Статті

Дії замовника, якщо найвідповідніший код товару чи послуги наявний за показником 3-ї замість 4-ї цифри ЄЗС

3
487

Визначаючи предмет закупівлі замовники можуть зіштовхнутися з проблемою невідповідності коду за Єдиним закупівельним словником (далі - ЄСЗ). Показовим прикладом у даній ситуації є закупівля трактора, але це не виключний випадок. Тож у цьому матеріалі розберемо особливості визначення предмета закупівлі товарів чи послуг, якщо найвідповідніший код наявний за показником 3-ї цифри ЄЗС, відповідальність за порушення порядку визначення предмета закупівлі та проаналізуємо як не допустити похибки при визначення коду предмета закупівлі при закупівлі товарів чи послуг.

Чим регулюється порядок визначення коду предмета закупівлі товарів чи послуг?

Безсумнівною запорукою функціонування держави є успішно проведені замовниками публічні закупівлі. При цьому, для того, щоб провести будь-яку публічну закупівлю, спочатку необхідно правильно визначити предмет закупівлі товарів чи послуг. Відповідно один з найважливіших етапів у проведенні публічної закупівлі - визначення предмету закупівлі.

Тому, щоб допомогти замовникам у визначенні предмета закупівлі, вияснимо та розберемось у нюансах, які потрібно взяти до уваги з метою правильного визначення предмета закупівлі товарів чи послуг, якщо найвідповідніший код наявний за показником 3-ї цифри ЄЗС.

Відповідно до пункту 15 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (надалі - Особливості), предмет закупівлі визначається замовником згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі - Закон) та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (надалі - Порядок № 708).

Предмет закупівлі визначається замовником самостійно, з урахуванням вимог Порядку № 708, який встановлює правила визначення замовником предмета закупівлі із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (надалі - ЄЗС) та вимог Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 (надалі - Порядок №1082), який визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі, що оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель, подання інформації, документів, звернень та скарг, одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

Як замовникам користуватись класифікатором ДК 021:2015 Національного класифікатора «Єдиний закупівельний словник» (ЄЗС)?

Національний класифікатор «Єдиний закупівельний словник» (ЄЗС) призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, забезпечування більшої прозорості закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримування участі вітчизняних суб’єктів господарювання у торгах за межами України.

CPV-класифікатор - це міжнародний словник, який також виконує функцію державного закупівельного класифікатора ДК 021:2015 та є «Єдиним закупівельним словником». Іншими словами, це код, який має багаторівневу послідовну структуру та складається з 9-ти цифр та являє собою ієрархічне чисельне кодування назви державної закупки. Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином: перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y); перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y); перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y); перші п`ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y). Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії. Дев`ята цифра - контрольна. У свою чергу, кожне число відповідає назві, яка надає невеликий опис деяким товарам, роботам та послугам, котрі являються предметом закупівлі.

Слід зазначити, що предмет закупівлі товарів чи послуг має визначатись за класом. На клас вказують перші чотири цифри. Натомість перші три цифри визначають групу.

Аналогічна позиція міститься у листі Мінекономіки від 03.09.2020 №3304-04/53972-06 «Щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель».

Однак, зауважимо, що листи Мінекономіки не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформаційний характер.

Якими є особливості визначення предмета закупівлі товарів чи послуг, якщо найвідповідніший код наявний за показником 3-ї цифри ЄЗС?

Водночас, як діяти замовникам у разі, коли необхідно обирати в ДК 021:2015 код, який містить тільки 3 (три) цифри та на більше цифр не розкладається: код 92400000-5 - «Послуги інформаційних агентств», 43500000-8 - «Гусеничний транспортний засіб», 77900000-9 - «Послуги у сфері бджільництва», 16700000-2 - «Трактори» та інші.

Наприклад, замовникам потрібно придбати товар - трактор. Виходячи з назви предмета закупівлі, найбільш відповідним вбачається код 16700000-2 - «Трактори».

Деякі замовники вважають, що цифра «0» – це ідентичний іншим знак (цифра) класифікатора і обирають саме його.

Згідно з листом Мінекономіки від 03.09.2020 № 3304-04/53972-06, цифра «0» розміщується 5-8 цифрами коду. У разі якщо цифра «0» стоїть четвертою цифрою у коді, то значущими є перші три цифри, які позначають показник третьої цифри - групу, а не клас.

Розглянемо моніторинг закупівлі, інформацію про яку оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ІD: UA-2021-05-27-009147-b. Замовником при визначенні предмету закупівлі застосовано код ЄЗС - «ДК 021:2015:16700000-2- «Трактори», тобто предмет закупівлі замовник визначив за показником третьої цифри ЄЗС.

Разом з тим, позиція Мінекономіки, вказана у листі від 03.09.2020 №3304-04/53972-06 «Щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель» передбачає, що у разі, якщо предмет закупівлі не має в ієрархічній структурі ЄЗС відповідного коду, тоді у замовника є можливість обрання коду «99999999-9».

Однак, визначення коду 16700000-2 – «Трактори» надає більшої інформації щодо предмету закупівлі, ніж код 99999999-9 – «Не відображене в інших розділах».

Відповідно до вимог частини 3 розділу І Порядку №708, предмет закупівлі товарів і послуг визначають згідно з пунктами 21 і 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником четвертої цифри ЄЗС.

Підбиваючи підсумки з цього питання, варто зазначити, що визначення предмету закупівлі за кодом 16700000-2 – «Трактори» за показником третьої цифри порушує норми частини 3 розділу І Порядку № 708.

За результатами моніторингу закупівлі UA-2021-05-27-009147-b встановлено порушення частини 3 розділу І Порядку № 708.

Окрім цього згідно з Порядком № 1082, замовники зобов’язані під час унесення інформації в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, щодо предмета закупівлі в окремих полях зазначити інформацію щодо назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі; коду товару чи послуги, визначеного згідно ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Отже, враховуючи вищевказане, не купуємо трактор за третьою цифрою та не вибираємо четвертий знак «0», також не застосовуємо код «99999999-9», а тому слід обирати найбільш наближений за значенням до предмета закупівлі код. Якщо, наприклад, потреба в закупівлі садового трактора, в такому випадку вибираємо код за четвертою цифрою 16160000-4 - «Садова техніка різна». Також, при закупівлі трактора, як варіант, можна використовувати код за четвертою цифрою 34140000-0 - «Великовантажні мототранспортні засоби».

Перш за все, при визначені відповідного коду товару чи послуги, визначеного згідно з ЄЗС, враховуємо технічну специфікацію предмета закупівлі. Замовникам необхідно якомога точніше та детальніше підійти до визначення коду, що послугує, в свою чергу, правильному визначенню вказаного коду предмета закупівлі, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі з дотриманням вимог Порядку № 1082.

Яка відповідальність за порушення порядку визначення предмета закупівлі?

З за допущені при визначенні предмета закупівлі помилки передбачена адміністративна відповідальність згідно з частиною 1 статті 164-14 КУпАП.

В разі якщо не вдалося запобігти замовникам вчиненню порушення при визначенні предмета закупівлі товарів чи послуг або усунути встановлене порушення, як наслідок, органом державного фінансового контролю складається протокол про адміністративне правопорушення відносно відповідальних осіб за визначення предмету закупівлі товарів чи послуг у сфері публічних закупівель.

Так, за порушення порядку визначення предмета закупівлі передбачена відповідальність уповноважених осіб замовника в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (штраф 1 700 грн), а за повторне правопорушення протягом року особою - в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (штраф 3 400 грн).

Вищевикладене адміністративне стягнення відповідно до статті 38 КУпАП може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

Підсумки

Визначення предмета закупівлі - це дуже відповідальна та важлива робота, ось тому на прикладах роз’яснено правильність визначення предмета закупівлі, розглянуто корисні нормативні акти та інші документи у сфері закупівель, які допоможуть уникнути помилок.

З огляду на вищенаведене, слід зауважити, що зазначаючи інформацію щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошенні в електронних полях, замовники повинні уважно ставитись до внесення інформації і врахувати, що в разі, якщо до номенклатурної позиції назви товару чи послуги є код товару або послуги, визначений згідно з ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі, необхідно вказати саме цей код предмета закупівлі відповідно до Порядку № 708 та пунктів 12, 14 Порядку № 1082.

Вважається, що найбільш детальний код сприяє кращому опису предмета закупівлі, потреби закупівлі,  полегшує взаємодію основних учасників процесу закупівлі.

Отже, при оприлюдненні в електронних полях інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошенні необхідно обов’язково врахувати вимоги Порядку № 708 та Порядку № 1082, обираючи найбільш наближений за значенням до предмета закупівлі код.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard