Статті

Орган оскарження визначив, що замовник не надав учаснику виправити невідповідності: які дії повинен вчинити замовник

1
267

Пункт 43 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) передбачає, що якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Однак замовники не завжди дотримуються зазначеної норми, зокрема у випадках, які визначені Особливостями, та не надають можливість виправити невідповідності згідно з пунктом 43 Особливостей, а до прикладу, одразу відхиляють тендерну пропозицію учасника або ж визнають переможцем закупівлі, що безперечно суперечить приписам пункту 43 Особливостей. Така ситуація може відбутися й у зв’язку з великою завантаженістю уповноваженої особи та втратою уважності під час розгляду тендерної пропозиції.

В свою чергу, законодавство з публічних закупівель дозволяє зацікавленим особам (учасникам процедури закупівлі) захистити свої права в таких випадках шляхом подання скарги до органу оскарження.

В разі ж, задоволення скарги органом оскарження замовник повинен виконати таке рішення у відповідності до частини 22 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі», яка визначає, що якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження.

Сьогодні пропонуємо детально розглянути алгоритм дій замовника при скасуванні замовником свого рішення, яке було оскаржене учасником, зокрема про визначення переможця закупівлі та надання учаснику можливість виправити невідповідності у відповідності до пункту 43 Особливостей.

Так, рішення Постійно діючої комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Комісія) про скасування рішення замовника та надання учаснику виправити невідповідності виглядають наступним чином.

Рішення №4860-р/пк-пз від 18.03.2024, оголошення № UA-2024-02-19-012239-a

Позиція Комісії: враховуючи наведене, в складі тендерної пропозиції Переможця відсутній, зокрема, лист учасника в якому обов’язково зазначається код доступу за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту та / або останніх змін до Статуту (нова редакція).

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей.

Відповідно до пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Згідно з частиною 9 статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником велектронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище  документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Разом з тим, враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Замовник порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути захищені шляхом зобов’язання Замовника скасувати рішення про визначення переможця Процедури закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини шістнадцятої статті 18 Закону.

Враховуючи наведену вище інформацію, наявні підстави для задоволення Скарги частково.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 18 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Комісія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Новодунаєвецьку селищну раду скасувати рішення про визначення товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТА – ЕКСПРЕС» переможцем процедури закупівлі — «Бензин А-95, Дизельне паливо», оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2024-02-19-012239-a.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Коментар

Комісія в своїх рішеннях зобов’язує замовників тільки відмінити своє рішення, наприклад, про визначення переможця закупівлі, однак безпосередньо не зазначає про необхідність після цього надати можливість виправити невідповідності.

В свою чергу, про обов’язок надати учаснику виправити невідповідності замовник дізнається з аналізу мотивувальної частини рішення органу оскарження. Зокрема, з наступних формулювань, які наведені в рішенні Комісії:

«Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей.

Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище  документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Разом з тим, враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Замовник порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону».

Далі пропонуємо ознайомитися із кроками, які повинен вчинити замовник при необхідності надання 24 годин на виправлення невідповідностей на виконання рішення Комісії.

1-й крок. Прийняття рішення про виконання рішення Комісії щодо скасування рішення про визначення переможця закупівлі

Замовник в протокольному рішенні зазначає про виконання рішення Комісії та скасування рішення про визначення переможця закупівлі.

Знайти такий протокол можна за посиланням.

2-й крок. Надання учаснику виправити невідповідності

Після прийняття рішення про скасування визначення переможця закупівлі, замовник розпочинає новий розгляд тендерної пропозиції учасника та надає такому учаснику повідомлення про виправлення невідповідностей в тендерній пропозиції, які ним не були враховані при первинному розгляді тендерної пропозиції та про що було зазначено в рішенні Комісії.

Звертаємо увагу на те, що новий строк розгляду тендерної пропозиції розпочинається з дня скасування рішення про визначення переможця та становить 5 робочих днів (може бути продовжений до 20 робочих днів). Відповідно повідомлення про виправлення невідповідностей має бути надано не пізніше 3 робочого дня розгляду тендерної пропозиції згідно пункту 43 Особливостей.

Протокол про надання учаснику виправити невідповідності міститься за посиланням.

3-й крок. Розгляд тендерної пропозиції учасника з урахуванням виправлених невідповідностей

Після виправлення учасником невідповідностей замовник знову розглядає тендерну пропозицію учасника з урахуванням виправлених невідповідностей і якщо учасник виправив невідповідності, замовник повинен визначити такого учасника переможцем закупівлі.

Натомість в разі, не виправлення невідповідностей замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

Приклад такого протоколу знайдете за посиланням.

Аналогічний алгоритм дій уповноважена особа застосовує до виконання рішення про безпідставне відхилення тендерної пропозиції.

пов'язані статті