Статті

Чи вимагати документальне підтвердження підпункту 8 пункту 47 Особливостей та як перевірити учасника

1
321

З оприлюдненням Мінекономіки листа №3323-04/43036-06 від 13.06.2024р«Щодо порядку отримання відомостей про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності)» (далі - Лист) в замовників знову постало питання чи потрібно вимагати в тендерній документації документальне підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбаченої у підпункті 8 пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.12.2022 № 1178 (далі – Особливості) та як перевірити учасника. Тож у цьому матеріалі дамо відповідь на ці питання, які турбують кожного замовника.

Аналіз норм Особливостей щодо встановлення вимог по підпункту 8 пункту 47 Особливостей

Згідно   підпункту 8 пункту 47 Особливостей замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:

8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Проаналізуємо чи встановлено Особливостями вимоги щодо необхідності документального підтвердження учасником та переможцем підпункту 8 пункту 47 Особливостей.

Абзац 16 та 17 пункту 47 Особливостей визначає, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

Відповідно до абзацу 14 пункту 47 Особливостей  переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Тобто нормами Особливостей заборонено вимагати від учасника та переможця  документального підтвердження  відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі по підпункту 8 пункту 47 Особливостей, а згідно частини 1 статті 164-14 КУпАП тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн). Тому рекомендуємо замовникам в тендерній документації встановити вимоги по підпункту 8 пункту 47 Особливостей в такому вигляді:

№ п/пПідстави для відмови в участі у процедурі закупівліУчасник процедури закупівліПереможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:
8учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (підпункт 8 пункту 47 Особливостей)Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиціїПереможець не надає підтвердження своєї відповідності.

Детально ознайомитися з підставами визначеними пунктом 47 Особливостей та  як здійснити перевірку учасника та переможця можна у відеоуроці Підстави для відмови в участі у відритих торгах: як не допуститися помилки замовнику.

Перевірка учасника по  підпункту 8 пункту 47 Особливостей

В свою чергу абзац 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей визначає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

Дана підстава зобов’язує замовника відхилити тендерну пропозицію учасника у випадку, коли він підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, тому замовник зобов’язаний перевіряти учасника на наявність таких підстав.

Рекомендуємо ознайомитись з матеріалом Чи існує відповідальність в разі, коли замовник не перевірить учасника на наявність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей.

Проаналізуємо як же перевірити учасника  на сьогоднішній день по  підпункту 8 пункту 47 Особливостей з урахуванням листа Мінекономіки та листа Міністерства юстиції України № 80888/213-11.5-24/21.4 від 30.05.2024 (далі - Лист Мін’юcту).

В Листі Уповноважено органу зазначено таку інформацію:

«Поряд з цим, Міністерство юстиції України листом від 30.05.2024 № 80888/213-11.5-24/21.4 повідомило, що з 1 червня 2024 року впроваджується в дослідну експлуатацію програмне забезпечення автоматизованої системи “Банкрутство та неплатоспроможність”.

До моменту повного наповнення системи інформація з Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), надаватиметься у формі інформаційних листів за запитами.

З огляду на викладене, під час проведення процедури закупівлі, за відсутності вільного доступу замовника до публічної інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, перевірка замовником інформації щодо відсутності підстав, визначених у підпункті 8 пункту 47 Особливостей, здійснюється з урахуванням наявних тимчасових обмежень у вільному доступі до такої інформації.

Тому, під час проведення тендерів, замовник самостійно з урахуванням вимог законодавства правового режиму воєнного стану та інформації, вказаної у листі Мін’юсту, визначає у тендерній документації спосіб підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбаченої у підпункті 8 пункту 47 Особливостей.»

Основна  інформація, яка необхідна замовнику для перевірки учасника по підпункту 8 пункту 47 Особливостей міститься в листі Мін’юcту, розглянемо її:

 «До моменту наповнення Автоматизованої системи основними відомостями, отриманими від арбітражних керуючих, та опублікування відповідного оголошення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України про надання доступу до відкритої частини спеціалізованої сторінки, за допомогою якої забезпечується доступ в режимі онлайн до інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (далі – Реєстр боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)), відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) з цього реєстру надаватимуться у формі інформаційних листів

 • міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація)
 • або Міністерством юстиції України (у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України)

за відповідним запитом (письмовим або електронним)».

Згідно пункту 42 Особливостей  замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Однак варто зазначати, що норми Особливостей не зобов’язують замовників звертатися за підтвердженням наданої учасником інформації, а тільки надають їм таке право.

З вище викладеного можемо зробити такий висновок, що до моменту наповнення Автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» та опублікування відповідного оголошення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України про надання доступу до відкритої частини спеціалізованої сторінки, за допомогою якої забезпечується доступ в режимі онлайн до інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) замовники можуть для перевірки  учасника по підпункту 8 пункту 47 Особливостей звернутися з запитом (письмовим або електронним) до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України або Міністерства юстиції України та отримати у формі інформаційних листів відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) суб’єктазРеєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Вимоги до запитів про надання відомостей з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

В листі Мін’юcту також зазначені вимоги до запитів про надання відомостей з Реєстру боржників у
справах про банкрутство (неплатоспроможність) у формі інформаційного листа, у запиті вказуються такі параметри:

1. інформація про запитувача:

 • найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);
 • повна адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) / місця проживання (перебування) (для фізичних осіб);

2. інформація про суб’єкта, щодо якого запитується інформація:

 • найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);
 • повна адреса місцезнаходження;

3. у запиті вказуються підстави для отримання відомостей з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей;

4. запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису при поданні електронного запиту/направлення запиту засобами електронної пошти).

Інформаційний лист з відомостями з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) не надається у разі, якщо адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), місця проживання (перебування) (для фізичних осіб) запитувача належить до території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій, інформація про яку міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також в листі Мін’юcту зазначено, що в інформаційному листі міжрегіонального управління Міністерства юстиції України / Міністерства юстиції України вказуються результати пошуку в Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), а саме такі відомості щодо боржника:

 • найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);
 • відомості про дату відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також дата винесення ухвали суду про закриття провадження (за наявності) або зазначається інформація про відсутність у Реєстрі боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) відомостей про суб’єкта, щодо якого запитується інформація.

Інформаційний лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції України надається за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Інформаційний лист Міністерства юстиції України надається за підписом керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, відповідального за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), або особи, яка виконує його обов’язки.

Відомості з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) є актуальними на дату підписання інформаційного листа.

Інформація про можливість отримання в онлайн режимі інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), буде доведена до відома шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України відповідного оголошення.

 Підсумки

Згідно норм Особливостей не вимагаємо від учасника та переможця  документального підтвердження  відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі по підпункту 8 пункту 47 Особливостей.

2.До моменту наповнення Автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» та опублікування відповідного оголошення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України про надання доступу до відкритої частини спеціалізованої сторінки, за допомогою якої забезпечується доступ в режимі онлайн до інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) можемо  для перевірки  учасника по підпункту 8 пункту 47 Особливостей звернутися з запитом (письмовим або електронним) до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України або Міністерства юстиції України та отримати у формі інформаційних листів відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) суб’єкта з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Слід зазначати, що норми Особливостей не зобов’язують замовників звертатися за підтвердженням наданої учасником інформації, а тільки надають їм таке право.

#вимоги замовника#відкрита інформація#відкриті торги#тендерна пропозиція#учасник закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard