Статті

Перерахунок ціни тендерної пропозиції на етапі укладення договору про закупівлю: що варто врахувати замовнику

1
330

Пункт 18 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:

  • визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
  • перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
  • перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Згідно зазначеною нормою умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції, окрім трьох випадків, які визначені в даній нормі.

При цьому, задля правомірного застосування зазначеної норми пропонуємо детальніше ознайомитися із її застосуванням та розглянути кожен випадок для перерахунку ціни тендерної пропозиції.

Чи може здійснюватися перерахунок ціни тендерної пропозиції при здійсненні закупівлі без проведення аукціону?

Застосовуючи приписи пункту 18 Особливостей щодо можливості перерахунку ціни тендерної пропозиції на етапі укладення договору сторони договору задаються питанням щодо можливості її застосування у випадку, коли аукціон не відбувався при здійсненні такої закупівлі, оскільки згідно з пунктом 37 Особливостей за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.

Так, відповідаючи на дане питання потрібно проаналізувати зазначену норму.

Зокрема, як уже було зазначено, пункт 18 Особливостей передбачає, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків, які визначені даним пунктом.

При цьому, помічаємо, що дана норма дозволяє застосовувати її не тільки при проведенні аукціону, оскільки в зазначеній нормі міститься конструкція «…, у тому числі за результатами електронного аукціону…».

Тобто в даному випадку, сторони можуть застосовувати розглядувану норму як при проведенні закупівлі без аукціону, так і при проведення закупівлі із аукціоном.

Визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті

Пункт 28 Особливостей визначає, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

При цьому, цим же пунктом визначено, що тендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлю грошового еквівалента в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком станом на дату розкриття тендерних пропозицій.

У відповідності до зазначених норм видається, що замовник в тендерній документації може передбачити можливість зазначення в договорі про закупівлю зобов’язання грошового еквіваленту не лише в національній, а й в іноземній валюті.

Окрім цього, розглядаючи дане питання слід звернутися до положень Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

Стаття 524 ЦКУ визначає, що зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Частина 2 статті 533 ЦКУ передбачає, що якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Окрім цього, Закону України «Про валюту і валютні операції» визначає, що іноземна валюта це:

а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;

в) електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах;

З огляду на положення зазначених норм можна дійти до висновку, що умови договору про закупівлю можуть відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі при укладенні договору про закупівлю, в якому сторони визначать таке зобов’язання в грошових одиниць іноземних держав, наприклад доларах США.

При цьому, обов’язковими умовами застосування зазначеної норми є:

  • передбачення такої можливості в тендерній документації;
  • визначення грошового еквівалента в іноземній валюті повинно здійснюватися за офіційним курсом, установленим Національним банком станом на дату розкриття тендерних пропозицій.

Перерахунок ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі

Дана підстава для перерахунку ціни тендерної пропозиції дозволяє перерахувати ціну тендерної пропозиції в бік зменшення. Однак зазначена підстава також містить кілька умов, які є обов’язковими до застосування:

  • повинен бути здійснений перерахунок ціни;
  • такий перерахунок повинен бути здійснений в бік зменшення (при цьому, не визначено межі зменшення);
  • обсяг закупівлі не може бути зменшеним.

Відповідно при дотриманні зазначених умов перерахунок ціни тендерної пропозиції при укладення договору про закупівлю відповідатиме приписам пункту 18 Особливостей.

Перерахунок ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки

Даний випадок при перерахунку ціни є доволі специфічним та найбільш часто застосовується при закупівлі лікарських засобів. Зокрема, дана норма дозволяє змінювати умови договору, які можуть відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі у випадку, перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення. Однак обов’язковою умовою при такому перерахунку є приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

В той же час, як ми уже зазначали, зазначена норма найбільш часто застосовується при закупівлі лікарських засобів, оскільки саме лікарські засоби в основному є упакованими в упаковки.

Тому, для того щоб дізнатись про особливості застосування цього випадку при перерахунку ціни, зокрема при закупівлі лікарських засобів пропонуємо ознайомившись із статтею «Перерахунок на етапі укладення договору про закупівлю при закупівлі лікарських засобів».

Підсумки

Укладаючи договір про закупівлю сторони договору про закупівлю повинні враховувати вимоги закупівельного законодавства, зокрема пункт 18 Особливостей, який передбачає, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону.

Проте, цим же пунктом Особливостей передбачені окремі випадки, коли сторони можуть визначити в договорі про закупівлю умови, які будуть відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.

При цьому, застосовуючи дану норму щодо випадків, коли умови договору про закупівлю можуть відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, сторони повинні дотримуватися приписів зазначеної норми задля уникнення адміністративної відповідальності.

пов'язані статті