Статті

Зведена інформація по строкам надання відповідей на звернення

2
545

Із моменту оприлюднення замовником в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівелі /інформації про закупівлю виникає ймовірність того, що замовник може отримати звернення/вимоги від потенційних учасників/учасника закупівлі та/або запит Органу оскарження, ДАСУ та/або запит про надання інформації чи звернення від громадських організацій, правоохоронних чи контролюючих органів, фізичних чи юридичних осіб.

На сам перед, таке право на інформацію та право на звернення закріплене у положеннях Конституції України, тобто є конституційними правами особи. Також, положеннями різних нормативно – правових актів надане право на звернення/вимогу громадських організацій, правоохоронних чи контролюючих органів, фізичних чи юридичних осіб в рамках проведення перевірок, заходів, контролю за діяльністю замовника тощо.

Право на звернення під час проведення процедури закупівлі учасників/Органу оскарження чи ДАСУ визначене спеціальними нормами законодавства, а це Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості)  та  Закон України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон).

Відповідно, якщо законодавцем надане право на звернення, то і визначений строк протягом якого, таке звернення може бути скероване на замовника та встановлений строк для надана відповідь на таке звернення.

У матеріалах, які оприлюдненні на платформі детально проаналізовані норми чинного законодавства, які стосуються звернень/запитів до замовника, а саме:

Тому, у даному матеріалі наведемо зведену інформацію у формі таблиці щодо строків на звернення/вимоги учасників, запити Органу оскарження/ДАСУ та інших підприємств, установ, організацій та державних органів, та надання відповіді замовником.

Таблиця з роз’ясненням щодо строків звернень учасників/ потенційних учасників процедури закупівлі та надання відповіді замовником

Хто звертаєтьсяВідповідно до НПАВид та предмет зверненняВид та предмет  вимогиСтрок для зверненняСтрок для надання відповіді замовником
Фізична / юридична особапункт 54 Особливостейза роз’ясненнями щодо тендерної документаціїщодо усунення порушення під час проведення тендеруне пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції  (в період уточнення)протягом 3 днів з дати звернення/вимоги оприлюдненої  в електронній системі закупівель
Учасник, тендерна пропозиція якого відхиленаабзац 2 пункту 46 Особливостей-         про надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріямстрок не встановлений. При цьому можна розглядати строк, який визначений для оскарження -  протягом 5 днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлюне пізніш як через 4 дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону
Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиціїчастини 4 статті 33 Закону-         щодо надання інформації про тендерну пропозицію/пропозицію переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією/пропозицією учасника, який надіслав зверненнястрок не встановлений. При цьому можна розглядати строк, який визначенні для оскарження -  протягом 5 днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлюне пізніше ніж через 5 днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель

Таблиця з роз’ясненням щодо термінів надання відповіді замовником на звернення та запити

Назва органу, що подає запит, зверненняВідповідно до НПАЗапитЗверненняСтроки надання відповіді замовником
ДАСУчастина 5 статті 8 Закону; пункт 23 Особливостей; пункти 6 та 11 статті 10 Закону.+ Протягом 3 р. д. з дати оприлюднення в електронній системі закупівель
АМКУпункт 66 Особливостей; стаття 18 Закону; Закон про АМКУ.+ Протягом 2 р. д. з дня отримання запиту через електронну систему закупівель, але не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги.
Національна поліціяпідпункт 2 пункту 6 та пункт 4 Положення №877-2015-п.+ Якнайшвидше*
СБУстаття 25 Закону про СБУ.+ Якнайшвидше*
НАБУстаття 17 Закону про НАБУ.+ Не більше 3 р. д.
ДБРстаття 7 Закону про ДБР.+ Протягом 3 днів, а в разі неможливості - не більше 10 днів.
Прокуратурастаття 23 Закону про прокуратуру.+ Якнайшвидше*
Фізична особастаття 20 Закону про звернення; Закон про публічну інформацію; стаття 40 Конституції України.++Дивись * та **
Юридична особастаття 20 Закону про звернення; Закон про публічну інформацію.++Дивись * та **
Громадська організаціястаття 20 Закону про звернення; Закон про публічну інформацію.++Дивись * та **
Адвокатстаття 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; Закон про публічну інформацію.+ Не пізніше 5 р.д. з дня отримання запиту

* три терміни розгляду запиту на інформацію:

  • стандартний – не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту;
  • продовжений – до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження;
  • особливий – не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

** три терміни розгляду звернень від фізичних та юридичних осіб, громадських організацій:

  • стандартний – не більше 1 місяця від дня надходження;
  • продовжений – не може перевищувати 45 днів від дня надходження;
  • особливий – не пізніше 15 днів від дня отримання з обґрунтуванням такої вимоги.

Отже, у разі отримання звернення/вимоги/запиту замовнику варто користуватись наведеною вище інформацією в залежності від того, який орган чи установа, фізична чи юридична особа звертається та за яким саме видом звернення чи запиту, а потім обирати відповідні строки надання пояснення/ відповіді.

пов'язані статті