Статті

Алгоритм закупівлі природного газу на 2024 рік

4
1402

Продовжується період, коли замовники уже проводять, а окремі замовники тільки планують закупівлі природного газу на 2024 року. І в залежності від категорії замовника закупівля природного газу для потреб майбутніх період може відбуватися за різними видами закупівель від яких і відповідно залежить алгоритм дій замовника. У даному матеріалі розглянемо питання щодо способів та термінів проведення закупівлі, дамо відповідь «чи має обов’язок замовник здійснювати закупівлю природного газу у ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» чи це все ж таки його право», які особливості потрібно врахувати при плануванні  та проведенні закупівлі природного газу у ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг».

Способи та терміни здійснення закупівлі природного газу на 2024 рік

Наразі, враховуючи приписи Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабміна №1178 від 12.10.2022 (далі – Особливості) замовники можуть здійснити закупівлю природного газу трьома способами:

спосіб № 1 – закупівля без використання електронної системи закупівлі;

спосіб № 2 – закупівля через електронний каталог;

спосіб № 3 – закупівля на конкурентному ринку з використанням електронної системи закупівель;

спосіб № 4 – закупівля у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»». Нагадаємо, що Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 (далі – Положення) покладено спеціальні обов'язки на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»» щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України, закладам охорони здоров'я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо), закладам охорони здоров'я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо) (далі - бюджетні установи) на умовах, передбачених пунктом 6 цього Положення. Згідно з пунктом 5 Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 постачальник із спеціальними обов'язками - суб'єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки з постачання природного газу певній категорії споживачів та який не має права відмовити таким споживачам в укладенні договору постачання природного газу.

Так, розглянемо який із наведених способів закупівлі природного газу може обрати замовник.

Спосіб № 1 - закупівля без використання електронної системи закупівлі.

У даному способі можна розглядати два види закупівлі, які запропоновані Особливостями, а саме:

 • так звана «допорогова» закупівля шляхом укладання «прямого» договору;
 • закупівля за виключеннями наведених у пункті 13 Особливостей.

«Допорогова» закупівля. Даний вид можуть використовувати лише замовники у яких вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн.

Важливо, для здійснення такої закупівлі замовник має врахувати та проаналізувати:

 • свою потребу, аби не допустити поділа предмета закупівлі та не уникнути відкритих торгів у порядку визначеному Особливостями. Так як, на практиці зустрічаються випадки, коли замовник який має право здійснити закупівлю у ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» визначає вид закупівлі виходячи із потреби яка «=»  терміну на який покладенні спеціальні обов’язки, а саме з 01.01.2024 по 15.04.2024 року, та якщо така потреба не перевищує 100 тис. грн. укладають прямий договір із ТОВ ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”». Але, такі дії замовника є неправомірними і будуть вважатися поділом предмету закупівлі, так як визначаючи вид закупівлі замовник врахував не річну потребу у закупівлі природного газу, а лише необхідний обсяг до 15.04.2024 року (а це фактично потреба одного кварталу, а не річна потреба);
 • проаналізувати ринок задля визначення актуальної очікуваної вартості закупівлі та обрання найнижчої цінової пропозиції потенційних постачальників. Замовник, який має право здійснити закупівлю природного газу у ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» більшість всього, що забажає обрати зазначеного постачальника, адже їх ціна є незмінною на період визначений відповідним нормативно-правовим актом, але вони навряд чи підготують вам комерційну пропозицію. Тож у своєму рішенні про затвердження змін до річного плану та здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель варто зазначити, що ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» постачає природний газ за фіксованою ціною, яка визначена постановою Кабміну 19.07.2022 № 812.

Детальний алгоритм дій замовника для укладання «прямого» договору у матеріалі: «Закупівля без використанням електронної системи закупівель: алгоритм дій замовника для укладання «прямого» договору

Закупівля за виключеннями наведених у пункті 13 Особливостей. Даний вид закупівлі застосовується замовником у разі якщо річна потреба дорівнює або перевищує 100 тис. грн та за умови дотримання умов застосування виключення, яке має бути застосоване замовником та яке передбачене пунктом 13 Особливостей. Так як,  кожна підстава, що визначена пунктом 13 Особливостей має свої умови застосування, відповідно перед тим як обрати, замовник має впевнитися у тому, що зможе довести необхідність її використання та дотримання усіх вимог.

До прикладу, замовники можуть використати таку підставу:

 • замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом другим пункту 15 цих особливостей, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю. Більше про те як провести таку закупівлю та не допустити порушення читайте у статті «Здійснення закупівлі замовником, який перебуває на території активних бойових дій: що врахувати замовникам після внесених змін»;
 • відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації; Опис умов, яких має дотриматися замовник під час застосування зазначеного виключення наведений у матеріалі «Оновлені умови застосування підпункту 6 пункту 13 Особливостей».

Про інші умови та дії замовнику у разі проведення закупівлі згідно пункту 13 Особливостей у матеріалі: «Про всі підстави укладання «прямого» договору за виключеннями, визначених пунктом 13 Особливостей.»

Термін проведення зазначених закупівель залежить від самого замовника, як швидко він здійснить дії, які необхідні для укладання «прямого» договору про закупівлю.

Спосіб № 2 – закупівля через електронний каталог

Даний вид може застосовуватися замовниками, як при річній потребі у природному газі як до 100 тис. грн, так і якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 100 тис. грн. Різниця між такими закупівлями буде полягати у:

*рекомендуємо замовникам оприлюднювати інформацію в електронній системві закупівель про виконання договору про закупівлю задля зменшення ризику проведення моніторингу закупівлі.

Важливо звернути увагу, що ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» не є постачальником електронного каталогу, відповідно проведення закупівлі природного газу через електронний каталог, а відтак замовники, які маю право  та намір здійснити закупівлю у ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» доцільно не розглядати даний спосіб закупівлі. Оскільки укладання договору за результатами проведеного запиту пропозицій постачальників призведе до укладення договору або договору про закупівлю на конкурентному ринку, тобто із звичайним постачальником, який постачатиме природний газ за вільною (ринковою) ціною. А це тягнутиме за собою збільшення ціни за одиницю природного газу з початку 2024 року.

Детальніше про алгоритм дій замовника здійснення закупівлі через електронний каталог у матеріалах: «Алгоритм закупівлі через електронний каталог з 02.11.2023, якщо вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн.» та «Алгоритм закупівлі через електронний каталог з 02.11.2023, якщо вартість предмета закупівлі на рік ≥ 100 тис. грн.»

Термін проведення закупівлі через електронний каталог становить близько 3 днів. 

Спосіб № 3 – закупівля на конкурентному ринку з використанням електронної системи закупівель шляхом застосування відкритих торгів

Даний вид закупівлі застосовується замовниками у разі якщо річна потреба у закупівлі природного газу дорівнює або перевищує 100 тис. грн.

Переваги. Дотримання принципів здійснення публічних закупівель.

Недоліки. Нестабільна ціна, що може призвести до підвищення ціни за одиницю природного газу та подальшого збільшення загальних витрат на природний газ.

Детальніше про алгоритм проведення відкритих торгів у матеріалі: «Оновлений алгоритм проведення відкритих торгів за Особливостями з 19.05.2023».

Термін проведення відкритих торгів становить близько 14 днів.

Спосіб № 4 – закупівля у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»».

Переваги. Економія бюджетних коштів за рахунок того, що визначена стабільна ціна, яка не змінюватиметься протягом опалювального сезону.

Недоліки. Відсутність конкурентного ринку.

Даний спосіб та алгоритм дій мають право застосувати лише ті замовники, які мають право здійснювати закупівлі природного газу у ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”», а це відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 (далі – Положення):

 • бюджетні установи відповідно до Бюджетного кодексу України. Бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими (пункт 12 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України);
 • заклади охорони здоров'я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо). Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як державні некомерційні підприємства або державні установи;
 • заклади охорони здоров'я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо). Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи. Заклади охорони здоров'я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати шляхом здійснення співробітництва територіальних громад у формах, передбачених законом, у тому числі як спільне комунальне підприємство.

Відповідно інші комунальні підприємства та одержувач бюджетних коштів не мають право укладати договори на постачання природного газу із ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» згідно з Положенням.

А тому, відповідають на запитання «закупівля природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»: право чи обов’язок замовника?

Звичайно це є право, а не обов’язок! Адже згідно з абзацом 3 частини 1 статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» такі обов'язки (мається на увазі спеціальні обов’язки покладені на ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”») не повинні обмежувати постачальників, створених відповідно до законодавства інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у праві на здійснення постачання природного газу споживачам України.

За якою ціною здійснювати закупівлю природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»»?

Пунктом 6 Положення визначено ціну на природний газ - 16 390 грн з урахуванням податку на додану вартість за 1 000 куб. м. газу, але дана ціна не включає тариф на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнт, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед. Для того, щоб отримати кінцеву ціну необхідно додати тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у розмірі 163,89 грн, тобто загальна ціна за 1 000 куб. м. природного газу складає 16 553,89 грн.

На який термін може замовник здійснити закупівлі природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»»?

Відповідно до пункту 6 Положення ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» постачає з 01.09.2022 до 15.04.2024  (включно) природний газ бюджетним установам на умовах договору постачання, укладеного з цим товариством на період до 31.12.2022, за ціною, що становить 16 390 грн з урахуванням податку на додану вартість за 1 000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Тобто, ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» має право постачати природний газ визначеним замовникам на період 2024 року з 01.01.2024 до 15.04.2024  (включно). А тому в проєкті договору про закупівлю строк постачання природного газу має бути зазначений замовником «з 01.01.2024 по 15.04.2024 (включно)».

Як здійснити закупівлю природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» та які особливості має врахувати замовник?

Етап № 1. Для початку необхідно визначити необхідний обсяг 3 01.01.2024 по 15.04.2023 (включно).

Етап № 2. Визначаємо очікувану вартість предмета закупівлі. На цьому етапі визначаємо як очікувану вартість своєю потреби до 15.04.2023, так і враховуємо суму договорів згідно яких постачався природний газ протягом поточного року. Це необхідно задля подальшого обрання виду закупівлі.

Етап № 3. Обираємо вид закупівлі та задовольняємо свою потребу. Такими видами є:

 • «допорогова» закупівля шляхом укладання «прямого» договору;
 • відкриті торги згідно Особливостей;
 • або як виключення проведення закупівлі за виключеннями наведених у пункті 13 Особливостей.

Якщо із закупівлями, які проводяться без використання електронної системи закупівель більш – менш зрозуміло, то проведення відкритих торгів має свої особливості. До не давна відкриті торги відбувалися досить просто. Замовник оголошував відкриті торги з очікуваною вартістю, враховуючи ціну на природний газ, яка визначена для ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”», яка як ми всі думали не є конкурентною. А тому, такі відкриті торги не відбувалися і замовники на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей укладали «прямий» договір про закупівлю.

Але, на сьогоднішній день відбувається досить неочікувана ситуація і на відкриті торги, які оголошуються замовником «під ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”»» на участь подаються інші постачальники природного газу. Про деталі дій замовників у такій ситуації у статті: «На закупівлю природного газу вийшли учасники: що робити?».

Етап № 4. Готуємо тендерну документацію та проєкт договору про закупівлю. На даному етапі замовникам слід звернути увагу на два моменти. Це вимоги в тендерній документації на закупівлю та проєкт договору про закупівлю, який має бути додатком до тендерної документації та який в подальшому буде укладатися замовником із ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» за виключенням наведеним у підпункті 6 пункті 13 Особливостей.

Тому під час формування тендерної документації замовнику варто встановлювати мінімальні вимоги, адже як показує практика ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» не готові надавати документи, необхідні замовникам в більших обсягах. На щастя чинне законодавство надає право майже не встановлювати вимог при закупівлі товарів, тож під час формування тендерної документації на закупівлю природного газу:

 • не встановлюємо кваліфікаційні критерії відповідно до пункту 48 Особливостей, а саме: під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону;
 • не встановлюємо вимог про підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристики предмета закупівлі;
 • не вимагаємо підтвердження або погодження проєкту договору про закупівлю;
 • не вимагаємо забезпечення тендерної пропозиції та / або виконання договору про закупівлю;
 • не вимагаємо цінову (тендерну) пропозицію;
 • використовуємо проєкт договору про закупівлю, наданий ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»», адже договір в іншій редакції ними підписаний не буде;
 • тощо.

Тобто фактично не встановлюємо ніяких вимог, в тому числі про необхідність надання будь-яких довідок та / або листів та / або гарантійних листів.

Важливо, перед оголошенням відкритих торгів замовнику слід звернутися до ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» та отримати редакцію договору, який останнім розроблений на період 2024 року, так як за попередньою інформацію ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» мали намір внести зміни до редакції договору, який укладався в період 2023 року.  

Враховуючи сьогоднішню ситуації із закупівлею природного газу, якщо замовнику «пощастить» відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями не відбудуться, то замовник має право застосувати підпункт 6 пункту 13 Особливостей, за умови, що:

 • відкриті торги було відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах;
 • предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики не відрізнятимуться від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації;
 • проєкт договору про закупівлю не відрізнятиметься від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації;
 • вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не відрізнятимуться від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 Особливостей). Тобто вимагати підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах непотрібно;
 • сума договору про закупівлю не може перевищуватиме очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації.

Останньою дією, яка відбувається у замовника задля закупівлі природного газу у ТОВ «ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» це укладання договору за виключення наведеним у підпункті 6 пункту 13 Особливостей.

Перед укладенням договору про закупівлю природного газу ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» вимагає документи від замовників, а саме:

 • звернення або повідомлення про намір укласти договір закупівлі, без використання електронної системи закупівель з певним обґрунтуванням підписання  договору і  посиланням на відповідну норму Закону з урахуванням Особливостей. У випадку, якщо установа раніше укладала договір з Товариством в зверненні також зазначається, що постачання газу має здійснюватися за тими ж об’єктами споживача, що і за попереднім договором. Звернення або повідомлення підписується керівником або уповноваженою особою;
 • статут / положення (якщо даний документ не надавався раніше, повторно необхідно надати у разі затвердження документу у новій редакції або у разі внесення змін до нього);
 • документ, який підтверджує, що замовник є бюджетною установою (у випадку, якщо договір не укладався раніше). Таким документом може бути: витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій з присвоєнням коду (0031), довідка з казначейської чи податкової служби про те, що установа є бюджетною або лист від органу управління Замовника, підписаний уповноваженою особою, про те, що установа є бюджетною та повністю утримується за рахунок бюджетних коштів;
 • Витяг / Виписка з ЄДР (в випадку, якщо договір не укладався раніше);
 • наказ (протокол, рішення тощо) про призначення керівника замовника;
 • довідка в довільній формі про керівника та головного бухгалтера з наступною інформацією: ПІП, телефони, зразки підписів, додатково в цій формі зазначається контактна особа, її телефон та електронна адреса (в разі наявності змін);
 • довіреність (у разі потреби) на право підписання договору постачання природного газу;
 • витяг з реєстру платників податку на додану вартість (у разі відсутності – документ підтверджуючий що ваша установа не зареєстрована як платник податків та не є платником);
 • копія  Заяви-приєднання Оператора ГРМ (у випадку, якщо договір не укладався раніше);
 • проєкт Договору у 2-х примірниках, оформлений і підписаний з боку замовника.

Для прискорення терміну підписання договорів ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» пропонує оформлений належним чином договір надіслати спершу на електронну адресу з якої ви отримали повідомлення (сканований примірник) та після погодження надіслати оригінальні примірники на поштову адресу ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”». Всі документи, направляються у електронному вигляді на відповідну електрону адресу, мають бути оформлені належним чином, підписані уповноваженою особою, мати печатку (у разі наявності).

Зазначені документи в паперовому вигляді (з оригінальними підписами) направляються поштою на адресу:

 • Укрпоштою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, одержувач – ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»;
 • Новою поштою (лише за Ваш рахунок): м. Київ, відділення №70, ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”», конт. особа – Новікова Ірина Вадимівна, тел. (063) 332-96-37.

пов'язані статті