Статті

Закупівля природного газу у Нафтогаз Трейдинг на опалювальний сезон 2023-2024

5
2038

Нещодавно, а саме 24.08.2023, набрала чинності постанова Кабміну від 22.02.2023 № 898, якою продовжено право ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» постачати природний газ до 15.04.2024. Відповідно замовники, які мають можливість отримувати природний газ від ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» мають чимало запитання на які ми підготували відповіді у цьому матеріалі.

Коли варто розпочинати закупівлю природного газу?

Відповідь на дане питання залежить від того для яких потреб замовник закуповує природний газ. Якщо природний газ закуповується для потреб опалення, тоді закупівлю варто розпочинати на початку вересня та передбачати, що дія договору розпочинається з опалювального сезону, зазвичай в Україні опалювальний період стартує 15 жовтня, але залежно від кліматичних умов ця дата може бути скоригована. Якщо ж закупівля природного газу здійснюється й для інших потреб замовника та природний газ має постачатися безперервно, в такому випадку усе залежить від діючого договору, а саме: строку його дії та загальних умов.

В середньому здійснення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів займає 14 днів, а якщо на закупівлю не буде подано жодної тендерної пропозиції, тоді інформація про її відміну буле оприлюднена в електронній системі закупівель одразу після завершення строку подання тендерних пропозицій, орієнтовно через 7 календарних днів після оприлюднення оголошення про проведення закупівлі (такий строк встановлюється замовником).

Способи здійснення закупівлі природного газу

Останні 3 роки більшість замовників має два способи здійснення закупівлі природного газу:

 • спосіб № 1 – закупівля на конкурентному ринку;
 • спосіб № 2 – закупівля у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”». Нагадаємо, що Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 (далі – Положення) покладено спеціальні обов'язки на ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України, закладам охорони здоров'я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо), закладам охорони здоров'я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо) (далі - бюджетні установи) на умовах, передбачених пунктом 6 цього Положення. Згідно з пунктом 5 Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 постачальник із спеціальними обов'язками - суб'єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки з постачання природного газу певній категорії споживачів та який не має права відмовити таким споживачам в укладенні договору постачання природного газу.

Розглянемо який з них краще обрати замовнику шляхом їх порівняння.

Закупівля на конкурентному ринку.

Переваги. Дотримання принципів здійснення публічних закупівель.

Недоліки. Нестабільна ціна, що може призвести до підвищення ціни за одиницю природного газу та подальшого збільшення загальних витрат на природний газ.

Закупівля у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»

Переваги. Економія бюджетних коштів за рахунок того, що визначена стабільна ціна, яка не змінюватиметься протягом опалювального сезону.

Недоліки. Відсутність конкурентного ринку.

Але право вибору мають тільки ті замовники, які мають право здійснювати закупівлі природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”», а це відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 (далі – Положення):

 • бюджетні установи відповідно до Бюджетного кодексу України. Бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими (пункт 12 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України);
 • заклади охорони здоров'я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо). Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як державні некомерційні підприємства або державні установи;
 • заклади охорони здоров'я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо). Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи. Заклади охорони здоров'я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати шляхом здійснення співробітництва територіальних громад у формах, передбачених законом, у тому числі як спільне комунальне підприємство.

Відповідно інші комунальні підприємства та одержувач бюджетних коштів не мають право укладати договори на постачання природного газу із ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» згідно з Положенням.

Якщо із закупівлями на конкурентному ринку все зрозуміло, то із закупівлями у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» ситуація складніша, тому розберемо основні запитання.

Протягом якого строку ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» має право постачати природний газ наведеним вище замовникам?

Відповідно до пункту 6 Положення ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» постачає з 01.09.2022 до 15.04.2024  (включно) природний газ бюджетним установам на умовах договору постачання, укладеного з цим товариством на період до 31.12.2022, за ціною, що становить 16 390 грн з урахуванням податку на додану вартість за 1 000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед). Тобто ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» маж право постачати природний газ визначеним замовникам до 15.04.2024  (включно).

Закупівля природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»: право чи обов’язок замовника?

Звичайно це є правом, а не обов’язком! Адже згідно з абзацом 3 частини 1 статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» такі обов'язки (мається на увазі спеціальні обов’язки покладені на ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”») не повинні обмежувати постачальників, створених відповідно до законодавства інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у праві на здійснення постачання природного газу споживачам України.

За якою ціною здійснювати закупівлю природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»?

Пунктом 6 Положення визначено ціну на природний газ - 16 390 грн з урахуванням податку на додану вартість за 1 000 куб. м. газу, але дана ціна не включає тариф на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнт, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед. Для того, щоб отримати кінцеву ціну необхідно додати тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у розмірі 163,89 грн, тобто загальна ціна за 1 000 куб. м. природного газу складає 16 553,89 грн.

Як здійснити закупівлю природного газу у ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»?

Етап № 1. Для початку необхідно визначити необхідний обсяг до 31.12.2023.

Етап № 2. Визначаємо очікувану вартість предмета закупівлі. На цьому етапі визначаємо як очікувану вартість своєю потреби до 31.12.2023. так і враховуємо суму договорів згідно яких постачався природний газ протягом поточного року. Це необхідно задля подальшого обрання виду закупівлі.

Етап № 3. Обираємо вид закупівлі та задовольняємо свою потребу. Для задоволення потреби, зокрема, у природному газі замовник має обрати один з таких видів закупівель:

«Допорогова» закупівля без використання електронної системи закупівель. Даний вид можуть використовувати ті замовники у яких вартість предмета закупівлі на рік є меншою ніж 100 тис. грн. Для здійснення такої закупівлі замовник має проаналізувати:

 • свою потребу, аби не допустити поділа предмета закупівлі та не уникнути відкритих торгів у порядку визначеному Особливостями;
 • проаналізувати ринок задля визначення актуальної очікуваної вартості закупівлі та обрання найнижчої цінової пропозиції потенційних постачальників. Так, напевно ви забажаєте обрати ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”», адже їх ціна є незмінною на період визначений відповідним нормативно-правовим актом, але вони навряд чи підготують вам комерційну пропозицію. Тож у своєму рішенні про затвердження змін до річного плану та здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель варто зазначити, що ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» постачає природний газ за фіксованою ціною, яка визначена постановою Кабміну 19.07.2022 № 812;

Закупівля через електронний каталог. Даний вид може застосовуватися замовниками, як при річній потребі у породному газі як до 100 тис. грн, так і якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 100 тис. грн. Різниця між такими закупівлями буде полягати у:

Але важливо відзначити, що ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» не є постачальником електронного каталогу, відповідно проведення закупівлі природного газу через електронний каталог призведе до укладення договору або договору про закупівлю на конкурентному ринку, тобто із звичайним постачальником, який постачатиме природний газ за вільною (ринковою) ціною. А це тягнутиме за собою збільшення ціни за одиницю природного газу з початком опалювального сезону.

Відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями. Даний вид застосовується замовниками у разі, якщо вартість предмета закупівлі на рік дорівнює або перевищує 100 тис. грн. Навіть, якщо, задля максимальної економії бюджетних коштів, ви обираєте постачальника ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» необхідно проводити конкурентну закупівлю. Під час проведення відкритих торгів варто врахувати, що ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» не подаватиме свою тендерну пропозицію, адже вони не приймають участь у публічних закупівлях, відповідно виникає велика вірогідність того, що на закупівлю ніхто не прийде. Та в подальшому замовник зможе укласти «прямий» договір про закупівлю керуючись підпунктом 6 пункту 13 Особливостей. Тому під час формування тендерної документації замовнику варто встановлювати мінімальні вимоги, адже як показує практика ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» не готові надавати документи, необхідні замовникам. На щастя чинне законодавство надає право майже не встановлювати вимог при закупівлі товарів, тож під час формування тендерної документації на закупівлю природного газу:

 • не встановлюємо кваліфікаційні критерії відповідно до пункту 48 Особливостей, а саме: під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону;
 • не встановлюємо вимог про підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристики предмета закупівлі;
 • не вимагаємо підтвердження або погодження проєкту договору про закупівлю;
 • не вимагаємо забезпечення тендерної пропозиції та / або виконання договору про закупівлю;
 • не вимагаємо цінову (тендерну) пропозицію;
 • використовуємо проєкт договору про закупівлю, наданий ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”», адже договір и іншій редакції ними підписаний не буде;
 • тощо.

Тобто фактично не встановлюємо ніяких вимог, в тому числі про необхідність надання будь-яких довідок та / або листів та / або гарантійних листів.

Якщо відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями не відбудуться, то замовник має право застосувати підпункт 6 пункту 13 Особливостей, за умови, що:

 • відкриті торги було відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах;
 • предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики не відрізнятимуться від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації;
 • проект договору про закупівлю не відрізнятиметься від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації
 • вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не відрізнятимуться від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 Особливостей). Тобто вимагати підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах непотрібно;
 • сума договору про закупівлю не може перевищуватиме очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;

Закупівля без використання електронної системи закупівель згідно з виключенням, визначеним пунктом 13 Особливостей. Кожна з підстав, що визначені пунктом 13 Особливостей має свої умови застосування, відповідно перед тим як обрати, замовник має впевнитися у тому, що зможе довести необхідність її використання та дотримання усіх вимог. Наприклад, замовники можуть використати таку підставу:

 • замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом другим пункту 15 цих особливостей, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю.

Більше про те як провести таку закупівлю та не допустити порушення читайте у статті «Здійснення закупівлі замовником, який перебуває на території активних бойових дій: що врахувати замовникам після внесених змін».

Етап № 4. Укладення договору про закупівлю з ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”». Перед укладенням договору про закупівлю природного газу ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» вимагає документи від замовників, а саме:

 1. звернення або повідомлення про намір укласти договір закупівлі, без використання електронної системи закупівель з певним обґрунтуванням підписання  договору і  посиланням на відповідну норму Закону з урахуванням Особливостей. У випадку, якщо установа раніше укладала договір з Товариством в зверненні також зазначається, що постачання газу має здійснюватися за тими ж об’єктами споживача, що і за попереднім договором. Звернення або повідомлення підписується керівником або уповноваженою особою;
 2. статут / положення (якщо даний документ не надавався раніше, повторно необхідно надати у разі затвердження документу у новій редакції або у разі внесення змін до нього);
 3. документ, який підтверджує, що замовник є бюджетною установою (у випадку, якщо договір не укладався раніше). Таким документом може бути: витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій з присвоєнням коду (0031), довідка з казначейської чи податкової служби про те, що установа є бюджетною або лист від органу управління Замовника, підписаний уповноваженою особою, про те, що установа є бюджетною та повністю утримується за рахунок бюджетних коштів;
 4. Витяг / Виписка з ЄДР (в випадку, якщо договір не укладався раніше);
 5. наказ (протокол, рішення тощо) про призначення керівника замовника;
 6. довідка в довільній формі про керівника та головного бухгалтера з наступною інформацією: ПІП, телефони, зразки підписів, додатково в цій формі зазначається контактна особа, її телефон та електронна адреса (в разі наявності змін);
 7. довіреність (у разі потреби) на право підписання договору постачання природного газу;
 8. витяг з реєстру платників податку на додану вартість (у разі відсутності – документ підтверджуючий що ваша установа не зареєстрована як платник податків та не є платником);
 9. копія  Заяви-приєднання Оператора ГРМ (у випадку, якщо договір не укладався раніше);
 10. проект Договору у 2-х примірниках, оформлений і підписаний з боку замовника.

Для прискорення терміну підписання договорів ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» пропонує оформлений належним чином договір надіслати спершу на електронну адресу з якої ви отримали повідомлення (сканований примірник) та після погодження надіслати оригінальні примірники на поштову адресу ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”». Всі документи, направляються у електронному вигляді на відповідну електрону адресу, мають бути оформлені належним чином, підписані уповноваженою особою, мати печатку (у разі наявності).

Зазначені документи в паперовому вигляді (з оригінальними підписами) направляються поштою на адресу:

 • Укрпоштою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, одержувач – ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”»;
 • Новою поштою (лише за Ваш рахунок): м. Київ, відділення №70, ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”», конт. особа – Новікова Ірина Вадимівна, тел. (063) 332-96-37.

пов'язані статті