Статті

Чи є поточний ремонт транспорту/обладнання поточним ремонтом у розумінні законодавства з публічних закупівель

1
204

Для того, щоб здійснити закупівлю замовнику необхідно насамперед визначити предмет закупівлі у відповідності до приписів закупівельного законодавства.

Окрім цього, визначаючи предмет закупівлі замовникам потрібно враховувати, що згідно з частиною 1 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення порядку визначення предмета закупівлі.

Тому замовникам визначаючи предмет закупівлі потрібно враховувати наслідки неправомірного визначення предмета закупівлі.

Водночас існують предмети закупівель, які містять окремі правила визначення предмета закупівель та вартісні межі, зокрема таким предметом закупівель є закупівля послуг з поточного ремонту.

Зокрема, згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припиненя або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12-1 цих особливостей або розділом “Порядок проведення відкритих торгів” цих особливостей, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями, та/або в порядку, передбаченому пунктом 8 цих особливостей.

Однак, якщо вартість предмета закупівлі для поточного ремонту не перевищує межі, які визначені в 200 тис. гривень, замовники закупівлю послуг з поточного ремонту можуть здійснити на підставі пункту 11 Особливостей шляхом укладення «прямого» договору.

При цьому, визначаючи предмет закупівлі для поточного ремонту іноді замовники сумніваються щодо правильності визначення предмета закупівлі, оскільки поточний ремонт здійснюється для значної кількості об’єктів.

Так, досить часто замовники здійснюють поточний ремонт транспортних засобів, обладнання та задаються питанням щодо віднесення таких видів ремонтів до поточного ремонту згідно закупівельного законодавства.

Та чи варто відносити поточний ремонт транспортних засобів/обладнання до поточного ремонту згідно закупівельного законодавства? Задля з’ясування цього питання необхідно проаналізувати відповідні норми законодавства.

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 1 Закону послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації.

Визначати предмет закупівлі потрібно у відповідності до Правил визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки №708 від 15.04.2020 (далі-Порядок №708).

Пункт 3 розділу 2 Порядку №708 визначає, що під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Як бачимо, норма Порядку №708 передбачає, що визначати предмет закупівлі послуг з поточного ремонту замовники повинні за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» містить наступні визначення вище зазначених об’єктів:

  • будівля - штучно створений об’ємний об’єкт, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучоогороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні, надземні або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції;
  • будинок - різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та обслуговування людей.
  • споруда - штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні

просторові межі, встановлений стаціонарно (нерухомо) відносно землі та призначений для досягнення певних цілей;

  • лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури - різновид наземних, надземних або підземних лінійних споруд для пересування людей,транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачіелектроенергії тощо.

З огляду на викладене, предмет закупівлі поточного ремонту згідно законодавства з публічних закупівель визначається виключно за будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Тобто поточний ремонт згідно законодавства з публічних закупівель може здійснюватися виключно в будинку, будівлі, споруді, лінійному об’єкті інженерно-транспортної інфраструктури.

Натомість поточний ремонт на транспортному засобі/обладнанні не варто вважати поточним ремонтом згідно закупівельного законодавства та який визначається згідно з пунктом 3 розділу 2 Порядку №708, оскільки в такому випадку буде відсутній один з необхідних елементів такого предмета закупівлі – об’єкт, на якому буде здійснюватися поточний ремонт.

І тому визначати предмет закупівлі поточного ремонту на транспортному засобі/обладнанні замовники повинні у відповідності до пункту 1 розділу 1 Порядку №708 - предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, адже поточний ремонт на транспортному засобі/обладнанні є послугами в розумінні пункту 21 частини 1 статті 1 Закону.

#віддділ будівництва#закупівлі поточного ремонту#закупівлі ремонту

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard