Статті

Замовник вчасно не уклав договір: дії замовника

1
255

Завершальним етапом здійснення закупівлі, зокрема відкритих торгів є укладення договору, яке регламентоване пунктом 49 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

Водночас зазначеною нормою визначено обмежувальні строки для укладення договору про закупівлю. Так, абзац 4 пункту 49 Особливостей визначає, що замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.

Тобто дана норма передбачає, що замовник після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинен «встигнути» укласти з переможцем договір про закупівлю до закінчення строку в 15 календарних днів.

В свою чергу, не всім замовникам, з тих чи інших причин, вдається встигнути укласти договір про закупівлю в цей строк. І що ж замовникам робити в такому випадку? Далі пропонуємо варіанти дій замовника в разі, недотримання строку для укладення договору, який визначений абзацом 4 пункту 49 Особливостей.

Продовження строку для укладення договору

Як уже було визначено, абзац 4 пункту 49 Особливості зобов’язує укласти договір про закупівлі не  пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Однак цим же абзацом передбачено, що «у випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів». Тобто дана норма дозволяє замовнику та переможцю продовжити строк для укладення договору до 60 календарних днів.

Таким чином, в разі, коли замовник та переможець не встигають укласти договір про закупівлю протягом 15 календарних днів, замовник може продовжити цей строк до 60 календарних днів.

При цьому, при застосуванні зазначеної норми замовник повинен дотриматися кількох умов.

Так, питання продовження строку для укладення договору про закупівлю розглядалось в статті «Продовження строків розгляду тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю: важливе для замовників».

В даній статті було визначено, що замовник при продовженні строку для укладення договору про закупівлю повинен дотриматися наступних умов:

  • обґрунтування необхідності продовження строку для укладення договору про закупівлю

законодавство не визначає будь-яких вимог до такої «обґрунтованої необхідності», тому замовник повинен обґрунтовувати таку необхідність з огляду на специфіку предмета закупівлі;

  • продовження строку до 60 днів - внаслідок продовження строку для укладення договору про закупівлю загальний строк для укладення договору складатиме 60 календарних днів. Тобто після спливу 15 днів замовник може максимально продовжити такий строк на 45 днів;
  • документальне оформлення продовження строку - замовник у випадку прийняття рішення про продовження строку для укладення договору про закупівлю повинен оформити таке рішення протоколом. Приклад протоколу можна знайти за посиланням «Протокол уповноваженої особи про продовження строку для укладання договору про закупівлю»;
  • (не) обов’язковість оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про продовження строку для укладення договору про закупівлю – розглядувана норма не містить будь-яких вимог щодо обов’язковості публікації повідомлення щодо продовження строку для укладення договору про закупівлю в електронній системі закупівель. Проте за бажанням можна оприлюднити відповідний протокол разом із договором про закупівлю.

Відхилення тендерної пропозиції переможця закупівлі

Досить поширеною підставою невчасного укладення договору про закупівлю є не підписання договору переможцем закупівлі. Так, трапляються ситуації, коли замовник надсилає проєкт договору для підписання переможцю, однак переможець не підписує договір та ніяким чином не надає підтвердження своєї відмови від підписання договору про закупівлю.

Разом з тим, замовник може відхилити тендерну пропозицію такого переможця у відповідності до абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей - переможець процедури закупівлі:

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.

Проте, як було з’ясовано в статті «Переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю» правомірним відхилення тендерної пропозиції переможця буде у випадку, коли переможець процедури закупівлі надіслав замовнику листа про відмову від укладення договору про закупівлю або ж не виконав умови тендерної документації в частині укладення договору про закупівлю.

Тому видається, що відхилити тендерну пропозицію переможця закупівлі в разі, якщо ним не було надано листа або іншого документа про відмову від укладення договору про закупівлю та не визначено в тендерній документації умови, що не підписання переможцем договору про закупівлю та надсилання договору замовнику протягом певного строку буде підставою для відмови переможця від укладення договору та підставою для відхилення тендерної пропозиції переможця, замовник може зі спливом 15 календарних днів. Тобто вже на 16 день замовник може відхилити таку тендерну пропозицію переможця.

Відміна закупівлі

Ще одним варіантом дій замовника в разі, недотримання строку у 15 днів для укладення договору про закупівлю, якщо замовником попередньо не був продовжений строк для укладення договору про закупівлю, або ж 60 днів, в разі продовження строку для укладення договору, може бути відміна закупівлі у відповідності до пункту 50 Особливостей, зокрема згідно підпункту 2 пункту 50 Особливостей - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, оскільки в разі, невчасного укладення договору про закупівлю, замовник порушує вимоги закупівельного законодавства, щодо строків укладення договору про закупівлю.

Так, зазначеної позиції дотримується Державна аудиторська служба України.

Моніторинг № UA-M-2023-12-12-000012, оголошення № UA-2023-09-20-010499-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: згідно абзацу четвертого пункту 49 Особливостей замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. Моніторингом встановлено, що згідно протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 03.10.2023 № 183 рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником ТОВ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС-ТКР», який визнаний переможцем процедури закупівлі прийнято Замовником 03.10.2023.

Проте, станом дату прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі (12.12.2023) в електронній системі закупівель відсутня інформація щодо укладеного у строк, визначений пунктом 49 Особливостей, договору про закупівлю з переможцем процедури закупівлі ТОВ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС-ТКР», а також інформація щодо обґрунтованої необхідності продовження строку для укладення договору до 60 днів. Згідно пояснень від 14.12.2023, отриманих від Замовника через електронну систему закупівель, договір про закупівлю з ТОВ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС-ТКР» за результатами проведення зазначеної процедури закупівлі не укладався.

Таким чином, за результатами аналізу питання своєчасності укладення договору про закупівлю встановлено порушення вимог абзацу четвертого пункту 49 Особливостей. Відповідно до підпункту 2 пункту 50 Особливостей замовник відміняє відкриті торги у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень.

Підсумки

Замовник в разі, порушення строків для укладення договору про закупівлю, який визначений абзацом 4 пункту 49 Особливостей може вчинити наступні дії:

  • продовжити строк для укладення договору до 60 календарних днів,
  • відхилити тендерну пропозицію переможця після спливу 15 днів, якщо переможець не підписав договір у зазначений строк,
  • відмінити закупівлі, якщо ним не укладено договір про закупівлю протягом 15 календарних днів та/або протягом 60 календарних днів.

пов'язані статті