Додатки

Повноваження ДАСУ та її міжрегіональних територіальних органів

1

НПА
126

ДАСУ, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, може здійснювати моніторинг процедури закупівлі та закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, перевірку закупівель та фінансовий аудит. В рамках публічних закупівель уповноважених осіб більше цікавлять повноваження Держаудитслужби, порядок проведення моніторингів та перевірок закупівель. При взаємодії з контролюючими органами варто завжди спиратись на законодавство, яке з різних сторін регулює такі процеси, тому нижче приведені нормативно-правові акти, що визначають права та обов'язки ДАСУ, порядок реалізації контрольних функцій, права замовників при взаємодії з аудиторами, механізми реалізації рішень ДАСУ тощо:

пов'язані статті