Статті

Реорганізація установи замовника: як перереєструвати бюджетні зобов’язання на правонаступника

0
409

Реформування окремих сфер діяльності в нашій державі, які відбуваються навіть під час війни, призводять до реорганізації (злиття, поділу, перетворення або ліквідації) установ замовників. Проте замовникам для забезпечення своїх потреб та безперервного виконання функцій держави необхідно здійснювати закупівельну діяльність та виконувати договірні зобов’язання. Поширеним випадком є реорганізація установи замовника з правонаступництвом всіх прав та зобов’язань новій установі. Тому досить часто виникають питання – як бути з виконанням договорів про закупівлю, які були зареєстровані в органах Казначейства на стару установу? Як зняти бюджеті зобов’язання зі старої установи та зареєструвати їх на нову?

Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ) передбачено можливість правонаступництва для юридичних осіб. Так, згідно з частиною 1 статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. Поряд з цим відповідно до частини 1 статті 512 ЦКУ кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема правонаступництва.

Отже, в частині продовження виконання договорів про закупівлю, укладених замовником, завершення процедур закупівель, розпочатих замовником, що реорганізується, його правонаступнику надається право вчиняти ці дії. Аналогічна точка зору також підтверджується у рекомендаційному листі Мінекономіки від 15.07.2021 № 3304-04/36904-06.

Які документи замовнику необхідно подати в органи Казначейства для перереєстрації бюджетних зобов’язання?

У разі реорганізації установи необхідно подати до органу Казначейства, в якому обслуговується замовник, всі необхідні документи, передбачені Порядком формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2011  № 1691.

Керуючись нормативно-правовими документами, на підставі яких відбулася реорганізація установи, замовник здійснює заміну своєї назви та інших реквізитів (у випадку їх зміни) в усіх своїх документах, що стосуються його діяльності, в тому числі договорах про закупівлю, зі старих на нові. У зв’язку з реорганізацією до зареєстрованих в органах Казначейства бюджетних зобов’язань також необхідно внести відповідні зміни. Детальніше про це у статті «Реорганізація замовника: що робити з публічними закупівлями?».

Відповідно до пункту 2.9 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі – Порядок № 309) у разі змін умов бюджетних зобов’язань, зокрема внесення змін до договору про закупівлю, розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань та / або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Якщо ж відбувається реорганізація замовника, що є розпорядником бюджетних коштів (далі – розпорядник), то в такому разі бюджетні зобов’язання цього розпорядника працівники органу Казначейства знімають з обліку із старої установи та реєструють на нову, яку створено в результаті реорганізації. Для того щоб провести ці операції, замовнику необхідно подати до органу Казначейства:

  • додаткову угоду, для перереєстрації бюджетного зобов’язання (приклад додаткової угоди наведено нижче);
  • Реєстр бюджетних зобов’язань, де зазначено суму, яку потрібно перереєструвати зі старої установи на нову.

Кожен з цих документів має певні особливості щодо оформлення.

Приклади оформлення додаткової угоди та Реєстру бюджетних зобов’язань при перереєстрації зобов’язань

У додатковій угоді, яка подається в орган Казначейства для перереєстрації бюджетних зобов’язань, мають бути зазначені підстави проведення реорганізації установи. Наведемо приклад.

Приклад 1

ДОДАТКОВА УГОДА № 1*

до Договору про закупівлю № 1 від 30.01.2023 про надання послуг

м. Запоріжжя

31.03.2023

Постачальник (найменування постачальника) в особі директора Симоненко Р. А., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Замовник (найменування замовника) в особі ректора Іванченко С. К., що діє на підставі Статуту (далі — Споживач), з іншої сторони, що разом іменуються Сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору № 1 від 30.01.2023про таке:

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 952-р «Про утворення Запорізького державного медико-фармацевтичного університету», наказів Міністерства охорони здоров`я України від 15.12.2022 № 2275 «Про утворення Запорізького державного медико-фармацевтичного університету» та від 03.01.2023 № 9 «Про реорганізацію Запорізького державного медичного університету» та реорганізації Запорізького державного медичного університету шляхом приєднання його до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, де останній є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків попереднього, відповідно до пункту 12.1 Договору № 1 від 30.01.2023 Сторони домовились внести зміни про наступне:

1. Викласти в наступній редакції преамбулу до Договору:

(записується повністю вся преамбула із зазначенням нового найменування замовника)

2. Змінити в тексті Договору та усіх додатках до нього назву Замовника (стара назва) в усіх відмінках на Замовника (нова назва).

3. Замовник (стара назва) передає, а Замовник (нова назва) приймає всі права, обов’язки та відповідальність в тому обсязі, в якому вони належали Замовнику (стара назва).

4. Всі інші умови Договору № 1 від 30.01.2023р. залишаються незмінними.

5. Викласти у новій редакції Розділ 13 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору:

(записуються повністю реквізити сторін із зазначенням нового найменування замовника)

6. Сторони домовились, що умови даної додаткової угоди розповсюджуються на взаємовідносини між сторонами з 01.04.2023 р.

7. Всі інші умови вищевказаного Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов’язання по них.

ПОСТАЧАЛЬНИК _______________

ЗАМОВНИК _______________

Примітка: * текст додаткової угоди є примірним, не є обов’язковим для застосування, а наведений лише для прикладу.

Відповідно до пункту 2.9 Порядку № 309 розпорядник повинен подати додаткову угоду до органу Казначейства протягом 7 робочих днів. Тому разом із оформленою належним чином додатковою угодою протягом цього ж терміну розпоряднику необхідно подати Реєстр бюджетних зобов’язань, в якому зазначено суму зобов’язання, що буде знято з реєстрації зі старої установи та зареєстровано на нову.

Слід зазначити, що згідно з вимогами пункту 2.9 Порядку № 309 при знятті з обліку бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань суми у реєстрах проставляються з мінусом.

Приклад 2

Примітка: * текст Реєстру бюджетних зобов’язань наведений для прикладу.

Отже, у Реєстрі бюджетних зобов’язань слід зазначити суму, яка буде зніматися з обліку, з «мінусом». У графі «Примітка» Реєстру бюджетних зобов’язань слід вказати посилання на додаткову угоду, на підставі якої буде знято зобов’язання з реєстрації.

Зняті зобов’язання будуть взяті на облік працівником органу Казначейства тоді, коли у реорганізованої нової установи будуть зареєстровані в органі Казначейства інші документи, які передують взяттю на облік бюджетним зобов’язанням (кошторис, план використання бюджетних коштів тощо). Для взяття на облік зобов’язань на нову установу розпоряднику необхідно подати Реєстр бюджетних зобов’язань з такою ж сумою як і на «мінус», тільки вказати суму на збільшення, тобто «плюс», а також зазначити графі «Примітка» посилання на додаткову угоду. Це буде підставою для казначея взяти на облік бюджетні зобов’язання на нову установу, яку створено в процесі реорганізації.

Підсумки

Реорганізація установи замовника є звичайним процесом, який може відбуватися в будь-якій сфері діяльності. Бюджеті зобов’язання за договорами про закупівлю, які були укладені замовником до реорганізації, можуть продовжувати виконуватися установою замовника після реорганізації за умови, що нова установа є правонаступником старої. Для проведення перереєстрації зобов’язань з нової установи на стару замовнику слід подати додаткову угоду та Реєстр бюджетних зобов’язань, які мають певні особливості щодо їх оформлення. Так, у додатковій угоді слід зазначити про підстави реорганізації та зміну назви і реквізитів установи зі старих на нові, а у Реєстрі бюджетних зобов’язань – суму, яку слід зняти з обліку зі старої установи та зареєструвати на нову. Перед реєстрацією зобов’язань на нову установу слід переконатися у наявності всіх зареєстрованих в Казначействі документів, які передують взяттю на облік бюджетних зобов’язань.

пов'язані статті