Статті

Огляд змін щодо локалізації

3
1372

Постановою кабміну від 22.08.2023 № 950, яка набрала чинності 08.09.2023, внесено зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабміну від 02.08.2022 № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» (далі - Порядок № 861).

Коментар:  зміни, які внесені до пункту 5 Порядку № 861 стосуються саме виробника - при включені товарів до Переліку локалізованих останній повинен мати сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві, для виробника колісних ТЗ - сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження.

Коментар: знову ж таки зміни, внесені до вказаних пунктів стосується виробника та механізму формування Переліку локалізованих товарів.

Зміни, які стосуються замовника

Порядок № 861 доповнено новими пунктами, а саме додано пункти 13-1, 13-2 наступного змісту.

Відповідно до пункту 13-1 Порядку № 861 замовник визначає в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності. Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

Якщо предметом закупівлі, внесеним до переліку, є колісні транспортні засоби, замовник визначає в тендерній документації вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні. Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

Коментар: як бачимо Порядок № 861 встановлює обов'язок замовника у разі проведення закупівлі за предметом, внесеним до Переліку вимагати та відповідно перевіряти,  а учаснику подавати:

 • сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності;
 • при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в Переліку товарів -  сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI*) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

Поняття терміну «міжнародний ідентифікаційний код» (WMI) знаходимо у наказі Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2013 № 537 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України», а саме:

міжнародний ідентифікаційний код виробника (world manufacturer identifier - WMI) - перша частина ідентифікаційного номера ТЗ, яка визначає виробника. Код закріплюється за виробником ТЗ з метою ідентифікації виробника і при використанні інших частин ідентифікаційного номера гарантує унікальність міжнародного ідентифікаційного коду відносно всіх автомобілів за тридцятирічний період.

Тож, з урахуванням зазначеного, доцільно внести зміни до тендерної документації, тому пропонуємо приклади вимог до учасників щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва.

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі товарів визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням.

Також учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне)

Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні (у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності або (замовник обирає одне з двох залежно від встановленої вимоги)
 •  не надав сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі робіт або послуг, які передбачають набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням.

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності

або (замовник обирає необхідне)

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні (у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі або (замовник обирає одне із двох залежно від встановленої вимоги)
 •  не надав сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі робіт або послуг, які передбачають набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону (у разі здійснення закупівлі вище порогів міжнародних угод)

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель та / або сертифікат походження товару. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням, окрім випадку коли сертифікатом походження товару підтверджено, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі». 

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне)

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні (у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

             або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків,

або

 • сертифікат походження товару не підтверджує, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі,

 або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі  або (замовник обирає одне із двох залежно від встановленої вимоги)
 •  не надав сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

На кого має  бути виданий сертифікат?

Потенційний учасник не завжди є виробником товару, тоді виникає логічне питання на кого має бути виданий сертифікат? Повертаємося до змісту самих змін.

По-перше, пункт 5 Порядку № 861 фактично зобов'язує саме виробника товару мати сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві, для виробника колісних ТЗ - сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження.

Далі, пунктом 13-1 Порядку № 861 визначено, що учасник повинен надати «сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві». Тобто, умовний «учасник» повинен мати сертифікат на виробництво. Враховуючи, що таку вимогу зможуть виконати лише виробники. Відповідно сертифікат має бути виданий на виробника товару.

Більше того, замовник не може проігнорувати нові зміни до Порядку № 861, які фактично зобов'язують замовника встановити вимоги саме в такі редакції, так як може потрапити під моніторинг та отримати штраф від аудиторів за складення тендерної документації не у відповідності до вимог закону.

Чому відхиляємо, а не надаємо 24 год на виправлення?

Частина 3 статті 22 Закону визначає, що  тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Тобто, вимога щодо надання «іншої інформацію» це і є вимога встановлена згідно із пунктом 13-1 Порядку № 861, адже вона:

 • визначена чинним законодавством;
 • замовник вважає за необхідне включити її до тендерної документації.

При цьому, враховуючи адміністративну відповідальність за невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону та штраф у розмірі від 25 500 грн рекомендуємо вибрати найбільш безпечний для замовника варіант - відхилення на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

Адже, якщо учасника оскаржить рішення про своє відхилення до АМКУ - найгірше, що чекає замовника це затягнуті строки проведення закупівлі (але погодьтеся це не зрівняється із розміром штрафу. Але, тут є і плюси  - ДАСУ дане питання не досліджуватиме.

Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб’єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, орган державного фінансового контролю не приймає рішення про початок моніторингу процедури закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, що були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого органом оскарження рішення щодо таких порушень, обставин, підстав (частина 12 статті 8 Закону).

Після оприлюднення рішення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цією статтею, усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не була предметом розгляду органом оскарження (частина 14 статті 8 Закону).

Знову розширені повноваження ДАСУ

Порядок № 861 доповнено пунктом 13-2 відповідно до якого Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи під час проведення моніторингу процедур закупівель, особливості яких передбачені у пункті 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, у разі виявлення ознак невідповідності тендерної пропозиції учасника / переможця процедури закупівлі вимогам щодо ступеня локалізації, визначеним у тендерній документації, зазначає про це у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі. Держаудитслужба інформує Мінекономіки про встановлення таких ознак невідповідності.

пов'язані статті