Статті

Особливості підготовки тендерної документації на закупівлю вугілля

1
437

Проведення закупівлі вугілля є доволі важливою закупівлею для значної частини замовників. Однак задля вдалого проведення такої закупівлі важливим є правильне складення тендерної документації. Тому в сьогоднішній статті зробимо акценти на ті вимоги тендерної документації, які замовникам слід обов’язково враховувати при закупівлях вугілля.

Встановлення кваліфікаційних критеріїв

Відповідно до пункту 29 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом 1 цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Як бачимо в даній нормі йдеться про тверде паливо. Та чи відноситься вугілля до твердого палива? Щоб визначити, що варто відносити до твердого палива, слід насамперед звернутися до Закону України «Про альтернативні види палива» (далі – Закон).

В статті 1 зазначеному Закону містяться наступні визначення:

 • альтернативні види палива - тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини;
 • біологічні види палива (біопаливо) - тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива.

Статтею 5-1 Закону визначено, що до альтернативних видів твердого палива належать:

 • продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовуються як паливо;
 • органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;
 • торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.

З огляду на дані норми, товари, які визначені в зазначеній статті, і зокрема вугілля, варто вважати твердим паливом у розумінні пункту 29 Особливостей.

Тому у відповідності до даних норм, замовники здійснюючи закупівлі вугілля не можуть встановлювати вимоги щодо підтвердження наступних кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Однак встановлювати кваліфікаційні критерії, які передбачені пунктами 3-4 частини 2 статті 16 Закону:

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю,

замовники можуть.

Окрім цього, нагадаємо, що абзац 1 пункту 48 Особливостей передбачає, що під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону.

З огляду на те, що вугілля є саме товаром, замовники при закупівлях вугілля можуть не встановлювати кваліфікаційні критерії.

Формування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Відповідно до абзацу 2 пункту 29 Особливостей у разі здійснення закупівель, визначених абзацом 1 цього пункту (закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії), замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

В Україні нині діють два ДСТУ, які визначають вимоги до вугілля: ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація» та ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ. Технічні умови» (ДСТУ 7146:2010) і, відповідно, замовникам при закупівлях вугілля слід враховувати положення, які містяться в даних стандартах, зокрема, що стосується встановлення вимог для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, а також документів, які учасники повинні надавати на відповідність таким вимогам.

Які документи вимагати на підтвердження технічних та якісних характеристик вугілля?

Пунктом 7.3 ДСТУ 7146:2010 визначено, що партію вугілля вважають прийнятою до відправлення, якщо від неї відібрано об’єднану товарну пробу згідно з ДСТУ 4096 та оформлено посвідчення якості.

В пункті 7.4 ДСТУ 7146:2010 визначені вимоги до посвідчення якості:

 • назву підприємства-виробника;
 • назву продукції (марку вугілля, розмір кусків вугілля);
 • назву споживача та дату відправлення;
 • номер і дату договору про постачання;
 • номери вагонів або інших транспортних засобів;
 • масу нетто;
 • результати аналізування або підтвердження відповідності якості вугілля вимогам цього стандарту;
 • позначення цього стандарту.

Водночас пунктом 7.10 ДСТУ 7146:2010 передбачено, що під час укладання договору на постачання вугілля для побутових потреб повинен бути представлений сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Термін дії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик — чотири роки.

В Додатку до ДСТУ 7146:2010 міститься перелік параметрів, що зазначають у сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик.

В свою чергу, наявність будь-яких інших документів, які стосуються підтвердження відповідності якості вугілля кам’яного, ДСТУ 7146:2010 не передбачено.

З огляду на те, що ДСТУ 7146:2010 визначає наявність посвідчення якості та сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик постає питання щодо можливості встановлення в тендерній документації надання цих двох документів на підтвердження технічних та якісних характеристик вугілля.

Однак в даному випадку Комісія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та Державна аудиторська служба України зазначає, що при закупівлях вугілля єдиним документом, який замовники можуть вимагати на підтвердження технічних та якісних характеристик може бути виключно сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що було продемонстровано в статтях «Порушення замовників при проведенні закупівель вугілля: практика ДАСУ», «Закупівля вугілля: що потрібно врахувати замовникам, щоб уникнути скарги до АМКУ», незважаючи на те, що ДСТУ 7146:2010 передбачає виготовлення посвідчення якості.

Відповідно на підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі замовникам доцільно вимагати лише надання учасниками в складі тендерної пропозиції зазначеного сертифікату, а посвідчення про якість замовник може вимагати під час поставки товару.

Вимоги до технічних та якісних характеристик вугілля

В пункті 3.3. зазначеного ДСТУ визначено, що за якісними, технологічними та фізико-механічними показниками вугілля повинно відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Відповідно до пункту 3.4 за якісними показниками, що характеризують безпечність, вугілля повинно відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2

Тому з огляду на дані положення замовники повинні встановлювати технічні характеристики з огляду на вимоги, які визначені таблицях 1 та 2 зазначеного ДСТУ. Так, технічне завдання для закупівлі вугілля може бути складене наступним чином:

Приклад технічного завдання для закупівлі

Предмет закупівлі: ____________ (зазначається замовником)

Місце поставки: ____________ (зазначається замовником)

Строк поставки: ____________ (зазначається замовником)

Вимоги до вугілля кам’яного марки ДГ або еквіваленту:

Обґрунтування закупівлі вугілля кам’яного марки ДГ: замовник проводить закупівлю даної марки вугілля кам’яного, оскільки дана марка вугілля за своїми якісними характеристиками найбільше відповідає потребам замовника.

Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника, в тому числі включаючи навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження до місця знаходження замовника за адресою _________ (вказати місце доставки вугілля).

Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції має надати сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик.

Підсумки

Складаючи тендерну документацію на закупівлю вугілля замовники повинні враховувати вимоги пункту 29 Особливостей, зокрема при таких закупівлях замовники можуть встановлювати кваліфікаційні критерії, які передбачені пунктами 3-4 частини 2 статті 16 Закону:

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
 • наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітність.

По-друге, встановлювати вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі замовники повинні з огляду на положення, які визначені в ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація» та ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ. Технічні умови», а на підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі вимагати подання учасниками сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.

#вимоги замовника#відкриті торги#закупівлі вугілля#кваліфікаційні критерії#спеціальні закупівлі#тендерна документація#технічні вимоги

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard