Статті

Про зміну ціни за одиницю товару

3

Книга
945

На сьогоднішній день економіка в України є досить не стабільною, так як на неї впливають різні фактори від стану економіки в Європі, курсу іноземних валют, податкового навантаження на учасників ринку, попиту на той чи інший товар і сезонності. Ці та інші фактори впливають на формування ціни на ринку на конкретний товар, що придбаваються замовниками. Попри це замовники, які здійснюють закупівлю товару, у відповідності до положень Закону з урахуванням Особливостей та які уклали договір про закупівлю за видами закупівель, які визначенні у пункті 10 Особливостей (відкриті торги або шляхом застосування електронного каталогу) або які укладенні у відповідності до пункту 13 Особливостей мають дотриматися правил та обмежень, встановлених законодавцем.

Для закупівельників окрім змін цін, які можуть вплинути на поставки, процес забезпечення свого підприємства ускладнюється частими оновленнями законодавства, які потрібно вчасно враховувати у своїх закупівлях та договорах, що виконуються. Після будь-яких змін, на TNDR. публікуються безліч матеріалів, в яких з різних ракурсів розглядається кожна норма та практика їх застосування, в тому числі, щодо «зміни ціни за одиницю товару». Але в потоці інформації можна, іноді, пропустити потрібну рекомендацію чи аналіз певних положень.

Питання зміни цін на товари протягом усього року не втрачало своєї актуальності, а зараз, під його кінець, знову виходить на перші місця в порядку денному закупівельної спільноти. Тому, щоб нагадати замовникам умови та порядок внесення змін до однієї із істотних умов договору – зміна ціни за одиницю товару, згідно підпункту 2 пункту 19 Особливостей, в цій добірці зібрані матеріали, які допоможуть слідкувати за правомірністю своїх дій при внесенні змін до істотних умов договору.

Перш, за все нагадаємо саму норму. Так, підпункт 2 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 19.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Аналізуючи норму, відразу вбачається, що замовник розглядаючи можливість внесення змін до істотних умов договору про закупівлю на підставі, яка визначена у підпункті 2 пункту 19 Особливостей має дотриматися всіх умов, які визначенні у зазначеній нормі. Детальніше про всі умови в матеріалі «Внесення змін до договору про закупівлю у зв’язку із зміною ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку за Особливостями».

Як показує практика є випадки, коли умовами договору про закупівлю сторони чітко передбачають документ, який буде підтверджувати коливання ціни на ринку, а є випадки коли такий документ не передбачений умовами договору, або передбачений, але варто задати питання чи може такий документ підтверджувати коливання ціни на ринку такого товару, тому детальний аналіз зазначеного питання у статті «Які документи варто вважати документальним підтвердженням коливання ціни?».

Наступним кроком замовника після того як останній отримує звернення постачальника про внесення змін до істотних умов договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару є ніщо інше як аналіз документу (ів), який (і) слугує (ють) підставою для внесення змін і в даному випадку потрібно врахувати законодавчі вимоги, що такий документ має підтверджувати та яку інформацію має містити. Детально про зміст інформації в документів, який підтверджує коливання ціни на ринку у матеріалі «Аналіз документального підтвердження коливання ціни товару на ринку». Також, під час дослідження документу, виникають дуже важливі питання, а які дати повинні бути відображенні в довідці, яка підтверджує коливання ціни товару? або чи потрібно враховувати останню зміну ціни, яка відбувалася у зв’язку із зміною ставок податків і зборів, або регульованих цін (тарифів) відповідь на зазначенні питання замовник може віднайти у матеріалі «Які дати мають бути відображені у довідці про коливання ціни товару на ринку з урахуванням останніх змін у законодавстві?»

Всі рекомендації експертів в галузі публічних закупівель грунтуються на уже існуючі судовій практиці, яка наведена у матеріалі «Судова практика щодо підвищення ціни за одиницю товару».

Також, корисним буде матеріал, який стосується зміни ціни за 1 кВт.год. електричної енергії, а саме у разі зміни середньозваженої ціни електричної енергії «на ринку на добу на перед» та які особливості має врахувати замовник у разі звернення електропостачальника детальніше у статті «Застосування середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», як випадок внесення змін до істотних умов договору про закупівлю».

#договір про закупівлю#зміни до договору

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard