Статті

Контроль закупівель під час ревізії ДАСУ

2
548

Держаудитслужба, як центральний орган виконавчої влади, уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (стаття 1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» від 26.01.1993 № 2939 (далі - Закон №2939)).

Із статті Перевірка закупівель як один із заходів контролю ДАСУ нам відомо, що контроль забезпечується Держаудитслужбою через проведення державного фінансового аудиту; інспектування (ревізії); перевірки закупівель; моніторингу закупівлі.

Сьогодні зупинимося більш детально на інспектуванні.

Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб

Так, під час ревізії  ДАСУ здійснює контроль за:

 • використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 
 • правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань,
 • ефективним використанням коштів і майна, 
 • станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у підконтрольних установах, та за дотриманням бюджетного законодавства, 
 • дотриманням законодавства про закупівлі.

Тобто, ревізія, порівняно із перевіркою чи моніторингом, більш обширний захід контролю. Хоча, в загальному ревізія за своїм алгоритмом схожа із перевіркою закупівель.

При цьому, ревізія не передбачає поняття “замовник”. Проте, питання дотриманням законодавства про закупівлі стоїть на рівні з іншими питаннями фін госп діяльності. 

Щодо кого може бути проведена ревізія?

Ревізія проводиться щодо підконтрольних ДАСУ установах. 

Законом № 2939 надано визначення поняттю “підконтрольна установа” - це міністерства та інші органи виконавчої влади, державні фонди, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетні установи і суб’єкти господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, установи та організації, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно.

Діяльність суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні може перевірятися Держаудитслужбою.

Згадаючи норму статті 2 Законом України “Про публічні закупівлі” щодо віднесення суб’єктів до замовників, зрозуміємо, що замовники і є підконтрольними установами, в яких може бути проведена ревізія.

Види ревізії та підстави для проведення 

ДАСУ проводить ревізії відповідно до Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого Постановою КМУ від від 20 квітня 2006 р. № 550 (далі - Порядок № 550).

Відповідно до пункту 4 Порядку № 550 ревізії бувають двох видів: 

 • планові 
 • позапланові.

Планова виїзна ревізія -  ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної установи чи за місцем розташування об'єкта права власності. 

Така ревізія проводиться  не частіше, ніж один раз на календарний рік.

Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ надається лише у тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Проведення планових виїзних ревізій здійснюється ДАСУ одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.

Порада замовнику: на сайті ДАСУ https://dasu.gov.ua/ є можливість перевірити, чи не запланована щодо замовника  ревізія в поточному році.

Як це зробити?

1. Заходимо на сайт https://dasu.gov.ua/  у вкладку Діяльність → План заходів державного фінансового контролю

2. Далі обираємо вкладку “Плани заходів державного фінансового контролю”

3. Обираємо міжрегіональний територіальний орган ДАСУ за своєю територіальною приналежністю (наприклад, Дніпро та область - Східний офіс ДАСУ, Чернігів та область - Північний офіс) 

Наприклад, замовник знаходиться в Одеській області, відкриває вкладку “Плани проведення заходів державного фінансового контролю  Південного офісу Держаудитслужби”. Далі може знайти інформацію щодо запланованої в нього  ревізії на ІІ квартал поточного року з періодом ревізії з початку 2019 року по лютий 2023. 

Тобто, замовник з даної інформації зрозуміє, що з-поміж іншого аудитори будуть перевіряти всі його закупівлі протягом вказаного періоду (починаючи від планування до фактично виконаних договорів з початку 2019 року по лютий 2023). 

Нагадаємо, що моніторинг та перевірки по конкретних закупівлях замовника не вносяться ДАСУ до планів, тому інформацію щодо цих заходів замовник не зможе дізнатися наперед.

Позапланова виїзна ревізія - ревізія, яка не передбачена в планах проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за наявності обставин, визначених Законом № 2939:

1) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;

2) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

3) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;

4) у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального прокурора, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Національної поліції України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;

5) у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. 

Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Організація і проведення ревізій

Ще до початку ревізії ДАСУ за письмовим зверненням можуть отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об'єкта контролю (пункт 6 Порядку № 550).

Планова виїзна ревізія розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надіслання об'єкту контролю повідомлення  із зазначенням дати початку та закінчення її проведення. 

Вказане повідомлення аудитори повинні передати підконтрольній установі одним, із вказаних способів: 

а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об'єкта контролю;

б) через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з відміткою на примірнику акта органу державного фінансового контролю про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об'єкта контролю та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. 

Порада замовнику: у разі отримання повідомлення перевіряйте, чи вказані у ньому дати початку і завершення ревізії. А надалі, переконайтеся, що аудитори повідомили вас вчасною.

Про проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної звірки не повідомляється.

Перевіряючі мають право почати ревізію за наявності підстав для їх проведення, визначених Законом № 2939 та іншими законами України. 

А також за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку:

 1. направлення на ревізію, в якому зазначаються 
 • дата його видачі, 
 • назва органу державного фінансового контролю, 
 • мета, 
 • вид, 
 • підстави,
 • дата її початку та дата закінчення ревізії, 
 • посади, 
 • звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. 

Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю. 

Порада замовнику: перевіряйте відповідність направлення вимогам  Наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2020  № 821, яким затверджена його форма (Зразок Направлення для посадових осіб органів державного фінансового контролю на проведення заходів державного фінансового контролю (ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель). А також наявність направлення на кожну посадову особу ДАСУ/залученого фахівця. 

 1. Копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються 
 • підстави проведення такої ревізії, 
 • дата її початку та дата закінчення, 
 •  у разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених Законом № 2939 до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

У ході підготовки до ревізії посадовими особами органу державного фінансового контролю складається програма ревізії.

Програма ревізії має містити найменування об’єкта контролю, тему, період та питання, що підлягають ревізії відповідно до компетенції органу державного фінансового контролю. Програма затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником чи уповноваженою керівником цього органу посадовою особою.

Порада замовнику: звертайте увагу ким затверджена програма ревізії. Якщо це посадова особа, уповноважена керівником, доречним було б перевірити як такі повноваження надавалися особі.

Під час проведення ревізії до програми ревізії можуть вноситися зміни у порядку її затвердження.

У разі потреби зміни періоду, що підлягає ревізії, після внесення в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю (або отримання відповідного рішення суду в разі проведення позапланової виїзної ревізії) до програми ревізії вносяться відповідні зміни, які затверджуються та видаються у порядку затвердження програми ревізії. При цьому нове направлення не оформлюється.

Посадова особа органу державного фінансового  контролю, яка проводить ревізію, надає на вимогу керівника об’єкта контролю чи його заступника копію програми ревізії. Рекомендуємо замовникам оформлювати таку вимогу у письмовій формі із зазначенням дати складання, вручати особисту аудитору під розписку або ж через канцелярію ДАСУ.

У разі продовження строку планової або позапланової виїзної ревізії в межах визначеної Законом тривалості посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені фахівці зобов'язані надати керівнику об'єкта контролю чи його заступнику направлення з продовженим строком проведення ревізії.

Якщо строк планової виїзної ревізії чи строк позапланової виїзної ревізії, яка проводиться за рішенням суду, продовжений понад визначену Законом тривалість, посадові особи органу державного фінансового контролю зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта контролю також копію відповідного рішення суду.

Посадові особи органу державного фінансового контролю зобов'язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об'єкта контролю (у разі його надання). Факт ненадання об'єктом контролю журналу фіксується у вступній частині акта ревізії.

Порада замовнику: документально фіксуйте будь-які невиконання аудиторами своїх зобов'язань (службовими, доповідними записками тощо), що в подальшому можна використати в суді, наприклад у разі  необхідності доведення неправомірності проведення ревізії/незаконності вимог ДАСУ.

Ревізія проводиться шляхом:

 • документальної перевірки, що передбачає встановлення відповідності законодавству установчих, фінансових, бухгалтерських (первинних і зведених) документів, статистичної, фінансової та бюджетної звітності, господарських договорів, розпорядчих та інших документів об’єкта контролю, пов’язаних із плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності.

Керівник чи його заступник на вимогу ДАСУ повинен надати документи  у строк, який зазначається посадовими особами органу державного фінансового контролю у вимозі про надання документів та встановлюється з урахуванням запитуваного обсягу таких документів.

 • фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних посадових осіб органу державного фінансового контролю або фахівців інших органів, підприємств, установ та організацій. 

Посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від керівників об'єкта контролю організацію та проведення фактичної перевірки в присутності посадових осіб органу державного фінансового контролю та за участю матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки обсягу виконаних робіт - також представників суб'єкта господарювання - виконавців робіт.

Документальна і фактична перевірки проводяться щодо дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів. 

Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення незалежно від періоду, що підлягає ревізії.  Для підтвердження результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду, який підлягає ревізії, посадові особи органу державного фінансового контролю можуть перевіряти документи об’єкта контролю і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю.

Як  під час ревізії перевіряються закупівлі?

Приклад

Замовник протягом року проводив декілька процедур закупівель пального за кодом ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти шляхом застосування відкритих торгів на загальну суму 350 000, 00 гривень. Вся інформація відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” оприлюднена в електронній системі закупівель. 

Разом з тим, аудитори перевіряючи питання ведення замовником бухгалтерського обліку знайшли укладені договори на придбання пального на загальну суму 350 000,00 грн та окремо чеки з АЗС ще на 20 000,00 гривень. В електронній системі закупівель відсутня інформація про закупівлю пального на 20 000, 00 гривень. Уповноважена особа замовника, яка займає посаду фахівця з публічних закупівель пояснює, що їй не повідомляли про закупівлю пального додатково.

Які наслідки та хто відповідальний? 

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500,00 грн - 51 000, грн).

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом, тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000, 00 грн - 170 000, 00 грн).

Так, у разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю, посадові особи ДАСУ повинні вимагати від працівників об'єкта контролю, причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.

Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються від надання письмових пояснень, цей факт фіксується в акті ревізії.

Для з’ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю посадові особи органу державного фінансового контролю можуть вимагати та одержувати письмові пояснення від працівників об’єкта контролю, а також інформацію від інших осіб відповідно до Закону.

Зважаючи на викладене, аудитор повинен звернутися до уповноваженої особи замовника та керівника із запитом про надання пояснень.

Пояснення оформляються на ім’я посадової особи органу державного фінансового контролю, що проводить ревізію, з обов’язковим зазначенням дати.

Перелік питань, які потребують пояснень, надається працівникам об’єкта контролю одним із способів: 

а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об'єкта контролю;

б) через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з відміткою на примірнику акта органу державного фінансового контролю про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об'єкта контролю та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. 

У разі ненадання письмових пояснень протягом трьох робочих днів з дня отримання працівником об’єкта контролю переліку питань чи у разі відмови працівником об’єкта контролю від їх надання цей факт зазначається в акті ревізії.

Порада замовникам: якщо під час ревізії виявлено факти порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції органу державного фінансового контролю (зокрема, з питань обігу готівки, валютних операцій, формування об'єкта та/або бази оподаткування, ціноутворення, дотримання антимонопольного законодавства та інших), посадові особи органу державного фінансового контролю невідкладно повідомляють про це керівнику органу державного фінансового контролю чи його заступнику, які забезпечують інформування відповідних державних органів про такі факти.

Для підтвердження виявлених ревізією фактів посадові особи органу державного фінансового контролю у разі потреби отримують від об'єкта контролю завірені копії документів, які засвідчують відповідні факти, і долучають їх до матеріалів ревізії. Якщо керівники об'єкта контролю відмовляються від надання завірених копій документів, це зазначається в акті ревізії.

За перешкоджання діяльності аудиторів встановлено кримінальну відповідальність

Зауважте, що 11.08.2023 набрав чинності Закон України № 3233-IX від 13.07.2023, яким  внесено зміни до статті 351-1  Кримінального Кодексу України, а саме: в абзаці першому частини першої слова "вимог Рахункової палати" замінити словами "вимог органу державного фінансового контролю, Рахункової палати".

Таким чином, відповідно до статті 351-1 Кримінального кодексу України, за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації - відповідальна особа карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За таких умов радимо замовникам не нехтувати якісною і своєчасною підготовкою до відповіді на запити аудиторів, адже це ще й можливість довести відсутність порушень у своїх діях.

Зупинення ревізії

Планова виїзна ревізія може бути зупинена:

 • у разі необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії, термінового виконання інших завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом № 2939,
 • внаслідок дії непереборної сили, на період воєнного або надзвичайного стану на території України чи в окремих її місцевостях, а також у разі обґрунтованого звернення об’єкта контролю за погодженням з керівником органу державного фінансового контролю. 

Строки проведення ревізії

Ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів, а у разі зупинення планової виїзної ревізії внаслідок дії непереборної сили чи введення воєнного або надзвичайного стану на території України чи в окремих її місцевостях - протягом 60 робочих днів після припинення дії непереборної сили чи припинення/скасування воєнного або надзвичайного стану відповідно.

Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії приймає керівник органу державного фінансового контролю за поданням посадової особи органу державного фінансового контролю, що проводить ревізію.

У разі зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні аудитор повинен надіслати повідомлення про дату зупинення ревізії.

Поновлення проведення ревізії можливе одразу після повідомлення про це об'єкта контролю. Повідомлення про зупинення та поновлення ревізії здійснюється одним із способів, визначених у пункті 39  Порядку № 550 (особисто, через канцелярію, рекомендованим поштовим відправленням).

Порада замовникам: слідкуйте, чи дотримуються аудитори термінів повідомлення та загального строків проведення ревізії. Майте на увазі, що строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості її проведення.

Неможливість проведення ревізії 

У разі відсутності бухгалтерського обліку на об’єкті контролю, недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю або залученого фахівця до проведення ревізії та ненадання необхідних для перевірки документів, наявності інших об’єктивних і незалежних від органу державного фінансового контролю обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню ревізії, посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує акт про неможливість проведення ревізії із зазначенням відповідних причин, який надається об’єкту контролю одним із способів, визначених у пункті 39 Порядку № 550, та долучається до матеріалів ревізії.

У разі усунення таких обставин ревізія за рішенням керівника органу державного фінансового контролю може бути завершена в установленому законодавством порядку. При цьому до її тривалості не включається строк, протягом якого ревізія фактично не проводилася. В іншому випадку ревізія не вважається проведеною і орган державного фінансового контролю має право вдруге організувати та провести ревізію об’єкта контролю, зокрема в плановому порядку, протягом того ж календарного року.

Про факти недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії, ненадання необхідних для перевірки документів та інші незалежні від органу державного фінансового контролю обставини, що перешкоджають проведенню ревізії, орган державного фінансового контролю інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

Перешкоджання посадовим особам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізії є підставою для застосування до об'єкту контролю санкцій, передбачених законодавством, і для притягнення керівника об'єкта контролю до визначеної законом юридичної відповідальності.

Зустрічні звірки

З метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю органами державного фінансового контролю можуть проводитися зустрічні звірки на підприємствах, в установах та організаціях.

Так , у статті “Перевірка закупівель, як один із видів контролю ДАСУ”, ви знайдете практичні поради щодо зустрічних звірок у контрагентів.

Оформлення результатів ревізії

Результати ревізії оформляються актом, який повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому аркуші акта ревізії, який оформляється на бланку органу державного фінансового контролю, зазначається назва документа (акт), дата і номер, місце складення (назва міста, села чи селища).

Акт ревізії - документ, який складається посадовими особами органу державного фінансового контролю, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення до акта ревізії (за їх наявності) та висновки до них є невід'ємною частиною акта.

Відповідно до пункту 35 Порядку № 550 визначені обов’язкові складові акта, а саме: 

 • вступна частина (зазначаються підстава для проведення ревізії, тема ревізії, повне найменування об’єкта контролю, його місцезнаходження, адреса електронної пошти, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, дати початку і закінчення ревізії, період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб органу державного фінансового контролю та залучених фахівців, які проводили ревізію, перелік осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об’єкта контролю у період, що підлягав ревізії, інші відомості щодо організаційної структури об’єкта контролю, наявності підпорядкованих йому підприємств, установ, організацій, перебігу ревізії та перешкоджання у її проведенні, а також факти відмови від підписання або неможливість підписання документів у разі наявності)
 • констатуюча частина (наведено інформацію про результати ревізії в розрізі кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, суцільним) та за якими документами перевірено ці питання, висновок про наявність або відсутність порушень законодавства, визначений у разі наявності в установленому законодавством порядку розмір збитків, завданих державі чи об’єкту контролю внаслідок таких порушень, а також іншу інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об’єкта контролю, та факти, що стосуються періоду, який підлягає ревізії).

Порада замовникам: зверніть увагу, чи аудитори щодо кожного виявленого порушення посилаються на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначають винних у їх допущені осіб, адже це обов'язок аудитора згідно з пунктом 35 Порядку № 550).

Акт ревізії підписується посадовою особою органу державного фінансового контролю та керівником і головним бухгалтером об'єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку (далі - головний бухгалтер), а також за необхідності іншими працівниками об'єкта.

У разі коли на об’єкті контролю бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалістом з бухгалтерського обліку - самозайнятою особою чи підприємством, які провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, акт ревізії підписується керівником об’єкта контролю.

Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу державного фінансового контролю, другий - для об'єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою органу державного фінансового контролю на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу, орган державного фінансового контролю повідомляє про його назву, реквізити супровідного листа та видає завірену копію акта ревізії.

Перший і третій примірники акта ревізії надаються для ознайомлення і підписання об'єкту контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії одним із таких способів:

а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об'єкта контролю;

б) через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з відміткою на примірнику акта органу державного фінансового контролю про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об'єкта контролю та підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив реєстрацію;

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на примірнику акта, що залишається в органі державного фінансового контролю, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів ревізії.

Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники об'єкта контролю зобов'язані ознайомитися з актом ревізії та у разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані примірники акта. У разі наявності заперечень щодо змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його із застереженням.

Підписані примірники акта ревізії об'єкт контролю зобов'язаний повернути органу державного фінансового контролю у строк не пізніше ніж 3 робочих дні після отримання. У разі ненадходження до ДАСУ підписаних примірників акта ревізії протягом зазначеного строку посадові особи органу державного фінансового контролю засвідчують це актом про відмову від підпису, що складається у трьох примірниках, один з яких видається об'єкту контролю способом, визначеним у пункті 39 Порядку № 550.

Після складення акта про відмову від підпису ДАСУ має право здійснити належні заходи щодо реалізації результатів ревізії з обов'язковим інформуванням про факт відмови від підписання акта ревізії органу управління об'єкта контролю і за необхідності відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У разі неповернення об'єктом контролю першого і третього примірників акта ревізії ДАСУ у передбачених цим Порядком та законодавством випадках подає правоохоронним органам акт про відмову від підпису, належним чином завірену копію другого примірника акта ревізії та долучає оригінал цього примірника до матеріалів ревізії.

Після надходження підписаних керівником і головним бухгалтером об'єкта контролю першого і третього примірників акта ревізії орган державного фінансового контролю не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання видає замовнику другий примірник акта ревізії.

У разі підписання акта ревізії із запереченнями керівник об'єкта контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після повернення органу державного фінансового контролю акта ревізії повинен подати йому підписані заперечення. Якщо протягом цього строку заперечення щодо акта не надійдуть, то орган державного фінансового контролю вживає заходів для реалізації результатів ревізії.

Орган державного фінансового контролю аналізує правильність обґрунтувань, викладених у запереченнях, і в строк не пізніше ніж 15 робочих днів після отримання заперечень дає на них висновок, який затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником.

З метою уточнення викладених у запереченнях фактів посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від об'єкта контролю необхідні для перевірки документи та додаткові пояснення (тобто такі пояснення вже будуть збиратися після кінцевої дати ревізії)ю

Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, ДАСУ у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, та у разі надходження заперечень до нього - не пізніше ніж 10 робочих днів після надсилання висновків на такі заперечення об’єкту контролю надсилається вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

Про усунення виявлених ревізією фактів порушення законодавства замовник, у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати відповідний орган державного фінансового контролю з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

У разі коли діями чи бездіяльністю працівників об'єкта контролю державі або підконтрольній установі заподіяна матеріальна шкода, орган державного фінансового контролю ставить вимоги перед керівником об'єкта контролю та органом його управління щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.

За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав органи державного фінансового контролю вживають заходів для забезпечення:

 • притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об'єктів контролю;
 • порушення перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства;
 • звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;
 • застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

пов'язані статті