Статті

Які порушення виявляють аудитори в закупівлях послуг з поточного ремонту

4
460

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Предметом закупівлі, закупівлю якого здійснює значна частина замовників та який має певні особливості при визначенні його предмета є поточний ремонт.

При цьому, при закупівлі послуг з поточного ремонту потрібно враховувати чимало вимог нормативно-правових актів, зокрема при визначенні предмета закупівлі послуг з поточного ремонту.

Однак здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту призводить до численних порушень закупівельного законодавства з боку замовників.

Тому сьогодні пропонуємо до огляду практику Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ) при закупівлях послуг з поточного ремонту.

Приклад №1. Моніторинг № UA-M-2023-05-19-000011, оголошення № UA-2023-04-14-007601-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та пункту 4.1. розділу «Загальні положення» тендерної документації Замовника предметом закупівлі є послуги з поточного ремонту дороги по пр. Богоявленському (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги). Згідно з пункту 14 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі – Наказ № 1082) під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, зокрема оприлюднення яких передбачено Законом, в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим-четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо: назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі; коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Так, відповідно до пункту 3 розділу І Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 500/34783 (далі – Порядок № 708), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно із пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Замовник в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначив закупівлю поточного ремонту дороги по пр. Богоявленському згідно ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги.

Проте, за цим показником (50230000-6) не передбачено послуги з ремонту доріг, а визначено назви переліку послуг пов'язаних з обслуговуванням дорожньої інфраструктури:

- послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів (50232000-0);

- послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення (50232100-1);

- уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць (50232110-4);

- послуги з технічного обслуговування світлофорів (50232200-2), чим не дотримано Замовником вимог абзацу 3 пункту 14 Порядку № 1082 та пункту 3 розділу І Порядку № 708.

З огляду на викладене під час здійснення моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужба 30.05.2023 звернулась через електронну систему закупівель до Замовника з метою отримання інформації (пояснення) щодо обґрунтування визначення предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги у відповідності до Порядку № 708, а також із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749.

Замовник у своєму поясненні, розміщеному в електронній системі закупівель 02.06.2023, із зазначеного питання вказав, зокрема: Згідно з Єдиними закупівельним словником ДК 021:2015 код CPV 50230000-6 відповідає «Послугам з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги». Розкриття даного коду свідчить, що послуги з технічного обслуговування пов’язаного з дорожньою інфраструктурою обладнання відповідають показникам 5–7 цифри, в той час як безпосередньо ремонт дорожньої інфраструктури визначається за показником четвертої цифри коду.

Окрім того в поясненні замовником зазначено, що: згідно з Порядком замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої-восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Таким чином, замовник може визначити окрему частину предмета закупівлі (лот) застосувавши код ЄЗС в діапазоні від четвертої до восьмої цифри.

Водночас, слід зазначити, що відповідно до Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 послуги з поточного ремонту доріг, передбачені ДК 021:2015 45233142-6 — Ремонт доріг.

Отже, замовник визначив предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги, чим недотримався вимог абзацу 3 пункту 14 Порядку № 1082 та пункту 3 розділу І Порядку № 708.

Приклад №2. Моніторинг № UA-M-2023-03-30-000012, оголошення № UA-2023-02-24-010855-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: у відповідності до пункту 3 Порядку № 708 під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 04.06.2014 №163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301.

Також, згідно положень пункту 28 Особливостей, тендерна документація формується Замовником відповідно до вимог статті 22 Закону. Відповідно до вимог пункту шостого частини другої статті 22 Закону визначено, що у тендерній документації зазначаються відомості про місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги. Тендерною документацією Замовника та пунктом 5.1 договору передбачено, що місце надання послуг, є вулиці населених пунктів, 45000, Україна, Волинська область, населені пункти Ковельської територіальної громади.

Згідно норм статті 1 Закону України «Про автомобільні дороги» автомобільна дорога – лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Вулицею є автомобільна дорога. Призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Зважаючи на вищенаведене та приписи статті 638 Цивільного кодексу України, статті 180 Господарського кодексу України, істотною умовою договору про закупівлю послуг зі здійснення поточного ремонту є місце їх надання.

Однак, у тендерній документації та укладеному Замовником із ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» договорі про надання послуг з поточного ремонту від 21.03.2023 №42 на суму 2 114 773,20 грн. не вказано переліку об’єктів (автомобільних доріг – вулиць на яких надаватимуться відповідні послуги) чим порушено вимоги пункту шостого частини другої статті 22 Закону та не дотримано вимог статті 638 Цивільного кодексу України, статті 180 Господарського кодексу України.

Приклад №3. Моніторинг № UA-M-2023-09-18-000002, оголошення № UA-2023-05-26-011223-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: вимогами пункту 14 Порядку №1082 визначено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим - четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі, а також коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Відповідно до інформації про предмет закупівлі, оприлюдненої в електронній системі закупівель, Замовник зазначив вид предмету закупівлі: послуги; назва предмета закупівлі «Поточний ремонт Дніпровського узвозу від Алеї Героїв Крут до брущатого покриття у Печерському районі м. Києва» та вказав код національного класифікатора України ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Водночас, Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749, містить наступну номенклатурну позицію щодо послуги, яка є предметом досліджуваної закупівлі, зокрема: 45233142-6 «Ремонт доріг».

Однак, за результатами моніторингу встановлено, що під час розміщення та оприлюднення інформації щодо предмета закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів) Замовником не зазначено коду послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі, чим порушено вимоги пункту 14 Порядку №1082 та пункту 24 Особливостей.

Приклад №4. Моніторинг № UA-M-2023-10-18-000079, оголошення № UA-2023-09-07-008312-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами моніторингу процедури закупівлі установлено, що очікувана вартість та обсяги по предмету закупівлі «Поточний середній ремонт дороги по вул. Двохрамна від перехрестя з вул. Героїв Путивльщини до перехрестя з просп. І.Путивльського в м.Путивль Конотопського району Сумської області» визначені на підставі проектно-кошторисної документації з поточного середнього ремонту доріг, яку затверджено рішенням виконавчого комітету Путивльської міської ради від 18.08.2023.

В поясненні наданому Замовником 25.10.2023 вказано, що до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва зазначеної проектно-кошторисної документації включено кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва згідно п. 4.40 Настанови та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами згідно п. 4.41 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 28 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» з урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 №67 та Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244.

Водночас тендерна документація не містить вимог до учасників торгів щодо складання договірної ціни та розрахунків до неї у відповідності до норм визначених Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, зокрема щодо включення до ціни пропозиції учасника коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва та коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. Крім того, слід зауважити, що завантажений до пояснення зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва не містить витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

Враховуючи вищевикладене, до ціни пропозиції (договірної ціни) не включено коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, та коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва, що не відповідає п.4.40 та п.4.41 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 28 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» з урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 №67 та Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244.

З огляду на зазначене, Замовником в порушення вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей (в редакції від 07.09.2023) Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «АТЛАНТ БУДПРОЕКТ» через невідповідність тендерної пропозиції умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та визначив його переможцем торгів. Рішення про визначення переможцем торгів ТОВ «АТЛАНТ БУДПРОЕКТ» з ціновою пропозицією 4926950,00 грн прийнято уповноваженою особою Замовника 22.09.2023 (протокол № 81).

Коментар: при закупівлях послуг з поточного ремонту замовники в основному здійснюють порушення порядку визначення предмета закупівлі, зокрема обрання коду Єдиного закупівельного словника, складення тендерної документації та Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 в частині зазначення коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Водночас якої позиції дотримуються суди щодо необхідності зазначення номенклатурних позицій при закупівлях послуг з поточного ремонту читайте в статті «Чи зазначати номенклатурні позиції при закупівлі поточного ремонту: позиція суду».

Що стосується обрання коду Єдиного закупівельного словника при здійсненні закупівель послуг з поточного ремонту, порушення якого ДАСУ визначила в прикладі 1, то слід зазначити, що обираючи код Єдиного закупівельного словника замовникам слід керуватися пунктом 3 розділу Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 №708, в якому визначено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Однак даний Порядок не містить будь-яких вимог щодо обрання коду Єдиного закупівельного словника. При цьому, вбачається, що замовник повинен обирати код, який найбільш відповідає предмету закупівель. Тому позиція аудиторів не видається аргументованою.

Окрім цього, розглядаючи питання обрання певного коду Єдиного закупівельного словника доцільно звернутися до позиції Сьомого апеляційного адміністративного суду у постанові від 10.01.2024 № 560/12270/23: «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у листі від 03 вересня 2020 року № 3.304-04-53972-06. також зазначає що визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту здійснюється за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об`єктом інженерно- транспортної інфраструктури. Проте код Єдиного закупівельного словника зазначається в ЕСЗ замовником самостійно із зазначенням коду, який найбільше відповідає предмету закупівлі.

Наведене свідчить про те, що позивач наділений правом самостійно, без втручання контролюючих органів вирішувати який код предмету закупівлі йому обрати, аби були дотримані всі вимоги законодавства з публічних закупівель».

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті