Статті

Відсутність та/або невідповідність інформації та/або документів про сертифікацію ISO в складі ТП: підстава для відхилення ТП чи надання 24 год на виправлення невідповідностей? Практика ДАСУ та АМКУ

2
1667

Значна частина замовників вимагають в тендерній документації найрізноманітніші вимоги, які іноді здаються учасникам абсолютно безглуздими. Водночас встановлення в тендерній документації певних вимог дозволяють замовникам обрати потрібного контрагента, який повинен належно виконати умови договору про закупівлю.

Досить популярною вимогою тендерної документації, яку вимагають замовники протягом останнього часу є надання учасниками в складі тендерної пропозиції сертифікатів ISO, в основному як підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

При цьому, яким чином замовник повинен кваліфікувати відсутність та/або невідповідність інформації та/або документів про сертифікацію ISO в складі тендерної пропозиції учасника? Відхиляти тендерну пропозицію учасника чи надавати можливість виправити невідповідності? Щоб відповісти на дані питання пропонуємо звернутися до практики Постійно діючої адміністративної колегії антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) та Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ).

Практика моніторингу

Приклад 1.

Моніторинг № UA-M-2023-01-17-000102, оголошення № UA-2022-12-15-007345-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом встановлено, що в складі тендерної пропозиції учасником ПП «Б» не надано сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Системи управління якістю.

Відповідно до абзацу першого пункту 40 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Моніторингом встановлено, що замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника ПП «Б» в електронній системі закупівель розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме: «У складі пропозиції учасника відсутній сертифікат - ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Системи управління якістю. Прошу долучити даний сертифікат у разі наявності такого».

Відповідно до абзацу другого пункту 40 Особливостей, під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі ВІДСУТНІСТЬ у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією, АЛЕ КРІМ ВИПАДКІВ: - ВІДСУТНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - та/або інформації (та/або документів) ПРО ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції. Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Таким чином, відсутність у складі тендерної пропозиції ПП «Б» документа про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, а саме: сертифіката ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Системи управління якістю, НЕ Є НЕВІДПОВІДНІСТЮ у розумінні Особливостей.

Отже, у замовника немає підстав розміщувати повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей у разі ВІДСУТНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, якщо таке забезпечення вимагалося замовником ТА/АБО ІНФОРМАЦІЇ (та/або документів) ПРО ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції.

Враховуючи викладене, відповідно до абзацу другого пункту 40 Особливостей, у разі виявлення замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі відсутності документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, НЕ Є НЕВІДПОВІДНІСТЮ та не підлягає усуненню. Натомість, всупереч вимогам пункту 40 Особливостей замовник розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель без наявних на те підстав.

Отже, в порушення вимог пункту 40 Особливостей та частини 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, замовником неправомірно розміщено (опубліковано) повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей ПП «Б» щодо документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції.

За результатами моніторингу встановлено, що в порушення частини 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону та підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовником не відхилено тендерну пропозицію ПП «Б», яка станом на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій та її розкриття не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Замовника внаслідок не надання учасником у складі тендерної пропозиції відповідних документів згідно з вимогами пунктів 3.1.1 та 3.6.1 Розділу 3 та пункту 4 Додатку 2 тендерної документації замовника (зокрема, сертифіката ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Системи управління якістю), а визначено його переможцем та укладено з ним Договір.

Приклад 2.

Моніторинг № UA-M-2023-03-21-000088, оголошення № UA-2023-01-16-010892-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: проведеним аналізом розгляду замовником тендерної пропозиції ТОВ «В» встановлено наступне. Замовником у Додатку № 2 до тендерної документації вставлені технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі. Відповідно до пункту 2 Додатку № 2 до тендерної документації учасник для підтвердження відповідності товару технічним вимогам повинен надати певний пакет документів. Зокрема:

  • «2.2. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів, що відповідає вимогам ISO 22000:2007(ISO 22000:2005) / ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, ITD), який підтверджує впровадження, застосування та постійну дію на підприємстві Учасника процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках стосовно виду економічної діяльності, що відповідає КВЕД 46.38 (Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками);
  • 2.3. Сертифікат виданий на ім’я учасника на систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), стосовно виду економічної діяльності, що відповідає КВЕД 46.38 (Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками).»

Проведеним аналізом тендерної пропозиції учасника ТОВ «В» установлено, що сертифікати на систему управління безпечністю харчових продуктів, що відповідає вимогам ISO 22000:2007(ISO 22000:2005) / ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, ITD) та на систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) в електронній системі закупівель «Прозорро» відсутні, чим порушено вимоги пункту 2 Додатку № 2 до тендерної документації.

Таким чином, замовником в порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей, замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника закупівлі ТОВ «В», як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації, визначив його переможцем та укладено з ним договір.

Приклад 3.

Моніторинг № UA-M-2023-04-24-000109, оголошення № UA-2023-03-24-010009-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до підпункту 9.1 пункту 9 розділу 3 Додатка 4 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічна специфікація» до тендерної документації замовником визначено, що учасник надає у складі тендерної пропозиції: копію сертифікатів, закріплених печаткою учасника: сертифікат ISO 9001:2018 , ISO 14001:2015.

Проте учасником ТОВ «Т.Д. плюс» у складі тендерної пропозиції не надано копії сертифікатів ISO 9001:2018, ISO 14001:2015, закріплених печаткою учасника, чим не дотримано вимоги підпункту 9.1 пункту 9 розділу 3 Додатка 4 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічна специфікація» до тендерної документації.

Водночас учасником у складі тендерної пропозиції подано файл з назвою «ІСО 9001 та 14 001.pdf», в якому міститься лише довідка учасника в довільній формі на одному аркуші та також відсутні копії сертифікатів ISO 9001:2018, ISO 14001:2015.

На запит Південного офісу Держаудитслужби від 25.04.2023 щодо невідповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «Т.Д. плюс» вимогам підпункту 9.1 пункту 9 розділу 3 Додатка 4 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічна специфікація» до ТД в частині відсутності у складі тендерної пропозиції зазначеного учасника копій сертифікатів ISO 9001:2018, ISO 14001:2015 замовник 28.04.2023 надав пояснення, в якому зазначив, що «відповідно до ст. 1 ЗУ «Про публічну інформацію» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, також відповідно до п.1 ст. 5 ЗУ «Про публічну інформацію» доступ до публічної інформації забезпечується на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет. Звертаємо вашу увагу, що інформація про ІSО 9001 та 14001 є відкритою та публічною, оскільки її можна переглянути на офіційному сайті виробника. Для відповідного перегляду сертифікатів використовувалося наступне посилання – «https:// teletec.com.ua/sertyfkaty/». Отже, інформація про ІSО 9001 та 14001 є публічною та сумнівів щодо наявності діючих сертифікатів у виробника немає».

Проте надане замовником пояснення не спростовує факту встановленої невідповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «Т.Д. плюс» вимогам підпункту 9.1 пункту 9 розділу 3 Додатка 4 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічна специфікація» до ТД, оскільки замовником підтверджено відсутність копій сертифікатів ISO 9001:2018, ISO 14001:2015, закріплених печаткою учасника, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Т.Д. плюс», а також ні учасник ТОВ «Т.Д. плюс» ні виробник запропонованого товару не відносяться до розпорядників інформації, визначених статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», та, відповідно, інформація про сертифікати ISO 9001:2018, ISO 14001:2015 виробника товару не є інформацією, яка оприлюднюється на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Отже, на порушення підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Т.Д. плюс» у зв’язку із невідповідністю його тендерної пропозиції вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Практика АМКУ

Приклад 1.

Рішення № 7290-р/пк-пз від 12.12.2022, оголошення № UA-2022-11-15-013241-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що у складі тендерної пропозиції, поданої ПП «В», надано копію сертифікату SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) № 663 на систему екологічного управління, виданого не учаснику ПП «В», а іншій компанії – SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. (документ «SRAC+IQNet 14001.pdf»), що не відповідає вимогам тендерної документації.

Також, в порушення вимог тендерної документації, копія сертифікату SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) № 663 надана іншою, ніж українська, мовою, та при цьому, учасником не надано автентичного перекладу зазначеного документу українською мовою.

Скаржник зазначає, що пункт 7 розділу 1 тендерної документації містить виключення, відповідно до яких:

1) Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу;

2) у випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу.

Однак, на переконання скаржника, зазначені виключення не можуть бути застосовані щодо наданої ПП «В», копії сертифікату SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) № 663, оскільки:

1) надання копії сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 прямо передбачено вимогами додатку 2 до Тендерної документації;

2) у складі тендерної пропозиції ПП «В» відсутні інші копії сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015, викладені української мовою.

Скаржник, посилаючись на Закон та Особливості, зазначає, що оскільки копія сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015, надання якого вимагалося додатком 2 тендерної документації, належить саме до інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, то ненадання копії такого документу не може бути віднесено до невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, які можуть бути усунуті учасником на вимогу замовника у порядку, передбаченому пунктом 40 Особливостей. На думку скаржника, враховуючи наведене, тендерна пропозиція, подана ПП «В», не відповідає вимогам тендерної документації в цій частині та відповідно до вимог Закону мала бути відхилена замовником.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції переможця відсутній сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) на систему екологічного управління. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей.

Приклад 2.

Рішення № 8801-р/пк-пз від 15.06.2023, оголошення № UA-2023-05-11-011518-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що ним оскаржується рішення, відповідно до Протоколу від 24 травня 2023 року (щодо прийняття рішення уповноваженою особою) (далі -Протокол) від 24 травня 2023 року, щодо неправомірного визнання переможцем пропозиції - ТОВ «Р, яка не відповідає вимогам тендерної документації. Скаржник просить скасувати рішення як необ’єктивне та упереджене, щодо нерівного по відношенню до інших учасників ставлення Замовника до учасника ТОВ «Р», та дискримінаційне по відношенню до Скаржника під час процедури оцінки конкурсних торгів.

Скаржник зазначає, що переможець надає у складі документації Документ «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі «Вих. №01 від 18.05.2023р., у вигляді файлу «технічна специфікація-pdf».

З вищезазначеного документу вбачається що ТОВ «Р» пропонує замовнику за позицією 72 «Папір ксероксний А4 клас. А+ 500л Smart Line Jet (003488)» Виробник «Europapier East Europe GmbH», країна походження Австрія.

ТОВ «Р» учасник аукціону не виконав вимогу документації у пункті 5.3 надати «засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності) сертифікат ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 який виданий виробнику товару на його власне виробництво товару, що є предметом даної закупівлі, дані документи повинні бути дійсними на дату подання тендерної тендерної пропозиції» за позицією 72 «Папір ксероксний А4 клас, А+ 500л Smart Line Jet (003488)» Виробник «Europapier East Europe GmbH», країна походження Австрія.

У складі документації ТОВ «Р» відсутні сертифікат ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 який виданий виробнику товару «Europapier East Europe GmbH», за позицією 72(Папір ксероксний А4 клас, А+ 500л Smart Line Jet (003488)»,) на його власне виробництво товару, що є предметом даної закупівлі, та які повинні були би бути дійсними на дату подання тендерної пропозиції».

Позиція Колегії: відповідно до пункту 6 розділу 3 тендерної документації вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації.

З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf.) в складі своєї пропозиції також наступні документи, зокрема:

5.1. Технічну специфікацію на товар із зазначенням торгової марки, артикулів, виробника та країни походження товару, технічні характеристики відповідно до Таблиці 1.1. Додатку 2 до тендерної документації. 5.3. На Папір ксероксний А4, А3 (позиції 71-73), зокрема:

- засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та скріплений печаткою учасника (у разі наявності) сертифікат ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 який виданий виробнику товару на його власне виробництво товару, що є предметом даної закупівлі, дані документи повинні бути дійсними на дату подання тендерної пропозиції.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться:

- технічна специфікація (файл «технічна специфікація.pdf»), у якій ТОВ «Р» зазначає, зокрема: «Найменування товару; виробник, країна походження:

72) Папір ксероксний А4 клас, А+ 500л Smart Line Jet (003488); Europapier East Europe GmbH/Австрія»;

- лист «Europapier East Europe GmbH» (файл «Сертифікати п 71- 73.pdf»), у якому зазначено:

«Даним листом підтверджуємо, що ТОВ «Р» є офіційним дилером Компанії «Europapier East Europe GmbH» на території України. Термін дії листа до 26 квітня 2024 року»;

- лист «Europapier East Europe GmbH» (файл «Сертифікати п 71- 73.pdf»), у якому зазначено: «Цим листом повідомляємо, що Компанія MONDI виробляє офісний папір для Компанії «Europapier East Europe GmbH» із залученням технологічних потужностей заводів: Mondi Neusiedler GmbH, Австрія, - офісний папір Smart line Jet Mondi SCP a.s., Словаччина, - офісний папір Eurobasic, Smart Line Universal, Smart Line Office у відповідності зі стандартами і технічними специфікаціями Компанії «Europapier East Europe GmbH».

Папір придатний до архівного зберігання - сертифікація по ISO 9706. Виробничі процеси в Австрії та Словаччині сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001. Дата видачі листа: 26 квітня 2023 року»;

- переклад українською мовою сертифікату (файл «Сертифікати п 71- 73.pdf»), у якому зазначено, зокрема: «Організація Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH видала цей сертифікат qualityaustria наступній організації: Mondi Neusiedlеr GmbH Виробництво паперу. Цей сертифікат qualityaustria підтверджує застосування та подальший розвиток Ефективної системи управління впливом на довкілля, яка відповідає вимогам стандарту ISO 14001:2015»;

- переклад українською мовою сертифікату (файл «Сертифікати п 71- 73.pdf"), у якому зазначено, зокрема: «Організація Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH видала цей сертифікат qualityaustria наступній організації: Mondi Neusiedler GmbH Виробництво паперу. Цей сертифікат qualityaustria підтверджує застосування та подальший розвиток ефективної системи управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015»;

- переклад українською мовою сертифікату (файл «Сертифікати п 71- 73.pdf»), у якому зазначено, зокрема: «Організація Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH видала цей сертифікат qualityaustria наступній організації: Mondi Neusiеdler GmbH Виробництво паперу. Цей сертифікат qualityaustria підтверджує застосування та подальший розвиток ефективної системи управління охороною праці та промисловою безпекою, яка відповідає вимогам стандарту ISO 45001:2018».

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції переможця відсутні сертифікати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, які видані виробнику товару («Europapier East Europe GmbH») саме на його власне виробництво товару, що є предметом даної закупівлі.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей (в редакції, яка діяла на момент початку проведення процедури закупівлі). Відповідно до пункту 40 Особливостей (в редакції, яка діяла на момент початку проведення процедури закупівлі), якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Згідно з частиною дев'ятою статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 40 Особливостей (в редакції, яка діяла на момент початку проведення Процедури закупівлі) та частини дев'ятої статті 26 Закону.

Приклад 3.

Рішення № 9092-р/пк-пз від 21.06.2023, оголошення № UA-2023-05-12-010313-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що відповідно до тендерної документації пропозиція/пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися, з документів, визначених додатком 4 тендерної документації, Учасник надає у складі тендерної пропозиції супроводжувальні документи на товар та/або на декілька найменувань товару та/або на групу товарів та/або на частину групи товарів:

Сертифікат відповідності та/або документ про якість або відповідність товару, виданий уповноваженим (призначеним) органом, та/або сертифікат якості, та або паспорт та/або документ, який містить інформацію про якість, атестат виробництва, паспорт на готову продукцію та договори з постачальниками, дійсний на весь період поставки товару, паспорт та сертифікат відповідності на складові, сертифікат визнання вимірювальних можливостей.

  • Чинний сертифікат, виданий учаснику на систему управління якістю про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 у сфері будівництва та ремонту доріг і автострад (автомагістралей) або сфера поширення сертифікату, що охоплює код 42.11 (ДКПП – ДК 016:2010).
  • Чинний сертифікат виданий учаснику на систему екологічного управління про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 у сфері будівництва та ремонту доріг і автострад (автомагістралей) або сфера поширення сертифікату, що охоплює код 42.11 (ДКПП – ДК 016:2010). Даний пункт додатку 4 стосується саме учасника і не має інших визначень.

Натомість ТОВ «А» надало у своїй тендерній пропозиції Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015 виданий на ім’я іншої юридичної особи, що суперечить вимогам тендерної документації.

Позиція Колегії: відповідно до пункту 7 розділу ІІІ тендерної документації надається згідно з Додатком 4 «Технічна специфікація» тендерної документації.

Додаток 4 тендерної документації містить технічну специфікацію:

Учасник надає у складі тендерної пропозиції супроводжувальні документи на товар та/або на декілька найменувань товару та/або на групу товарів та/або на частину групи товарів:

Сертифікат відповідності та/або документ про якість або відповідність товару, виданий уповноваженим (призначеним) органом, та/або сертифікат якості, та або паспорт та/або документ, який містить інформацію про якість, атестат виробництва, паспорт на готову продукцію та договори з постачальниками, дійсний на весь період поставки товару, паспорт та сертифікат відповідності на складові, сертифікат визнання вимірювальних можливостей.

  • Чинний сертифікат, виданий учаснику на систему управління якістю про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 у сфері будівництва та ремонту доріг і автострад (автомагістралей) або сфера поширення сертифікату, що охоплює код 42.11 (ДКПП – ДК 016:2010).
  • Чинний сертифікат виданий учаснику на систему екологічного управління про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 у сфері будівництва та ремонту доріг і автострад (автомагістралей) або сфера поширення сертифікату, що охоплює код 42.11 (ДКПП – ДК 016:2010).

Усі вищезазначені документи повинні бути видані на ім’я учасника (виробника) процедури закупівлі.

У разі, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі: учасник у складі тендерної пропозиції надає договір про господарські взаємовідносини (при цьому зазначена кількість товару має бути не менше зазначеної кількості в тендерній пропозиції) та/або дилерський договір та/або договір на дистриб'юторство на закупівлю товару з виробником, на ім’я якого видані супроводжуючі документи та/або з представником виробника (при цьому у разі надання вищезазначеного документу від представника, то учасник закупівлі надає документ, що підтверджує взаємовідносини між таким представником та виробником).

У складі тендерної пропозиції переможця містяться:

  • договір поставки від 24 травня 2023 №24-05-1, укладений між переможцем та ТОВ «С», предметом якого є асфальтобетонна суміш (Договір поставки 23.pdf);
  • сертифікат системи менеджменту якості ТОВ «С» ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» (ISO 9001 2015.pdf);
  • сертифікат системи екологічного менеджменту ТОВ «С» ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» (14001_ТОВ С.pdf).

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції переможця відсутні сертифікат, виданий учаснику на систему управління якістю про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, та сертифікат, виданий учаснику на систему екологічного управління про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, видані саме на учасника.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей (в редакції, що діяла на момент оголошення процедури закупівлі).

Коментар: як бачимо,позиція ДАСУ та Колегії щодо кваліфікації учасників при підтвердженні відповідності сертифікації ISO суттєво відрізняється. Так, аудитори вважають, що не надання/невідповідність таких сертифікатів є підставою відхилення тендерної пропозиції учасника. Натомість оприлюднення повідомлення про усунення невідповідностей в документах тендерної пропозиції, які стосуються сертифікації ISO є порушенням відповідних норм Особливостей. 

В свою чергу, Колегія ненадання/невідповідність сертифікатів ISO вважає невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у відповідності до пункту 43 Особливостей, що є підставою для надання 24 годин для виправлення невідповідностей, незважаючи на те, що у всіх розглянених випадках зазначена інформація та документи вимагались як інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики у відповідності до пункту третього частини другої статті 22 Закону.

Що повинен робити замовнику в такому випадку? Відхиляти тендерну пропозицію чи надавати можливість виправити невідповідності? З огляду на те, що інформація про сертифікацію є саме – іншою інформацією, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації, яка визначена абзацом першим частини третьої статті 22 Закону, та/або інформацією, яка вимагається як підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, тому з огляду на приписи пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в замовника присутня саме вимога відхилити тендерну пропозицію учасника.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard