Статті

Замовник після визначення постачальника переможцем відбору при запиті ціни пропозицій відмовляється підписувати договір: чи може суд визнати договір укладеним

4
318

Згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У відповідності до зазначених норм у випадку, коли вартість закупівлі перевищує межі, які визначені даним пунктом замовники повинні здійснювати закупівлі шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (далі-Постанова №822).

Так, особливості здійснення закупівель шляхом використання запиту ціни пропозицій шляхом використання електронного каталогу визначені Постановою №822.

Зокрема, абзац 1 пункту 66 Постанови №822 передбачає, що замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У разі обґрунтованої потреби строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів.

Згідно даною нормою саме на замовника покладений обов’язок укласти договір з переможцем відбору не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. Тобто замовник повинен вчинити певні активні дії для укладення договору.

При цьому, варто відмітити, що замовник у відповідності до пункту 64 Постанови №822 може відхилити пропозицію переможця відбору або ж на підставі пункту 65 Постанови №822 відмінити запит пропозицій постачальників до укладення договору у випадках, які визначені даним пунктом.

Натомість переможець відбору може відмовитися від підписання договору у відповідності до пункту 64 Постанови №882, зокрема не підписавши договір у строк, визначений абзацом першим пункту 66 цього Порядку або ж письмово відмовитися від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проекті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників.

При цьому, в разі, якщо замовник не відміняє запит ціни пропозицій та не відхиляє пропозицію переможця відбору, замовник зобов’язаний укласти договір у відповідності до пункту 66 Постанови №882.

Однак іноді замовники не відхиливши пропозицію переможця відбору та не відмінивши запит ціни пропозицій відмовляються підписувати договір з переможцем відбору у строк, який визначений пунктом 66 Постанови №822.

Та чи є в таких переможців відбору дієві механізми для захисту своїх прав? Зокрема, яким чином переможці відбору можуть зобов’язати замовника укласти з ними договір?

Тут звернемось до судової практики, де в наступній судовій справі розглядався позов переможця відбору щодо визнання укладеним договору за результатами запиту ціни пропозицій.

Рішення Господарського суду міста Києва по справі № 910/9872/23 від 16.10.2023

Позиція позивача: позивач вважає, що дії відповідача щодо відмови в укладенні договору з ним, як з переможцем закупівлі шляхом запиту цін з використанням електронного каталогу, є неправомірними.  Предметом закупівлі є автомобілі швидкої медичної допомоги типу В (30 одиниць) з обладнанням та автомобілі швидкої медичної допомого типу С «Реанімобіль» (8 одиниць) з обладнанням. Відмова в укладенні договору, яка мотивована невідповідністю технічним характеристикам, встановленим у запиті ціни, на думку позивача, є безпідставною, оскільки прийняття рішення про включення позивача до переліку кваліфікованих постачальників є підтвердженням відповідності пропозиції позивача характеристикам профілю товару, у тому числі і медико-технічним, і електронна система закупівель не передбачає можливість замовника самостійно визначати вимоги до товару.  Нормативно обґрунтовуючи свої доводи позивач посилається на постанову Кабінету Міністрів України № 822 від 14.09.2020. Обґрунтовуючи компетенцію суду на укладення договору позивач зазначає, що спір стосується укладення договору за державним замовленням.

Позиція суду: Особливостями на період дії правового режиму воєнного стану в Україні запроваджені інший розмір цінових критеріїв для здійснення публічних закупівель через електронні каталоги, ніж визначені Законом.  За приписами п. 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою № 822.

Першим етапом процедури закупівлі через електронний каталог є формування категорій та профілів товару та переліку кваліфікованих постачальників. Виконання цих обов`язків Порядком покладено на адміністратора (пункти 16, 17). Формування та ведення переліку кваліфікованих постачальників здійснюється адміністратором шляхом організації та проведення відбору учасників до електронного каталогу.

Учасником є фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, яка подала заявку до адміністратора відповідно до вимог Порядку. Постачальником є учасник, якого внесено до переліку кваліфікованих постачальників та який має право доступу до електронного каталогу відповідно до вимог, установлених Порядком.

Отже, учасник, чия заявка відібрана та щодо якого адміністратором прийнято рішення про включення його до переліку кваліфікованих постачальників набуває статусу постачальника.

Процедурі відбору до електронного каталогу передує створення адміністратором профілю товару шляхом визначення переліку обов`язкових та/або можливих характеристик товару з визначенням їх мінімальних та максимальних значень (п. 18 Порядку). Інформація про профілі товару є інформацією, яка повинна містити оголошення про проведення відбору (п. 23 Порядку). Відбір до електронного каталогу проводиться щодо категорії товару (п. 21 Порядку).

За результатами розгляду заявки (п. 34 Порядку) адміністратор приймає одне з таких рішень:

про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників;

про відхилення заявки учасника.

Наслідком прийняття рішення про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників є надання адміністратором постачальнику доступу до електронного каталогу. В електронному каталозі не розміщується пропозиція постачальника, що не відповідає технічним характеристикам, зазначеним у профілі товару (п. 35 Порядку).

Етап самої закупівлі через електронний каталог складається з декількох підетапів, першим з яких є запит ціни пропозиції.

Укладення договору про закупівлю товару є підетапом, який завершує закупівлю через електронний каталог. Строки та порядок укладення договору врегульовано п. 66 Порядком, відповідно до якого обов`язок по укладенню договору покладено на замовника не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання від переможця відбору повідомлення щодо наміру укласти договір про закупівлю.

За приписами п. 65 Порядку до укладення договору замовнику надано право відмінити запит ціни пропозицій, інформація про що повинна бути оприлюднена замовником в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Отже, оскільки договір повинен бути укладений не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання від переможця відбору повідомлення про намір укласти договір,  рішення про  відміну запиту ціни може бути прийнято також у цей строк.

07.06.2023 через електронну систему закупівель товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» підтвердило замовлення комунальної організації «Київмедспецтранс» про свій  намір укласти договір. З огляду на це, останнім днем строку для укладення договору або прийняття рішення про відміну запиту ціни є 19.06.2023 (10-ий календарний день з дня отримання повідомлення припав на 17.06.2023, яким є вихідний, в тому днем закінчення строку є перший за ним робочий день - 19.06.2023).

Суд констатує, що наведений 10-ти денний строк є строком, в межах якого замовник наділяється правом прийняття рішення про відміну запиту ціни та обов`язком укласти договір. Виконання  обов`язку або реалізація права є вибором замовника, в залежності від якого припиняється або обов`язок, або право. Водночас, право прийняти рішення про відміну запиту ціни може бути припинено як внаслідок виконання обов`язку щодо укладення договору, так і внаслідок  спливу 10-ти денного строку з дня отримання від переможця відбору повідомлення щодо наміру укласти договір про закупівлю, який (строк) є присікальним. Натомість сплив вказаного 10-ти денного строку не є підставою для припинення обов`язку укладення договору, а надає право постачальнику вимагати укладення договору примусово.

20.06.2023 комунальна організація «Київмедспецтранс» прийняла рішення № 165 про відміну запиту ціни пропозицій постачальників на закупівлю ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-01-013676-a (далі - Рішення). Тобто, Рішення прийнято після спливу встановленого строку для його прийняття, що свідчить про те, що станом на 20.06.2023 у комунальної організації «Київмедспецтранс» право на прийняття такого рішення було відсутнє.

Досліджуючи Рішення за обставинами, які покладені в його основу, суд не знаходить їх доведеними та правомірними.  

Як зазначено судом вище, в рамках процедури публічної закупівлі через електронний каталог оцінка пропозиції постачальника здійснюється тільки за критерієм ціни, який є єдиним критерієм визначення переможця відбору. В розумінні Порядку пропозиція - це сукупність технічних, якісних та кількісних характеристик товару, що надається постачальником для розміщення в електронному каталозі відповідно до вимог, визначених адміністратором у профілі товару. На відповідність профілю товару пропозиція перевіряється електронною системою закупівель автоматично (п. 45 Порядку). Оскільки переліком кваліфікованих постачальників є електронна база постачальників, які пройшли відбір до електронного каталогу відповідно до вимог цього Порядку, що формується і ведеться адміністратором, включення особи до такого переліку засвідчує відповідність його пропозиції профілю товару.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» приєднано 29.03.2023 до електронного каталогу за категорією ДК 021:2015, код товару 34114121-3 (рішення № 2241 про включення до переліку кваліфікованих постачальників), а тому його пропозиція відповідає профілю товару, що був предметом закупівлі.

У будь-якому разі, оскільки договір про закупівлю між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства (абз. 2 п. 66 Порядку), і укладення такого договору є обов`язком, а не правом замовника, узгодження умов договору повинно мати місце за врегульованою Цивільним та Господарськими кодексами України процедурами укладення договору. Саме у такий спосіб підлягають врегулюванню розбіжності з умов договору, а не шляхом прийняття рішення про відміну запиту ціни пропозицій.    

Підсумовуючи наведене суд доходить висновку про те, що  позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас, враховуючи, що договір та додаток до нього укладається за рішенням суду, а не внаслідок дій сторін, не підлягають включенню до їх тексту умови, що є притаманними для спільного вільного волевиявлення, а саме: дані про осіб, що їх підписали, порядок набрання чинності, кількості примірників і реквізитів сторін.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити позов товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» до комунальної організації «Київмедспецтранс».

2. Визнати протиправним та скасувати рішення комунальної організації «Київмедспецтранс» про відміну запиту ціни постачальників, оформленого протоколом № 165 від 20.06.2023.

3. Укласти між товариством з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» та комунальної організації «Київмедспецтранс» договір, на умовах, які визначені в даному судовому рішенні.

Коментар до рішення

Як бачимо з даного судового рішення позов до господарського суду є дієвим механізмом захисту своїх прав. В свою чергу, варто звернутися до правових підстав такого звернення.

Так, згідно зі статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до статті 20 Господарського кодексу України (далі-ГКУ) кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Окрім цього, частина 3 статті 179 ГКУ визначає, що укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

З огляду на викладене, переможці відбору в разі, порушення своїх прав шляхом відмови замовника від укладення договору за результатами запиту ціни пропозицій можуть звертатися до суду для захисту своїх порушених прав, зокрема для визнання договору укладеним.

Водночас замовникам слід пам’ятати, що саме на них покладений обов’язок укласти договір з переможцем відбору у відповідності до пункту 66 Постанови №822, у строк, визначений зазначеною нормою.

В свою чергу, альтернативними рішеннями замовника укладенню договору є відхилення пропозиції переможця відбору або ж відміна закупівлі у строк, який визначений для укладення договору.

пов'язані статті