зобов’язаний забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Окрім цього, відповідно до пункту 40 Правил користування тепловою енергією, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 споживач теплової енергії зобов’язаний у міжопалювальний період виконати обов’язкові обсяги робіт з підготовки до опалювального періоду та оформити акт про готовність об’єкта до опалювального періоду або надати рішення (лист) щодо гарантії забезпечення безпечної експлуатації системи теплопостачання.

При цьому, зазначені правила є обов’язковими для виконання усіма Споживачами.

Водночас даний Закон виділяє індивідуальних та колективних споживачів житлово-комунальних послуг.

Так, пункт 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги

Згідно з пунктом 9 частини 1 статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги.

В свою чергу, відповідно до пункту 11 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) замовники - суб’єкти, визначені згідно із статтею 2 цього Закону, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону.

Водночас фактично кожен замовник підпорядкований певним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням територіальних громад тощо.

Як правило, такі органи приймають певні нормативно-правові акти (накази, розпорядження), які є обов’язковими для виконання їхніми підпорядкованими суб’єктами, зокрема задля підготовки до осінньо-зимового періоду (опалювального сезону).

Далі наводимо приклади таких нормативних документів, в яких визначено вимоги до підпорядкованих суб’єктів.

Приклади документів

Як бачимо, в даних розпорядчих актах визначені певні вимоги для підготовки до опалювального сезону:

 • проведення ремонту систем гарячого та холодного водопостачання;
 • забезпечити резервними джерелами для електропостачання;
 • забезпечити необхідну кількість мазуту, вугілля та інших видів палива;
 • здійснити заходи з утеплення приміщень, ремонту покрівель та фасаду
Таким чином, замовникам при підготовці до осінньо-зимового періоду (опалювального сезону) слід аналізувати вище наведені нормативно-правові акти та відповідно на підставі положень зазначених актів та з урахуванням заходів, які зазначені в таких документах, здійснювати закупівлі для підготовки до опалювального сезону.

Враховуємо положення Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду при підготовці до осінньо-зимового періоду 2024-25 рр.

Основним документом, який регламентує підготовку до опалювального сезону є наказ Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» (далі-наказ № 620/378).

Так, в пунктах 1 та 2 розділу 1 зазначеного наказу визначено, що Правила  підготовки  теплових господарств до опалювального періоду (далі - Правила) поширюються на суб'єктів  господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та ГВП),  а також на споживачів теплової енергії  незалежно  від  організаційно-правових форм та форм власності.

Правила встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Згідно з пунктом 1 розділу 4 наказу № 620/378 для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств у термін до 15  квітня  видають  розпорядчі  документи (накази, розпорядження тощо) щодо розробки планів організаційно-технічних заходів.

Відповідно до пункту 2 розділу 4 наказу №620/378 плани організаційно-технічних  заходів  щодо   підготовки теплових господарств до наступного опалювального періоду розробляються їх власниками або уповноваженими ними органами на основі аналізу експлуатації систем теплопостачання і теплоспоживання в минулий опалювальний період з урахуванням  вимог постанов  та  розпоряджень  Уряду,  розпорядчих документів органів центральної виконавчої влади.

У період підготовки до опалювального  періоду  власники теплових господарств зобов'язані:

 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за   необхідності), провести контроль встановлених   розрахункових  лімітних  звужувальних  пристроїв  у споживачів теплової енергії;
 • перевірити у встановленому порядку надійність електро-, газо- і водопостачання об'єктів теплопостачання та споживачів;
 • укласти договори купівлі-продажу теплової енергії або надання послуг з централізованого опалення та ГВП.

Пункт 5 розділу 4 наказу №620/378 передбачає, що до 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні  ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.

Також зазначений наказ містить окремі правила підготовки до опалювального сезону джерел теплової енергії, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення, вентиляції, будівель і споруд.

До прикладу, розділ 9 наказу №620/378 містить вимоги для підготовки будівель і споруд до опалювального сезону.

Так, згідно з пунктом 1 зазначеного розділу будівлі і споруди повинні утримуватись у справному  стані, який забезпечує тривале та надійне використання їх за призначенням, дотримання санітарно-технічних норм і безпеки праці персоналу.

Окрім цього, в зазначеному розділі містяться наступні вимоги:

 • на кожному об'єкті закріплюється підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд;
 • власник будівель і споруд або уповноважений ним орган повинен організувати систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з  періодичністю  відповідно  до  вимог  НТД.  Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі;
 • під  час  весняного технічного огляду будівель і споруд уточнюються обсяги ремонтних робіт, що   передбачаються на міжопалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року.

На підставі виконання положень зазначеного наказу замовники повинні планувати та здійснювати закупівлі, зокрема з урахуванням термінів підготовки до опалювального сезону, які визначені в даному наказі.

Особливості планування та здійснення закупівель

Відповідно до пункту 14 Особливостей закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Частина 1 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) передбачає, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

У відповідності до даних норм замовники повинні здійснювати закупівлі на підставі своєї річної потреби. Тобто здійснюючи закупівлі для потреб осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. замовникам слід визначати предмет закупівлі з огляду на здійснені закупівлі протягом року та сумувати вартість таких закупівель.

До прикладу, якщо замовником протягом року було здійснено закупівлі твердого палива на суму, яка перевищує межі, які визначені в пункті 10 Особливостей, очікувану вартість твердого палива, яке замовник планує придбати для потреб осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. слід сумувати із попередніми закупівлями за тим самим предметом закупівлі та здійснювати конкурентну процедуру закупівлі згідно пункту 10 Особливостей.

Адже ігнорування приписів законодавства з публічних закупівель, яке визначає вимоги до планування закупівель, може призвести до порушення пункту 6 Особливостей - замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

Також варто зазначити, що здійснення закупівель для потреб осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. на підставі підпункту 4 пункту 13 Особливостей - існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником, суперечите процесу підготовки до опалювального сезону, оскільки замовник із певною потребою в товарах, роботах та послугах для осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. повинен бути ознайомлений заздалегідь  і тому довести таку «нагальність» буде доволі проблематично.

Водночас в окремих випадках для здійснення закупівель для осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. замовник може керуватися приписами абзацу 3 пункту 15 Особливостей - якщо у замовника виникла додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була здійснена у поточному році, очікувана вартість такого предмета закупівлі не додається до очікуваної вартості тотожного предмета закупівлі (тотожних предметів закупівель), закупівля яких була здійснена, а замовник обирає вид закупівлі такого предмета закупівлі з урахуванням вартісних меж, визначених цими особливостями.

Однак варто зазначити, що здійснити закупівлю згідно даної норми замовник може виключно у випадку, якщо зможе документально довести виникнення додаткової потреби.

Більше про застосування даної норми читайте в статті «Додаткова потреба: як визначати, алгоритм дій та приклади».

Що слід врахувати при закупівлі твердого палива, пального, природного газу, генераторів, джерел безперебійного живлення?

Щоб належним чином підготуватися до опалювального сезону замовникам слід здійснити певну частину предметів закупівель. Так, для значної частини замовників необхідними предметами закупівель для опалювального сезону є  закупівлі твердого палива, пального, природного газ.

Окрім цього, з огляду на реалії сьогодення замовникам для потреб осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. необхідно потурбуватись про наявність таких предметів закупівель як генератори та джерела безперебійного живлення.

Тому далі з’ясуємо, що замовникам необхідно врахувати при здійснення даних предметів закупівель.

Пункт 28 Особливостей передбачає, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно з пунктом 29 Особливостей у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються.

У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Згідно даних норм замовникам потрібно враховувати, що формуючи тендерну документацію для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону не можуть застосовувати.

Окрім цього, встановлюючи вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі замовникам потрібно враховувати, що такі вимоги не повинні суперечити певному національному стандарту:

 • бензин - ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»;
 • дизельне паливо - ДСТУ 7688: 2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови»;
 • вугілля - ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ»;
 • природний газ - ДСТУ ISO 13686:2015 «Природний газ. Показники якості».

Зокрема, технічне завдання для певного предмета закупівлі не повинно суперечити інформації, яка міститься у вище зазначених ДСТУ.

Окрім цього, вимагати документи на підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та вище вказаних предметів закупівель замовники можуть також виключно ті, які визначені в певному стандарті:

 • бензин - ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» - документ про якість (паспорт якості);
 • вугілля - ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ» - посвідчення якості.

В свою чергу, окремих вимог щодо закупівлі генераторів, джерел безперебійного живлення закупівельне законодавство не містить. Тому замовник повинен встановлювати вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі з огляду на положення певних документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики предмета закупівлі – паспорти, сертифікати якості або ж у відповідності до ДСТУ, наприклад, визначати вимоги до технічних та якісних характеристик генераторів замовник можуть згідно ДСТУ ISO 8528-3:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 3. Генератори змінного струму для генераторних установок.

Враховуємо вимоги щодо застосування локалізації

Абзац 3 пункту 3 Особливостей передбачає, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, крім підпункту 4 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом.

Відповідно до пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону закупівля товарів, визначених у підпункті 2 вказаного пункту здійснюється виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує певний відсоток у році (у 2024 році - 20 відсотків), за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

 • у 2024 році - 20 відсотків;
 • у 2025 році - 25 відсотків.

Згідно з підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

2) особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів:

 • дизель-генераторні установки;
 • генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням.

Отож, згідно зазначених норм замовникам здійснюючи закупівлі генераторів потрібно виконувати вимоги щодо локалізації.

Натомість джерел безперебійного живлення в цьому переліку немає, тому і вимог щодо застосування локалізації для їх закупівлі немає.

Водночас в яких видах закупівель потрібно застосовувати локалізацію та що потрібно передбачити в тендерній документації щодо при проведенні відкритих торгів читайте в статті «Локалізація у публічних закупівлях: звертаємо увагу на головне».

Підсумки

1. Необхідною передумовою підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. є вчасне проведення закупівель, які дозволять належним чином провести опалювальний сезон.

2. Задля вчасного та належного проведення закупівель замовникам необхідно проаналізувати нормативно-правові акти, які визначають вимоги для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-25 рр.

3. Замовникам здійснюючи закупівлі для потреб осінньо-зимового періоду 2024-25 рр. потрібно враховувати норми закупівельного законодавства, зокрема в частині планування закупівель, визначення предмета закупівель, формування тендерної документації тощо.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard