Статті

Чи є обов’язок при поточному ремонті здійснювати закупівлю авторського та технічного нагляду

3
387

Досить багато замовників при закупівлі поточного ремонту задаються запитанням, а чи має він обов’язок здійснювати закупівлю авторського та технічного нагляду при поточному ремонті. Адже всі знають, що при закупівлі певних видів робіт необхідно здійснювати закупівлю авторського та технічного нагляду.  Тож пропонуємо заглибитись у дане питання та знайти на нього відповідь у цьому матеріалі.

Що таке поточний ремонт?

Поточний ремонт - це  комплекс  ремонтно-будівельних  робіт,  який  передбачає  систематичне  та своєчасне підтримання експлуатаційних  якостей  та  попередження   передчасного   зносу   конструкцій   і  інженерного   обладнання.   Якщо  будівля  в  цілому  не  підлягає  капітальному  ремонту,  комплекс  робіт  поточного  ремонту   може  враховувати   окремі   роботи,  які  класифікуються  як  такі,  що  відносяться до капітального ремонту (крім робіт,  які передбачають  заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт  повинен  провадитись  з   періодичністю,   що   забезпечує ефективну  експлуатацію  будівлі  або об'єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту  постановки  на черговий капітальний ремонт (реконструкцію), згідно листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15.07.2009 № 9/9-1056 «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту».

Для того, щоб визначити примірний перелік послуг, які можуть входити до поточного ремонту слід звернутися до наступних нормативних актів:

  • наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 10.08.2004 № 150;
  • наказу Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
  • ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

Що таке авторський та технічний нагляд?

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV (далі – Закон № 687) під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд.

Статтею 1 Закону №687 визначено, що технічний нагляд - здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та будівельних норм і правилам, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат (стаття 11 Закону №687).

Статтею 11 Закону №687 визначено, що авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проєкту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проєкту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником.

Порядок проведення авторського і технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок здійснення авторського нагляду та технічного нагляду під  час  будівництва об’єкта архітектури встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» (далі – Постанова № 903).

Постанова № 903 визначає, що авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проєкту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проєкту або уповноваженими особами (далі - генеральний проєктувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проєкту.

Також Постановою № 903 визначено, що технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення контролю  за дотриманням проєктних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, будівельних норм і правил,  а також контролю за якістю та обсягами  робіт,  виконаних  під  час  будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта.

Під час яких видів робіт (будівництва) повинен здійснюватися авторський та технічний нагляд?

Згідно підпункту 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  від 17.02.2011 №3038-VIбудівництво - нове  будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва.

Порядок № 903  визначає  механізм  здійснення  авторського  нагляду  під   час   будівництва   об'єкта   архітектури   (нового  будівництва,   реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту  будівель  і  споруд,  а  також  технічного  переоснащення   діючих підприємств).

Також Порядок № 903  визначає  механізм   здійснення   технічного  нагляду  під час нового будівництва,  реконструкції,  реставрації, капітального  ремонту  будівель  і  споруд,  а  також   технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об'єкта).

З аналізу вище наведених видів робіт, можемо зробити висновок, що поточний ремонт не входить до видів робіт (будівництва) під час, якого здійснюється авторський та технічний нагляд.

Чи має право замовник здійснювати технічний або авторський нагляд при закупівлю послуг з поточного ремонту?

Ми вже проаналізували, що законодавство не містить обов’язку здійснювати технічний та / або авторський нагляд при закупівлі послуг з поточного ремонту, хоча і не містить відповідної заборони. Якщо здійснення авторського нагляду, при відсутності проєктної документації, не є можливим, то проведення технічного нагляду може відбуватися й без неї.

Ба більше, пунктом 5.2 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого Наказ Держжитлокомунгоспу України 23.09.2003 № 154, визначено, що у разі потреби власник об'єкта благоустрою може за власний рахунок здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з утримання та поточного ремонту об'єкта благоустрою.

Тож за потреби та / або за відсутності відповідного спеціаліста на підприємстві замовник має право здійснити закупівлю технічного нагляду при закупівлю послуг з поточного ремонту. Що ж стосується авторського нагляду, то для поточного ремонту доволі рідко розроблюється проєктна документація, а якщо й розроблюється, то вона не має складних проєктних рішень, які б потребували особливого контролю.

Підсумки

Таким чином в замовника відсутній обов'язок здійснювати закупівлю авторського та технічного нагляду при поточному ремонті, тому замовник має право на свій розсуд приймати рішення про необхідність здійснення закупівлі авторського та / або технічного нагляду. В свою чергу авторський та / або технічний нагляд замовнику слід закупити не пізніше, ніж почнеться виконання самого поточного ремонту, у випадку, якщо замовник прийме рішення здійснювати їх закупівлю.

Також необхідно зауважити, що тільки у випадку виготовлення проєктної документації на поточний ремонт, за бажанням замовника, можлива закупівля авторського нагляду, оскільки такий нагляд здійснюється згідно проєктної документації. Також варто відзначити, що закупівля авторського нагляду здійснюється у неконкурентний спосіб, за умови, що замовнику не було передано, згідно умов укладеного договору, авторські права на проєктну документацію.

Детально ознайомитися з поточним ремонтом можна в онлайн-книзі Все про закупівлі поточного ремонту.

#віддділ будівництва#закупівлі поточного ремонту#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard