Статті

Закупівля технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля

4
943

На сьогоднішній день, все частіше підприємства, організації та установи, які є замовниками в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) оголошують закупівлі з придбання автомобілів для використання їх у своїй діяльності. Тому для таких замовників, рано чи пізно, виникає потреба у закупівлі технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля, які знаходяться у їх власності. І тут постає багато питань адже даний вид закупівлі досить специфічний.

Відповідно до підпункту 1.3. пункту 1 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.04.1998 № 102 (далі - Наказ №  102) є такі види обслуговування автомобілів, а саме:

  • технічне обслуговування автомобілів – операція або комплекс операцій із підтримання працездатності або справності автотранспортного засобу в період його використання за призначенням, зберігання й транспортування;
  • ремонт – комплекс операцій щодо відновлення справності або роботоздатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин.

До технічного обслуговування автомобіля, зокрема, належать: операції із заміною шин і акумуляторних батарей, перевірка технічного стану, виконання робіт для підтримки його належного зовнішнього вигляду, санітарна обробка автотранспортного засобу, роботи щодо заправки експлуатаційними рідинами. Технічне обслуговування є профілактичним заходом залежно від пробігу й часу роботи автотранспорту.

Ремонт автомобіля розрізнять на поточний та капітальний.

Поточний ремонт – ремонт, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає у заміні та / або відновленні окремих частин. При цьому, згідно з пунктом 3.13 Наказу № 102, до поточного ремонту належать роботи, пов'язані з одночасною заміною не більше двох базових агрегатів (крім кузова і рами).

Капітальний ремонт – ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких частин, у т. ч. базових. I згідно з пунктом 3.16 Наказу № 102, до капітального ремонту належать роботи, пов'язані із заміною кузова для автобусів і легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів або одночасною заміною не менше трьох базових агрегатів.

Отже, відмінність між технічним обслуговуванням та ремонтом полягає в тому, що технічне обслуговування передбачає підтримку працездатності (справності) автомобіля з профілактичною метою, а ремонт застосовується вже для їх відновлення (коли несправність є очевидною).

То який саме вид предмета закупівлі повинен обрати замовник адже є і поточний, і капітальний ремонт та послуги з технічного обслуговування автомобіля?

Замовники при визначенні предмета закупівлі зобов’язані керуватись Законом та Порядком визначення предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (далі – Наказ № 708), який встановлює правила визначення замовником предмета закупівлі відповідно до Закону із застосуванням Єдиного закупівельного словника затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 №1749 (далі – Єдиний закупівельний словник).

Як показує практика замовники можуть помилитись при визначені предмета закупівлі, через саму назву закупівлі. Наприклад, при закупівлі «Капітальний ремонт комбайна» обирають вид предмета закупівлі роботи, а при «Поточний ремонт трактора» – поточний ремонт, що є порушенням.

Предмет закупівлі: роботи

Роботи – це і капітальний ремонт, і реконструкція та реставрація. До виду предмета закупівлі роботи не можна відносити капітальний ремонт автомобіля, оскільки він не є об’єктом будівництва (будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» затвердженого наказом Мінрегіону України від 04.06.2014 №163 (далі – Наказ №163)).

Предмет закупівлі: послуги

Згідно з пунктом 21 частини 1 статті 1 Закону послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

Саме тому, поточний ремонт – це послуги. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм Наказу № 163, у зв’язку з цим, технічне обслуговування та / або капітальний / поточний ремонт автомобіля не можна відносити до виду закупівлі – поточний ремонт.

Отже, для закупівлі технічного обслуговування та / або капітального / поточного ремонту автомобіля замовникам слід обирати вид предмета закупівлі – послуги. Та визначати даний предмет закупівлі за четвертим знаком коду ДК Єдиного закупівельного словника, а саме: ДК 021:2015 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» із зазначенням конкретної назви предмета закупівлі.

Важливо пам’ятати,  що замовник не може об’єднувати в одну закупівлю придбання товарів (запчастин та / або запасних частин до автомобілів) та послуги з технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля.Це мають буди дві різні закупівлі.

Замовник може придбати товари для їх заміни в автомобілі (попередньо окремою закупівлею) та врахувати їх в подальшій закупівлі послуг з технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля, прописавши це у своїх вимогах до тендерної документації та / або проєкті договору.

Як же саме замовнику передбачити та спланувати потребу у закупівлі технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля?

Відповідно до пункту 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

При цьому, оскільки наразі Особливостями передбачено можливість планування закупівлі за наявною потребою, замовник може визначати предмет закупівлі за такою потребою до кінця поточного року. Водночас замовникові слід враховувати, що планування на наступний рік здійснюється, виходячи з річної потреби та ураховуючи, що згідно з пунктом 6 Особливостей замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної Особливостями.

При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі з послуги технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля замовникам рекомендовано використовувати примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (далі – Наказ №275). Дану інформацію з Наказу № 275 можна відобразити схематично:

Отже, на першому етапі замовник планує кількісні та якісні показники закупівлі технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля на основі аналізу даного виду послуг за попередній рік та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

Щодо опису предмета закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик рекомендується залучати відповідних фахівців, які відповідають за подальше використання послуг, що будуть закуплені. Також можна використовувати пояснювальну записку від того відділу чи фахівців, для якого потрібен даний вид закупівлі адже не завжди уповноважена особа має відповідний досвід чи знання щодо такого предмета закупівлі.

Третім етапом визначення очікуваної вартості є аналіз ринку. Доцільно використовувати, як загальнодоступну інформацію щодо ціни послуги, яка міститься у відкритих джерелах (реклама, прайс-листи, електронна система закупівель «Prozorro»), так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій, за умови, що вони не призведуть до порушення принципів здійснення закупівель (статті 5 Закону).

Наступний етап – встановлення вимоги до умов поставки і оплати з урахуванням періоду надання послуг, а також фінансових можливостей замовника.

Визначення виду закупівлі проводиться замовником відповідно до вимог встановлених пунктами 10 та 11 Особливостей.

Водночас, згідно з пунктом 15 Особливостей якщо у замовника виникла додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була здійснена у поточному році, очікувана вартість такого предмета закупівлі не додається до очікуваної вартості тотожного предмета закупівлі (тотожних предметів закупівель), закупівля яких була здійснена; замовник обирає вид закупівлі такого предмета закупівлі з урахуванням вартісних меж, визначених Особливостями. При цьому тотожність визначається за показником відповідної цифри Єдиного закупівельного словника з урахуванням Наказу № 708.

Детальніше про це у статтях «Додаткова потреба: як визначати, алгоритм дій та приклади» та «Чи може замовник користуватися листом Мінекономіки при визначенні додаткової потреби?»

Таким чином, планування замовником закупівель до кінця поточного року здійснюється з огляду на попередні дії такого замовника з урахуванням чинного у відповідний період законодавства.

Приклад 1

Замовник комунальне підприємство в ході здійснення своєї діяльності проводить закупівлю на поточний ремонт грейдера за кодом ДК 021:2015: 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання».

З початку року замовником, виходячи з розрахунків, що використовувались при формуванні витратної частини фінансового плану підприємства, було заплановано та проведено «допорогову» закупівлю на придбання послуги з поточного ремонту грейдера на загальну суму 90 000,00 грн. Згодом у замовника через непередбачувану поломку виникла додаткова потреба у закупівлі за вказаним кодом ДК на суму 40 000,00 грн.

Враховуючи зазначені в даному прикладі обставини, та оскільки очікувана вартість наявної потреби у закупівлі зазначеного предмету закупівлі не перевищує 50 000,00 грн, то в даному випадку замовник може після внесення відповідних змін до річного плану здійснити закупівлю у такий спосіб: закупівля без використання електронної системи закупівель з обов’язковим оприлюдненням в системі звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель.

Приклад 2

Відповідно до закупівельних цін минулого року, комунальним закладом місцевої ради на початку року було заплановано закупівлю послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування трактора за кодом ДК 021:2015: 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» на загальну суму 100 000,00 грн. Замовником було укладено договір про закупівлю за результатами проведення відкритих торгів на суму 100 000,00 грн.

Згодом замовником на додатково виділені кошти в розмірі 110 000,00 грн проведено закупівлю з аналогічним кодом ДК Єдиного закупівельного словника (на поточний ремонт автомобіля Toyota) із застосуванням відкритих торгів, які були відмінені через відсутність тендерних пропозицій учасників. Водночас потреба в закупівлі зазначеного предмету у замовника лишилась.

Через деякий час у замовника виникла додаткова потреба, яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі та йому знову було виділено додаткові кошти у розмірі 400 000,00 грн на здійснення закупівлі за тим самим кодом ДК Єдиного закупівельного словника (на капітальний ремонт автомобілів Renault, Chevrolet, Ford, Volkswagen).

Таким чином, на момент останнього виділення замовнику коштів сумарна очікувана вартість предметів закупівлі за вказаним кодом ДК Єдиного закупівельного словника – перевищує вартісні межі визначені пунктом 10 Особливостей.

Отже, з огляду на зазначені у вказаному прикладі обставини, замовнику під час планування та проведення закупівель за тим самим кодом ДК Єдиного закупівельного словника потрібно враховувати вимоги пункту 5 Особливостей.

В такому випадку замовник може внести зміни в річний план та провести дві процедури відкритих торгів на суму 110 000,00 грн та 400 000,00 грн або одну процедуру закупівлі на 510 000, 00 грн.

Таким чином, відповідно до пункту 6 Особливостей замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної Особливостями, зокрема положень пункту 10 Особливостей, здійснення закупівель у вищезазначених випадках має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Автомобіль на гарантійному обслуговуванні: як провести закупівлю?

Проте якщо автомобіль перебуває на гарантійному обслуговуванні, то тут виникає питання, як провести закупівлю, щоб не втратити гарантійну підтримку та не порушити закон? Адже для подальшої належної експлуатації нового автомобіля, необхідно проводити його планове технічне (гарантійне сервісне) обслуговування.

З метою збереження гарантійної підтримки, технічне обслуговування необхідно проводити в офіційній сервісній мережі з використанням оригінальних запчастин, відповідно до регламенту експлуатації (сервісної книжки), виключно у офіційного дилера. Використання автомобіля без проведення необхідного гарантійного обслуговування, призведе до втрати гарантії виробника, що в свою чергу спричинить додаткові фінансові витрати.

Які дії замовника в даній ситуації? Замовнику потрібно дізнатись перелік офіційних авторизованих дилерів компанії в частині надання послуг з технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля в його регіоні. Якщо у виробника зазначено декілька офіційних дилерів, яким надано право поводити гарантійний технічний огляд та при цьому очікувана вартість закупівлі не перевищує 100 000,00 грн, то відповідно до пункту 11 Особливостей замовник може опублікувати звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Проте, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 100 000,00 грн, замовник зобов’язаний здійснити закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями (відповідно до пункту 10 Особливостей).

Відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13  Особливостей придбання замовниками послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 000,00 грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів у разі, коли послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання, через відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Тобто, якщо у виробника представлений тільки один офіційний дилер в регіоні замовника, то зважаючи на вище викладене, замовник має об’єктивні підстави застосувати укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів. При цьому рекомендуємо отримати відповідний документ, який буде підтверджувати відсутність інших офіційних дилерів, наприклад: довідка ТПП.

Підсумки

Відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.04.1998 № 102 розрізняють два види обслуговування автомобілів: технічне обслуговування та ремонт автомобілів. В свою чергу ремонт поділяється на поточний і капітальний. Таким чином, технічне обслуговування передбачає підтримку працездатності (справності) автомобіля з профілактичною метою, а ремонт застосовується вже для їх відновлення (коли несправність є очевидною).

Що варто зазначити: не все, що має в назві «Капітальний ремонт», є роботою, а «Поточний ремонт» – поточним ремонтом. Тому капітальний ремонт комбайна чи поточний ремонт трактора варто відносити до предмета закупівлі – послуги за четвертим знаком коду ДК Єдиного закупівельного словника, а саме: ДК 021:2015 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» із зазначенням конкретної назви предмета закупівлі.

Відповідно до пункту 14 Особливостей закупівля здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів), але згідно з пунктом 6 Особливостей замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги. Замовникам рекомендовано використовувати примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

Водночас, згідно з пунктом 15 Особливостей якщо у замовника виникла додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була здійснена у поточному році, очікувана вартість такого предмета закупівлі не додається до очікуваної вартості тотожного предмета закупівлі (тотожних предметів закупівель), закупівля яких була здійснена. Тотожність визначається за показником відповідної цифри Єдиного закупівельного словника з урахуванням Наказу №708.

Якщо авто на гарантійній підтримці, то технічне обслуговування необхідно проводити в офіційних сервісних мережах. Для цього замовник дізнається про перелік офіційних авторизованих дилерів в частині надання послуг з технічного обслуговування та / або ремонту автомобіля в його регіоні замовника. Якщо конкуренція відсутня, то при визначенні виду закупівлі замовник керується абзацом 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей, якщо є конкуренція, то пунктами 10 та 11 Особливостей.

пов'язані статті