Статті

Чи існує відповідальність в разі, коли замовник не перевірить учасника на наявність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей

6
1201

Пункт 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Водночас при застосуванні даної норми у замовників виникають питання щодо обов’язковості перевірки замовником зазначеної інформації, зокрема чи буде нести відповідальність замовник в разі коли він не здійснить перевірку учасника на наявність підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах? Тому далі з’ясуємо це питання.

Як ми уже з’ясували пункт 47 Особливостей визначає, що замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Абзацами 15 та 16 пункту 47 Особливостей визначено, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу 16 цього пункту.

Водночас абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей передбачає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

Тобто в даному випадку бачимо, що дана підстава зобов’язує замовника відхилити тендерну пропозицію учасника у випадку, коли він підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей.

Зокрема, такими підставами можуть бути:

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура,

та інші, які визначені даним пунктом Особливостей.

Відповідно з огляду на приписи абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей робимо висновок, що замовник зобов’язаний перевіряти учасника на наявність підстав, які визначені пунктом 47 Особливостей.

Наприклад, при кваліфікації учасника, замовником шляхом перевірки було з’ясовано, що суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів згідно з підпунктом 4 пункту 47 Особливостей.

Тому в такому випадку, в замовника наявний обов’язок відхилити тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей - замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

Як перевірити таку інформацію читайте в статті «Як замовнику перевірити учасника згідно пункту 47 Особливостей?».

При цьому, варто зазначити, що замовник може перевірити інформацію згідно пункту 47 Особливостей лише щодо кількох підпунктів, якими є 4, 7, 9, 11, натомість решту підпунктів замовник не в змозі перевірити самостійно.

Водночас у випадку, не перевірки замовником інформації на наявність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі згідно з підпунктами 4, 7, 9, 11 пункту 47 Особливостей замовник не зможе відхилити учасника згідно даної підстави, що, в свою чергу, може призвести до притягнення замовника до адміністративної відповідальності згідно з частиною 3 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону.

Що стосується перевірки інформації щодо решти підпунктів пункту 47 Особливостей, то замовник може безпосередньо звернутися до органів державної влади, установ, організацій у відповідності до пункту 42 Особливостей для підтвердження інформації, яку учасник підтвердив шляхом самостійного декларування.

Однак дана норма не зобов’язує замовників звертатися для підтвердження зазначеної інформації, а тільки надає їм таке право. Окрім цього, відповідно до абзацу 2 пункту 8 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабміну від 24.02.2016 № 166 користувач (в тому числі учасник) несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель.

Відповідно не відхилення тендерних пропозицій учасників згідно тих підпунктів, які замовники не можуть самостійно перевірити, не слугуватиме підставою для притягнення замовника до адміністративної відповідальності згідно з частиною 3 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

При цьому, в яких випадках замовник може надавати можливість учаснику виправити невідповідності при застосуванні пункту 47 Особливостей читайте в статті «Підстави для відмови в участі у відкритих торгах: коли відхиляємо, а коли надаємо можливість виправити невідповідності?».

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard