Статті

Порушення замовників при проведенні закупівель вугілля: практика ДАСУ

1
232

Здійснюючи закупівлі замовники досить часто допускають порушення, які активно моніторить Державна аудиторська служба України (далі – ДАСУ). І, відповідно, встановлює порушення, які в основному передбачені статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому, щоб уникати порушень під час здійснення закупівель потрібно дотримуватись законодавчих норм та враховувати актуальну практику ДАСУ.

Сьогодні пропонуємо до огляду практику аудиторів при здійсненні закупівель вугілля задля уникнення замовниками порушень при здійсненні таких закупівель.

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2023-02-07-000021, оголошення № UA-2022-12-28-008660-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами моніторингу закупівлі установлено, що предметом даної закупівлі є вугілля кам’яне для побутових потреб, вимоги щодо відповідності якості якого встановлюються Національним стандартом України, зокрема ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» (далі – ДСТУ 7146:2010). Положеннями ДСТУ 7146:2010 передбачено, що виробник повинен гарантувати відповідність якості вугілля вимогам цього стандарту, а також під час укладання договору на постачання вугілля для побутових потреб повинен бути представлений сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик. При цьому, наявність будь-яких інших документів, що стосуються підтвердження відповідності якості вугілля кам’яного, ДСТУ 7146:2010 не визначена. Однак, замовником в тендерній документації встановлено вимоги до предмету закупівлі, а саме щодо надання учасниками у складі тендерної пропозиції:

- спеціального дозволу на користування надрами (а саме видобування корисних копалин), дозволу на експлуатацію гірничошахтного устаткування та дозволу на виконання підземних гірничих робіт, виданого виробникові вугілля, а також листа від виробника, адресованого учаснику та замовнику із зазначенням номеру закупівлі стосовно можливості використання у даній закупівлі таких дозволів (пункт 1 розділу 5 (стор.15));

- сертифікату та висновку походження товару, виданих Торгово-промисловою палатою України (її територіальним органом/управлінням) (пункт 1 розділу 5 (стор.16));

- посвідчення якості на вугілля, виданого лабораторією на учасника закупівлі (пункти 6.4 та 7 додатку 2 до договору про закупівлю «Порядок внесення змін до істотних умов договору» тендерної документації (стор.43,44)), чим порушено вимоги абзацу 2 пункту 29 Постанови №1178.

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2023-02-14-000017, оголошення № UA-2023-01-02-000100-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами моніторингу встановлено, що відповідно до пункту 29 Особливостей у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Однак, додаток № 2 до тендерної документації «Технічна специфікація Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та вимоги щодо надання документів учасниками для підтвердження такої відповідності» містить пункти 2.5, 2.6-2.9, які вимагають від учасника подання документів, які не передбачені стандартом ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ. Технічні умови». Враховуючи викладене тендерна документація в частині пунктів 2.5, 2.6-2.9 Додатку 2 «Технічна специфікація Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та вимоги щодо надання документів учасниками для підтвердження такої відповідності» порушує вимоги пункту 29 Особливостей.

Приклад 3. Моніторинг № UA-M-2023-05-02-000049, оголошення № UA-2023-02-14-000954-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: пунктом 24 Постанови №1178 визначено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11 червня 2020 року №1082 (далі – Порядок №1082), та Постанови №1178 оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Вимогами пункту 14 Порядку №1082 визначено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація щодо коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

За результатами моніторингу процедури закупівлі установлено, що замовником на порушення вимог пункту 14 Порядку №1082 в оголошенні про проведення відкритих торгів в окремих електронних полях не зазначена інформація щодо коду товару чи послуги, визначеного згідно із Національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року №1749 (далі - Єдиний закупівельний словник), що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі. Так, замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначено лише код предмета закупівлі ДК 021:2015: 09110000-3: «Тверде паливо», тоді як Єдиний закупівельний словник містить код товару, який найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 09111100-0 «Вугілля».

Приклад 4. Моніторинг № UA-M-2023-01-03-000004, оголошення № UA-2022-11-07-000129-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до абзацу 1 пункту 29 Постанови №1178 у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються.

За результатами моніторингу установлено, що тендерна документація Замовника складена не у відповідності до вимог Постанови №1178, а саме: у пункті 1 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям» тендерної документації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям зазначено наявність обладнання та матеріально-технічної бази, чим не дотримано вимог абзацу 1 пункту 29 Постанови №1178.

Коментар: замовники при проведенні закупівель вугілля допускають численні порушення в основному не враховуючи положення Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Зокрема, замовники не враховують вимоги пункту 29 Особливостей, який визначає, що у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Тому з огляду на дану норму, замовники здійснюючи закупівлі вугілля не можуть встановлювати вимоги щодо підтвердження таких кваліфікаційних критеріїв як:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Також вимоги до предмета закупівлі при закупівлі вугілля не повинні суперечити тим вимогам, які визначені в певному національному стандарті. Так, при закупівлях вугілля замовники повинні керуватися положеннями ДСТУ 7146:2010 «ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ. Технічні умови». Зокрема, що стосується встановлення вимог для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, а також документів, які учасники повинні надавати на відповідність таким вимогам. Зазначений ДСТУ передбачає наявність сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик.

Однак, наявність будь-яких інших документів, які стосуються підтвердження відповідності якості вугілля кам’яного, ДСТУ 7146:2010 не передбачено. Відповідно на підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі замовники повинні вимагати лише надання учасниками в складі тендерної пропозиції зазначеного сертифікату.

Окрім цього, замовникам слід враховувати норми Порядку № 1082 щодо зазначення інформації про код товару чи послуги, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі і зазначати код: 09111100-0 «Вугілля».

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті