Статті

Практика ДАСУ та суду щодо звітування про виконання договорів про закупівлю

2
928

Відповідно до пункту 4 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

З огляду на зазначену норму замовники у вище розглянутих випадках повинні оприлюднювати звіт про виконання договору про закупівлю. Однак не всі замовники належно виконують приписи пункту 4 Особливостей, що призводить до численних порушень даної норми.

Державна аудиторська служба України (далі-ДАСУ) активно моніторить дотримання замовниками зазначеної норми. Тому далі розглянемо практику моніторингу та судову практику щодо звітування про виконання договорів про закупівлю.

Практика моніторингу

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2023-10-02-000110, оголошення № UA-2022-10-28-010924-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: пунктом 4 Особливостей визначено, що у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до вимог пункту дванадцятого частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Відповідно до пункту 5.1 договору від 22.11.2022 №52 (далі – договір) строк поставки товару до 31.12.2022 року. Пунктом 10.1 договору встановлено термін його дії до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до виконання сторонами своїх зобов’язань. Згідно пояснення, отриманого від замовника через електронний кабінет Держаудитслужби в електронній системі закупівель, станом 20.06.2023 року Договір виконаний у повному обсязі.

Відповідно до вимог абзацу третього пункту третього Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11 червня 2020 р. № 1082, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893 (далі – Порядок № 1082) після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку. Станом на дату завершення моніторингу замовником оприлюднено звіт про виконання договору та накладено кваліфікований електронний підпис 06.10.2023.

Отже, замовником оприлюднено звіт про виконання договору 06.10.2023, чим порушено терміни встановлені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону та пункту 4 Особливостей.

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2023-10-10-000006, оголошення № UA-2022-11-01-009185-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: пунктом 4 Особливостей визначено, що у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до вимог пункту дванадцятого частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Відповідно до пункту 1.5 договору від 21.11.2022 №78 (далі – договір) строк поставки товару до 31.12.2022 року. Пунктом 9.1 договору встановлено термін його дії до 31 грудня 2022 року, а у частині взятих сторонами на себе зобов’язань - до повного їх виконання.

Згідно пояснення, отриманого від замовника через електронний кабінет Держаудитслужби в електронній системі закупівель, станом 31.12.2022 року Договір виконаний у повному обсязі.

Отже, за результатами моніторингу встановлено, що замовником не оприлюднено в електронній системі закупівель звіт про виконання договору (до 27.01.2023 включно), чим порушено вимоги пункту 12 частини першої статті 10 Закону та пункту 4 Особливостей. Замовником оприлюднено звіт про виконання договору 11.10.2023, чим порушено терміни встановлені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону. Станом на дату завершення моніторингу замовником оприлюднено звіт про виконання договору від 11.10.2023.

Приклад 3. Моніторинг № UA-M-2023-07-18-000085, оголошення № UA-2023-03-31-002712-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: в ході проведення моніторингу встановлено, що замовник в електронній системі закупівель оприлюднив від 21.07.2023 року звіт про виконання договору про закупівлю. Відповідно до приписів пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору про закупівлю – протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Згідно інформації розміщеній за посиланням https:// www.007.org.ua/search встановлено, що за договором № 118 від 10.07.2023 року здійснено три проплати: від 12.07.2023 року на суми 148 000,00 грн, 110 000,00 грн та 50 000,00 грн.

Отже, загальна сума оплати складає 308 000,00 грн. Додаткових угод до договору № 118 від 10.07.2023 року на зменшення суми, передбаченої пунктом 4.2 цього договору (318 000,00 гривень), між замовником та ТОВ «І» укладено не було.

Таким чином, на порушення вимог пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник оприлюднив звіт про виконання договору, який повністю не виконаний. Відсутнє підтвердження оплати за договором на суму 10 000,00 гривень.

Приклад 4. Моніторинг № UA-M-2023-07-14-000008, оголошення № UA-2023-05-15-002943-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: згідно пункту 4 Особливостей у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 Особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Згідно із пунктом 5.1. Договору строк поставки товару до 23.06.2023 року. В пункті 4.2. Договору визначено, що оплата за Договором здійснюється замовником лише за фактично отриманий Товар на підставі, належним чином оформлених Постачальником документів (акту приймання-передачі та/або накладної), при надходженні коштів на зазначені цілі, з можливістю відстрочки платежу до 60 (шістдесяти) банківських днів без нарахування штрафних санкцій.

На запит Держаудитслужби від 19.07.2023 про надання пояснень стосовно постачання товару та здійснення оплати згідно умов договору Замовник 21.07.2023 зазначив, що «За результатом зазначеної процедури було укладено договір про закупівлю №393-к/23 від 01.06.2023. Товар, зазначений у пункті 1.2 договору було поставлено Замовнику в затверджені в договорі терміни». Крім того, замовник надав видаткову накладну від 02.06.2023 № 216 про постачання автомобіля мулососного КО-503 на шасі JAC N200 на суму 5 460 000,0 грн та платіжну інструкцію від 23.06.2023 № 31, відповідно до якої здійснено оплату за Договором на поставлену суму товару. Водночас, протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю (до 21.07.2023) Замовник не оприлюднив звіт про виконання договору про закупівлю, чим порушив вимоги пункту 12 частини першої статті 10 Закону.

Приклад 5. Моніторинг № UA-M-2023-04-11-000087, оголошення № UA-2022-11-22-014325-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: проведеним моніторингом також встановлено, що відповідно до пункту 5.1. укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі договору поставки від 12.12.2022 №12/12/22-2 (далі – Договір №12/12/22-2), строк поставки (передачі) товару – не пізніше 23.12.2022, а у пункті 10.1. Договору №12/12/22-2 визначено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року.

Відповідно до норм пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

На запит Західного офісу Держаудитслужби під час моніторингу замовником на підтвердження виконання Договору №12/12/22-2 надано (опубліковано в електронній системі закупівель) скан-копію видаткової накладної від 25.01.2023 №98 щодо поставки костюмів утеплених розмірів M, L та XL в загальній кількості 1 000 шт на загальну суму 6 460 000,00 грн, що відповідає сумі Договору №12/12/22-2, а також скан-копію платіжної інструкції від 07.02.2023 №34 на суму 6 460 000,00 грн, що підтверджує оплату костюмів зимових за Договором №12/12/22-2.

При цьому, замовником звіт про виконання договору про закупівлю за процедурою закупівлі UA-2022-11-22-014325-a оприлюднено лише 12.04.2023, тобто на 46 робочий день з дня виконання сторонами договору про закупівлю (07.02.2023), чим порушено вимогу пункту 12 частини першої статті 10 Закону.

Приклад 6. Моніторинг № UA-M-2023-10-31-000017, оголошення № UA-2023-08-31-010185-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: згідно з пунктом 3 Особливостей №1178 під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. Так, відповідно до пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує, зокрема, у 2023 році - 15 відсотків. При цьому, відповідно до пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону предмет досліджуваної процедури закупівлі (сміттєвози, ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби) включено до переліку товарів, щодо яких застосовуються особливості стосовно локалізації (великовантажні мототранспортні засоби, сміттєвози).

Механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено у Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №861 (далі – Порядок №861). Зокрема, за нормами пункту 13 Порядку №861 (у чинній для досліджуваної процедури закупівлі редакції) учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару (із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України), що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

Проведеним моніторингом встановлено, що замовником 31.10.2023 опубліковано в електронній системі закупівель звіт про виконання договору про закупівлю за Лотом 2 (договір від 28.09.2023 №194). Проте, фактичну калькуляцію собівартості товару (із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) разом із звітом про виконання договору про закупівлю за Лотом 2 не оприлюднено, чим порушено вимоги пункту 13 Порядку №861.

Під час моніторингу замовником, на запит Західного офісу Держаудитслужби щодо зазначення причин не оприлюднення калькуляції собівартості товару разом із звітом про виконання договору про закупівлю за Лотом 2, Замовником у наданому поясненні вказано, що за договором від 28.09.2023 №194 було здійснено поставку товару та передано за видатковою накладною № 117 від 25.10.2023 та актом прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, під час передачі товару учасником було надано калькуляцію собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України), а також що замовником було виправлено помилку щодо необхідності виконання пункту 13 Порядку №861 шляхом публікації калькуляції собівартості товару як додатку до цього пояснення у зв’язку з технічною неможливістю додання до звіту про виконання договору.

Судова практика

Приклад 7. Постанова Третього апеляційного адміністративного суду по справі № 332/4611/21(2-а/332/9/22) від 22.11.2022

Витяг з постанови суду: як встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи, групою перевірки закупівель під керівництвом заступника начальника управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області начальника відділу контролю у соціальній галузі та сфері культури Мамонової А.А., в термін з 20.09.2021 по 22.09.2021 року проведено перевірку закупівель Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 38563265).

За наслідками перевірки, Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області складено Акт № 040804-24/1 від 22.09.2021 року перевірки закупівель Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради.

В подальшому, управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області складено протокол по справі про притягнення уповноваженої особи на проведення закупівель товарів, робіт і послуг КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР Дубової С.О. до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП.

Відповідно до письмового протоколу про адміністративне правопорушення від 22.10.2021 року, за результатом укладеного Договору поставки № 3110/2к від 25 січня 2021 року між ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» та Комунальним некомерційним підприємством «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, Центром через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель оприлюднені звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, та договір про закупівлю, проте не оприлюднено звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

27 жовтня 2021 року, за участю позивачки, заступником начальника Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за фактами, викладеними в протоколі, винесено постанову про накладення адміністративного стягнення № 08/0105пн/2021 у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн. та притягнуто позивачку до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП за порушення пп. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» та абз. 2 п. 2 постанови КМУ від 23.02.2020 року № 225 «Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України».

Вважаючи, що спірна постанова підлягає скасуванню, позивачка звернулась до суду за захистом своїх прав.

Переглядаючи рішення суду в межах доводів апеляційної скарги колегія суддів виходить із такого.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Приписами ч.1 ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) визначено, що порушення порядку визначення предмета закупівлі; несвоєчасне надання або ненадання замовником роз`яснень щодо змісту тендерної документації; тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом; неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом; порушення строків розгляду тендерної пропозиції, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приписами пп. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема: звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Крім того, згідно приписів абз. 2 п. 2 постанови КМУ від 23.02.2020 року № 225 (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин), за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України Про публічні закупівлі.

Колегією суддів зі змісту матеріалів справи встановлено, що між ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» та Комунальним некомерційним підприємством «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради укладено Договір поставки № 3110/2к від 25 січня 2021 року.

Положеннями пункту 7.2 Договору поставки № 3110/2к від 25 січня 2021 року визначено, що договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до виконання зобов`язань за договором та припинення відносин, пов`язаних з договором.

В подальшому, додатковою угодою №4 від 12 листопада 2021 року, сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 7.2 Договору поставки № 3110/2к від 25 січня 2021 року та викласти його в наступній редакції: «договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 15 листопада 2021 року, але у будь-якому випадку до виконання зобов`язань за договором та припинення відносин, пов`язаних з договором».

Разом з цим, як правильно звернув увагу суд першої інстанції, приписи пп. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» дають право замовнику оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів як з дати виконання договору, так й з дати закінчення строку дії договору.

Відтак, колегія суддів вважає, що кінцевий строк оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю № 3110/2к спливає в грудні 2021 року.

Натомість, спірна постанова винесена відповідачем 27.10.2021, тобто раніше кінцевого строку оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю № 3110/2к.

З цих підстав, апеляційний суд відхиляє доводи апеляційної скарги про вчинення позивачкою порушення пп. 12 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» та абз. 2 п. 2 постанови КМУ від 23.02.2020 року № 225, а також щодо наявності в діях позивачки складу правопорушення, передбаченого нормами ст.164-14 КУпАП.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що спірна постанова підлягає скасуванню, оскільки відповідачем не доведено її правомірність, а провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 164-14 КУпАП підлягає закриттю. Доводи апеляційної скарги цей висновок не спростовують.

Коментар: як бачимо, ДАСУ за результатами моніторингу закупівлі в частині оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю встановлюють досить багато порушень.

При цьому, найбільш поширеним порушенням є невчасне оприлюднення звіту про виконаний договір про закупівлю у випадку, якщо закінчився строк дії договору та зобов’язання за договором є виконаними в повній мірі.

Водночас досить поширеним є порушення, яке встановлюють аудитори у випадку, коли договір є виконаним обома сторонами договору, однак строк дії такого договору ще не закінчився.

Тобто в даному випадку аудитори вважають, що замовник повинен звітувати про виконання договору про закупівлю на підставі першої події, яка визначена пунктом 4 Особливостей - виконання сторонами договору про закупівлю.

Однак тут потрібно звернути увагу, що позиція аудиторів суперечить приписам зазначеної норми, яка визначає, що замовник може звітувати про виконання договору про закупівлю при настанні одного із випадків, які визначені пунктом 4 Особливостей, проте не зобов’язує оприлюднювати звіт про виконання договору про закупівлю, якщо настала перша подія - виконання сторонами договору про закупівлю.

Тому замовники при виконанні договору про закупівлю раніше строку закінчення такого договору про закупівлю можуть обирати час опублікування звіту – протягом 20 робочих днів з моменту виконання сторонами договору про закупівлю, або ж закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами. Зазначеної позиції щодо обрання моменту, з якого замовники можуть звітувати про виконання договору про закупівлю в разі його виконання дотримується суд, що наводилось вище.

Також порушення при звітуванні про виконання договору про закупівлю замовники вважають у випадку передчасного звітування, зокрема в разі, якщо договір не був виконаний повністю, що було продемонстровано в прикладі 3.

Ще важливим при звітуванні про виконання договору про закупівлю є дотримання пункту 13 Порядку №861 в частині оприлюднення замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю калькуляції собівартості товару, що зазначалось в прикладі 6.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

#договір про закупівлю#звітування у закупівлях#моніторинг закупівель#судова практика

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard