Статті

Порядок виконання пункту 11-1 Особливостей з 01.09.2023

2
1199

З 01.09.2023 змінюються правила застосування електронного каталогу, у зв’язку з набранням чинності окремих положень постанови Кабміну від 04.07.2023 № 677, якими вносяться зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок). Це, звичайно, впливає й на процес виконання вимог пункту 11-1 Особливостей, тож у цьому матеріалі проаналізуємо як змінюється алгоритм здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком до Особливостей, чи є вартісні обмеження застосування електронного каталогу та проаналізуємо кожен крок замовника.

Законодавчі вимоги

Так, пунктом 11-1 Особливостей визначено, що у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку, з урахуванням цих особливостей.

Яких замовників зобов’язано виконувати вимоги пункту 11-1 Особливостей?

Застосовувати пункт 11-1 Особливостей мають не усі замовники, адже його положеннями визначені:

 • заклади охорони здоров’я. Відповідно до статті 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як державні некомерційні підприємства або державні установи. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи;
 • структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій. Такі структурні підрозділи визначені внутрішніми документами обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій.

На які предметів закупівель розповсюджується дія пункту 11-1 Особливостей?

Пунктом 11-1 Особливостей визначено «… здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком…». Тобто дія пункту 11-1 Особливостей розповсюджується на лікарські засоби та медичні вироби, але не усі, а тільки ті, які визначені у додатку до Особливостей. Їх перелік доступний за посиланням.

Чи додавати потребу у лікарських засобах та медичних виробів, визначених додатком до Особливостей, до іншої потреби у лікарських засобах та медичних виробів під час визначення виду закупівлі?

Звичайно так! Положення пункту 11-1 Особливостей не змінюють загальні правила планування, зокрема порядок визначення предмета та виду закупівлі. Відповідно заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій під час обрання виду закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів згідно з пунктом 11-1 Особливостей мають враховувати річну потребу.

Нагадаємо, що предмет закупівлі предмет закупівлі має враховувати річну потребу та визначатися:

 • за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника при закупівлі лікарських засобів;
 • за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника при закупівлі медичних виробів.

Способи здійснення закупівель та вартісні межі

Пунктом 11-1 Особливостей визначено, що «у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку, з урахуванням положень, визначених цими особливостями».

Як бачимо положення пункту 11-1 Особливостей зобов’язують застосовувати електронний каталог для закупівель лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком з 50 тис. грн (включно).

Водночас пунктами 10 та 11 Особливостей визначено, шо:

 • замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів, вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та / або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до Порядку, з урахуванням положень, визначених цими особливостями;
 • для здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою, ніж 100 тис. гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів.

Тобто замовник має розділити такі закупівлі на:

Цей поділ важливий, адже за результатами таких закупівель укладаються різні договори, відповідно будуть відрізнятися вимоги до підстав та умов внесення змін до таких договорів, а також вимоги до оприлюднення інформації про їх виконання. Далі розберемо загальний алгоритм здійснення закупівлі через електронний каталог.

Загальний алгоритм дій замовника

Етап № 1. Визначаємо обсяг необхідних лікарських засобів, медичних виробів та предмет закупівлі. На даному етапі замовник може зрозуміти необхідний обсяг лікарських засобів та медичних виробів.

Етап № 2. Визначаємо очікувану вартість предмета закупівлі. Даний етап необхідний для того, щоб в подальшому обрати правильний вид закупівлі та не допустити поділу предмета закупівлі. Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі рекомендуємо застосовувати метод порівняння ринкових цін шляхом направлення запиту комерційних пропозицій потенційним постачальникам. У самому запиті зазначаємо таку інформацію:

 • предмет закупівлі;
 • обсяги;
 • технічні характеристики предмета закупівлі;
 • графік поставок;
 • умови постачання;
 • умови оплати;
 • гарантійний термін (у разі необхідності).

Приклад запиту доступний за посиланням.

Етап № 3. Визначаємо вид закупівлі та проводимо її. Якщо вартість предмета закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів на рік є меншою ніж 100 тис. грн, тоді замовник здійснює «допорогову» закупівлі через електронний каталог шляхом запиту пропозицій, керуючись пунктами 11 та 11-1 Особливостей.

Якщо вартість предмета закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів на рік дорівнює або перевищує 100 тис. грн, тоді замовник здійснює «надпорогову» закупівлі через електронний каталог шляхом запиту пропозицій, керуючись пунктами 10 та 11-1 Особливостей.

Етап № 4. Якщо закупівля через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю:

 • шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі,

або

 • повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку.

Варто відзначити, що запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку. Пунктом 64 Порядку визначено такі підстави для відхилення:

 1. постачальник не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього Порядку;
 2. постачальник письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників;
 3. постачальник пропонує товар походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь.

Важливо: застосувати альтернативу у вигляді проведення відкритих торгів замовник має право виключно у разі, якщо вартість предмета закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів на рік дорівнює або перевищує 100 тис. грн. Якщо вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн, тоді замовник має повторно проводити закупівлю через електронний каталог до того часу, поки не буде визначено переможця з яким в подальшому буде укладено договір.

Етап № 5. Укладення договору про закупівлю. Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. Договір між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства. Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у проекті договору в запиті пропозицій постачальників.

Етап № 6. Оприлюднення інформації в електронній системі закупівель. Пунктом 68 Порядку визначено, що за результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 Закону.

Згідно пункту 13 частини 1 статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю. Варто відмітити, що законодавство не передбачає обов’язку оприлюднювати сам договір про закупівлю, відповідно замовник має право, а не обов’язок оприлюднювати договір про закупівлю разом зі звітом про договір, укладений без використання електронної системи закупівель.

Етап № 7. Внесення змін до договору. На даному етапі дії замовника будуть залежати від вартості предмета закупівлі на рік, адже у разі проведення «надпорогової» закупівлі через електронний каталог, замовник укладає договір про закупівлю, відповідно при необхідності внесення змін до істотних умов договору про закупівлю має керуватися пунктом 19 Особливостей. А також оприлюднювати в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів:

 • повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;
 • додаткову угоду у форматі PDF.

Водночас, у разі проведення «допорогової» закупівлі через електронний каталог, замовник не має обов’язку оприлюднювати інформацію про внесення змін до договору.

Етап № 8. Оприлюднення звіту про виконання договору. Даний етап теж залежить від вартості предмета закупівлі на рік. у разі проведення «надпорогової» закупівлі через електронний каталог, замовник укладає договір про закупівлю, відповідно має обов’язок оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю в електронній системі закупівель протягом 20 робочих днів з дня:

 • виконання сторонами договору про закупівлю

або

 • закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами,

або

 • його розірвання.

У разі здійснення «допорогової» закупівлі через електронний каталог у замовника відсутній обов’язок оприлюднювати звіт про виконання такого договору. Проте, незважаючи на це, ми все ж таки рекомендуємо його оприлюднити, адже відповідно до пункту 23 Особливостей Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють моніторинг процедур закупівель, а також закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, у порядку, встановленому статтею 8 Закону.

Тобто аудитори мають право здійснювати моніторинг закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель. А як ми розібрали вище, за результатами закупівлі через електронний каталог замовник зобов’язаний оприлюднювати звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель.

Підсумки

 1. Застосовувати пункт 11-1 Особливостей мають виключно замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій.
 2. Дія пункту 11-1 Особливостей розповсюджується на лікарські засоби та медичні вироби, які визначені у додатку до Особливостей.
 3. Заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій під час обрання виду закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів згідно з пунктом 11-1 Особливостей мають враховувати річну потребу.
 4. Замовник має розділити такі закупівлі на: «допорогові», якщо вартість предмета закупівлі на рік складає або перевищує 100 тис. грн та «надпорогові», якщо вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн. Зверніть увагу, що з 01.09.2023 верхня межа для закупівель через електронний каталог відсутня. Детальніше про це у статті «Аналіз змін до Особливостей, які набирають чинності 01.09.2023 та нові вартісні межі для закупівель через електронний каталог».
 5. Різниця між «допороговою» та «надпороговою» закупівлями через електронний каталог полягає у:

* рекомендуємо замовникам оприлюднювати в електронній системі закупівель інформацію про їх виконання задля зменшення ризиків початку моніторингу такої закупівлі.

#алгоритми закупівель#допорогові закупівлі#закупівлі через електронний каталог

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard