Статті

Практика АМКУ, коли потрібно було замовнику надавати 24 години на усунення невідповіностей в інформації та / або документах учасника

1
646

На етапі розгляду тендерної пропозиції учасника та у разі виявлення невідповідностей інформації та / або документах, що подані учасником перед уповноваженою особою постає запитання: відхиляти чи надавати «24 години» на виправлення.

У цьому матеріалі проаналізуємо практику Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Комісія) в частині випадків, коли замовники відхилили тендерну пропозицію, хоча мали оприлюднити повідомлення про виправлення невідповідностей або ж оприлюднене повідомлення не містило відповідної інформації.

У документах відсутня інформація про відповідність системи управління якістю виробника вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 саме в області реалізації

Рішення Комісії від 23.10.2023 № 16901, оголошення закупівлі  UA-2023-09-05-013163-a

Витяг із рішення Комісії: учасник надає у складі тендерної пропозиції має надати супроводжувальні документи на товар, зокрема: - копію сертифікату системи управління якістю виробника товару згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в області розробки, впровадження, виробництва та реалізації поліакриламіду.У разі, якщо учасник не є виробником товару додатково у складі тендерної пропозиції надаються, зокрема: інформація у довільній формі про походження товару та виробника товару.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться, зокрема:

 • цінова пропозиція (файл «Цінова пропозиція.pdf»), у якій ПП «С"»зазначає, зокрема: «Найменування товару запропоноване Учасником; країна походження товару:  1) Флокулянт Praestol 650 TR; Німеччина»;
 • документ «Інформація про кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» (файл «Додаток 4 - технічна специфікація.pdf»), у якому ПП «С», зазначає, зокрема: «Найменування товару, запропоноване Учасником: Флокулянт Поліакриламід Катіонний Praestol 650 TR. Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником: виробника товар.pdf"), якою ПП "С" "в особі директора Ч_В.М., даним листом надає інформацію, щодо походження флокулянту PRAESTOL 650 TR: Найменування товару: флокулянт поліакриламід катіонний марки PRAESTOL 650 TR. Завод виробник: Solenis Technologies Germany GmbH як частина Solenis Switzerland GmbH. Країна походження: Німеччина»;
 • документ «Informing letter» (файл «Інформаційний лист щодо структури Solenis з перекладом.pdf») (наданий іншою, ніж українська, мовою);
 • переклад українською мовою інформаційного листа (файл «Інформаційний лист щодо структури Solenis з перекладом.pdf»), виданого Solenis Switzerland GmbH, у якому зазначено, зокрема: «На звернення ПП "Сервіс О.К. щодо розуміння структуру SOLENIS LLC (США), повідомляємо вам публічну інформацію: SOLENIS LLC, 2475 Pinnacle Drive, Wilmington, DE, 19803, United States є власником Solenis Switzerland GmbH, 8200, Muhlentalstrasse 38, Schafthausen. У свою чергу Solenis Switzerland GmbH є власником ряду європейських офісів: Solenis Polska Sp. z o. o.; Solenis Polish Sp. z o. o.; Solenis Czech Republic s.r.o.; Solenis Italy Srl; Solenis Netherlands BV;  А також виробництв: - Solenis UK Ltd; - Solenis Technologies Germany GmbH; - Solenis Finland Oy; - Solenis Hispanic S.A.; - Solenis Sweden AB»;
 • документ «Certificate of Approval» (файл «ISO 9001 2015 з перекладом.pdf») (наданий іншою, ніж українська, мовою);
 • переклад українською мовою документа «Затверджений сертифікат» (файл «ISO 9001 2015 з перекладом.pdf»), виданого Lloyd's Register, у якому зазначено, зокрема: «Цим сертифікатом підтверджується що Система Менеджменту для: Solenis International, LP 2475 Pinnacle Drive, Вілмінгтон, Делавер, 19803, США затверджено компанією LIoyd`s Registered відповідно до таких стандартів: ISO 9001: 2015 Номер (и) затвердження: ISO 9001 – 0011565. Цей сертифікат дійсний лише у поєднанні з графіком сертифікатів, що містить той самий номер, на якому вказані місця, що застосовуються до цього затвердження. Сфера дії цього схвалення застосовується до: Розробки, Виготовлення та Впровадження спеціальних хімічних речовин для Паперової, Водоочисної та Суміжної промисловостей».

У наведеному вище перекладі українською мовою документа «Затверджений сертифікат» відсутня інформація про відповідність системи управління якістю виробника вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 саме в області реалізації.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

У складі тендерної пропозиції учасника відсутні довідка про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі; документ, що підтверджує статус платника податків; інформація в довільній формі щодо відсутності в учасника заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); сканований Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань; довідка довільної форми про відсутність (наявність) інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є Учасником

Рішення Комісії від 23.10.2023 № 16918, оголошення закупівлі UA-2023-09-28-009256-a.

Витяг із рішення Комісії: додаток 4 тендерної документації містить інші документи, які учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:

 • достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру;
 • правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції: Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. Скан-копія документу(ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю: виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність або доручення,  інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів;
 • документ, що підтверджує статус платника податків: копія довідки або свідоцтва платника ПДВ/копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість/копія довідки або свідоцтва платника єдиного податку суб'єктом малого підприємництва/копія витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників - суб'єктів малого підприємництва на єдиному податку/інше). В разі, якщо учасник не є платником податків або перебуває на загальній системі оподаткування йому необхідно надати таку інформацію окремою довідкою в складі пропозиції;
 • інформація в довільній формі щодо відсутності в учасника заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
 • сканований Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних- осіб підприємців та громадських формувань;
 • сканована виписка з ЄДРПОУ, що містить відомості про учасника.
 • довідка довільної форми про відсутність (наявність) інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є Учасником.

У складі тендерної пропозиції переможця міститься:

 • довiдка ТОВ «З» про те, що отримання дозволу або ліцензії на провадження «Виробництва та продажу Тракторний самоскидний причіп 2ТСП (або еквіваленту)» не передбачено законом (Довідка-Закон.pdf);
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (Виписка Єдрпоу.pdf).

У складі тендерної пропозиції переможця відсутні довідка у довільній формі про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі; документ, що підтверджує статус платника податків; інформація в довільній формі щодо відсутності в учасника заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); сканований Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань; довідка довільної форми про відсутність (наявність) інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є Учасником.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, замовником було розміщено вимогу про усунення невідповідностей: «Не надані учасником закупівлі документи в повному обсязі».

Відповідно до частини 16 статті 29 Закону якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та / або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Слід зазначити, що зміст повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, розміщене Замовником, не відповідає встановленим в частині шістнадцятої статті 29 Закону вимогам.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Замовник порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Відсутні копії договорів оренди / суборенди, копії партнерських договорів на АЗС / АЗК, укладених між учасником та власником / орендарем АЗС / АЗК та інше

Рішення Комісії від 23.10.2023 № 16921, оголошення UA-2023-09-27-013555-a

Витяг з рішення Комісії: розташування АЗС має відповідати наступним ознакам, зокрема: наявність власних, орендованих або партнерських АЗС/АЗК в межах України, а саме: м. Харків та Харківська область, м. Дніпро та Дніпропетровська область, м. Полтава та Полтавська область, м. Київ та Київська область. Зазначені АЗС / АЗК, що знаходяться за межами м. Харкова та Харківської області будуть використовуватися для заправлення транспортних засобів, що знаходяться у відряджені (учасник у складі тендерної пропозиції надає підтверджуючу інформацію - копії договорів оренди / суборенди, копії партнерських договорів на АЗС / АЗК, укладених між учасником та власником / орендарем АЗС / АЗК та інше). У складі тендерної пропозиції учасник надає лист з повним переліком АЗС / АЗК, на яких буде здійснюватися відпуск товару з адресами їх місцезнаходження.

У складі тендерної пропозиції Скаржника містяться, зокрема:

 • тендерна пропозиція від 03.10.2023 № 16, найменування учасника: ТОВ «Ф», «Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити постачання Бензин А-95, Газ нафтовий скраплений, виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції», Найменування товару, запропонованого учасником, країна походження: Бензин А-95, Україна, Газ нафтовий скраплений, Україна (ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf);
 • інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмет закупівлі від 03.10.2023 №15 (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 2.pdf);
 • перелік партнерських АЗС, на яких буде здійснюватися відпуск товару, з адресами їх місцезнаходження від 02.10.2023 №6, міститься регіон та місцезнаходження 13 АЗС та 453 адреси АЗС (Перелік АЗС.pdf).

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції Скаржника відсутні копії договорів оренди / суборенди, копії партнерських договорів на АЗС / АЗК, укладених між учасником та власником / орендарем АЗС / АЗК та інше. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Відсутній гарантійний лист про те, що його подана тендерна пропозиція не є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі

Рішення Комісії від 20.10.2023 № 16844, оголошення закупівлі UA-2023-08-04-007301-a.

Витяг із рішення Комісії: відповідно до вимог тендерної документації учасник повинен надати гарантійний лист про те, що його подана тендерна пропозиція не є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі.

У складі Пропозиції Переможця відсутній гарантійний лист про те, що його подана тендерна пропозиція не є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі.

Враховуючи наведене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши зазначені невідповідності та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Накладання учасником на тендерну пропозицію УЕП, а не КЕП

Рішення Комісії від 19.10.2023 № 16787, оголошення закупівлі  UA-2023-09-21-001778-a

Витяг із рішення Комісії: відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», а саме шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (окрім учасників- нерезидентів). Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу.

Скаржником у складі тендерної пропозиції було розміщено наступні файли, зокрема, «Електронний підпис» (28.09.2023). За результатами перевірки файлу «Електронний підпис» на веб-порталі Центрального засвідчувального органу, було встановлено наступне: «Підписувач Л_ П.І.Б. Л_ Г. В., Країна Україна, РНОКПП 3361811047, Організація (установа) Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІМ ІНЖИНІРИНГ" Код ЄДРПОУ 43762932, Посада Директор,  Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для даних від Надавача) 16:13:46 28.09.2023, Сертифікат виданий КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна", Серійний номер 4EC3DA0700000000000000000000000000000001, Тип носія особистого ключа Незахищений, Алгоритм підпису ДСТУ-4145, Тип підпису Удосконалений,Тип контейнера Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped), Формат підпису Базовий (CAdES-BES), Сертифікат Кваліфікований».

Колегією листом від 10.02.2021 №20-29/06-1616-пз було здійснено запит до МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ щодо надання роз'яснення, зокрема, якщо при перевірці електронного цифрового підпису на сайті ЦЗО з'являється інформація, що тип носія – незахищений, тип підпису – удосконалений, чи може такий підпис вважатися кваліфікованим електронним підписом.

Листом від 16.02.2021 №1/06-3-1587 МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ повідомило, зокрема, що якщо за результатами перевірки електронного підпису чи печатки на сайті ЦЗО з'являється інформація, що тип підпису "удосконалений", то такий підпис не може вважатись кваліфікований.

Враховуючи наведене, а також інформацію, зазначену у листі МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ від 16.02.2021 №1/06-3-1587, Пропозиція Скаржника не містить саме кваліфікованого електронного підпису.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Можливість самостійної перевірки замовником документів, які розміщенні в електронній системі закупівель не може слугувати аргументом щодо ненадання 24 годин на усунення невідповідностей

Рішення Комісії №17339 від 30.10.2023, оголошення UA-2023-09-28-012188-a.

Позиція замовника: замовник зазначає, що учасником ТОВ «Е» надано Довідку про наявність досвіду виконання аналогічного договору № 02.10.23-3 від 02.10.2023 (файл Договір поставки Укрпошта.pdf) та копію Договору поставки № 12/640/1 від 18.10.2022. Вимога замовника щодо надання інформаційної довідка про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору та копії вказаного договору, а також копії актів приймання-передачі або видаткових накладних, включена до Документації для забезпечення можливості перевірки спроможності учасників у здійсненні поставки товарів визначених в закупівлі, та підтвердження досвіду здійснення підприємницької діяльності як постачальника. Замовник не вважає відсутність в наданій учасником копії договору поставки № 12/640/1 від 18.10.2022 додатку № 2 – Зразок Заявки, додатку № 3 – Форма Акту технічного приймання, додатку № 4 – Зразок акту приймання передачі, додатку № 5 – Місце поставки товару підставою для визнання копії договору який вимагався тендерною документацією як не наданий.

З урахуванням того факту, що надані учасником документи оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-24-011823-a згідно до закупівлі UA-2022-10-24-011823-a за предметом «Дизельний генератор WattStream WS205-RS з монтажем», замовником було самостійно перевірено дійсність та наявність в учасника ТОВ «Е» досвіду виконання аналогічного договору та дійсність документів які надані на підтвердження довідки про наявність досвіду виконання аналогічного договору №02.10.23-3 від 2 жовтня 2023. Замовник вважає що учасником ТОВ «Е» виконано вимогу щодо кваліфікаційного критерію тендерної документації.

Позиція Комісії: згідно вимог тендерної документації на підтвердження інформації, вказаній у довідці (п. 3.1.), учасник має надати:

 • копію вказаного договору;
 • копії актів приймання-передачі або видаткових накладних.

Тендерна документація не містить окремих вимог щодо підтвердження зазначеної в довідці про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору інформацією з мережі Інтернет тощо.

В складі тендерної пропозиції переможця містяться, зокрема:

 • довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору від 02.10.2023 №02.10.23-3 (файл «ДОВІДКА АНАЛОГІЧНИЙ ДОГОВІР (1).pdf»), в якій міститься інформація про договір від 18.10.2022 №12/640/1, та зазначено: «На підтвердження інформації, вказаній у довідці надаємо наступні документи: скан оригінала договору; скан оригінала акту приймання-передачі; скан оригінала видаткової накладної»;
 • Договір поставки від 18.10.2022 №12/640/1 (файл «Договір поставки Укрпошта.pdf») між ТОВ «Е» та АТ «У», предметом якого є: «1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю у власність товар, найменування , якість, кількість та ціна якого визначаються згідно з Специфікацією, яка є Додатком № 1 до Договору (далі - Товар) виконати роботи з монтажу згідно з умовами, наведеними у Додатку №1 до Договору, підключення та налаштування Товару (далі - Роботи), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та виконані Роботи і оплатити їх в порядку та на умовах цього Договору.

1.2. Предмет цього Договору є поставка дизель-генератора WattStream WS205- RS, ДК 021:2015 - 31120000-3: генератори». Також даний договір містить наступну інформацію: «Додатками до Договору, що є невід'ємною його частиною, є такі документи: Додаток № 1 - Специфікація. Додаток №2 -Зразок Заявки. Додаток №3 - Форма Акту техн ічного приймання. Додаток №4 -Зразок Акту приймання-передачі. Додаток №5 - Місце поставки товару»;

 • додаток 1 до договору від 18.10.2022 №12/640/1 (файл «Договір поставки Укрпошта.pdf»);
 • акт приймання-передачі від 01.11.2022 №118 (файл «Акт приймання-передачі Укрпошта.pdf»);
 • видаткова накладна від 01.11.2022 № 118 (файл «Видаткова накладна Укрпошта.pdf») до договору від 18.10.2022 №12/640/1.

Разом з тим, в складі тендерної пропозиції переможця відсутні, зокрема, додатки 2-5 до договору від 18.10.2022 №12/640/1, які є невід'ємною частиною цього договору. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Відсутня інформація про умови, за яких замовник має право на безкоштовне усунення учасником недоліків (дефектів) товару (чи його складових частин, або комплектуючого обладнання, або навісного обладнання), а також умови, при яких учасник має право звільнитись від відповідальності за безкоштовне усунення недоліків (дефектів) товару

Рішення Комісії № 17272 від 27.10.2023, оголошення UA-2023-10-02-003107-a.

Витяг з рішення Комісії: відповідно до вимог тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції має надати копію гарантійного талону від виробника на товар, що є предметом закупівлі із зазначенням в ньому строку гарантійного обслуговування та наявності сервісних центрів в Україні. Документи, що підтверджують наявність та строки гарантії на товар, що є предметом закупівлі, включаючи його (товару) складові частини, згідно стандартів та умов заводу-виробника, із зазначенням умов, при яких замовник має право на безкоштовне гарантійне усунення учасником недоліків (дефектів) товару (чи його складових частин, або комплектуючого обладнання, або навісного обладнання), а також умов, при яких учасник має право звільнитись від відповідальності за безкоштовне гарантійне усунення недоліків (дефектів) Товару (чи його складових частин, або комплектуючого обладнання), устаткування і програмного забезпечення, необхідних для тестування, регулювання, моніторингу, гарантійного та післягарантійного обслуговування та ремонту товару.

У разі встановлення гарантійного строку більше ніж визначено заводом виробником надати умови, при яких замовник має право на безкоштовне усунення учасником недоліків (дефектів) товару (чи його складових частин, або комплектуючого обладнання, або навісного обладнання), а також умови, при яких учасник має право звільнитись від відповідальності за безкоштовне усунення недоліків (дефектів) товару. Слід зазначити, що предметом закупівлі є саме комплект АРМ "користувач" у зборі та ноутбук HP 15s-fq5205nw (715T7EA) або еквівалент.

У наданих документах переможця відсутня інформація про умови, за яких замовник має право на безкоштовне усунення учасником недоліків (дефектів) товару (чи його складових частин, або комплектуючого обладнання, або навісного обладнання), а також умови, при яких учасник має право звільнитись від відповідальності за безкоштовне усунення недоліків (дефектів) товару.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши зазначені невідповідності та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті