Статті

Як рахувати строки в публічних закупівлях

9
1754

Однією із важливих складових успішного проведення закупівель є дотримання строків, які визначені законодавством з публічних закупівель.

Наприклад, одними із строків, якими повинні керуватися замовники є наступні:

Водночас важливою умовою дотримання строків є їх правильне обчислення замовниками та учасниками закупівель. Правила обчислення строків визначено Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ).

Так, відповідно до статті 251 ЦКУ строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Водночас чи потрібно застосовувати норми ЦКУ при обчисленні строків в публічних закупівлях?

В даному випадку слід виходити із того, що Закон України «Про публічні закупівлі» та Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) є спеціальними нормативними актами у сфері публічних закупівель, і тому обчислювати строки потрібно відповідно до Закону та Особливостей, а також з урахуванням загальних норм, які визначені в ЦКУ, однак застосування норм ЦКУ не повинно суперечити нормам спеціального законодавства – Закону та Особливостей.

В свою чергу, ЦКУ містить умови початку перебігу та закінчення перебігу строків, особливості яких розглянемо далі через призму практики судів, Державної аудиторської служби України та Постійно діючої адміністративної колегії антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія).

Початок перебігу строку «з дня» та «з дати»

Важливою умовою правильного обчислення строків є визначення дня початку перебігу строку. З огляду на вище наведені строки помічаємо, що відраховувати строки замовники та учасники повинні «з дня» та «з дати». Щоб дізнатись як правильно це робити звернемось до ЦКУ.

Правила обчислення початку перебігу строку регулюються статтею 253 ЦКУ, в якій визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Отож, з огляду на дану норму, обчислювати початок перебігу строку у випадку, зазначення початку перебігу з дня слід починати з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Даної позиції дотримується Мінекономіки, як було у відповіді на запит 226/2016

Суть питання:  просимо надати роз'яснення щодо обчислення строків згідно із Законом, зокрема щодо строку розгляду замовником тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Відповідно до частини 4 статті 28 Закону строк розгляду цієї пропозиції не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня її визначення. З якого дня починається відлік 5 робочих днів: з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції чи з наступного після цієї дати (події) дня?

Відповідь: шановний користувачу, повідомляємо, що Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до частини 4 статті 28 Закону після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.

При цьому відповідно до частини 1 статті 253 ЦКУ перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

З огляду на викладене для обчислення перебігу строків необхідно керуватися ЦКУ, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою пов’язаний її початок. У такому разі перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, та вважається першим днем для вчинення певної дії, яка має юридичне значення.

Проте, статтею 253 ЦКУ не визначено яким чином визначати початок перебігу строку у разі, зазначення початку перебігу строку «з дати», як до прикладу, визначено у пункті 47 Особливостей, де зазначено, що переможець у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинен завантажити документи, що підтверджують відсутність підстав про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах.

Чи повинні учасники закупівель також відраховувати початок перебігу строку з наступної дати після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок чи потрібно відраховувати з тієї самої дати?

Даючи відповідь на зазначене питання слід знову звернути увагу на те, що вимога про надання переможцем документів у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, визначена спеціальним законодавством, тобто Особливостями, відповідно в такому випадку потрібно керуватися саме нормами Особливостей, які чітко визначають початок перебігу строку – дату оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Тому в такому випадку норму статті 253 ЦКУ, яка визначає, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок, не застосовуємо, адже вона суперечить положенням спеціального законодавства.

Водночас практика Колегії, аудиторів та судів з даного питання є доволі суперечливою.

Моніторинг № UA-M-2023-05-09-000056, оголошення № UA-2023-02-28-005405-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до пункту 44 Особливостей визначено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 цього пункту.

У тендерній документації (частина 5 розділу ІІІ) замовника зазначено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель файли з документами, що підтверджують відсутність підстав, визначених 3, 5, 6, 12 та в абзаці 14 пункту 44 Особливостей, викладені в Додатку 2 до цієї тендерної документації.

При цьому, відповідно до умов частини 5 розділу ІІІ тендерної документації у випадку ненадання переможцем документів згідно з Додатком 2 до тендерної документації або надання їх з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, переможець процедури закупівлі вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей.

Так, у пункті 1 Додатку №2 до тендерної документації замовником зазначено, що відповідно до підпункту 3 пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі повинен надати: витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. Замовником згідно протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 93 від 15.03.2023 переможцем процедури закупівлі визначено КП «М».

Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що КП «М», як переможець тендеру, після оприлюднення 15.03.2023 на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що керівника учасника процедури закупівлі – Співака Романа Львовича, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією надано на 5 день (20.03.2023), чим недотримано вимогу норми пункту 44 Особливостей та частини 5 розділу ІІІ тендерної документації замовника.

Моніторинг № UA-M-2023-05-12-000018, оголошення № UA-2023-04-03-011125-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: згідно з пунктом 44 Особливостей переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та / або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Зазначені вимоги для переможця процедури закупівлі передбачені пунктом 1 розділу 3 Додатку № 1 до тендерної документації. Моніторингом встановлено, що повідомлення про намір укласти договір про закупівлю оприлюднене в електронній системі закупівель 21.04.2023.

Однак, переможцем процедури закупівлі ПП «П» завантажено документи переможця 26.04.2023 (на 5 день з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір) чим порушено вимоги пункту 1 розділу 3 Додатку № 1 до тендерної документації та абзацу третього підпункту 3 пункту 41 Особливостей. Відповідно до абзацу третього підпункту 3 пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих Особливостей.

Додатково слід зазначити, що Мінекономіки як Уповноваженим органом, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель, на своєму інформаційному ресурсі надано відповідь на запит аналогічного змісту щодо перебігу строків, зазначених у Законі, за № 317/2018 за посиланням.

Рішення № 7406-р/пк-пз від 14.12.2022, оголошення № UA-2022-11-16-000466-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що відповідно до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю оприлюднено 30.11.2022. За таких умов, переможець процедури закупівлі повинен надати документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, до 04.12.2022 включно. Разом з тим, станом на дату подання скарги (05.12.2022), переможцем процедури закупівлі не надано замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону у спосіб, передбачених тендерною документацією.

Позиція Колегії:  згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, учасника було визначено переможцем процедури закупівлі відповідно до протоколу від 30.11.2022 № 3/88/22.

Відповідно до пункту 44 Особливостей замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини 1 статті 17 Закону). Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підстави, визначеної пунктом 13 частини 1 статті 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі / переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону.

Враховуючи викладене, кінцевий строк для надання переможцем документів, зазначених у тендерній документації, є 04.12.2022.

Рішення №7094-р/пк-пз від 01.12.2022, оголошення № UA-2022-10-26-012929-a

Позиція скаржника: замовником було прийнято тендерну пропозицію ТОВ «Т» 10.11.2022, а також в електронній системі закупівель 10.11.2022 було сформовано повідомлення про намір укласти договір. Виходячи з положень пункту 44 Особливостей та положень тендерної документації ТОВ «Т» зобов’язано було надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, а саме, у строк до 00 годин 15.11.2022.

У зазначений строк, тобто до 00 годин 15.11.2022, ТОВ «Т» відповідні документи не було надано замовнику шляхом їх оприлюднення в електронній системі закупівель, що є беззаперечною підставою для відхилення його тендерної пропозиції на підставі пункту 41 Особливостей. Документи на підтвердження підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону ТОВ «Т» було оприлюднено ним в електронній системі закупівель 15.11.2022. Тобто, ТОВ «Т» подало їх замовнику з порушенням строку оприлюднення визначеного пунктом 44 Особливостей та положеннями тендерної документації. Скаржник стверджує, що до моменту подачі даної скарги замовником не було прийнято рішення про відхилення пропозиції ТОВ «Т» за вказаної вище підстави. Таким чином, замовник, зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Т» у відповідності до підпункту 3 пункту 41 Особливостей.

Позиція Колегії: відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Т» оприлюднене - 10.11.2022.

Враховуючи викладене, переможець, мав до 14.11.2022 включно завантажити документи, передбачені додатком 3 тендерної документації.

Переможцем 15.11.2022 на веб-порталі Уповноваженого органу було розміщено, зокрема:

- довідка щодо відсутності обставин, передбачених cт. 17 Закону від 15.11.2022 №2022/08 (файл Довідка щодо відсутності обставин, передбачених ст. 17.pdf);

- довідки щодо відсутності обставин, передбачених ст. 17 Закону від 15.11.2022 (файл Довідки щодо 17 статті.pdf);

- ВИТЯГ з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (файл Витяг-441486- ГОРОДОВА-2022-11-15.pdf);

- довідка (інформація) про відсутність підстав для відмови в участі згідно частини 1 та 2 статті 17 Закону України Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами) від 15.11.2022 №2022/07 (файл довiдка про відсутність пістав відмови.pdf);

- довідка щодо відсутніх фактів про не виконання своїх зобов’язаннь за раніше укладеним договором від 15.11.2022 № 2022/09 (файл Довідка щодо відсутніх фактів про не виконання своїх зобов’язаннь за раніше укладеним договором.pdf);

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення від 15.11.2022 (файл Посадова особа довідка щодо корупції.zip);

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення від 15.11.2022 (файл Юридична особа довідка щодо корупції.zip);

- довідка-пояснення від 15.11.2022 № 2022 (файл лист-пояснення.pdf), де зазначається: «Цією довідкою ТОВ «Т» хоче зазначити, що не було можливості підписати документи переможця до тендеру Куртка утеплена, штани утеплені, комбінезон бавовняний код Д К 021:2015:18130000-9 Спеціальний робочий одяг Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-26- 012929-a з технічних проблем на майданчику ZAKUPKI.PROM. Просимо розглянути документи переможця пропозиції ТОВ «Т».

Враховуючи наведене, переможцем у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю не надано документів, що вимагаються додатком 3 тендерної документації, які підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону.

Коментар: аудитори таКолегія дотримуються позиції, щопочинати відраховувати строк слід саме з наступної дати, на яку міститься вказівка про вчинення певних дій, у відповідності до правил обчислення строків, які визначені статтею 253 ЦКУ. Водночас позиції судів з даного питання є дещо суперечливими.

Постанова Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/2563/19  від 21.05.2020

Витяг з постанови суду: відповідно до пункту 2 частини 3 статті 17 Закону строки подачі переможцем документів щодо відсутності підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини 1 указаної статті, не повинні перевищувати 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. Наведений припис закону встановлює, що для переможця останнім днем подачі документів є п`ятий день.

Згідно з частини 1 статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

З урахуванням наведеного, суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що наведений строк рахується у календарних днях, що відповідає висновкам Конституційного Суду України у рішенні від 07.07.1998 у справі № 11-рп/98, прийнятого за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України («термін «дні», якщо він вживається у правових актах без застережень, означає лише календарні дні»).

Суд апеляційної інстанції дослідивши наявні матеріали справи, погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що в контексті спірних правовідносин учасників спору у даному випадку, зважаючи на те, що оскільки днем оприлюднення КЕВ м. Мукачеве повідомлення про намір укласти договір було 29.08.2018, а тому з урахуванням в сукупності частини 1 статті 253 Цивільного кодексу України (яка визначає виключно початок перебігу відповідного строку),  пункту 2 частини 3 статті 17 Закону (якою визначено безпосередньо перебіг відповідного 5-денного строку) та рішення Конституційного Суду України від 07.07.1998 у справі № 11-рп/98 (висновки якого є обов`язковими для застосування),  початком строку для подачі ТОВ «Е» документів, визначених частиною 1 статті 17 Закону, є - 30.08.2018, а датою його закінчення - 03.09.2018 (п`ятий день, понеділок).

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що пунктом 2 частини 3 статті 17 Закону визначено безпосередньо як перебіг відповідного 5-денного строку, так і його тривалість, і формулювання наведеної статті містить алгоритм вирахування відповідного строку шляхом його не перевищення 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. При цьому, у наведеній статті не міститься застосування до визначення перебігу відповідного строку з урахуванням часу (в годинах і хвилинах), тобто, відповідний строк вираховується саме у днях, без врахування часу (годин і хвилин) прийняття відповідних рішень, що узгоджується з загальними правилом визначення строків за частиною 1 статті 252 Цивільного кодексу України, та висновками рішення Конституційного Суду України від 07.07.1998 у справі № 11-рп/98.

Відповідно до частини 1 статті 255 Цивільного кодексу України, якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що оскільки пункту 2 частини 3 статті 17 Закону (у спеціальній нормі) не міститься застосування до визначення перебігу відповідного строку з урахуванням часу (в годинах і хвилинах), тобто, відповідний строк вираховується саме у днях, а тому у позивача наявне право подачі відповідних документів існувало до закінчення 5-денного строку, тобто повністю до закінчення останнього дня такого строку, яким є 03.09.2018, що узгоджується з приписами частини 1 статті 255 Цивільного кодексу України, як загального правила.

Постанова Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/3548/22 від 23.05.2023

Витяг з постанови суду: судом першої інстанції правильно враховано, що фактично спір між сторонами виник у зв`язку з неузгодженістю питання щодо дотримання позивачем встановленого спеціальними нормами статті 17 Закону строку для подання документів переможцем торгів їх замовнику з метою укладення договору про закупівлю.

Розглядаючи питання стосовно кінцевої дати подання позивачем необхідних для укладення договору документів (розрахунку ціни, довідки про несудимість керівника, довідки/інформації, що підтверджує відсутність підстав, визначених частин 1, 2 статті 17 Закону тощо) суд враховує наступне.

Так, частиною 3 статті 17 Закону передбачено, що учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини 1 та частиною 2 цієї статті. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини 1 та частиною 2 цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Проте частина 6 цієї норми, яка встановлює строк подачі документів, містить імперативний припис про те, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті.

Тобто, приписами Закону встановлено можливість самостійного визначення замовником саме способу надання відповідних документів, тоді як строк подачі документів встановлюється імперативними приписами Закону.

Відповідно до статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Статтею 253 ЦК України визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Згідно до частини 5 статті 254 ЦК України якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Якщо строк встановлено до вчинення дії, то вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку (частина 1 статті 255 ЦК України).

Характеризуючи правовідносини, що виникають при здійсненні публічних закупівель, слід виходити з того, що Закон є спеціальним нормативним актом, його норми носять імперативний характер і визначають поведінку суб`єктів - учасників публічних закупівель, у той час як ЦК України є загальним нормативним актом. І в тому випадку, коли існує розбіжність між нормами цих актів, перевагу слід віддати саме Закону як спеціальному нормативному актові у сфері регулювання проведення публічних закупівель.

Крім того, розгляд питання обчислення строків у процесі публічних закупівель слід здійснювати через призму статті 1 ЦК України, якою встановлено, що цивільне законодавство регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовують, якщо інше не встановлено законом.

З огляду на те, що Закон є спеціальним нормативним актом у сфері публічних закупівель, який містить норми, що регулюють вчинення дій учасниками відповідно до визначених строків, їх обчислення здійснюють насамперед відповідно до цього Закону, а застосування норм ЦК України та іншого законодавства України не повинно йому суперечити.

Північний апеляційний господарський суд звертає увагу, що в частині 6 статті 17 Закону термін «не перевищує десяти днів» вживається без застережень стосовно робочих днів, отже цей строк повинен обчислюватися в календарних днях.

Таку ж правову позицію висловив Конституційний Суд України у рішенні від 07.07.1998 №11-рп/98 у справі №1-19/98 щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) зазначив: «Термін «дні», якщо він вживається у зазначених правових актах без застережень, означає лише календарні дні. Дана позиція також відображена в постанові Верховного Суду від 30.04.2020 у справі №826/13635/17 та у рішеннях суду на які покликається скаржник в апеляційній скарзі (постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.11.2016 у справі №826/25886/15 та постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 11.09.2020 у справі №640/7941/19).

Також колегія суддів відмічає, що положеннями статті 17 Закону та додатком 3 до тендерної документації встановлено можливість подання переможцем торгів інформації та / або документів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення оголошення про намір укласти договір. Отже, відповідні документи мали бути подані переможцем торгів протягом 10 днів з моменту опублікування оголошення, продовження строку для надання документів не відбувається, а замовник чи учасник повинен вчинити необхідну дію до 24:00 останнього дня її вчинення.

Таким чином, при обчисленні строку надання переможцем торгів інформації та / або документів не можуть бути застосовані застереження, передбачені пунктом 4 розділу ІІІ тендерної документації (щодо застосування статей 253, 254 ЦК України), оскільки строк подачі документів не є інформацією та способом подачі документів, що може бути врегульовано замовником, як вірно зазначено місцевим господарським судом. Наведене спростовує доводи скаржника про хибність висновків суду першої інстанції щодо необхідності застосування вимог Закону, а не положень тендерної документації. До того ж, колегія суддів звертає увагу, що згідно банківської гарантії №1190-22 від 11.01.2022, гарантійний випадок наступає, крім іншого, у випадку ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Вказане лише підтверджує необхідність застосування до спірних правовідносин саме імперативних приписів статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відтак, в даному випадку, враховуючи положення статті 17 Закону, початком (першим днем) перебігу строку подання переможцем торгів відповідних документів є дата оприлюднення відповідачем повідомлення про намір укласти договір - 14.02.2022, останнім днем подання документів було 23.02.2022 об 23:59.

Коментар: як бачимо,позиції одного і того ж суду при трактуванні однакових правовідносин суттєво розходяться. В першій судовій справі суд вважав, що при регулюванні правовідносин, пов’язаних з подання документів переможцем закупівлі, потрібно керуватися статтею 253 ЦКУ, тому відраховувати строк потрібно з наступної дати, після дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Натомістьв Постанові від 23.05.2023 суд вже дотримувався позиції, що у вище зазначених правовідносинах не потрібно керуватися статтею 253 ЦКУ, оскільки зазначена норма ЦКУ є загальною і в даному випадку застосуванню підлягають саме норми про строки, які визначені в статті 17 Закону, які є спеціальними.

Аналогічної позиції щодо пріоритету спеціальної норми, якою є стаття 17 Закону над загальною, яка визначена в статті 253 ЦКУ, дотримувався Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суд в постанові Верховного Суду від 21.12.2019 у справі № 916/452/19, де зазначив:

«Судами правильно враховано, що фактично спір між сторонами виник у зв`язку з неузгодженістю питання щодо дотримання позивачем встановленого спеціальними нормами статті 17 Закону строку для подання документів переможцем торгів їх замовнику з метою укладення договору про закупівлю.

Так, частиною 1 сатті. 14 Закону встановлено загальне правило подання інформації під час проведення процедури закупівлі, яке здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Проте частиною 3 статті 17 вказаного Закону передбачено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі, а спосіб надання саме переможцем процедури закупівлі документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини 1 та частиною 2 цієї статті, визначається замовником (позивачем). Переможець торгів у строк, що не перевищує п`яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктів 2, 3, 5, 6 і 8 частини 1ї цієї статті.

Також колегія суддів вважає правильними висновки судів про те, що спірні правовідносини регулюються спеціальним Законом, стаття 17 якого є нормою імперативного характеру і визначає поведінку суб`єктів - учасників публічних закупівель, тому доводи скаржника про можливість застосування до спірних правовідносин загальних положень статті 253 Цивільного кодексу України є помилковими».

При цьому, позиція прокурорів з даного питання збігається з позицією суду в Постанові Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/3548/22 від 23.05.2023 та позицією Верховного суду. Так, в судовій справі № 905/1014/21 від 25.04.2023, яка розглядалась Східним апеляційним господарським судом керівник Краматорської окружної прокуратури Донецької області в позові про визнання недійсним рішення тендерного комітету та укладеного на його підставі договору зазначав, що переможець у десятиденний термін після визначення його переможцем та повідомлення йому про намір укласти договір, яке було оприлюднене 16.07.2020, не завантажено на веб-портал публічних закупівель документ, що підтверджує відсутність підстав визначених частинами 1, 2 статті 17 Закону. Водночас десятиденний строк, на його переконання, тривав з 16.07.2020 по 26.07.2020, тобто з дня повідомлення йому про намір укласти договір про закупівлю.  

В свою чергу, замовникам, з огляду на дещо суперечливу практику різних інституцій щодо правил визначення початку перебігу строку, варто в тендерній документації зазначати яким чином обчислювати початок перебігу строку, який починає свій відлік «з дати».

Наприклад, зазначити, що першим днем початку перебігу строку, який визначений для надання переможцем закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та який не повинен перевищувати 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю є дата оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Закінчення строку

Стаття 254 ЦКУ визначає правила закінчення строку. Зокрема, в даній статті визначено наступні правила закінчення строку.

Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку.

До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.

Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.

Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням.

Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

В статті 255 ЦКУ визначено, що якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

Всі строки, які повинні вчинятися при здійсненні публічних закупівель визначені в днях, тому з огляду на приписи статті 255 ЦКУ закінченням строку в таких випадках буде вважатися вчинення дій в останній день строку, тобто до 23:59 останнього дня.

Приклади обчислення строків

Підсумки

1. Здійснюючи закупівлі замовники та учасники стикаються з численними строками, яких вони повинні дотримуватися задля ефективного проведення закупівель.

2. Обчислювати строки потрібно з урахуванням статті 253 ЦКУ, в якій визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок та враховуючи норми спеціального законодавства з публічних закупівель, які визначені в Законі та Особливостях, зокрема, що стосуються початку обчислення строку «з дати».

3. Водночас позиції аудиторів, Колегії, судів та прокуратури щодо початку перебігу строку «з дати» суттєво відрізняються. При цьому, з огляду на те, що формулювання «з дати» визначене саме спеціальним законодавством, зокрема Законом та Особливостями, відповідно в такому випадку потрібно керуватися саме нормами Особливостей, які чітко визначають початок перебігу строку – дату оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard