Статті

Чи потрібно у тендерній документації встановлювати вимоги щодо локалізації під час закупівлі генераторів

1
444

Зима близько… Пам’ятаєте цей вислів з одного відомо серіала? Він описує ситуацію сьогодення, адже замовники, як й усі українці, готуються до можливих блекаутів… Під час такої підготовки необхідно забезпечити своє підприємство / установу / організацію, зокрема, і генераторами, аби мати можливість працювати без світла. Одним з найпоширеніших запитань є: «чи потрібно у тендерній документації встановлювати вимоги щодо локалізації під час закупівлі генераторів». Тож давайте знайдемо відповідь на нього разом.

Відповідно до абзацу 1 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Абзацами 3-5 пункту 3 Особливостей визначено, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не застосовуються замовниками у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.

Згідно з пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує у 2023 році - 15 відсотків.

Також підпунктом 2 пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону визначено перелік товарів до яких застосовується ступінь локалізації виробництва і якщо співставити його із Єдиним закупівельним словником, то замовник має застосовувати ступінь локалізації виробництва при закупівлі таких предметів закупівель:

  • 31121100-1 — дизель-генераторні установки;
  • 31121200-2 — генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням;
  • 31124100-2 — турбогенераторні установки.

Саме тут ми і знаходимо відповідь на своє запитання. Якщо найбільш наближений код товару, в нашому випадку генератора, відповідає коду 31121100-1 — дизель-генераторні установки або 31121200-2 — генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням або 31124100-2 — турбогенераторні установки, то замовник має у тендерній документації встановлювати вимоги щодо підтвердження учасником ступеня локалізації виробництва. Детальніше про встановлення вимог у статті «Огляд змін щодо локалізації».

Складання тендерної документації без встановлення вимог щодо підтвердження учасниками ступеня локалізації виробництва може бути розцінено аудиторами як адміністративне порушення та тягнутиме за собою штраф у розмірі 1700 грн, як наприклад у закупівлі № UA-2023-09-15-013148-a.

Витяг з висновку моніторингу: постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 (далі – Постанова № 861) затверджено порядки підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва.

Зокрема, Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів (далі – Порядок) встановлює механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 13-1 Порядку (зі змінами внесеними 08.09.2023 постановою Кабміну від 22.08.2023 № 950) замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

Підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів, зокрема: дизель-генераторні установки, генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням, турбогенераторні установки.

Моніторингом встановлено, що замовником передбачено придбання генераторів дизельних (ДК021-2015: 31120000-3 — Генератори) у кількості 9 шт з очікуваною вартістю закупівлі – 630 000,00 грн з ПДВ.

За результатами моніторингу встановлено відсутність у тендерній документації замовника вимог до учасників процедури закупівлі, передбачених пунктом 13-1 Порядку, чим порушено норми абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону, а також пунктів 3 та 28 Особливостей.

Відповідно до підпункту 2 пункту 50 Особливостей замовник відміняє відкриті торги у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень.

Аналогічний висновок викладений у висновку за результатами моніторингу закупівлі № UA-2023-09-18-007681-a.

У наведених закупівлях моніторингу було здійснено на етапі їх проведення, що надало можливість відмінити відкриті торги задля усунення виявленого порушення.

Підсумки

При закупівлі дизель-генераторних установок або генераторних установок з двигуном із іскровим запалюванням або турбогенераторних установок замовники мають встановлювати вимоги до учасників щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва. Складання тендерної документації без встановлення вимог щодо підтвердження учасниками ступеня локалізації виробництва може бути розцінено аудиторами як адміністративне порушення та тягнутиме за собою штраф у розмірі 1700 грн

пов'язані статті