Статті

Перевірка закупівель, як один із заходів контролю ДАСУ

2
517

Держава здійснює безперервний контроль прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів. Стосовно сфери публічних закупівель, то замовники зіштовхуються з різними формами такого контролю у вигляді моніторингу, перевірки, інспектування, аудиту Державною аудиторською службою чи Рахунковою палатою України.

Частиною 4 статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) визначено, що Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

В даному матеріалі більш детально зупинимося на такому виді контролю як перевірка закупівель. Зрозуміємо, хто має право проводити перевірку та як діяти замовнику.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» від 26.01.1993 № 2939 (далі – Закон № 2939) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Державна аудиторська служба України (далі - ДАСУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (пункту 1 Положення про державну аудиторську службу, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43).

Одним із головних завдань ДАСУ є здійснення державного фінансового контролю за дотриманням законодавства про закупівлі.

Так, статтею 5 Закону № 2939 визначено, що контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення:

  • моніторингу закупівлі;
  • проведення перевірки закупівель;
  • державного фінансового аудиту;
  • інспектування.

Нагадаємо, що із особливостями проведення моніторингу можна ознайомитися у матеріалі  Моніторинг у публічних закупівлях.

Що таке перевірка закупівель?

Постановою Кабміну від 01.08.2013 № 631 затверджено Порядок проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами (далі – Порядок № 631). Перевірка закупівель проводиться щодо замовника за наявності підстав, передбачених Порядком № 631.

пов'язані статті