Статті

Якщо договір укладений в останній день, який визначений законодавцем, то чи можна такий договір оприлюднити в понеділок

2
981

Заключним етапом проведення закупівлі шляхом застосування електронного каталогу є укладання договору  між переможцем відбору та замовником. І трапляється ситуація, коли договір підписується сторонами в останній день, який визначений законодавцем для його укладання і у замовника постає питання чи можна такий договір оприлюднити в електронній системі закупівель до прикладу в понеділок. Відповідь на зазначене питання даному матеріалі. 

Чим керуємося?

Законодавцем у положеннях пункту 10, 11, 11-1, 12 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) встановлено, що здійснення закупівлі шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відбувається у відповідності до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” (надалі - Порядок), з урахуванням положень Особливостей.

Тобто, визначений нормативно – правовий документ, у відповідності до якого здійснюється закупівля шляхом застосування електронного каталогу, а це є Порядок з урахуванням положень Особливостей.

Що унормовано у положеннях Порядку щодо строку укладання договору та оприлюднення такого договору?

Пунктом 66 Порядку визначено, що замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У разі обґрунтованої потреби строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів.

Таким чином, перше, що визначено у Порядку є строк укладання договору - не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору.

Пунктом 68 Порядку визначено, що за результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 Закону.

Згідно пункту 13 частини 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Друге, що визначає Порядок у разі проведення закупівлі шляхом використання електронного каталогу це обов’язок замовника оприлюднити звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель протягом 3 робочих днів з дня укладання договору.

Тобто, із наведених норм вбачається, що Порядком встановленні чіткі окремі строки для укладання договору та оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а саме:

  • строк укладання договору - не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору.
  • строк для оприлюднення звіту про договір, укладений без використання електронної системи закупівель протягом 3 робочих днів з дня укладання договору.

До прикладу: Замовником 31.01.2024 оголошено запит ціни постачальників. Електронною системою закупівель 05.02.2024 визначено переможця відбору запиту пропозицій постачальника та замовником в цей день було технічно виконано (враховуючі технічні налаштуваннями майданчиків) “підтвердження” постачальника, який набув статусу переможця відбору. У такому випадку (обрахунок строку для укладання договору здійснюється у календарних днях та розпочинається із наступного дня з дня визначення переможця відбору) строк для укладання договору розпочався з 06.02.2024 року та закінчується 10.02.2024 року (включно). Враховуючи, що 10.02.2024 року останній день для укладання договору є суботою, то замовник уклав (підписав) договір за результатами запиту пропозицій постачальників 09.02.2024 року. Який же строк для оприлюднення звіту у наведеній ситуації ? Так як,  договір був укладений 09.02.2024 замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель протягом 3 робочих днів з дня укладання договору. А відтак, строк (обраховуємо строки уже в робочих днях) для оприлюднення звіту становить з 12.02.2024 року по 14.02.2024 року (включно). Тобто, із наведеного прикладу стає зрозуміли, що строк укладання договору та строк для оприлюднення договору це зовсім різні строки, обрахунок яких починається із настання різних подій, а саме: для укладання договору з дня визначення постачальника переможцем відбору, а для оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель з дня укладання договору.

Що до строків оприлюднення договору

Так як із положень Порядку, прямо не визначенні такі строки, тому, логічним є питання, а на виконання якої норми замовник оприлюднює договір, який укладає за результатами закупівлі шляхом використання електронного каталогу?

Із аналізу положень Особливостей, вбачається, що закупівля товару шляхом використання електронного каталогу може здійснюватися замовником як альтернатива відкритим торгам це види закупівель, які визначенні у пункті 10 Особливостей, а є положення Особливостей, які передбачають застосування такого виду закупівель як право замовника – пункт 11 Особливостей або ж як обов’язковий вид закупівлі товару, який є в переліку до Особливостей.

Ось, у разі укладання договору за результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог, у відповідності до пункту 10 Особливостей (тобто у разі коли електронний каталог застосовується замовником як альтернатива відкритим торгам), то такий договір буде вважатися договором про закупівлю з точки зору Особливостей. Такий висновок вбачається із положень пункту 17 Особливостей, яким визначено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі, згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

А тому, керуючись пунктом 10 частини 1 статті 10 Закону замовник через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Тобто, уже нормами Закону визначений ще один строк - строк оприлюднення договору про закупівлю та додатків до нього, який становить 3 робочі дні з дати укладання договору.

Із положень пункту 68 Порядку вбачається, щооприлюднення звіту про договір, укладений без використання електронної системи закупівель відбувається як результат проведеного відбору постачальника через електронний каталог, строк для оприлюднення якого співпадає зі строк оприлюднення договору про закупівлю з додатками до нього, тому замовник в електронній системі закупівель протягом трьох днів має оприлюднити:

  • звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель;
  • договір про закупівлю та додатки до нього у форматі PDF.

 Щодо договорів, які укладаються за результатами запиту пропозицій постачальників  у відповідності до пункту 11 Особливостей,  варто відмітити, що законодавство не передбачає обов’язку оприлюднювати сам договір про закупівлю, відповідно замовник має право, а не обов’язок оприлюднювати договір про закупівлю разом зі звітом про договір, укладений без використання електронної системи закупівель.

Підсумок

Положеннями Закону, Особливостей та Порядку чітко розмежовуються строки для укладання договору, оприлюднення звіту про договір, укладений без використання електронної системи закупівель та оприлюднення договору про закупівлю з додатками до нього.

Обрахунок таких строків залежать від події, яка прямо визначена у нормі Закону чи Особливостей, чи Порядку, а  саме:

  • строк укладання договору - не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору;
  • строк для оприлюднення звіту про договір, укладений без використання електронної системи закупівель протягом 3 робочих днів з дня укладання договору;
  • строк для оприлюднення договору про закупівлю з додатками до нього протягом 3 робочі дні з дня укладання договору.

Тому, у разі якщо замовником за результатами закупівлі шляхом використання електронного каталогу укладається:

  • договір про закупівлю та якщо дата підписання (укладання) такого договору відбувається в останній день, який визначений Порядком для його укладання, то оприлюднення такого договору має відбутися замовником протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його укладання. Тобто, оприлюднення договору про закупівлю відбувається разом зі звітом про договір, укладений без використання електронної системи закупівель;
  • договір, який не є договором в розумінні Закону з урахуванням Особливостей та дата його підписання (укладання) відбувається в останній, який визначений Порядком для його укладання, то у замовника немає обов’язку оприлюднювати сам договір, а відтак це право замовника, оприлюднити договір разом зі звітом про договір, укладений без використання електронної системи закупівель.
#договір про закупівлю#закупівлі через електронний каталог#строки у закупівлях

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard