Статті

Строк розгляду запитів на інформацію та звернень замовником

2
448

Після того як замовник оприлюднює оголошення з інформацією про закупівлю в електронній системі закупівель «Prozorro», щоразу є вірогідність отримати запит про надання інформації чи звернення від громадських організацій, правоохоронних чи контролюючих органів, фізичних чи юридичних осіб. Замовникам слід спершу відрізняти поняття звернення та запит адже вони нетотожні.

Запит і звернення. Яка різниця?

Право на інформацію та право на звернення є окремими конституційними правами особи і мають різну юридичну природу. Цим, зокрема, пояснюється те, що порядок реалізації цих прав регулюється двома законами.

Суть запиту на інформацію зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон про публічну інформацію) розпорядник інформації надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Винятком є ситуація, коли розпорядник не володіє, але повинен був би володіти певною інформацією.

Запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір, якщо публічна інформація відсутня у вільному доступі, особа, орган чи установа може звернутися до замовника, який є згідно з частиною 1 статті 13 розпорядником інформації в розумінні Закону про публічну інформацію із запитом на її отримання.

пов'язані статті