Статті

Замовник з’ясував недостовірність інформації шляхом перегляду веб-сайту уповноваженого органу без офіційного звернення: чи достатньо цього для підтвердження недостовірності інформації

1
238

Згідно з пунктом 42 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

Окрім цього, однією з підстав для відхилення тендерної пропозиції є абзац 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей - замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

У відповідності до зазначених норм замовник повинен відхилити тендерну пропозицію учасника закупівлі в разі, якщо ним зазначено певну інформацію, яка є недостовірною.

Разом з тим, дані норми передбачають окремий порядок отримання замовником такої інформації – звернення замовника за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

І тільки після підтвердження від зазначених суб’єктів факту недостовірності інформації замовник може відхилити тендерну пропозицію учасника / переможця закупівлі.

В свою чергу, деякі органи державної влади, підприємства, установи та організації розміщують певну інформацію, заради якої можуть звертатися замовники на виконання даної норми, на своїх вебсайтах, і відповідно така інформація є у відкритому доступі.

Та чи буде замовнику достатньо використати інформацію із сайтів органів державної влади, підприємств, установ, організацій на виконання вимог пункту 42 Особливостей без окремого звернення до органів державної влади, підприємств, установ, організацій та отримання відповіді від них, зокрема в листі, в якому зазначені суб’єкти підтвердять факт недостовірності інформації, наданої учасником?

Як видається, якщо аналізувати норму пункту 42 Особливостей саме звернення до зазначених суб’єктів та отримання відповіді є необхідною умовою її виконання.

І тому використання інформації із сайтів органів державної влади, підприємств, установ, організацій без окремого звернення до таких суб’єктів може бути трактовано як не виконання приписів зазначеної норми.

При цьому, пропонуємо звернутися до практики Комісії антимонопольного комітету  України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Комісія).

Рішення № 21202-р/пк-пз від 29.12.2023, оголошення № UA-2023-11-17-008343-a

Обставини закупівлі: відповідно до протоколу від 08.12.2023 № 1/4 підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне: «У Додатку №3 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі до 3 тендерної документації було встановлено вимогу “На підтвердження дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відсутності порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, учасник надає гарантійний лист, згідно з формою наведеною нижче, щодо дотримання ним вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відсутності порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469”.

Учасником ТОВ «Е» у складі тендерної пропозиції надано: гарантійного листа на підтвердження дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відсутності порушень Ліцензійних умов провадження учасником господарської діяльності з постачання електричної енергії.

Згідно з абзацом 1 пункту 42 Особливостей замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Перевіривши інформацію щодо порушення ліцензійних умов Учасником, на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (https://www.nerc.gov.ua/searchresult?key=%D0%A2%D0%9E% D0%92+%C2%AB%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%86+365% C2%BB) зазначено, що учасник має порушення щодо недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Також чинність даної інформації було перевірено на сайті Liga360 https://ips.ligazakon.net/document/GK53555:

1. Постанова від 28.03.2023 № 534, “Про накладення штрафу на ТОВ “Е” за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу”.

Відповідно до абзацу 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

Керуючись абзацом 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію ТОВ «Е». … ВИРІШИЛА: 1. Відхилити тендерну пропозицію учасника ТОВ «Е» на підставі абзацу 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей».

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що зазначені рішення прийняті з порушенням норм законодавства України у сфері публічних закупівель, у т. ч. Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), з огляду на наступне.

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції / пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з цим Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон). Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, 4 що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника зазначені в статті 31 Закону, серед яких: учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною 15 статті 29 Закону. Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

Вирішуючи питання про визнання достовірності поданої учасником інформації та керуючись частиною 15 статті 29 Закону, як зазначалося вище, замовник має право звертатися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій згідно з їхньою компетенцією. При цьому замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника в разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі: вимогам кваліфікаційних критеріїв; підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону; у разі факту зазначення у тендерній пропозиції такого учасника будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі.

Законом чітко встановлено єдиний можливий спосіб підтвердження інформації, наданої учасником у тендерній пропозиції, — звернення до третіх осіб (у межах їхньої компетенції). Жодна інформація, отримана іншим шляхом, зокрема з відкритих джерел (Інтернет, веб-сайти, засоби масової інформації тощо), а також результати перевірки, проведеної замовником, не можуть слугувати підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Позиція замовника: замовник зазначає, що в складі тендерної пропозиції скаржника міститься гарантійний лист від 24.11.2023. Перевіривши інформацію щодо порушення ліцензійних умов учасником, на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-tov-enerdzhi365-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannyarinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-po) зазначено, що учасник має порушення щодо недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Постанова від 28.03.2023 № 534 Про накладення штрафу на ТОВ «Е» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу оприлюднена на офіційному веб-сайті Регулятора 03.04.2023. Відповідно до ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

Абзацом 2 пункту 6 статті 14 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» встановлено, що Регулятор веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому ним порядку.

З огляду на те, що інформація розміщена у вільному доступі на офіційному веб-сайті діючого центрального органу виконавчої влади, у замовника відсутні підстави щодо будь яких додаткових звернень до третіх осіб.

Позиція Комісії: у складі тендерної пропозиції скаржника міститься, зокрема, гарантійний лист від 24.11.2023 № 24/11/23-20 (файл «32.Гарантійний лист.pdf»), в якому зазначено, зокрема: «Гарантійного листа на підтвердження дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відсутності порушень Ліцензійних умов провадження Учасником господарської діяльності з постачання електричної енергії Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Е», даним Гарантійним листом підтверджуємо, що з моменту отримання ліцензії, при провадженні господарської діяльності з постачання електричної енергії, дотримуємося вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у нас відсутні порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, також ми підтверджуємо, що проти нас не застосовувалися, з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застереження щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та / або штрафи та / або призупинення ліцензії».

Відповідно до загальних положень Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1469 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу встановлено, зокрема, що Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності. Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2017 № 535 Про застереження ТОВ «Е» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу постановлено: Застерегти ТОВ «Е» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2023 № 534 Про накладення штрафу на ТОВ «Е» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу постановлено, зокрема: Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВ «Е» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Комісія надіслала запит Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (листом від 21.12.2023 №20-29/12-1973-пз), у якому зазначено, зокрема: «зазначаємо про необхідність надати наступну інформацію з документальним підтвердженням щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Е»:

  • чи були наявні факти порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;
  • чи застосовувалися застереження щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та / або штрафи та / або призупинення ліцензії.

Станом на момент прийняття цього рішення відсутня відповідь від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на вищезазначений запит (лист від 21.12.2023 №20-29/12-1973-пз).

Разом з цим, враховуючи наведене, зокрема, Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2017 № 535 та від 28.03.2023 № 534, гарантійний лист від 24.11.2023 № 24/11/23-20 у складі тендерної пропозиції скаржника містить недостовірну інформацію в частині відсутності:

  • порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;
  • застереження щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
  • накладення штрафів.

Разом з тим, скаржник не спростував інформацію, наведену замовником. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведених вище підстав, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги.

При цьому, варто зазначити, що скаржник не погодився із рішення Комісії та подав позов до суду, рішення якого наводимо далі.

Рішення Київського окружного адміністративного суду по справі № 320/5607/24 від 07.05.2024 

Позиція позивача: позивач не погоджується з прийнятим рішенням відповідача, вважає безпідставним та необґрунтованим виходячи з наступного. Законом чітко встановлено єдиний можливий спосіб підтвердження інформації, наданої учасником у тендерній пропозиції - звернення до третіх осіб (у межах їхньої компетенції). Жодна інформація, отримана іншим шляхом, зокрема з відкритих джерел (Інтернет, вебсайти, засоби масової інформації тощо), а також результати перевірки, проведеної замовником, не можуть слугувати підставою для відхилення тендерної пропозиції.

В порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей Замовник відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Е» посилаючись на Інтернет ресурси, що є неприпустимим.

Як замовник, так і Комісія, користуючись Інтернет ресурсами не врахувала, що ТОВ «Е» оскаржило Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2023 №534 про накладення штрафу на ТОВ «Е» в адміністративному порядку. Таким чином, приймаючи оскаржуване рішення Комісія не врахувала вимоги частини 7 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі», якою визначено, що замовник має право звернутися по підтвердження інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, що не було зроблене.

Позиція суду: щодо тверджень позивача, що інформація щодо Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2023 №534 була отримана з відкритих джерел масової інформації, що, на його думку, порушує вимоги частини 8 статті 28 Закону, суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 42 Особливостей замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

Відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (надалі - Закон) Регулятор веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому ним порядку.

Відповідно до частини 8 статті 14 Закону рішення Регулятора, крім тих частин рішень, що містять таємну інформацію, підлягають оприлюдненню протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття на офіційному веб-сайті Регулятора. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає розкриттю, визначається Регулятором на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Таким чином, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2023 №534 та від 28.03.2023 №535 розміщені на офіційному веб-сайті, що дає можливість як змовнику, так і Комісії ознайомитись з її змістом, що не заборонено Особливостями.

Коментар: як бачимо, Комісія та суд першої інстанції визначили в своїх рішеннях, що на виконання приписів пункту 42 Особливостей замовнику достатньо було звернутися до інформації, яка розміщена на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і на підставі такого звернення замовник може відхилити тендерну пропозицію на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, вочевидь з огляду на те, що інформація, яка була предметом спору та за підтвердженням якої звертався замовник, у відповідності до вимог законодавства підлягала обов’язковій публікації на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

І таким чином, замовником були виконані приписи пункту 42 Особливостей щодо отримання інформації, яка є недостовірною.

В освою чергу, варто зазначити, що замовникам все ж доцільно звертатися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції для отримання інформації у відповідності до пункту 42 Особливостей, незважаючи на наявність певної інформації, яка необхідна замовнику, на веб-сайті таких суб’єктів, оскільки приписи пункту 42 Особливостей визначають чіткий алгоритм дій:

  • звернення за підтвердженням інформації, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції;
  • отримання достовірної інформації від таких суб’єктів про недостовірність інформації, наданої учасником / переможцем закупівлі.

Окремо звертаємо увагу на те, що позиція Комісії може змінюватися та, до прикладу, може дуже відрізнятися від позиції Держаудитслужби, а позиція першої інстанції від позиції апеляційного та / або касаційного судів.

Окрім цього, на підтвердження необхідності виконувати вище наведений алгоритм дій при з’ясуванні недостовірності інформації варто навести протилежну практику Комісії з аналогічного питання, якої Комісія дотримувалася минулого року.

Рішення № 2452-р/пк-пз від 01.03.2023, оголошення № UA-2023-01-26-008346-a

Обґрунтування замовника щодо відхилення тендерної пропозиції: ФОП «Р» надав недостовірну інформацію про фактичні розміри ноутбука «товщина 17,9 мм, ширина 358,5 мм, глибина 236,5 мм», які фактично не відповідають розмірам запропонованої моделі ноутбука HP Laptop 15s-fq5015ci, товщина якого є 17,9 мм, ширина 358,5 мм, глибина 242,0 мм, інформація про що міститься на офіційному сайті виробника, що не відповідає встановленим вимогам до предмету закупівлі.

Замовником було перевірено вказану інформацію у технічній специфікації Скаржника на офіційному сайті виробника за посиланням: https://www.hp.com/uauk/products/laptops/product-details/product-specifications/2101284672  на якому чітко вказано, що глибина запропонованого ноутбука HP Laptop 15s-fq5015ci – не відповідає вимогам технічної специфікації, оскільки у Документації вимагалося товщину корпусу не більше 19.9 мм, ширина – 359.2 мм, глибина – 236.5 мм. Інформація із офіційного сайту вказує на те, що Скаржник свідомо вводить в оману Замовника та надає недостовірну інформацію. Замовник надає скріншот із сайту, де, на думку замовника, чітко зазначено, саме мінімальні розміри даної моделі: ширина – 35.85 см; глибина – 24,2 см, та товщина корпусу- 1.79 см.

Натомість, скаржник свідомо вводить в оману замовника і надає недостовірну інформацію у своєму Додатку № 1 «Технічні вимоги» вих. № 0202/43 від 02.02.2023, де вказав глибину запропонованої моделі ноутбука – 236.5 мм, тим самим надав неправдиву інформацію. Згідно з додатком 1 до тендерної документації вимогою було, щоб ноутбук мав корпус «Не більше ніж: товщина 19,9 мм, ширина 359,2 мм, глибина 236,5 мм», де чітко вказано кожний критерій розміру ноутбуку, окремо зазначена товщина обладнання, ширина і глибина. Тому не доцільно вважати, що розмір корпусу зазначено із сукупності трьох величин, а необхідно розглядати як максимально допустимий розмір кожного параметру окремо товщини, ширини і глибини……

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що у його тендерній пропозиції наявний документ «додаток1.технічні.pdf», який підтверджує відповідність технічним вимогам замовника, зокрема, розмір корпусу, який є не більшим ніж вимагалось та наявність шторки камери ноутбука. З цього приводу варто додати, що замовник до моменту визначення переможцем скаржника звернувся 09-02-2023 листом №132/01-22 поза системою Прозоро на електронну скриньку з проханням надати пояснення стосовно інформації на сайті виробника ноутбука за розмірами корпусу та наявності шторки камери. На що 10-02-2023 отримав детальне пояснення скаржника, що за інформацією на сайті виробника розміри не є остаточними (це трактування самого виробника на веб-сайті) і залежить від конфігурації, а наявність шторки камери, в свою чергу, скаржник гарантує, оскільки замовлення під даний тендер було сформовано виходячи із обов’язкової наявності шторки камери.

Після чого 13-02-2023 Скаржника було обрано переможцем, але вже 14.02.2023 замовник скасував своє рішення та відхилив його тендерну пропозицію. У своєму листі замовник посилався на веб-сайт https://www.hp.com/uauk/products/laptops/product-details/2101284672 де зазначені розміри у такому вигляді: «Розміри (Ш х Г х – 35,85 х 24,2 х 1,79 см (розміри залежать від конфігурації); 1,69 кг (Маса може варіюватись залежно від конфігурації)».

За твердженням Скаржника, можна побачити, що виробник чітко зазначає, що приведені розміри не є остаточними, та залежать від конфігурації і можуть мати відхилення від приведених величин. На цьому ж веб-сайті, що став головною причиною для відхилення Скаржника розміщені умови щодо використання інформації на сайті - https://www.hp.com/ua-uk/termsof-use.html (розділ «Відмова від зобов’язань») визначено: «HP не надає гарантій щодо результатів, які можуть бути отримані завдяки використанню цього сайту, або щодо точності чи надійності будь-якої інформації, отриманої через Цей сайт».

Відповідно виробником може змінюватись така інформація і не гарантується, як достовірна……... Проте скаржник, як учасник, в свою чергу підтвердив дану інформацію у своїй тендерній пропозиції у спосіб визначений тендерною документацією і гарантує наявність шторки на веб-камеру у складі ноутбука, оскільки резерв товару був сформований з огляду на обов’язкову наявність таких складових у ноутбуках НР. Тендерна документація не містила окремих вимог щодо необхідності підтвердження технічних характеристик з сайту виробника тощо, окрім визначеного Замовником способу підтвердження характеристик. Виходячи з наведеного вище, у замовника не було законодавчих підстав для відхилення тендерної пропозиції скаржника із зазначених у Протоколі підстав.

Позиція Колегії: тендерна документація не містить окремих вимог щодо необхідності підтвердження технічних характеристик інформацією з сайтів виробника тощо. Замовник не довів та документально не підтвердив надання недостовірної інформації у складі тендерної пропозиції скаржника. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з підстав, наведених у протоколі від 14.02.2023 №9.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard