Статті

Документи, що не передбачені законодавством: що це з огляду на практику АМКУ, ДАСУ та суду

1
284

Згідно з абзацом 1 пункту 31 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.

Водночас частина 11 статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) передбачає, що документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції/пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

Згідно зазначених норм, замовник не може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, коли учасником в складі тендерної пропозиції не надано документи, які не передбачені законодавством.

При цьому, застосовуючи зазначену норму на практиці потрібно визначити, що варто вважати «документами, які не передбачені законодавством». Однак, насамперед потрібно звернутися до поняття «законодавство».

Так, в статті «Інша інформація, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації, яка передбачена частиною 3 статті 22 Закону» був зроблений висновок, що під поняттям «законодавство» слід вважати сукупність усіх джерел офіційно встановленого об'єктивного права, тобто законів і підзаконних нормативно-правових актів.

Тому до «документів, які не передбачені законодавством» варто відносити ті, які не передбачені жодним нормативно-правовим актом і об’єктивно учасники не можуть надати такі документи в складі тендерної пропозиції. Відповідно ненадання таких документів в складі тендерної пропозиції не може слугувати підставою для відхилення тендерної пропозиції.

В свою чергу, які це можуть бути документи розглянемо на практиці Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ), Постійно діючої адміністративної колегії антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) та суду.

Розпочнемо із практики моніторингу.

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2023-10-26-000037, оголошення № UA-2023-09-06-011706-a

Запит про надання пояснень: Яким чином виконано вимогу в частині підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мать знання та досвід підпункт 1 п. 2 ДОДАТОК 1, повідомлення про прийняття на роботу працівників, зазначених у довідці, з підтверджуючими документами про прийняття цих повідомлень відповідним уповноваженим органом стосовно директора Кушнір В.П.

Надання пояснень на запит моніторингу: Даючи відповідь на дане запитання хочемо повідомити наступне:

Замовником в підпункті 1 пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації була встановлена вимога про надання Учасниками в складі тендерної пропозиції повідомлення про прийняття на роботу працівників, зазначених у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з підтверджуючими документами про прийняття цих повідомлень відповідним уповноваженим органом.

На підтвердження виконання вищенаведеної вимоги, Товариство з обмеженою відповідальністю «Термопласт Буд» надали Повідомлення про прийняття працівників на роботу (міститься в архівній папці «Повідомлення про прийн.на роботу.rar») щодо всіх працівників, які зазначені в «Довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» (міститься у файлі «Довідка. Наявн. прац-ків (ІТП, робіт-ки).pdf»).

Щодо надання в складі тендерної пропозиції Повідомлення про прийняття на роботу директора – Кушнір Василя Петровича потрібно зазначити, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» встановлено наступне, що:

«повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу».

Отож, оскільки Кушнір Василь Петрович є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Термопласт Буд» немає обов’язку та непередбачено подання щодо нього повідомлення про прийняття на роботу, адже Постановою КМУ №413 скасовано необхідність подання до податкової повідомлення про прийняття на посаду керівника (директора).

Потрібно наголосити на тому, що Повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами ДПС з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, підпунктом 1.6 пунктом 1 Розділу 3 тендерної документації встановлено, що Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для учасників, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.

Отже, підсумовуючи все вищенаведене слід зазначити, що ТОВ «Термопласт Буд» було в повній мірі виконано вимогу Замовника щодо надання в складі тендерної пропозиції повідомлення про прийняття на роботу працівників, зазначених у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з підтверджуючими документами про прийняття цих повідомлень відповідним уповноваженим органом. Щодо керівника підприємства – директора Кушнір Василя Петровича не передбачено обов’язку та необхідності подання такого Повідомлення відповідно до чинного законодавства.

Висновок про наявність або відсутність порушень: Порушень в цій частині розгляду тендерної пропозиції аудиторами не виявлено

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2024-01-23-000049, оголошення № UA-2024-01-03-002075-a

Запит про надання пояснення: згідно з вимогами підпункту 6.3 пункту 6 додатку 1 «Перелік документів для учасників торгів» до тендерної документації Замовника учасники торгів в тендерній пропозиції повинні надати «Дійсну ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення, а саме – монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації».

Учасником ТОВ «ІНГРЕСС» в тендерній пропозиції надано документ «Наказ про видачу ліцензії на провадження робіт протипожежного призначення» в якому міститься Наказ «Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» від 08.02.2019 № 96. Проте самої ліцензії ТОВ «ІНГРЕСС» в тендерній пропозиції не надано.

Замовником, відповідно до вимог абзацу першого пункту 43 Особливостей, в електронній системі закупівель 20.09.23 розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей до 11:49 год 21.09.2023 (далі – Повідомлення). Проте, вимоги на надання ліцензії на провадження робіт протипожежного призначення у Повідомленні не було зазначено.

Просимо надати пояснення, чому Замовником в Повідомлення не було включено вимогу на надання ліцензії на провадження робіт протипожежного призначення, або чому не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ІНГРЕСС» відповідно до вимог абзацу п’ятого підпункту другого пункту 44 Особливостей?

Надання пояснень на запит моніторингу: Щодо не включення до повідомлення про усунення виявлених невідповідностей вимоги на надання ліцензії на провадження робіт протипожежного призначення повідомляємо наступне: відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 додатку 1 «Перелік документів для учасників торгів» до тендерної документації Замовника учасники торгів в тендерній пропозиції повинні надати «Дійсну ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення, а саме – монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації».

При аналізі наданих документів уповноваженою особою встановлено, що відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» видача ліцензії - надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі. Таким чином суб’єкти господарювання, що отримували право на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню не мають окремо виданої ліцензії. Підтвердженням наявності у таких суб’єктів відповідного права є саме прийняте органом ліцензування рішення про видачу ліцензії та запис у ліцензійному реєстрі. Керуючись зазначеною вище нормою та з метою підтвердження наявності дійсної ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення, а саме – монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації учасником ТОВ «ІНГРЕСС» в тендерній пропозиції надано документ «Наказ про видачу ліцензії на провадження робіт протипожежного призначення» в якому міститься Наказ «Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» від 08.02.2019 № 96.

Також під час перевірки документів тендерної пропозиції ТОВ «ІНГРЕСС» уповноваженою особою було здійснено перевірку наявності чинної ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення, а саме – монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації в ліцензійному реєстрі за посиланням https://dsns.gov.ua/uk/licenzuvannya, відповідно до якого інформація про наявність чинної ліцензії підтверджена. Також, звертаємо увагу, що відповідно до ч. 11 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі» документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції/пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

З огляду на встановлений факт не передбачення нормами чинного законодавства такого окремого документа як «Ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення, а саме – монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації», а також надання учасником у складі пропозиції відповідного наказу органу ліцензування та наявності відповідної інформації в ліцензійному реєстрі, ураховуючи норми ч. 11 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа вважає, що при поданні пропозиції ТОВ «ІНГРЕСС» виконано вимогу підпункту 6.3 пункту 6 додатку 1 «Перелік документів для учасників торгів» до тендерної документації, а тому відсутність у складі пропозиції самої ліцензії не може бути підставою для її відхилення замовником і тому така вимога не включалася до повідомлення про усунення виявлених невідповідностей.

Висновок про наявність або відсутність порушень: Порушень в цій частині розгляду тендерної пропозиції аудиторами не виявлено

Далі поглянемо, що з цього приводу думають суди.

Приклад 3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 826/4080/18 від 12.10.2021

Обставини справи: Херсонське училище виступило замовником процедури закупівлі UA-2017-12-12-004250-с «ДК 021:2015:15810000-9 - Хлібопродукти, свіжоспечені хлібобулочні та кондитерські вироби. 2 лоти», оголошення про проведення якої розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу.

Тендерні пропозиції подано чотирма учасниками - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (лоти №1-2), Підприємством зі споживчої кооперації «Хлібокомбінат Скадовського райст» (лот №1), Товариством з обмеженою відповідальністю «Херсонський завод кондитерських виробів» (лоти №1-2), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (лоти №1-2).

Переможцем конкурсу визначено ТОВ «ХЗКВ» та 04.01.2018 Херсонським училищем оприлюднено повідомлення про намір укласти договори.

Через електронну систему закупівель ФОП ОСОБА_1 було подано дві скарги від 20.01.2018 №UA-2017-12-12-004250-с.а1 і №UA-2017-12-12-004250-с.а2.

Рішенням Постійно діючої колегії АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 23.01.2018 №561-р/пк-пз скаргу ОСОБА_1 від 20.01.2018 №UA-2017-12-12-004250-с.а2 залишено без розгляду (а.с. 47-48).

Рішенням Постійно діючої колегії АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 23.01.2018 №560-р/пк-пз скаргу ОСОБА_1 від 20.01.2018 №UA-2017-12-12-004250-с.а1 прийнято до розгляду.

У подальшому, рішенням Постійно діючої колегії АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 07.02.2018 №1132-р/пк-пз зобов`язано Херсонське училище скасувати рішення про визначення ТОВ «ХЗКВ» переможцем процедури закупівлі - «ДК 021:2015:15810000-9 - Хлібопродукти, свіжоспечені хлібобулочні та кондитерські вироби. 2 лоти», оголошення про проведення якої оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу за №UA-2017-12-12-004250-с, за лотами №№1-2 (а.с. 73-76).

Як убачається з матеріалів справи, обґрунтовуючи своє рішення, АМК України зазначив, що «відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів, зокрема, з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (відповідно до вимог пункту 5 розділу тендерної документації), інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (відповідно до вимог пункту 6 розділу 3 тендерної документації та додатку 2 тендерної документації).

Згідно з пунктом 5 розділу 3 тендерної документації на підтвердження відповідності встановленому критерію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази учасник надає, зокрема копію експлуатаційного дозволу для потужностей (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

Відповідно до пункту 6 розділу 3 тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівля (згідно з додатком 2 тендерної документації).

У додатку 2 тендерної документації наведена інформація про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Відповідно до додатку 2 тендерної документації учасник, зокрема, має надати експлуатаційний дозвіл та право власності на приміщення, що залучаються для зберігання продуктів харчування. Також зазначено, що в разі оренди або найму, або позики складських приміщень, транспортних засобів, для підтвердження надати копії договорів оренди або найму або позики дійсними на наступний рік.

Водночас у складі тендерної пропозиції ТОВ «ХЗКВ» відсутні: експлуатаційний дозвіл на приміщення, що залучається для зберігання продуктів харчування; невід`ємні частини до договору оренди нерухомого майна від 01.03.2017 №01-03/17 Ц.

Відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) та завантаження файлів, зокрема, з копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за поточний рік.

Водночас у складі тендерної пропозиції ТОВ «ХЗКВ» міститься витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 12.12.2017. Зазначений документ завантажено на веб-портал Уповноваженого органу 03.01.2018.

Отже, тендерна пропозиція ТОВ «ХЗКВ» за лотами №№1-2 не відповідала умовам тендерної документації та мала бути відхилена замовником відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».

Уважаючи рішення Постійно діючої адміністративної колегії АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 07.02.2018 №1132-р/пк-пз протиправним і таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся з цим позовом до суду.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 серпня 2018 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 січня 2019 року, адміністративний позов задоволено. Визнано протиправним і скасовано рішення Постійно діючої колегії АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 07.02.2018 №1132-р/пк-пз.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з того, що оскаржуване рішення АМК України прийнято всупереч положень чинного законодавства, оскільки матеріалами справи не підтверджується викладені у скарзі ФОП ОСОБА_1 твердження щодо невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ХЗКВ» тендерній документації Херсонського училища.

Суди попередніх інстанцій зазначили, що експлуатаційний дозвіл є обов`язковим виключно для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, до кола яких позивач не належить.

Позиція суду: предметом оскарження у цій справі є рішення Постійно діючої колегії АМК України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 07.02.2018 №1132-р/пк-пз, яким зобов’язано Херсонське училище скасувати рішення про визначення ТОВ «ХЗКВ» переможцем процедури закупівлі – «ДК 021:2015:15810000-9 - Хлібопродукти, свіжоспечені хлібобулочні та кондитерські вироби. 2 лоти», оголошення про проведення якої оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу за №UA-2017-12-12-004250-с, за лотами №1-2.

Указане рішення мотивоване тим, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «ХЗКВ» відсутні: експлуатаційний дозвіл на приміщення, що залучається для зберігання продуктів харчування (передбачено вимогами пункту 5 розділу 3 тендерної документації); невід’ємні частини до договору оренди нерухомого майна від
01.03.2017 №01-03/17Ц (передбачено вимогами додатку 2 тендерної документації); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за поточний рік (передбачено вимогами пункту 1 розділу 3 тендерної документації).

Щодо дотримання ТОВ «ХЗКВ» вимог пункту 5 розділу 3 тендерної документації, Суд зазначає таке.

Згідно з вказаним положенням тендерної документації передбачено такий кваліфікаційний критерій до учасників як наявність обладнання та матеріально-технічної бази. На підтвердження учасник надає, зокрема, копію експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

Позивачем не надано у складі тендерної пропозиції експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

Проте, аналізуючи наведені положення норм права, Суд зазначає, що обов’язок з отримання експлуатаційного дозволу розповсюджується виключно на операторів ринку, що проводять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

Як було встановлено судами попередніх інстанцій, ТОВ «ХЗКВ» є постачальником виключно хлібобулочних та кондитерських виробів, тому вказані норми на останнього не поширюються.

У силу положень частини 11 статті 26 Закону документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

Отже, як правильно зазначили суди попередніх інстанцій, відсутні підстави стверджувати, що ненадання ТОВ «ХЗКВ» у складі тендерної пропозиції копії експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, є порушенням умов тендерної документації.

Далі розглянемо практику Антимонопольного комітету України.

Приклад 4. Рішення №7025-р/пк-пз від 19.04.2024 , оголошення № UA-2024-03-01-004731-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що на вимогу п.1 додатку 3 Документації, ФОП Чайка В.В., не надала копії статуту або, відповідно до розділу V Документації Замовника, «Лист роз’яснення в довільній формі, у якому учасник/переможець зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або не накладення електронного підпису».

Позиція замовника: замовник зазначає, що ФОП Чайка В.В. є саме фізичною особою-підприємцем, для  діяльності якого не передбачена форма установчих документів, зокрема, статуту. Тому і  вимагати його від учасника Замовник не має права.

Позиція Колегії: відповідно до пункту 1 розділу V Документації встановлено, що у разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцемнерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.

Додаток 3 Документації містить іншу інформацію, встановлену відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців) Копія Статуту (для юридичних осіб) із змінами (в разі їх наявності) або інший установчий документ передбаченого чинним законодавством. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

У складі Пропозиції Переможця міститься, зокрема, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (файл «Витяг з ЄДР на 12.01.2024.pdf»).

Слід зазначити, що надання копії статуту вимагалось саме для юридичних осіб. Слід також зазначити, що Переможець є фізичною особою-підприємцем. Враховуючи наведене, зокрема, наявність в складі Пропозиції Переможця вищенаведеного витягу, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Приклад 5. Рішення № 15477-р/пк-пз від 28.09.2023 , оголошення № UA-2023-06-23-005050-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що Переможцем було надано копії балансу та звіту про фінансові результати за 2022, проте не надано копію звіту про рух грошових коштів за 2022 з відміткою про прийняття уповноваженим органу.

Позиція замовника: замовник зазначає, що зважаючи на той факт, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» є суб’єктом малого підприємництва, це підтверджується фінансовою звітністю ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», наданою Переможцем на підтвердження кваліфікаційних критеріїв закупівлі, а саме - середня кількість працівників - 42 особи та річний дохід (код рядка 2280) - 179 216,8 тис.грн.

Відповідно пункту 3 статті 11 Розділу 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена фінансова звітність, а саме: Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Отже, можна зробити висновок, що переможець процедури закупівлі не мав можливості надати Копію звіту про рух грошових коштів за 2022 з відміткою про прийняття уповноваженим органу у зв’язку з тим, що це не передбачено чинним законодавством України.

Враховуючи викладене, твердження скаржника щодо необхідності надання ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» копії звіту про рух грошових коштів за 2022 з відміткою про прийняття уповноваженим органу суперечить чинному законодавству України.

Позиція Колегії: Додаток 1 Документації містить кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників закупівель, вимоги до їх застосування та формування, критерії оцінки відповідності учасників закупівель встановленим критеріям та вимогам:

3. Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

1. Надати лист за підписом керівника або уповноваженої особи учасника на підписання документів тендерної пропозиції в довільній формі про фінансовий стан учасника.

Мінімальні вимоги: показник обсягу річного доходу (виручки) не менше 15% очікуваної вартості предмета закупівлі.

2. Надати скановані копії документів фінансової звітності* для визначення фінансового стану учасника за 2022й рік для підтвердження виконання мінімальних вимог відповідно до п.1 даного кваліфікаційного критерію. *для цілей даного кваліфікаційного критерію документами фінансової звітності вважаються:

- Копії балансу та звіту про фінансові результати за 2022р. з відміткою про прийняття уповноваженим органом, засвідчені учасником;

- Копію звіту про рух грошових коштів за 2022р. з відміткою про прийняття уповноваженим органу, засвідчена учасником, які мають надаватись учасником для цілей виконання вимог даного кваліфікаційного критерію.

У складі Пропозиції Переможця міститься:

- лист від 03.07.2023 №89/3: даним листом ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» повідомляє, що показник обсягу річного доходу (виручки) становить 179 216,8 тис.грн. (3 Лист про фінансовий стан учасника.pdf);

- фінансова звітність малого підприємства:

1. Баланс на 31 грудня 2022

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2022 р. (3.1 Фінзвіт 22 рік.rar).

Відповідно до частини одинадцятої статті 26 Закону документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції/пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Враховуючи наведене, а також статус Переможця як малого підприємця, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар: у відповідності до вище наведеної практикиДАСУ, Колегії та судувидається, що до документів, які не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, варто відносити ті, які не передбачені нормативно-правовими актами, зокрема в цілому для учасників, як мало місце в прикладі 2, щодо наявності окремо виданого документа – ліцензії, на провадження виду господарської діяльності, або ж для певної категорії учасників – приклад 3, де експлуатаційний дозвіл є необхідним для певної категорії учасників та приклади 4 та 5, в якому статут не передбачений для фізичних-осіб підприємців та статус малого підприємця не передбачає подання звіту про рух грошових коштів.

Відповідно зазначені види документів слід відносити до частини 11 статті 26 Закону як документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, і тому учасники не зобов’язані подавати такі документи в складі тендерної пропозиції.

В свою чергу, не подання таких документів учасником в складі тендерної пропозиції не може слугувати підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника, оскільки таке відхилення суперечитиме приписам частини 11 статті 26 Закону.

Тому замовникам здійснюючи розгляд тендерної пропозиції слід уважно аналізувати ту чи іншу вимогу тендерної документації на предмет її законності для тих чи інших учасників, зокрема певні вимоги тендерної документації є характерними виключно для учасників юридичних осіб, до прикладу, статут, натомість фізична особа підприємець не здійснює діяльність на підставі статуту, і приймати рішення на етапі кваліфікації враховуючи приписи частини 11 статті 26 Закону.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard