Статті

Договір оренди, що підтверджує наявність матеріально-технічної бази учасника, підлягає нотаріальному посвідченню. Судова практика

3
701

Замовник, який встановлює кваліфікаційний критерії щодо наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, скоріш за все задається питанням які ж документи вимагати на його підтвердження. Так, відповідно до пункту 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 19.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) у тендерній документації зазначаються:

  • один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.

Тож, доречно вимагати не лише довідку в довільній формі, але й документ, підтверджуючий право власності, володіння або користування (договори оренди / суборенди) обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

У свою чергу, замовник при формуванні вимог у тендерній документації має надати вибір учаснику для документального підтвердження зазначеного критерію, наприклад, учасник немає власної будівлі чи транспортних засобів, а тому останній враховуючи вимоги чинного законодавства може його орендувати або оформити договір позички нерухомого майна або оформити договір сервітуту нерухомого майна, а відтак при встановленні вимог зазначаємо «або» та надаємо максимальний можливий перелік документів, які можуть підтверджувати право власності чи користування або зазначаємо «тощо».

З урахуванням зазначеного, рекомендуємо врахувати замовнику під час встановлення вимог та переліку документів наступне:

1. У разі встановлення у тендерній документації підтвердження наявності транспортного засобу або будівлі чи іншої капітальної споруди, яке можливе через оформлення договорів оренди (користування / найму) тому варто врахувати вимоги Цивільного кодексу України (ЦКУ), яким передбачено, що:

  • договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню, крім договору, предметом якого є майно державної або комунальної власності, який підлягає нотаріальному посвідченню у разі, якщо він укладений за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років (частина 2 статті 793 ЦКУ);
  • право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону, крім випадку, передбаченого частиною 2 статті 793 цього Кодексу, якщо договір, укладений за результатами електронного аукціону, предметом якого є майно державної або комунальної власності (стаття 794 ЦКУ);
  • договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню (частина 2 статті 799 ЦКУ)

2. У разі встановлення у тендерній документації вимоги щодо підтвердження наявності транспортного засобу або будівлі (споруди) іншим документом, для прикладу оформлене договором позички, в даному випадку замовнику потрібно врахувати також правила ЦКУ:

  • за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. До договору позички застосовуються положення глави 58 ЦКУ;
  • договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 ЦКУ. Тобто, у разі укладання договору строком на три роки і більше такий договір підлягає нотаріальному посвідченню;
  • договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 828 ЦКУ).

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи нотаріально не посвідчений

Постанова Другого апеляційного адміністративного суду у справі № 440/71/22 від 21.04.2023

Обставини справи: моніторингом ДАСУ встановлено, що учасники, відповідно умов тендерної документації на підтвердження наявності матеріально-технічної бази повинні надати договір оренди, який підтверджує право використання техніки.

Аналізом документів, розміщених на веб порталі Уповноваженого органу, встановлено, що переможець надав договір оренди техніки на автопідйомник, укладений з фізичною особою, який не містить нотаріального посвідчення.

Відповідно до частини 1 статті 220 та частини 2 статті 799 Цивільного Кодексу України, договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Без нотаріального посвідчення такий договір вважається нікчемним.

Таким чином, аудитори зазначають, що переможець ТОВ «Е» не підтвердив право власності / користування транспортним засобом, чим не дотримав вимоги щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Замовник з таким висновком ДАСУ не погодився та оскаржив його до суду, зазначаючи, що тендерною документацією не було встановлено вимоги щодо нотаріального завірення договору, Позивач вважав, що ТОВ «Е» виконано дану вимогу належним чином.

Суд першої інстанції встановив наступне.

Згідно із частиною 2 статті 799 Цивільного кодексу України договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Статтею 220 ЦК України передбачено, що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Згідно частини 1 статті 236 Цивільного кодексу України нікчемний правочин є недійсним з моменту його вчинення.

Таким чином, замовником не взято до уваги вимоги закону, а саме, що ТОВ «Е» подано у складі тендерної пропозиції договір на автопідйомник, укладений з фізичною особою, який не може бути чинним протягом строків виконання робіт (надання послуг). Цей договір, оскільки він нотаріально не посвідчений, являється нікчемним, тобто недійсним з моменту його вчинення та таким, що не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Таким чином, суд вважає, що доводи замовника в цій частині не знайшли своє підтвердження та спростовуються висновками суду; оскаржуваний висновок ДАСУ є обґрунтованим та правомірним.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що ненадання у складі тендерної пропозиції документів, які визначені у тендерній документації, мало б мати наслідком невідповідність ТОВ «Е» кваліфікаційним критеріям тендерної документації. Укладання із таким учасником договору свідчить про порушення вимог законодавства при його вчиненні.

Коментар автора: зверніть увагу, що судами не взяти до уваги  факт відсутності в тендерній документації окремої вимоги щодо нотаріального посвідчення договору на оренду транспортного засобу, у разі його укладення із фізичною особою. Разом з тим, враховуючи, що наданий договір не оформлений відповідно до умов чинного законодавства, судом апеляція фактично надана оцінка діям учасника як «ненадання у складі тендерної пропозиції документів, які визначені у тендерній документації».

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи-підприємця: чи потрібне нотаріальне посвідчення?

Позиція стосовно нотаріального посвідчення таких договорів викладена в Ухвалі Великої Палати Верховного Суду у справі № 125/1216/20 від 14.06.2023, де зокрема вказано, що договір оренди транспортного засобу, який укладено між ФОП, є правомочним і не потребує додаткового нотаріального посвідчення, оскільки ці суб`єкти здійснюють свою діяльність із метою одержання прибутку та зареєстровані відповідно як підприємці. Тому положення частини 2 статті 799 ЦК України не можуть бути застосовані до спірних правовідносин, оскільки поняття ФОП та юридичної особи у цих правовідносинах є однаковими. Але замовник надає своє тлумачення позиції суду, що розглянемо далі.

Рішення №10926-р/пк-пз від 18.07.2023, оголошення UA-2023-06-13-012553-a

На підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник  ТОВ «В» надав договір оренди транспортних засобів, укладений з ФОП С.М.І.

Замовник вважає, що вказаний договір оренди між ТОВ «В» та ФОП підлягає нотаріальному посвідченню та розмістив в електронній системі закупівель вимогу про усунення невідповідностей.

Зокрема, у вимозі зазначено, що фізична особа, яка в установленому законом порядку набула статус підприємця, не змінює свого статусу фізичної особи. Наявність статусу підприємця не свідчить про те, що в правовідносинах між іншими cy6’єктами така особа виступає вже не як фізична особа, а як особа, прирівняна у певних видах діяльності до юридичної особи. Тому укладання договору найму (оренди) транспортного засобу між фізичними особами-підприємцями відповідно до частини 2 статті 799 ЦК України підлягає нотаріальному посвідченню.

Орган оскарження свою позицію виклав наступним чином: Цивільним кодексом України не передбачена необхідність нотаріального посвідчення договору найму транспортного засобу за участю фізичної особи-підприємця. Враховуючи викладене, а також те, що договір оренди транспортних засобів укладений ТОВ «В» з особою С.М.І., який є фізичною особою-підприємцем, замовник не повинен був звертатись до скаржника на підставі вимог пункту 43 Особливостей щодо наведених вище документів.

Договір найму будівлі строком на три роки нотаріально не посвідчений

Постанова Верховного суду України  у справі № 640/1280/19 від 23.12.2020

Обставини справи: замовник відхилив тендерну пропозицію учасника  ТОВ «П» з наступних підстав:

  • учасником надано договір оренди будівлі, строк дії оренди якого становить 5 років. Відповідно до статті 793 Цивільного кодексу України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше, підлягає нотаріальному посвідченню, тобто нотаріальне не посвідчення договору свідчить про його нікчемність.

АМКУ за результатами розгляду скарги ТОВ «П» зобов'язано замовника скасувати рішення про відхилення учасника. Замовник з таким рішенням АМКУ не погодився та оскаржив його до суду.

Позиція суду: відповідно до умов тендерної документації на підтвердження матеріально-технічної бази  «П»  надано копію договору оренди.

Зазначеним договором визначений його строк, який розпочинається з 01.01.2017 та закінчується 31.12.2019. Відповідно строк вказаного договору оренди складає три роки.

За результатами розгляду скарги ТОВ, АМКУ зроблено висновок, що скаржником в договорі допущено технічну помилку, зокрема, строк дії договору від 01.01.2017 становить 24 місяці та діє до 31.12.2018.

Проте, як зазначено розділі 2 вказаного договору строк оренди приміщення, що орендується, складає 24 місяці з моменту прийняття приміщення, що орендується, за актом прийому-передачі (який суд також розглянув).

Разом з тим, строк цього договору починає свій перебіг з 01.01.2017 та закінчується 31.12.2019.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій  про те, що учасником на підтвердження наявності матеріально-технічної бази сервісного центру надано копію нікчемного договору, з огляду на наступне.

Відповідно до статті 793 Цивільного кодексу України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню. Нормою частини 1 статті 220 ЦК України, визначено, що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

пов'язані статті