Статті

[дійсний] Алгоритм закупівлі через електронний каталог з 02.11.2023, якщо вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн

4
992

З 02.11.2023 набрали чинності зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок) в частині порядку проведення закупівель через електронний каталог. Тож у цьому матеріалі проаналізуємо оновлений алгоритм здійснення запиту пропозицій постачальників.

Так, пунктом 11 Особливостей визначено, що для здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою, ніж 100 тис. грн, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів.

Адміністратором електронної системи закупівель є ДП «Прозорро» згідно з наказом Мінекономіки від 18.03.2016 № 473.

На виконання вимог Особливостей 26.10.2022 набрав чинності наказ ДП «Прозорро» від 20.10.2022 № 25, яким затверджено інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Особливостях. Пунктом 1 розділу ІІ зазначеного наказу визначено, що замовники у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує суму, що встановлена в Особливостях закупівель, можуть використовувати електронну систему закупівель шляхом:

 • здійснення закупівель через електронний каталог, у порядку, визначеному законодавством

та / або

 • здійснення закупівель у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, визначеному згідно зі статтею 14 Закону, виключно в частині оголошення, подання пропозицій, звернення за роз’ясненням, звернення з вимогою про усунення порушень, надання відповідей, оцінки, розгляду, відхилення пропозицій, визначення переможця, відміни закупівлі.

Тож закупівля через електронний каталог є одним із видів «допорогових» закупівель.

Хто має право здійснювати закупівлі через електронний каталог?

Відповідь на це запитання проста – той на кого покладено такі обов’язки відповідним внутрішнім документом замовника. Тому такою особою може бути як уповноважена так і, так звана, відповідальна. Такі висновки зумовлені аналізом пункту 35 частини 1 статті 1 Закону уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Що замовник може закупити через електронний каталог?

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 1 Закону визначено, що електронний каталог - систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1-3 частини 1 статті 3 цього Закону. Забезпечення функціонування електронного каталогу здійснюється, у тому числі за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до нього. Для замовників користування електронним каталогом є безоплатним.

Згідно з частиною 15 статті 11 Закону у разі створення електронних каталогів їх формують і супроводжують виключно централізовані закупівельні організації. Структура, порядок формування та використання електронних каталогів, у тому числі порядок надання доступу до них і розмір плати, визначається Кабінетом Міністрів України.

На виконання наведеної вище норми Кабміном затверджено Порядок. Так, пунктом 13 Порядку визначено, що електронний каталог складається з категорій товару та специфікацій товару.

Окрім цього, пунктом 11 Особливостей встановлено, що для здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою, ніж 100 тис. грн, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів.

Враховуючи викладене вище замовник має право закуповувати через електронний каталог виключно товар.

Вартісні межі закупівлі через електронний каталог

Як ми вже зазначали, законодавство передбачає, що для здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою, ніж 100 тис. грн, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. Окремо варто зазначити, що Порядок, з 01.09.2023, не встановлює жодних вартісних меж для здійснення закупівель через електронний каталог.

Відповідно замовники мають право застосовувати електронний каталог для закупівлі товарів, керуючись пунктом 11 Особливостей, за умови, що вартість предмета закупівлі:

 • встановить або перевищує 0,01 грн та є меншою ніж 100 тис. грн.

Способи здійснення закупівель через електронний каталог

З 01.09.2023 Порядком передбачено єдиний спосіб здійснення закупівлі через електронний каталог - запит пропозицій постачальників, адже пунктом 56 Порядку визначено, що замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників.

Алгоритм здійснення закупівлі через електронний каталог, за умови, що вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн

Етап № 1. Включення закупівлі до річного плану. Відповідно до пункту 14 Особливостей закупівля відповідно до Особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження у річному плані закупівель, якщо поширення такої інформації несе ризики для їх безпеки. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього (абзац 2 частини 1 статті 4 Закону).

Важливо: під час оприлюднення річного плану або змін до нього замовник має обрати вид закупівлі з випадаючого списку, проте вид закупівлі в електронній системі закупівель відображається як «запит ціни пропозиції» замість «запит пропозицій постачальників», що не відповідає вимогам законодавства. Це може вважатися порушенням законодавства, але:

 • по-перше - таке порушення допущене не замовником, а електронною системою закупівель;
 • по-друге - за таке порушення відсутня адміністративна відповідальність.

Тож рекомендуємо змовникам зафіксувати таку невідповідність в електронній системі закупівель шляхом формування протоколу про технічну помилку, а також звернутися до авторизованого електронного майданчика та адміністратора електронної системи закупівель (ДП «Прозорро») за підтвердженням наявності невідповідності.

Етап № 2. Прийняття рішення про проведення закупівлі через електронний каталог. Для зменшення кількості документів, рекомендуємо одночасно приймати рішення про включення закупівлі до річного плану та здійснення закупівлі через електронний каталог шляхом проведення запиту пропозицій постачальників. Оформити таке рішення необхідно у вигляді протоколу. Приклад такого протоколу доступний за посиланням.

Етап № 3. Оголошення запит пропозицій постачальників. Відповідно до пункту 57 Порядку замовник оголошує запит пропозицій постачальників в електронному каталозі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про:

 • найменування товару;
 • очікувану вартість;
 • кількість товару;
 • строк поставки товару;
 • місце поставки товару;
 • умови оплати товару;
 • кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції (строк для подання постачальником ціни пропозиції не може бути меншим, ніж два робочих дні з дня оприлюднення замовником запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель).

Важливо: під час оголошення запиту пропозицій постачальників на авторизованих електронних майданчиках відсутнє електронне поле для зазначення інформації про умови оплати. Як вийти з даної ситуації та не допустити порушення законодавства? Враховуючи, що інформація про умови оплати має бути зазначена шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, таку інформацію варто зазначити у примітках.

Також пунктом 57 Порядку визначено, що у запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити виключно інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором. Запит пропозицій постачальників не повинен містити вимог до постачальника та інших документів, які не передбачені цим Порядком. Тобто технічні характеристики товару необхідно зазначати в межах специфікації, визначеної адміністратором.

Окрім цього, запит пропозицій постачальників повинен містити проєкт договору з обов’язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку змін його умов. Проєкт договору не повинен містити характеристики товару, що не визначені запитом пропозицій постачальників з урахуванням положень абзацу 2 пункту 57 Особливостей.

Тут варто звернути увагу на те, що проєкт договору обов’язково має містити підстави зміни його умов. Такі підстави замовник має право визначити самостійно або взяти за основу ті, що визначені пунктом 19 Особливостей, при цьому відкоригувати їх.

Приклад переліку підстав для внесення змін до умов договору

Істотними умовами цього Договору є предмет договору (номенклатура, асортимент), ціна та строк дії договору, а також умови, визнані такими за законом. Інші умови Договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Зміна істотних умов Договору допускається виключно у наступних підстав:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку);

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та / або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю.

Також Порядок визначає, що проєкт договір може, за потреби, містити порядок змін його умов, тож наведемо приклад такого порядку.

Приклад порядку зміни умов договору

1. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором шляхом направлення відповідного листа (лист може бути направлено у вигляді електронного документу оформленого відповідно до умов чинного законодавства України) на електронну адресу замовника: ________ або постачальника: ________ або на поштову адресу Замовника або Постачальника, визначену у реквізитах цього Договору, з описом відправлення та повідомленням про отримання.

2. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Днем одержання пропозиції вважається день отримання на електрону адресу визначену пунктом ___ Договору або дата отримання визначена у повідомлені про отримання.

3. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. 4. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Електронною системою закупівель автоматично через електронний каталог надсилається постачальникам, кваліфікованим до відповідної категорії, повідомлення про запит пропозицій постачальників в момент оприлюднення запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення постачальнику про отримання його ціни пропозиції із зазначенням дати та часу.

Етап № 4. Подання пропозицій постачальниками. Постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, установлених замовником у запиті пропозицій постачальників в електронній системі закупівель. Постачальник у відповідь на запит пропозицій постачальників від замовника не може подати пропозицію, товар в якій не відповідає специфікації товару, що зазначена в такому запиті. Подання пропозиції постачальником вважається підтвердженням наміру укласти договір.

На запит пропозицій постачальників, оприлюднений замовником в електронній системі закупівель, постачальник має право подати тільки одну пропозицію. Пропозиції постачальників, що подані після кінцевого строку їх подання, автоматично не приймаються електронною системою закупівель.

Етап № 5. Розкриття та оцінка пропозицій постачальників. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання пропозицій постачальників, визначеного замовником в запиті пропозицій постачальників, розкривається вся інформація, зазначена в пропозиції.

Оцінка пропозицій постачальників проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, зазначеної замовником в запиті пропозицій. У разі подання постачальниками пропозицій з однаковим значенням ціни економічно вигідною визначається пропозиція, яка була подана раніше ніж інша пропозиція (інші пропозиції) з аналогічним значенням ціни. Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

Замовнику, переможцю відбору та іншим постачальникам електронною системою закупівель у день визначення постачальника переможцем відбору надсилається повідомлення про визначення переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

Важливо: після оцінки пропозицій постачальників перед замовником постає вибір «підтвердити» постачальника або «дискваліфікувати» його.

Тож як має та може вчинити замовник? Пунктом 61 Порядку визначено, що оцінка пропозицій постачальників проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, зазначеної замовником в запиті пропозицій. Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

Наведене формулювання не уточнює ким визначається переможцем відбору, водночас й не покладає такий обов’язок на замовника. Аналізуємо далі.

Абзацом 7 пункту 64 Порядку передбачено, що у разі відхилення замовником пропозиції переможця відбору з підстав, визначених цим пунктом, електронна система закупівель визначає переможцем відбору постачальника, пропозиція якого є наступною економічно вигідною.

Наведена норма вже чітко встановлює, що електронна система закупівель має визначати переможця відбору. Аналізуємо далі.

Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У разі обґрунтованої потреби строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів. (абзац 1 пункту 66 Порядку).

Ще одне положення Порядку конкретизує та чітко встановлює, що переможця відбору визначає електронна система закупівель.

Проте, якщо проаналізувати технічну реалізацію, то вбачається, що замовник має «підтвердити» постачальника, аби він набув статусу переможця відбору. Так, це не відповідає вимогам законодавства, проте не підтвердивши постачальника він не набуває статусу «переможець», що унеможливлює відхилення пропозиції у разі наявності такої потреби. Це пояснюється абзацом 1 пункту 64 Порядку, який визначає, що «замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник …». Відповідно єдиний варіант, який залишається у замовника – підтвердити постачальника.

Чи потрібно оформлювати протокол уповноваженої особи щодо «підтвердження» постачальника та, відповідно, визначення його переможцем відбору? Ні, адже згідно з абзацом 10 частини 10 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

Відповідно протокол уповноваженої особи необхідно оформлювати виключно у разі прийняття відповідного рішення, а в нашому випадку замовник не приймає рішення, а виконує вимогу пункту 61 Порядку у зв’язку з неправильною технічною реалізацією, тобто вчиняє формальну дію – підтверджує постачальника, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною задля того, щоб він набув статусу «переможець відбору».

Окрім цього, авторизовані електронні майданчики надають можливість замовнику відхилити пропозицію постачальника на цьому етапі. Тож давайте розберемося наскільки правомірним є відхилення постачальника, який ще не є переможцем відбору.

Згідно з пунктом 64 Порядку замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник:

1) не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього Порядку;

2) письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників;

3) пропонує товар походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь.

Відповідно до абзацу 8 пункту 2 Порядку переможець відбору - постачальник, пропозиція якого визначена економічно вигідною за результатами здійсненого замовником запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі.

Тобто законодавством визначено, що замовник має відхилити виключно переможця відбору. Відповідно задля того, щоб замовник набув право на відхилення пропозиція постачальника, його пропозиція має бути підтверджена і він має бути визначений переможцем відбору. Тож на цьому етапі відхилення пропозиції буде суперечити вимогам законодавства.

Етап № 6. Запит пропозицій не відбувся. Запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку.

Варто зауважити, що у разі, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся, то замовник маж право або провести новий, або обрати інший вид «допорогової» закупівлі, наприклад укласти договір без використання електронної системі закупівель, окрім випадку здійснення такої закупівлі на виконання пункту 11-1 Особливостей!

Етап № 7. Відхилення переможця відбору. Згідно пункту 64 Порядку замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник:

 1. не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього Порядку;
 2. письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проекті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників;
 3. пропонує товар походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь.

У разі відхилення пропозиції переможця відбору замовник обов’язково зазначає причину такого відхилення. У разі відхилення пропозиції переможця відбору замовник оприлюднює таке рішення в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

У разі відхилення замовником пропозиції переможця відбору з підстав, визначених цим пунктом, електронна система закупівель визначає переможцем відбору постачальника, пропозиція якого є наступною економічно вигідною.

Доволі часто замовник здійснюючи закупівлю через електронний каталог зіштовхнуться з тим, що постачальник подає пропозицію, яка не відповідає технічним характеристикам до товару, хоча відповідно до законодавства такого бути немає, або ж постачальник пропонує товар з тими технічними характеристиками, які й потрібні замовнику, але на етапі підписання договору змінюють їх. Що ж робити замовнику?

Задля того, щоб замовник мав можливість відхилити переможця необхідно у проєкті договору необхідно визначити технічні та якісні характеристики до товару, не забуваємо, що вони мають бути в межах специфікації, визначеної адміністратором. Це можуть бути чітко визначенні технічні характеристики або ж поля для заповнення із зазначенням в дужках діапазону таких технічним та якісних характеристик.

Приклад 1

Закупівля бензину А-95:

Спосіб реалізації – талон

Bміст сірки - 10 мг/кг

Октанове число (за дослідним методом) – 95

Бренд – АВІАС

Приклад 2

Закупівля комп'ютера настільного:

Гарантійний термін - ________ (зазначається на етапі укладення договору, але має бути від 12 до 36)

Операційна система - ________(зазначається на етапі укладення договору, але має бути FreeDOS або Ubuntu Linux або без ОС)

Потужність блока живлення - ________ (зазначається на етапі укладення договору, але має бути від 400 до 600)

HDMI - ________ (зазначається на етапі укладення договору, але має бути від 0 до 2)

DisplayPort - ________ (зазначається на етапі укладення договору, але має бути від 0 до 2

За таких умов переможець матиме обов’язок укласти договір з урахуванням технічних та якісних характеристик, визначених у ньому та запиті пропозицій постачальників або зазначити їх згідно визначених умов замовником. Якщо ж переможець відмовиться від укладення договору, замовник має вимагати письмову відмову та відхиляє його пропозицію на підставі підпункту 2 пункту 64 Порядку.

Проте, нажаль, не всі постачальники готові надати письмову відмову від укладення договору, тому замовник має зачекати 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору та відхилити пропозицію переможця на підставі підпункту 1 пункту 64 Порядку.

Етап № 8. Відміна запиту пропозицій. Відповідно до пункту 65 Порядку замовник може відмінити запит пропозицій постачальників до укладення договору у разі:

 1. 1)      відсутності подальшої потреби в закупівлі;
 2. скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі;
 3. якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни запиту пропозицій постачальників замовник обов’язково зазначає причину такої відміни. У разі відміни запиту пропозицій постачальників замовник оприлюднює таке рішення в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

Етап № 9. Укладення договору. Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У разі обґрунтованої потреби строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів.

Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проєкті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників, та / або пропозиції переможця відбору, крім випадку зменшення ціни договору без зміни обсягу.

Етап № 10. Оприлюднення інформації в електронній системі закупівель. Пунктом 68 Порядку визначено, що за результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 Закону.

Згідно пункту 13 частини 1 статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю. Варто відмітити, що законодавство не передбачає обов’язку оприлюднювати сам договір про закупівлю, відповідно замовник має право, а не обов’язок оприлюднювати договір про закупівлю разом зі звітом про договір, укладений без використання електронної системи закупівель.

Чи потрібно оприлюднювати додаткові угоди до договору в електронній системі закупівель?

Ні, такого обов’язку замовник немає, адже законодавчі вимоги щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до істотних умов договору та самих змін стосується виключно договорів про закупівлю у розумінні законодавства. В нашому випадку за результатами запиту пропозицій постачальників (за умови, що вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн) замовник укладає НЕ договір про закупівлю, а договір.

Чи потрібно звітувати про виконання договору, укладеного за результатами закупівлі через електронний каталог?

Пунктом 4 Особливостей визначено, що у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1статті 10 Закону.

В нашому випадку договір укладається відповідно до пункту 11 Особливостей, тому звітувати про виконання такого договору замовник немає обов’язку.

Але звертаємо вашу увагу на те, що згідно пункту 23 Особливостей Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють моніторинг процедур закупівель, а також закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, у порядку, встановленому статтею 8 Закону.

Тобто аудитори мають право здійснювати моніторинг закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель. А як ми розібрали вище, за результатами закупівлі через електронний каталог замовник зобов’язаний оприлюднювати звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, тож рекомендуємо замовникам оприлюднювати в електронній системі закупівель інформацію про їх виконання задля зменшенн ризиків початку моніторингу такої закупівлі.

пов'язані статті