Статті

Яким чином зазначити рік здійснення закупівлі в річному плані для потреб наступного року під час закупівлі в попередньому році

4
513

Необхідною передумовою здійснення закупівель є їхнє планування, яке визначене пунктом 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та статтею 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

Водночас при оприлюдненні річного плану закупівлі або змін до нього замовники іноді стикаються із запитаннями. Одним із яких є який рік зазначати в річному плані в разі, проведенні закупівлі в кінці року для потреб наступного року? Зазначати той рік в якому безпосередньо здійснюється закупівля? Чи рік, для якого здійснюється закупівля та в якому замовник буде отримувати товари, роботи чи послуги?

Далі розберемось із цим питанням.

Згідно з пунктом 14 Особливостей закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Стаття 4 Закону визначає, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

У річному плані повинна міститися така інформація:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі;

4) код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів);

5) вид закупівлі та орієнтовний початок проведення.

З огляду на викладене, видається, що замовник оприлюднюючи інформацію про річний план або зміни до річного плану повинен зазначати рік плану для якого проводиться закупівля.

Правильність зазначення в річному плані року, для якого здійснюється закупівля моніторить Державна аудиторська служба України.

Моніторинг № UA-M-2022-08-02-000037, оголошення № UA-2021-12-28-013626-c

Витяг з висновку за результатами моніторингу:проведеним під час моніторингу аналізом інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, встановлено, що замовником 28.12.2021 оприлюднено інформацію про включення до річного плану закупівель на 2021 рік (ідентифікатор річного плану (UA-P-2021-12-28-013718-c) проведення закупівлі за предметом «Тверде паливо (дрова паливні)» з очікуваною вартістю 1 677 780,00 грн.

Відповідно до оприлюдненого оголошення за ID: UA-2021-12-28-013626-c проведення відкритих торгів на закупівлю за вищевказаним предметом строк поставки товарів – до 01.02.2022 (тобто з врахуванням кінцевого строку подання тендерних пропозицій до 13.01.2022 – товар поставлятиметься у 2022 році), джерело фінансування закупівлі – Державний бюджет України.

Крім того, згідно з пунктом 4.1 Проєкту договору (Додаток 5 до тендерної документації) товар поставляється Покупцю у термін до 01.02.2022, за умовами п.4.2 Проєкту договору – розрахунок за надані послуги здійснюється у відповідності до статті 49 Бюджетного кодексу України, у разі затримки бюджетного фінансування розрахунок надані послуги здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Слід зазначити, що відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.

Законом встановлено, що заплановані закупівлі включаються до річного плану.

Згідно з частиною 4 статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Замовники повинні здійснювати планування закупівель за бюджетні кошти з огляду на річну потребу в товарах, роботах чи послугах. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

Водночас, в електронній системі закупівель відсутня інформація щодо планування замовником вищевказаної закупівлі та відповідні відображення у річному плані закупівель на 2022 рік. Натомість оголошення про проведення відкритих торгів по вищевказаному предмету закупівлі містить посилання на план закупівель на 2021 рік, що оприлюднений в електронній системі закупівель (UA-P-2021-12-28-013718-c, вкладка «Перейти до плану закупівель»). Таким чином, закупівля UA-2021-12-28-013626-c проведена не у відповідності до вимог частини 1 статті 4 Закону.

Аудитори при зазначенні в річному плані закупівель року, в якому здійснюється закупівля, при здійсненні такої закупівлі для потреб наступного року, вважає оприлюднення інформації про планування закупівлі в такий спосіб порушенням закупівельного законодавства.

З огляду на викладене, у випадку, якщо замовник, наприклад, проводить закупівлю в грудні 2023 року для потреб 2024 року, в річному плані замовник повинен зазначити саме 2024 рік, оскільки товари, роботи чи послуги замовник буде отримувати в 2024 році.

Відповідно зазначення інформації в такий спосіб не буде суперечити приписам пункту 14 Особливостей та статті 4 Закону.

пов'язані статті