Статті

Аналіз змін до Особливостей, які набирають чинності 01.09.2023 та нові вартісні межі для закупівель через електронний каталог

2
3259

01.09.2023 набирають чинності окремі положення постанови Кабміну від 04.07.2023 № 677, якою вносяться зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок). У цьому матеріалі розберемо чергові зміни до Особливостей та проаналізуємо їх вплив на публічні закупівлю.

Які зміни будуть внесені в Особливості з 01.09.2023?

З 01.09.2023 змінюється редакція пункту 12 Особливостей, а саме:

редакція пункту 12 Особливостей (з 01.09.2023 включно)

У разі коли закупівля товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень, з використанням електронного каталогу не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням цих особливостей.

У запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого не перевищує 500 тис. гривень, замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, в тому числі конкретну торговельну марку. Запит пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, повинен містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення. За результатами формування замовником у запиті пропозицій постачальників характеристик та їх допустимих значень кількість пропозицій від постачальників щодо такого товару, що відповідають характеристикам до товару, визначеного в запиті пропозицій постачальників, не може бути менше двох.

редакція пункту 12 Особливостей (до 31.08.2023 включно)

У разі здійснення закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень, з використанням електронного каталогу, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822.

У разі коли закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або профіль товару містить тільки одну пропозицію постачальника, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту ціни пропозиції постачальника в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей.

Публічні закупівлі товарів для забезпечення виконання завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу, що проводяться з використанням електронного каталогу, здійснюються відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей, зокрема абзаців четвертого - шостого цього пункту.

У разі коли переможець відбору, який повідомив про намір укласти договір, відмовляється від укладення договору про закупівлю, замовник (державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”) може укласти договір про закупівлю з наступним постачальником, ціна пропозиції якого є економічно вигідною, шляхом формування замовлення в електронному каталозі. Відмовою від укладення договору про закупівлю вважається подання замовнику (державній установі “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”) переможцем відбору письмового повідомлення про відмову від підписання договору про закупівлю або непідписання переможцем відбору договору про закупівлю у встановлений замовником (державною установою “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”) строк.

У разі укладення договору про закупівлю шляхом замовлення в електронному каталозі технічні, якісні, кількісні та інші характеристики, що визначалися замовником в запиті ціни пропозиції, а також ціна постачальника, наведена в запиті ціни пропозиції, не повинні відрізнятися від умов відповідного запиту ціни пропозиції.

За результатами укладення договору про закупівлю відповідно до замовлення в електронному каталозі замовник (державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”) публікує звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель разом з обґрунтуванням укладення такого договору та документа (документів), що підтверджує відмову від укладення договору про закупівлю. У разі коли постачальник, який став переможцем запиту ціни пропозицій в електронному каталозі, підтвердив замовлення протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про визначення його переможцем відбору в електронній системі закупівель, але не уклав із замовником (державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”, установи виконання покарань, слідчі ізолятори) договір про закупівлю, адміністратором електронного каталогу за обґрунтованим зверненням замовника (державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”, установи виконання покарань, слідчі ізолятори) блокується можливість подавати таким постачальником пропозиції на запити замовників в електронному каталозі на 90 календарних днів з дня оприлюднення адміністратором електронного каталогу рішення. Адміністратор електронного каталогу розглядає звернення з інформацією про порушення протягом трьох робочих днів з дня отримання такого звернення. Усі звернення (у тому числі результати розгляду їх адміністратором електронного каталогу) оприлюднюються в електронній системі закупівель.

Аналіз змін

Наведені зміни вирішують колізію законодавства в частині вартісних меж застосування замовниками електронного каталогу. Так, абзацом 1 пункту 3 Особливостей визначено, що замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей.

Пункт 2 Особливостей, передбачає, що у цих особливостях терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), постановах Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855) та від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).

Згідно пункту 8 частини 1 статті 1 Закону електронний каталог - систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1-3 частини 1 статті 3 цього Закону. Забезпечення функціонування електронного каталогу здійснюється, у тому числі за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до нього. Для замовників користування електронним каталогом є безоплатним.

Чистиною 1 статті 3 Закону передбачено, що цей Закон застосовується:

1) до замовників, визначених пунктами 1-3 частини 1 статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн, а робіт - 1,5 млн грн;

2) до замовників, визначених пунктом 4 частини 1 статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт - 5 млн грн;

3) до замовників, визначених частиною 1 статті 2 цього Закону, які здійснюють спрощені закупівлі відповідно до цього Закону та / або укладають договори без використання електронної системи закупівель відповідно до частин 2, 3 і 7 цієї статті.

Тобто Закон визначає окремі вартісні межі для використання електронного каталогу, а Особливості (в редакції до 01.092023) не встановлюють верхньої вартісної межі, зокрема для застосування електронного каталогу. Окрім цього, пунктом 56 Порядку (у редакції до 01.09.2023) також визначено вартісні межі для застосування запиту ціни пропозиції, а саме:

  • ≥ 50 тис. грн < 200 тис. грн – для звичайних замовників;
  • ≥ 50 тис. грн < 1 млн грн – для замовників в окремих сферах господарювання.

То що ж змінюється з 01.09.2023?

Забіжемо наперед та відзначимо, що Порядок (у редакції з 01.09.2023) не встановлює жодних вартісних меж, тож перши перешкода на шляху застосування електронного каталогу без вартісних обмежень подолана.

Повертаємося до положень Особливостей. Відповідно до абзацу 1 пункту 3 Особливостей замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей.

Пункт 10 особливостей визначає, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та / або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Абзаци 2 та 3 пункту 12 Особливостей (у редакції з 01.09.2023) встановлюють, що:

  • у запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого не перевищує 500 тис. грн, замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, в тому числі конкретну торговельну марку;
  • запит пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. грн, повинен містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення. За результатами формування замовником у запиті пропозицій постачальників характеристик та їх допустимих значень кількість пропозицій від постачальників щодо такого товару, що відповідають характеристикам до товару, визначеного в запиті пропозицій постачальників, не може бути менше двох.

Відповідно, зазначені вище положення Особливостей фактично надають право замовникам застосовувати електронний каталог без вартісних обмежень, тобто замовник маж право здійснювати закупівлю товарів через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозиції на будь-яку суму, адже визначення електронного каталогу, передбачене Законом з 01.09.2023 має застосовуватися з урахуванням пункту 12 Особливостей.

Окремо варто звернути увагу на те, що замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій також мають врахувати зазначені вище новації, адже пункт 11-1 Особливостей зобов’язує їх здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком до Особливостей, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, з використанням електронного каталогу. Відповідно з 01.09.2023 такі замовники мають можливість та обов’язок виконувати вимоги такої норми в повному обсязі.

Підсумки

З 01.09.2023 замовники, зокрема, централізовані закупівельні організації та замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій мають право здійснювати закупівлі товарів через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій без вартісних обмежень, тобто на будь-яку суму.

#допорогові закупівлі#закупівлі через електронний каталог#новини закупівель

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard