Статті

Практика моніторингів ДАСУ щодо визначення предмету закупівлі

1
1158

Визначення предмету закупівлі є значимим етапом, як на стадії планування закупівлі не залежно від виду закупівлі, який в подальшому застосовується замовником так і під час проведення самої закупівлі. У свою чергу законодавець надав замовнику право самостійного визначення предмету закупівлі, при цьому таке визначення має відбуватися у відповідності до приписів Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон).

Так, нормах Особливостей, у пункті  15 визначено, що предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

Закон у пункті 22 частини 1 статті 1 надав визначення, що предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Тобто, якщо коротко, то замовник визначає предмет закупівлі товару, роботи чи послуги у відповідності до  Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку (надалі – ЄЗС).

Варто нагадати, що законодавцем також визначена відповідальність за порушення порядку визначення предмета закупівлі у вигляді накладання накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та передбачений один із випадків нікчемності договору про закупівлю у разі коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. Чому замовникам потрібно бути вкрай обережними при визначенні предмету закупівлі. 

Звичайно на практиці трапляються різні випадки, коли необхідний код ЄЗС чітко підходить під назву послуги/роботи чи товару і це ідеальна ситуація, а є випадки коли таких код ЄЗС підходить, але за правилами визначення предмету закупівлі такий код визначений за третьою цифрою, а не за четвертою, але є інші ситуації, які ускладнюють правильність визначення замовником предмету закупівлі. Одним із способів зрозуміти такі ситуації та допущенні помилки щодо визначення предмету закупівлі є аналіз висновків перевіряючих ДАСУ, тому у даному матеріалі розглянемо окремі такі висновки та прокоментуємо дії замовників щодо допущеної помилки.     

Помилки під час визначення предмету закупівлі – товару

Здійснення закупівлі за «універсальним»/ «узагальненим» кодом ЄЗС (закупівля із різними позиціями товарів, які відносяться до різних кодів ЄЗС при цьому такі закупівлі здійснюються в межах однієї процедури закупівлі).

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-09-18-000056,  UA-2023-08-24-008006-a

Витяг із висновку: За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі встановлено наступне.
Відповідно до абзацу 1 пункту 15 Особливостей, предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708.
Водночас відповідно до пункту 22 частини першої статті 1 Закону визначено, що предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до пункту 3 розділу I Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі - Єдиний закупівельний словник).

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 1 Закону товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Так відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів та підпункту 4.1 пункту 4 розділу 1 ТД, предметом закупівлі є кефір 2,5% жирності 0,400 гр, вершкове масло 72,5% жирності, сметана 15 % жирності 400 г., йогурт питний 2,5% жирності 400 г., молоко пастеризоване жирністю 2,5%, 0,900 кг, молоко згущене 0,370 гр. (код за ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні).

При цьому, до коду ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні із переліку товарів, які є предметом закупівлі, відноситься закупівля кефіру, сметани, йогурту питного. В свою чергу, закупівля товарів вершкового масла, молока пастеризованого та молока згущеного, які є предметом закупівлі, відносяться до кодів ДК 021:2015: 15530000-2: Вершкове масло та ДК 021:2015: 15510000-6: Молоко та вершки відповідно. Проте на порушення вимог абзацу 1 пункту 15 Особливостей та пункту 3 розділу I Порядку № 708 Замовником невірно визначено предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні на закупівлю вершкового масла, молока пастеризованого та молока згущеного.

За результатами аналізу питання розміщення інформації про закупівлю встановлено наступне. Відповідно до пункту 24 Особливостей замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2020 р. за № 610/34893 (далі – Порядок № 1082), та цих особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Відповідно до абзацу 3 пункту 14 Порядку № 1082 під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим-четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі. Так, в оприлюдненому Замовником в електронній системі закупівель оголошенні про проведення відкритих торгів зазначено предмет закупівлі ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні (кефір 2,5% жирності 0,400 гр, вершкове масло 72,5% жирності, сметана 15 % жирності 400 г., йогурт питний 2,5% жирності 400 г., молоко пастеризоване жирністю 2,5%, 0,900 кг, молоко згущене 0,370 гр.) назви номенклатурних позицій предмета закупівлі – кефір 2,5% жирності 0,400 гр, вершкове масло 72,5% жирності, сметана 15 % жирності 400 г., йогурт питний 2,5% жирності 400 г., молоко пастеризоване жирністю 2,5%, 0,900 кг, молоко згущене 0,370 гр.; код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі – ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні. Проте, на порушення пункту 24 Особливостей та абзацу 3 пункту 14 Порядку № 1082 Замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів в окремому електронному полі «Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі» не вказав код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі, а саме: «йогурт питний 2,5% жирності 400 г.» становить код «ДК 021:2015: 15551300-8: Йогурт», «молоко пастеризоване жирністю 2,5%, 0,900 кг» становить код «ДК 021:2015: 15511100-4: Пастеризоване молоко», «молоко згущене 0,370 гр.» становить код «ДК 021:2015: 15511600-9: Згущене молоко».

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-04-25-000045, оголошення UA-2023-01-16-004788-a

Витяг із висновку: Вимогами пункту 14 Порядку №1082 визначено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим-четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо назви товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі, а також коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі. Відповідно до інформації про предмет досліджуваної закупівлі, оприлюдненої в електронній системі закупівель (оголошення про проведення відкритих торгів), Замовник зазначив вид предмету закупівлі товар, а також код класифікатора ДК 021:2015: 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання. Разом з тим, у Додатку 4 до тендерної документації Замовником визначено перелік товарів, які є предметом закупівлі.

Слід зазначити, що Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749 (далі – ДК 021:2015), містить наступні коди: 30237280-5 – Пристрої електроживлення (блок живлення), 30237134-7 – Графічні акселератори (відеокарта), 30237220-7 – Килимки для комп’ютерної миші (килимок для «миші»), 30237460-1 – Комп’ютерні клавіатури (клавіатура для ПК), 30237100-0 – Частини до комп’ютерів (кулер до процесора, корпус для ПК), 30236113-7 – Динамічні оперативні запам’ятовувальні пристрої з синхронних доступом (SDRAM) (модуль оперативної пам’яті), 30234000-8 – Носії інформації (накопичувач), 30232700-1 – Центральний блок керування (процесор), 30237240-3 – Веб-камери (веб-камера). Проте, при зазначенні в оголошенні про проведення відкритих торгів опису кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі Замовником визначено код ДК 021:2015: 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання. Зазначене є порушенням вимог пункту 14 Порядку №1082.

Відповідно до вимог пункту 15 Постанови №1178 предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі (далі – Порядок), затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708. Водночас, пунктом 3 розділу І Порядку передбачено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Так, моніторингом встановлено, що згідно специфікації до предмету закупівлі входять наступні товари: БФП (багатофункціональні пристрої), для яких відповідно до ДК 021:2015 передбачено код «30120000-6 – Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку»; блок розеток 220 В для комунікаційної шафи 19” – «31220000-4 – Елементи електричних схем», термопаста – «24950000-8 – Спеціалізована хімічна продукція» Проте, код ДК зазначених товарів не відповідає коду ДК закупівлі, а саме 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання. Таким чином, під час визначення предмету закупівлі Замовник порушив вимоги пункту 15 Постанови №1178. Крім того, в ході проведення моніторингу встановлено, що тендерна документація містить у собі вимоги, які встановлюються Замовником під час проведення електронного аукціону.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-07-21-000011, оголошення  UA-2023-06-04-000672-a

Витяг із висновку: Відповідно до вимог пункту 15 особливостей предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. №708 (далі-Порядок № 708). Згідно із пунктом 3 Порядку предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктом 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Слід зазначити, що Єдиний закупівельний словник, який набрав чинності з 01.01.2016 призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, забезпечування більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримування участі вітчизняних суб’єктів господарювання у торгах за межами України. Єдиний закупівельний словник згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV).

Під час здійснення моніторингу процедури закупівлі, установлено, що перелік миючих засобів, які є предметом досліджуваної закупівлі складається з 17 товарних позицій, які Замовник відніс до коду ДК 021:2015:39830000-9 «Продукція для чищення» виключно за сферою можливого застосування. Проте миючі засоби, зокрема пункт 6 «Крем-мило з бальзамом 5л» та пункт 7 «Мило господарське 1Сорт», 200г» на за своїми характеристиками відноситься до групи коду ДК 021:2015:33711900-6 - «Мило». Пункт 10 «Освіжувач повітря 300мл» за своїми характеристиками відноситься до групи коду ДК 021:2015:39811100-1 - «Освіжувачі повітря». Пункт 11 «Пакети для сміття 35л 100 шт» та пункт 12 «Пакети для сміття 240л 5шт двошаровий» за своїми характеристиками відноситься до групи коду ДК 021:2015: 19640000-4 – «Поліетиленові мішки та пакети для сміття». Пункт 13 «Ганчірка для полу 50x60см» за своїми характеристиками відноситься до групи коду ДК 021:2015:39525800- «Ганчірки для прибирання». Пункт 15 «Рушники паперові білі 2шт в упаковці» за своїми характеристиками відноситься до групи коду ДК 021:2015:33760000-5 «Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки». Отже, Замовник Визначив предмет закупівлі щодо миючих засобів вказаних в пунктах 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 не у відповідності до показників четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, чим не дотримався вимог пункту 3 Порядок № 708.

Коментар: як вбачається із зазначених моніторингів, замовник здійснив закупівлю декількох позицій товарів за одним «універсальним» кодом ЄЗС, і замовником не надана належна оцінка тому, що окремі позиції товару специфікації відносяться щодо визначення предмету закупівлі під інший код ЄЗС, а це означало, що замовником мало б бути проведено дві різні закупівлі. Насправді, описані у висновках моніторингу помилки замовників є непоодинокими так як думка замовника полягає в тому, що останній у разі віднесення товарів до різник кодів ЄЗС такі дії будуть вважатися «поділом предмету закупівлі» або таке об’єднання в один код ЄЗС різних товарів навпаки має розцінюватися як не уникнення проведення відкритих торгів. На перший погляд наміри замовників носять хороший характер, але такі дії є помилковими, а тому під час визначення предмету закупівлі із різними видами товару, які будуть закуповуватися в межах однієї процедури, такі товари мають відповідає одному коду ЄЗС закупівлі.

І ще один із важливих моментів, це під час оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення замовник на виконання вимог пункту 14 Порядку №1082 має в окремих електронних полях зазначити інформацію, визначену пунктом 12 та абзацами другим-четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо назви товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі, а також коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Визначення предмету закупівлі за третьою цифрою ЄЗС

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-28-000007, оголошення UA-2023-08-11-011567-a

Витяг із висновку: За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що Замовником визначено предмет закупівлі «Трактор» (ДК 021:2015:16700000-2: Трактори) із порушенням частини третьої Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), відповідно до якої предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.
При цьому, Замовником при визначені предмету закупівлі застосовано код Єдиного закупівельного словника - «ДК 021:2015:16700000-2: Трактори», тобто предмет закупівлі Замовник визначив за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника.

Разом з тим, позиція Міністерства економічного розвитку України, вказана у листі від 03.09.2020 № 3304-04/53972-06 «Щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель» передбачає, що у разі якщо предмет закупівлі не має в ієрархічній структурі Єдиного закупівельного словника відповідного коду, у електронній системі закупівель технічно реалізована можливість обрання замовником показника «99999999-9 – Не визначено».

Підсумовуючи вищевказане необхідно зазначити, що визначення предмету закупівлі «ДК 021:2015:16700000-2: Трактори» за показником третьої цифри порушує норми частини третьої Порядку № 708 та пункту 15 Постанови №1178, яким визначено, що предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-18-000040, оголошення UA-2023-06-01-008909-a

Витяг із висновку: Аналізом питання визначення предмета закупівлі встановлено наступне. Відповідно до пункту 22 частини першої статті 1 Закону предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Відповідно до пункту 3 розділу І «Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 708 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783 (далі – Порядок № 708) предмет закупівлі товарів визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник).

Згідно з пунктом 14 «Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 11 червня 2020 року № 1082, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2020 р. за № 610/34893 (далі – Порядок № 1082) під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим - четвертим пункту 13 цього Порядку 1082, та інформація щодо: назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі; коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель в частині визначення предмета закупівлі встановлено, що предмет закупівлі визначений Замовником за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника, а саме ДК 021:2015:43600000-9: Частини гірничодобувного та будівельного обладнання, що є порушенням пункту 3 розділу І Порядку № 708 та пункту 14 Порядку № 1082.

Коментар: в одній із статей опублікованій на платформі «Дії замовника, якщо найвідповідніший код товару чи послуги наявний за показником 3-ї замість 4-ї цифри ЄЗС» здійснювався аналіз законодавчих норм, кодів ЄЗС танадавалися рекомендації щодо дій замовника задля правильного підходу під час визначення предмету закупівлі. У даному випадку порушення замовника полягало в тому, що визначення предмету закупівлі за кодом 16700000-2 – «Трактори» та кодом ДК 021:2015:43600000-9: Частини гірничодобувного та будівельного обладнання відбувалося за показником третьої цифри, що порушує норми частини 3 розділу І Порядку № 708.

Визначення коду ЄЗС без врахування характеристик предмету закупівлі (технічної специфікації), що привело до неправильного визначення предмету закупівлі.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-07-000105, оголошення UA-2023-03-02-001884-a

Витяг із висновку: За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі встановлено.
Відповідно до пункту 3 розділу I Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Відповідно до пункту 34 частини першої статті 1 Закону товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів. Замовником в електронній системі закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за номером ID: UA-2023-03-02-001884-a, де предметом закупівлі є:

  • 1. ID-DiaCell ABO Набір ID-DiaCell ABO, 2. ID-DiaCell I-II-III Набір ID-DiaCell I-IIIII, 3. IH-QC1 IH-QC1 Контроль, 4. IH-QC2 IH-QC2 Контроль та 5. Microside SQ Очищуючий розчин для щотижневого обслуговування IH-500 та IH-1000 (код за ДК 021:2015:24960000-1 - Хімічна продукція різна).

При цьому відповідно до технічної специфікації до предмета закупівлі (додаток 3 до тендерної документації) Замовник закуповує такі товари:

  • 1. ID-DiaCell ABO Набір ID-DiaCell ABO за кодом НК 024:2019 52691 - стандартні еритроцити для перехресного визначення груп крові за системою AB0 IVD, набір реакція аглютинації; 2. ID-DiaCell I-II-III Набір ID-DiaCell I-II-III за кодом НК 024:2019 - 52544-Еритроцити для скринінгу антитіл IVD (діагностика in vitro), набір реакція аглютинації; 3. IH-QC1 IH-QC1 Контроль за кодом НК 024:2019 - 45310 Множинний імуногематологічний тест IVD, контрольний матеріал; 4. IH-QC2 IH-QC2 Контроль за кодом НК 024:2019 - 45310 Множинний імуногематологічний тест IVD, контрольний матеріал; 5. Microside SO Очищуючий розчин для щотижневого обслуговування IH-500 та IH-1000 за кодом НК 024:2019 - 59058 Миючий очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих полуавтоматизованих систем. Виходячи з вищевикладеного, вищезазначені позиції внесено до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 05.02.2019 № 159, який діяв на момент проведення процедури закупівлі.

На запит Південного офісу Держаудитслужби від 10.08.2023 щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель, Замовник 15.08.2023 надає пояснення в якому підтверджує, що відбулась закупівля медичних виробів (у дужках були зазначені коди та назви медичних виробів відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159). Разом з тим, слід зазначити, що закупівля вищезазначених товарів, які є предметом закупівлі, за своїми характеристиками відноситься до групи коду ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція, який містить коди відповідних виробів медичного призначення, які є предметом закупівлі. Отже, на порушення вимог абзацу 1 пункту 15 Особливостей та пункту 3 розділу I Порядку № 708 Замовник визначив предмет закупівлі медичних виробів за кодом ДК 021:2015:24960000-1 - Хімічна продукція різна.

За результатами аналізу питання розміщення інформації про закупівлю встановлено. Замовник в електронній системі закупівель оприлюднив оголошення про проведення відкритих торгів та зазначив предмет закупівлі ДК 021:2015:24960000-1: Хімічна продукція різна, назви номенклатурних позицій предмета закупівлі – ID-DiaCell ABO Набір ID-DiaCell ABO; ID-DiaCell I-II-III Набір ID-DiaCell I-IIIII, IH-QC1 IH-QC1 Контроль, IH-QC2 IH-QC2 Контроль, Microside SQ Очищуючий розчин для щотижневого обслуговування IH-500 та IH-1000 код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі – закупівлі ДК 021:2015:24960000-1: Хімічна продукція різна. Проте на порушення пункту 24 Особливостей та абзацу 3 пункту 14 Порядку № 1082 Замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів в окремому електронному полі «Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі» не вказав коди товарів, визначені згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідають назвам номенклатурних позицій предмета закупівлі.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-07-10-000010, оголошення  UA-2023-03-15-008488-a.

Витяг із висновку: Відповідно до пункту 3 розділу І Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно із пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Так, відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та пункту 4.1. розділу «Загальні положення» тендерної документації Замовником визначено предмет закупівлі як запасні частини до тролейбусів, код 34630000-2 за ДК 021:2015 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху». Разом з цим, за наслідками проведеного моніторингу установлено, що відповідно до пункту 4.1. розділу І тендерної документації, пункту 1.1 розділу І Проєкту договору Додатку 3 до тендерної документації та пункту 1 «Технічних вимог» додатку 5 до тендерної документації, Замовник по вищевказаному коду ДК 021:2015 фактично здійснює закупівлю запасних частин до тролейбусів по 11 найменуванням. Проте, за цим показником (34630000-2) не передбачено товарів що відносяться до запасних частин до тролейбусів.

В поясненні Замовника, що надані через електронну систему закупівель від 24.07.2023 зазначено, що даний код предмету закупівлі визнано за відсутності альтернативи. Водночас, слід зазначити, що відповідно до Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749 запчастини для транспорту, передбачені кодом ДК 021:2015 34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів.
Отже Замовник при визначенні предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху недотримався вимог пункту 3 розділу І Порядку № 708.

Коментар: у даних закупівлях під час визначення предмету закупівлі замовник не врахував характеристики предмету закупівлі (технічну специфікацію), що призвело до визначення невірного коду ЄЗС. а тому замовникам необхідно якомога точніше та детальніше підійти до визначення коду, що послугує, в свою чергу, правильному визначенню вказаного коду предмета закупівлі, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Помилки під час визначення предмету закупівлі – послуг/робіт

Визначення предмету закупівлі робота чи послуга без врахування характеристик та виду робіт, що є фактично предметом закупівлі

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-29-000011, оголошення UA-2023-08-11-006106-a.

Витяг із висновку: В інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro 11.08.2023 Замовником оприлюднено звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель та/або електронного каталогу для закупівлі товару. Предметом договору є: «Поточний ремонт аварійної покрівлі будівлі В_ ліцею В_ сільської ради Д_ району Р_ області за адресою: ____________», ціна договору 8019137,00 гривень.
Під час проведення моніторингу на запит Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, який оприлюднений через електронну систему закупівель, 31.08.2023 Замовником завантажено інформацію про обґрунтування щодо застосування вищезазначеної закупівлі, де Замовником зазначено, що: «відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей, існує нагальна потребу у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.»………..

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) в редакції, що діяла на дату здійснення закупівлі - придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником. При наданні пояснення на запит, Замовником завантажено:« Акт обстеження В_ ліцею В_ сільської ради Д_ району Р_ області»; «Обгрунтування закупівлі послуги з поточного ремонту аварійної покрівлі будівлі В_ ліцею В_ сільської ради Д_ району Р_ області від 04.07.2023»; «Розпорядження сільського голови від 03.07.2023 № 117/01-08 «Про створення комісії з обстеження покрівлі даху В_ ліцею по вул. Шкільна, 7».

Замовником не обґрунтувано віднесення ремонтно-будівельних робіт визначених в Додатку № 6 до договору №1050 від 01.08.2023 (локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01) до поточного ремонту даху, при тому що вказаний в кошторисі комплекс ремонтно-будівельних робіт передбачає повну заміну конструкцій даху, покрівельних матеріалів та поліпшення експлуатаційних показників (зокрема, утеплення мінватою горища).

При цьому, відповідно до п.3.7 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво сукупність робіт на об'єкті, прийнятому в експлуатацію, без зміни його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, що передбачають: -втручання у несучі та/або огороджувальні конструкції, у інженерні системи загального користування у зв'язку з їх фізичною зношеністю, руйнуванням та/або з метою покращення їх експлуатаційних показників (за необхідності), у тому числі з метою термомодернізації відносяться до капітального ремонту. З огляду на вище викладене, Замовником визначено предмет закупівлі не у відповідності до вимог пункту 3 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 (зі змінами) (далі – Порядок), чим порушено п.15 Особливостей.

Коментар: замовник під час визначення предмету закупівлі визначив, що предметом є «поточний ремонт» при цьому враховуючи види робіт, які були в предметі закупівлі такі роботи підпадали під предмет «капітальний ремонт». І в такому випадку, враховуючи вартісні межі закупівлі замовнику не потрібно було проводити закупівлю на підставі виключення наведеного у підпункті 4 пункту 13 Особливостей, так як «капітальний ремонт» об’єкту будівництва відноситься до «робіт», а відтак у замовника було право здійснити закупівлю без використання електронної системи закупівель, а лише з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель визначених Законом.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-28-000051, оголошення UA-2023-07-07-006314-a

Витяг із висновку: За результатами аналізу визначення предмету закупівлі встановлено, що на виконання вимог пункту 3 Особливостей Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Особливостей. Отже, відповідно до вимог пункту 22 частини першої статті 1 Закону Замовник визначає предмет закупівлі у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. При цьому, відповідно до норми пункту 15 Особливостей Замовник зобов’язаний визначати предмет закупівлі відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 №708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за №500/34783 (далі – Порядок №708).

Замовником, відповідно до пункту 4 Порядку №708, під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт, предмет закупівлі визначається за показником четвертої цифри Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року № 822. Так, згідно Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 підклас I.2 підвид 14.24 «Геодезичні науки» містить наступні типи I.2 14.24.01 |Геодезія, I.2 14.24.02 Фотограмметрія, фототопографія та I.2 14.24.04 Кадастр і моніторинг земель.
Проте, Замовником визначено предмет закупівлі «Послуги із виконання проектно-вишукувальних робіт в частині топографо-геодезичного знімання» за показником четвертої цифри національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749 як 71350000-6: «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» підрозділу 7130000-1 «Інженерні послуги» розділу 71000000-8 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги», чим порушено вимоги пункту 4 Порядку №708. Таким чином, Замовником в порушення вимог пункту 15 Особливостей визначено предмет закупівлі без врахування норм пункту 4 Порядку №708.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-07-31-000020, оголошення UA-2023-04-24-008974-a

Витяг із висновку: За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що предмет закупівлі Замовником визначено з порушенням вимог пункту 3 розділу І Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), та абзацу третього пункту 14 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 № 1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі – Порядок № 1082).
Так, в річному плані закупівель на 2023 рік, оголошенні про проведення відкритих торгів та тендерній документації, оприлюднених в електронній системі закупівель, Замовник зазначив, що закупівля здійснюється за кодом ДК 021:2015 «50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги». Згідно Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, зазначений код передбачає перелік послуг, пов'язаних з обслуговуванням дорожньої інфраструктури, і ремонт доріг не входить до цього переліку.

Одночасно, послуги з поточного ремонту доріг передбачені серед переліку послуг за кодом ДК 021:2015 «45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», а саме кодом «45233142-6 — Ремонт доріг».

Визначення предмету закупівлі «поточний ремонт» за другою цифрою ЄЗС та без оприлюднення інформації щодо коду послуги, визначеної згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-18-000050, оголошення UA-2023-08-16-011968-a

Витяг із висновку: За нормами пункту 15 Особливостей предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708. Відповідно до пункту 21 частини першої статті 1 Закону № 922 послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідноконструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації. Згідно з пунктом 3. Розділу І Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708 (далі – Порядок № 708) предмет закупівлі, зокрема, послуг, визначається замовником згідно з пунктом 21 частини першої статті 1 Закону № 922 та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

Моніторингом установлено, що Замовником предмет закупівлі: Поточний ремонт з усунення пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу російською федерацією 26.05.23 будівлі "Будинок спорту" визначено за кодом ДК 021:2015: 45000000-7: «Будівельні роботи та поточний ремонт», тобто із зазначенням другої цифри Єдиного закупівельного словника, що є порушенням вимоги пункту 3 Розділу І Порядку № 708. Окрім того, за нормами пункту 24 Особливостей Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 (далі – Порядок №1082), та цих Особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Вимогами пункту 14 Порядку № 1082 визначено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим - четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі, а також коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Відповідно до інформації про предмет закупівлі, оприлюдненої в електронній системі закупівель, Замовник зазначив вид предмету закупівлі: послуги; назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт з усунення пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу російською федерацією 26.05.23 будівлі "Будинок спорту"» ДК 021:2015: - 45000000-7: «Будівельні роботи та поточний ремонт». Водночас, Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749, містить наступну номенклатурну позицію щодо послуги, яка є предметом досліджуваної закупівлі, зокрема: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи». Однак, за результатами моніторингу встановлено, що під час розміщення та оприлюднення інформації щодо предмета закупівлі Замовником не зазначено коду послуги, визначеної згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі, чим порушено вимоги пункту 14 Порядку №1082 та пункту 24 Особливостей.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-07-31-000026, оголошення UA-2023-07-06-006670-a.

Витяг з висновку: За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі встановлено наступне.
Відповідно до пункту 15 Особливостей № 1178 предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі – Порядок № 708). Пунктом 22 частини першої статті 1 Закону визначено: предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Одним із таких нормативно-правових актів є наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 про затвердження Порядку № 708.

Згідно з пунктом 1 розділу І Порядку № 708, цей Порядок встановлює правила визначення замовником предмета закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі - Єдиний закупівельний словник, або код ДК 021:2015), а також особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг. Так, Замовник в оголошенні про проведення відкритих торгів в інформації про предмет закупівлі зазначив вид предмета закупівлі – послуги. Пунктом 3 розділу І Порядку №708 визначено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Однак, Замовник визначив предмет закупівлі «Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) (кабінет трудового навчання) за адресою вулиця Лесі Українки, 1» за показником другої цифри Єдиного закупівельного словника, а саме за кодом ДК 021:2015:45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт, чим порушив вимоги пункту 3 розділу І Порядку № 708.

На запит про надання пояснень з приводу встановленого порушення Замовник через електронну систему закупівель надав Пояснення наступного змісту: «Пунктом 3 розділу І Порядку № 708 передбачено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.
Також, Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 р. № 1082 «Про затвердження порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» зобов’язує Замовника під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі щодо будь-якої процедури закупівлі зазначати код предмета закупівлі відповідно до класифікаторів. При цьому, згідно із пунктом 3 розділу II Порядку № 708 під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Як вбачається із вищенаведеного, Порядком № 708 зазначено, що при здійсненні закупівлі послуг з поточного ремонту враховується тип об’єкта і даний нормативно-правовий акт не встановлює правила (не зобов’язує) Замовника визначати послуги з поточного ремонту за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника». Проте, відповідно до Закону, поточний ремонт – це послуги, а Порядком № 708 встановлені чіткі правила визначення предмета закупівлі послуг за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Особливості визначення предмета закупівлі послуг такого як поточний ремонт за кожним окремим об’єктом будівництва відповідно до пункту 3 розділу II Порядку № 708 не скасовує обов’язку Замовника визначати предмет закупівлі послуг із зазначенням коду за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Отже, Замовник визначив предмет закупівлі «Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) (кабінет трудового навчання) за адресою вулиця _____, 1» з порушенням вимоги пункту 3 розділу І Порядку № 708.

Проведення закупівлі декількох об’єктів в межах однієї процедури закупівлі

Моніторинг UA-M-2023-08-14-000044, оголошення UA-2023-05-03-014493-a  (висновок оскаржується у судовому порядку справа 160/22974/23)

Витяг із висновку: За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі встановлено наступне.
Згідно із пунктом 22 частини першої статті 1 Закону предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301. Згідно з пунктом 3.9 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури - це наземні, надземні або підземні лінійні об`єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо.

Під час моніторингу процедури закупівлі встановлено, що предметом процедури закупівлі UA-2023-05-03-014493-a є «Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам`янське». Але в технічній специфікації (технічному завданні) в Додатку № 3 до тендерної документації, а також в Договорі про закупівлю Замовник не визначив конкретні лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури міста Кам’янське, які підлягають поточному ремонту. Разом з тим, додатковою угодою від 22.05.2023 № 1 Замовник вніс зміни до пункту 5.2 Договору про закупівлю та включив «Перелік вулично-дорожньої мережі на території міста Кам’янське, на якій здійснюється поточний ремонт дорожнього покриття». При цьому, вищезазначений перелік містить 362 найменування лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста Кам’янське. Отже, Замовник фактично здійснює закупівлю стосовно 362 об’єктів, які у відповідності з вимогами Порядку № 708 визначаються як окремі предмети закупівлі. Враховуючи вищезазначене, Замовник на порушення вимог пункту 15 Особливостей та пункту 3 розділу ІІ Порядку № 708 під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту визначив предмет закупівлі не за кожним окремим лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Моніторинг UA-M-2023-08-10-000037, оголошення UA-2023-05-30-003205-a

Витяг із висновку: За результатами проведеного моніторингу установлено, що відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та пункту 4.1. розділу «Загальні положення» тендерної документації Замовника предметом закупівлі є послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття внутрішньодворових проїздів (за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.06.2014 № 163 (далі – ДБН А.2.2-3:2014), та/ або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301 (далі – ГБН Г.1-218-182:2011). Згідно пункту 3.9 розділу 3 ДБН А.2.2-3:2014 визначено поняття лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, а саме – це різновид наземних, надземних або підземних лінійних споруд для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо. Отже, Замовник визначив предмет закупівлі з поточного ремонту не за кожним окремим лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури, чим не дотримався вимог пункту 3 розділу ІІ Порядку № 708.

Коментар: аналіз наведених висновків дає право рекомендувати замовнику, що при визначенні предмету закупівлі послуг/робіт слід враховувати:

  •  характер та вид робіт/послуг, що мають закуповуватися замовником;
  • при здійсненні послуг, в тому числі послуг з поточного ремонту визначення предмету закупівлі відбувається за четвертою цифрою ЄЗС;
  • у разі закупівлі послуг в оголошенні в електронних полях замовникам слід вказувати інформацію щодо предмета закупівлі послуг, із кодом послуги, визначений згідно з ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі;
  • під час закупівлі поточного ремонту або робіт визначення предмету закупівлі здійснюється за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Підсумок

Визначення предмета закупівлі є досить відповідальною, нелегкою проте важливою роботою, а тому замовникам для уникнення не правильності визначення предмета закупівлі, та в подальшому порушень у сфері публічних закупівель варто враховувати висновки перевіряючи ДАСУ, положення нормативних актів, які регулюють порядок визначення предмету закупівлі та рекомендації наведені у даному матеріалі. 

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

#моніторинг закупівель#планування закупівель#предмет закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard