Статті

Чи є обов’язковою комерційна пропозиція до договору про постачання електричної енергії споживачу

4
1264

Наразі триває активний процес закупівлі електричної енергії, у окремих замовників закупівля відбувається ще для потреб поточного року, а окремі замовники готуються для закупівлі майбутніх періодів, а саме для потреб 2024 року.

І, як завжди буває одні замовники користуються зразками документів електропостачальника з якими в них уже існують договірні відносини, інші використовують зразок іншого постачальника, а окремі замовники використовую той договір, які ж самі розробили. Відповідно, в одному випадку договір про закупівлю має такий додаток як комерційна пропозиція, а в іншому такого додатку немає. Ось і виникає одне із найпоширеніших питань, які задають і щодо якого сперечаються замовники, чи є обов’язковою комерційна пропозиція, як додаток до договору про постачання електричної енергії споживачу? Відповідь знайдемо у нормах законодавства та звичайно дамо відповідь на зазначене питання у даному матеріалі.    

Із 2019 року, з того періоду, коли запрацював новий ринок електричної енергії в Україні та протягом 2018 року та в інші періоди, коли були прийнятті безліч спеціальних нормативно – правових актів, які регулюють порядок функціонування нового ринку електричної енергії правила укладання договорів, які є обов’язковими для споживача з метою придбання електричної енергії, суттєво змінилися. Наразі, порядок укладання договорів визначений положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (далі — ПРРЕЕ), Кодексу комерційного обліку, затвердженого  постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими актами.

Тому, будемо аналізувати згадані нормативні акти для отримання відповіді. Основні положення щодо укладання договору про постачання електричної енергії споживачу містяться у Законі про ринок та ПРРЕЕ.

Статтею 56 Закону про ринок унормовано, що  постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.

Переглядаючи положення окремих статей Закону про ринок в його змісті відсутні норми, які б згадували чи робили посилання на комерційну пропозицію. Тому, скеровуємо до наступного документу, який регулює питання порядку укладання договору про постачання електричної енергії між споживачем та постачальником.   

Такі положення містяться у розділі ІІІ ПРРЕЕ. Так, пунктом 3.2.1. ПРРЕЕ встановлено, що  електропостачальники, які постачають електричну енергію споживачам на роздрібному ринку, мають самостійно розробити форму відповідного договору на основі примірного чи типового договору, який є додатком до цих Правил. Розроблені форми договорів електропостачальники мають оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах.

Електропостачальник під час розробки форми договору має передбачити можливість здійснення вибору споживачем оплати послуг оператора системи в рахунках електропостачальника та можливість обміну документами, що оформлюються на виконання умов договору, з використанням мережі Інтернет без застосування електронного цифрового підпису.

Електропостачальник до укладення зі споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу має надати інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір комерційних пропозицій.

Споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та обов'язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного відповідним електропостачальником та споживачем договору.

Згідно норми пункту 3.2.6. ПРРЕЕ укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції, для чого споживач подає такому електропостачальнику заяву-приєднання.

Із наведених норм можна зробити невеликий підсумок про те, що ПРРЕЕ встановлений порядок укладання договору про постачання електричної енергії шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції, для чого споживач подає такому електропостачальнику заяву-приєднання. Тобто, законодавець визначив, що споживач фактично шляхом подання заяви – приєднання приєднується до умов публічного договору на умовах обраної комерційної пропозиції.

Що таке комерційна пропозиція, з точки зору ПРРЕЕ?

Визначення, що таке комерційна пропозиція на жаль, але законодавець не наводить. При цьому у пунктах 3.2.8 та 3.2.9 ПРРЕЕ встановлені окремі вимоги, що має містити комерційна пропозиція, та визначенні норми, які характеризують, що таке комерційна пропозиція.

Пункт 3.2.8.ПРРЕЕ визначає, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію:

1) ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

2) визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

3) спосіб оплати;

4) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати;

5) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів);

6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;

7) зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг;

8) наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;

9) строк дії договору та умови пролонгації;

10) урахування пільг, субсидій;

11) можливість постачання захищеним споживачам;

12) комерційна пропозиція може містити інші умови, які пов'язані безпосередньо з постачанням електричної енергії або особливостями постачання певного виду (на загальних умовах, постачальником універсальної послуги, постачальником "останньої надії").

А, у пункті 3.2.9. ПРРЕЕ передбачені положення, які і характеризують, що публічні комерційні пропозиції електропостачальника мають бути розділені за їх умовами (одна комерційна пропозиція має містити лише один з варіантів), зокрема за способом:

1) визначення ціни на електричну енергію (із застосуванням ціни, не диференційованої за періодами часу, або цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби, або погодинних цін тощо);

2) оплати електричної енергії (планові платежі або попередня оплата, або оплата за фактично відпущену електричну енергію);

3) оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника або напряму з оператором системи).

Умови комерційної пропозиції мають бути однозначними, без можливості подвійного тлумачення.

За наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму вебсайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку та має містити інформацію, яка визначена пунктом 3.2.11. ПРРЕЕ.

Споживач, обравши комерційну пропозицію, надає електропостачальнику заповнену заяву-приєднання разом із необхідними для укладення відповідного договору документами, які визначенні у пункті 3.2.12. ПРРЕЕ.

Наступний підсумок, який можна зробити із наведених норм ПРРЕЕ, це те, що комерційна пропозиція:

  • розробляється електропостачальником та має свою унікальну назву в межах одного  електропостачальника  та розділяється за умовами;
  • розміщується на вебсайті та в центрах обслуговування споживачів елктропостачальника до якої в подальшому буде приєднуватися споживач;
  • є публічною пропозицією (офертою), яка пропонується електропостачальником споживачу;
  • обирається самостійно споживачем із тих комерційних пропозицій, які розміщенні на сайті конкретного електропостачальника;
  • та у разі згоди з умовами публічного договору та публічної комерційної пропозиції споживач приєднується до умов такого договору шляхом подання заяви – приєднання.

Таким чином, із норм ПРРЕЕ вбачається, що у разі дотримання наведених умов дійсно комерційна пропозиція стає невід’ємною частиною договору про постачання електричної енергії споживачу, так як визначає істотні умови такого договору.

Як відбувається закупівля електричної енергії у замовників, які її проводять у відповідності до положень Закону з урахуванням Особливостей?

Порядок закупівлі електричної енергії у даному матеріалі опишемо дуже коротко, так як всі необхідні матеріалі, які потрібні замовника для закупівлі  розміщенні у книзі «Закупівля електричної енергії: орієнтуємося на успішне проведення закупівлі та безпечне виконання договору про постачання електричної енергії споживачу».

Отже, для закупівлі електричної енергії замовник використовує один із видів закупівель, які пропонуються Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затвердженими постановою Кабміну № 1178 від 12.10.2022 року (далі – Особливості), а це:

За нормами Закону та Особливостей, у разі здійснення закупівлі у відповідності до положень пункту 10 Особливостей, замовник розробляючи тендерну документацію для закупівлі електричної енергії шляхом застосування відкритих торгів або формуючи запит пропозицій постачальників шляхом застосування електронного каталогу обов’язково розробляє та оприлюднює проєкт договору про закупівлю.

Тобто, такий договір про постачання електричної енергії розробляється замовником самостійно. Замовник може за основу під час підготовки проєкту договору взяти примірну форму договору, яка є додатком до ПРРЕЕ або договір, який оприлюднений у будь – якого постачальника на офіційному веб-сайті та доопрацювати такий договір умовами, які замовник вважає за необхідне включити до нього.

На що варто звернути увагу замовнику, це на істотні умови договору, які визначенні частиною 7 статті 56 Закону про ринок та пунктом 3.2.7 ПРРЕЕ та які мають міститися у проекті договору про закупівлю / договору про постачання електричної енергії споживачу, та які не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань, окрім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей.

Аналізуючи  примірну форму договору про постачання електричної енергії споживачу, який є додатком № 5 до ПРРЕЕ можна зауважити, що у змісті примірної форми є окремі пункти які містять посилання на комерційну пропозицію, до прикладу п.5.1. Договору, передбачено, що «споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору.», але замовник такі умови договору має перефразувати або їх виключити.

Чому так? Тому, що електропостачальники приймаючи участь у закупівлі самостійно подають свої пропозиції в межах вимог, які визначенні умовами тендерної документації, а не замовник самостійно обирає постачальника та комерційну пропозицію до якої він приєднується. У даному випадку головне для замовника врахувати всі істотні умови договору про постачання електричної енергії, які визначенні ПРРЕЕ та Законом про ринок.

Оскільки, враховуючи положення пункту 3.2.14 ПРРЕЕ договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

Тому, формуючи проєкт договору про постачання електричної енергії замовник самостійно визначає чи договір буде містити всі істотні умови в тексті договору чи зазначені окремі його положення будуть викладені у додатку до договору як «Комерційна пропозиція».

Підсумки

  1. Комерційна пропозиція розглядається законодавцем як публічна пропозиція (оферта) до якої приєднується споживач шляхом подання заяви – приєднання до умов публічного договору про постачання електричної енергії споживачу.
  2. Комерційна пропозиція є невід’ємним додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу лише у разі якщо споживач (замовник) приєднався до публічного договору та публічної комерційної пропозиції, яка оприлюднена на сайті конкретного електропостачальника.  
  3. Комерційна пропозиція може бути додатком до договору про закупівлю (договору про постачання електричної енергії споживачу) за бажанням замовника та у разі якщо проєкт договору, який розроблений замовником буде містити посилання на комерційну пропозицію як додаток до договору про постачання електричної енергії споживачу.   

пов'язані статті